Introduktion til forespørgsler

Når du vil gennemse, tilføje, ændre eller slette data i en database, bør du overveje at bruge en forespørgsel.

Ved hjælp af en forespørgsel kan du besvare meget specifikke spørgsmål om dine data, som ville være svