Log på

Introduktion til formularer

En formular er et databaseobjekt, som du kan bruge til at oprette en brugergrænseflade til et databaseprogram. En "bunden" formular er en formular, der er direkte forbundet til en datakilde som f.eks. en tabel eller en forespørgsel og kan bruges til at angive, redigere eller få vist data fra denne datakilde. Du kan også vælge at oprette en "ubunden" formular, der ikke indeholder en kæde direkte til datakilden, men som stadig indeholder kommandoknapper, etiketter eller andre kontrolelementer, som du skal bruge til at håndtere programmet.

Denne artikel fokuserer primært på bundne formularer. Du kan bruge bundne formularer til at styre adgangen til data, f.eks. de viste felter eller poster med data. Visse brugere skal f.eks. kun kunne se udvalgte felter i en tabel med mange felter. Hvis disse brugere får en formular, der kun indeholder disse felter, er det nemmere for dem at bruge databasen. Du kan også tilføje kommandoknapper og andre funktioner i en formular for at automatisere ofte benyttede handlinger.

Du kan betragte bundne formularer som vinduer, som brugerne kan se gennem for at nå databasen. En effektiv bunden formular gør det hurtigere at bruge databasen, fordi det ikke er nødvendigt at søge efter de ønskede data. En visuelt tiltrækkende formular gør det mere interessant og effektivt at arbejde med databasen, og den kan også forebygge mod indtastning af forkerte data.

Bemærk: I denne artikel antages det, at du allerede har oprettet en tabel (eller en forespørgsel, der er baseret på en eller flere tabeller), og du ønsker at oprette en formular, der skal bruges til at læse og redigere data. Yderligere oplysninger om tabeller og forespørgsler finder du ved hjælp af hyperlinkene under Se også i denne artikel.

Denne artikel indeholder

Oprette en formular ved hjælp af værktøjet Formular

Oprette en delt formular ved hjælp af værktøjet Delt formular

Oprette en formular, der viser flere poster, ved hjælp af værktøjet Flere elementer

Oprette en formular ved hjælp af guiden Formular

Oprette en formular ved hjælp af værktøjet Tom formular

Beskrivelse af layoutvisning og designvisning

Finjustere formularen i layoutvisning

Finjustere formularen i designvisning

Oprette en formular ved hjælp af værktøjet Formular

Du kan bruge værktøjet Formular til at oprette en formular med et enkelt museklik. Når du bruger dette værktøj, placeres alle felterne fra den underliggende datakilde i formularen. Du kan straks gå i gang med at bruge den nye formular, eller du kan redigere den i layoutvisning eller designvisning efter behov.

Bruge værktøjet Formular til at oprette en ny formular

 1. Klik på den tabel eller forespørgsel, der indeholder de data, der skal vises i formularen, i navigationsruden.

 2. Klik på Formular i gruppen Formularer under fanen Opret.

Access opretter formularen og viser den i layoutvisning, hvor du kan foretage designændringer af formularen, mens dens data vises. Du kan f.eks. justere størrelsen af tekstbokse i forhold til dataene, hvis det er nødvendigt.

Hvis Access finder en enkelt tabel, der har en en-til-mange-relation med den tabel eller forespørgsel, du har anvendt til at oprette formularen, føjes et dataark til formularen, som er baseret på den relaterede tabel eller forespørgsel. Hvis du f.eks. opretter en simpel formular, der er baseret på tabellen Medarbejdere, og der er defineret en en-til-mange-relation mellem tabellen Medarbejdere og tabellen Ordrer, viser dataarket alle de poster i tabellen Ordrer, der vedrører den aktuelle medarbejderpost. Du kan slette dataarket fra formularen, hvis du ikke skal bruge det. Hvis der findes mere end én tabel med en en-til-mange-relation til den tabel, du har anvendt til at oprette formularen, føjer Access ikke dataark til formularen.

Toppen af siden

Oprette en delt formular ved hjælp af værktøjet Delt formular

Bemærk: Du kan føje en delt formular til en webdatabase, men du kan ikke køre formularen, medmindre du åbner en webdatabase ved hjælp af Access (med andre ord, den kan ikke køre i en webbrowser). Du kan finde flere oplysninger om webdatabaser i artiklen Opbygge en database til deling på internettet.

En opdelt formular giver dig to visninger med dataene på samme tid – en formularvisning og en dataarkvisning.

En opdelt formular adskiller sig fra en kombination af formular/underformular, idet de to visninger er forbundet med samme datakilde og synkroniseres konstant med hinanden. Hvis du markerer et felt i den ene del af formularen, markeres det samme felt i den anden del. Du kan tilføje, redigere eller slette data fra enhver af de to dele (så længe postkilden kan opdateres, og du ikke har konfigureret formularen til at forhindre disse handlinger).

Hvis du arbejder med delte formularer, får du fordelene ved begge typer formularer i en enkelt formular. Du kan f.eks. bruge dataarkdelen til hurtigt at finde en post og derefter bruge formulardelen til at se eller redigere posten.

Sådan oprettes en delt formular ved hjælp af værktøjet Delt formular:

 1. Klik på den tabel eller forespørgsel, der indeholder de data, der skal medtages i formularen, i navigationsruden. Eller åbn tabellen eller forespørgslen i dataarkvisning.

 2. Klik på Opdel formular i gruppen Formularer under fanen Opret.

Access opretter formularen og viser den i layoutvisning, hvor du kan foretage designændringer af formularen, mens dens data vises. Du kan f.eks. justere størrelsen af tekstbokse i forhold til dataene, hvis det er nødvendigt. Yderligere oplysninger om visninger finder du i afsnittet Beskrivelse af layoutvisning og designvisning.

Toppen af siden

Oprette en formular, der viser flere poster, ved hjælp af værktøjet Flere elementer

Når du opretter en formular ved hjælp af værktøjet Formular, vises en enkelt post ad gangen i den formular, der oprettes. Hvis du vil have en formular, der viser flere poster, men er nemmere at tilpasse end et dataark, kan du bruge værktøjet Flere elementer.

 1. Klik på den tabel eller forespørgsel, der indeholder de data, der skal vises i formularen, i navigationsruden.

 2. Klik på Flere formularer i gruppen Formularer under fanen Opret, og klik derefter på Flere elementer.

Access opretter formularen og viser den i layoutvisning, hvor du kan foretage designændringer af formularen, mens dens data vises. Du kan f.eks. justere størrelsen af tekstbokse i forhold til dataene. Yderligere oplysninger om visninger finder du i afsnittet Beskrivelse af layoutvisning og designvisning.

Når du bruger værktøjet Flere elementer, oprettes en formular, der ligner et dataark. Dataene er opstillet i rækker og kolonner, og du kan se mere end én post ad gangen. Formularen Flere elementer giver dig dog flere tilpasningsmuligheder end et dataark, f.eks. muligheden for at tilføje grafiske elementer, knapper og andre kontrolelementer. Yderligere oplysninger om tilpasning af formularen finder du i afsnittene Finjustere formularen i layoutvisning og Finjustere formularen i designvisning.

Toppen af siden

Oprette en formular ved hjælp af guiden Formular

Hvis du vil udvælge de konkrete felter, der skal vises i formularen, kan du bruge guiden Formular i stedet for de forskellige værktøjer til formularoprettelse, der er nævnt ovenfor. Du kan også definere, hvordan dataene skal grupperes og sorteres, og du kan bruge felter fra mere end én tabel eller forespørgsel, hvis du på forhånd har angivet relationer mellem tabellerne og forespørgslerne. Du finder flere oplysninger om, hvordan du kan oprette relationer, ved hjælp af hyperlinkene under Se også i denne artikel.

 1. Klik på Guiden Formular i gruppen Formularer under fanen Opret.

 2. Følg vejledningen på siderne i guiden Formular.

  Bemærk: Hvis du vil medtage felter fra flere tabeller og forespørgsler i formularen, skal du undlade at klikke på Næste eller Udfør, når du har valgt felterne fra den første tabel eller forespørgsel i guiden Formular. Gentag i stedet fremgangsmåden for at vælge en tabel eller forespørgsel, og klik på de yderligere felter, du vil medtage i formularen. Klik derefter på Næste eller Udfør for at fortsætte.

 3. Klik på Udfør på den sidste side af guiden.

Toppen af siden

Oprette en formular ved hjælp af værktøjet Tom formular

Hvis guiden eller formularoprettelsesværktøjerne ikke passer til dit behov, kan du bruge værktøjet Tom formular til at oprette en formular. Det kan være en hurtig måde at oprette en formular på, især hvis du kun skal have nogle få felter i formularen.

 1. Klik på Tom formular i gruppen Formularer under fanen Opret.

  Access åbner en tom formular i layoutvisning, og ruden Feltliste vises.

 2. I ruden Feltliste skal du klikke på plustegnet (+) ud for den eller de tabeller, der indeholder de felter, du vil have vist i formularen.

 3. Hvis du vil føje et felt til formularen, skal du dobbeltklikke på det eller trække det over på formularen.

  Bemærk: 

  • Når listen er tilføjet, kan du tilføje flere felter ad gangen ved at holde Ctrl nede og derefter trække dem til formularen på samme tid.

  • Rækkefølgen af tabellerne i ruden Feltliste kan ændre sig, afhængigt af hvilken del af formularen der aktuelt er markeret. Hvis det felt, du vil tilføje, ikke er synligt, kan du prøve at markere en anden del af formularen og derefter forsøge at tilføje feltet igen.

 4. Du kan bruge værktøjerne i gruppen Sidehoved/sidefod under fanen Design til at indsætte et logo, en titel eller dato og klokkeslæt i formularen.

 5. Du kan bruge værktøjerne i gruppen Kontrolelementer under fanen Design til at tilføje et større udvalg af kontrolelementer i formularen.

  Hvis du vil have adgang til et lidt større udvalg af kontrolelementer, skal du skifte til designvisning ved at højreklikke på formularen og derefter klikke på Designvisning.

  Kontrolelementer, som du tilføjer, mens du er i designvisning, er muligvis ikke kompatible med funktionen Udgiv til webserver. Hvis du vil udgive formularen på internettet, skal du kun bruge de funktioner, som er tilgængelige i layoutvisning.

Toppen af siden

Beskrivelse af layoutvisning og designvisning

Layoutvisning    Layoutvisning er den mest intuitive visning at bruge til redigering af formularer, og den kan bruges til næsten alle de ændringer, du ønsker at foretage i en formular i Access. Hvis du opretter en database ved at klikke på Tom webdatabase i Microsoft Backstage-visning, er layoutvisning den eneste visning, som er tilgængelig til at designe formularer.

I layoutvisning kører formularen faktisk. Du vil derfor se dine data på stort set samme måde, som de vil blive vist, når du bruger formularen. Du kan også ændre formularens design i denne visning. Da du kan se dataene, mens du redigerer formularen, er dette en meget anvendelig visning, hvis du vil angive størrelsen af kontrolelementer eller udføre næsten alle andre former for opgaver, der påvirker formularens udseende og brugbarhed.

Hvis du opretter en almindelig database til pc (i modsætning til en webdatabase), og du støder på en opgave, der ikke kan udføres i layoutvisning, kan du skifte til designvisning. I visse situationer viser Access en meddelelse om, at du skal skifte til designvisning, inden du kan foretage en bestemt ændring.

Designvisning    Designvisning giver en mere detaljeret visning af formularens struktur. Du kan se sektionerne Sidehoved, Detaljesektion og Sidefod for formularen. Formularen kører ikke i designvisning, så du kan ikke se de underliggende data, mens du foretager designændringer. Der er imidlertid visse opgaver, der lettere kan udføres i designvisning end i layoutvisning. Du kan:

 • Tilføje et større udvalg af kontrolelementer i formularen, f.eks. bundne objektrammer, sideskift og diagrammer.

 • Redigere tekstbokskontrolelementkilder i selve tekstboksene uden at bruge egenskabsarket.

 • Ændre størrelse på formularsektioner, f.eks. sektionen Formularhoved eller Detaljer.

 • Ændre bestemte formularegenskaber, der ikke kan ændres i layoutvisning.

Toppen af siden

Finjustere formularen i layoutvisning

Når du har oprettet en formular, kan du let finjustere dens design i layoutvisning. Med de faktiske formulardata som retningslinjer kan du justere og omarrangere kontrolelementerne og ændre deres størrelse. Du kan indsætte nye kontrolelementer i formularen og angive egenskaber for formularen og dens kontrolelementer.

Hvis du vil skifte til layoutvisning, skal du højreklikke på formularens navn i navigationsruden og derefter klikke på Layoutvisning.

Formularen vises i layoutvisning.

Du kan bruge egenskabsarket til at ændre egenskaberne for formularen og dens kontrolelementer og sektioner. Du kan åbne egenskabsarket ved at trykke på F4.

Du kan bruge ruden Feltliste til at føje felter fra den underliggende tabel eller forespørgsel til formulardesignet. For at få vist ruden Feltliste skal du gøre følgende:

 • Klik på Tilføj eksisterende felter i gruppen Funktioner under fanen Design.

  Genvejstaster  Tryk på Alt+F8.

Du kan derefter trække felter direkte fra ruden Feltliste over i formularen.

 • Hvis du vil tilføje et enkelt felt, skal du dobbeltklikke på det eller trække det fra ruden Feltliste til den sektion i formularen, hvor det skal vises.

 • Hvis du vil tilføje flere felter på én gang, skal du holde Ctrl nede, mens du klikker på de felter, du vil tilføje. Træk derefter de markerede felter til formularen.

Toppen af siden

Finjustere formularen i designvisning

I databaser til pc kan du finjustere en formulars design i designvisning. Du kan tilføje nye kontrolelementer og felter i formularen ved at indsætte dem i designgitteret. Egenskabsarket giver adgang til en række egenskaber, som du kan angive for at tilpasse formularen.

Du kan skifte til designvisning ved at højreklikke på formularens navn i navigationsruden og derefter klikke på Designvisning.

Bemærk: Designvisning er ikke tilgængelig, når du arbejder i en webdatabase.

Formularen vises i designvisning.

Du kan bruge egenskabsarket til at ændre egenskaberne for formularen og dens kontrolelementer og sektioner. Du kan åbne egenskabsarket ved at trykke på F4.

Du kan bruge ruden Feltliste til at føje felter fra den underliggende tabel eller forespørgsel til formulardesignet. For at få vist ruden Feltliste skal du gøre følgende:

 • Klik på Tilføj eksisterende felter i gruppen Funktioner under fanen Design.

  Genvejstaster  Tryk på Alt+F8.

Du kan derefter trække felter direkte fra ruden Feltliste over i formularen.

 • Hvis du vil tilføje et enkelt felt, skal du dobbeltklikke på det eller trække det fra ruden Feltliste til den sektion i formularen, hvor det skal vises.

 • Hvis du vil tilføje flere felter på én gang, skal du holde Ctrl nede, mens du klikker på de felter, du vil tilføje. Træk derefter de markerede felter til formularen.

Toppen af sidenVar disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre det?

Hvordan kan vi forbedre det?

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!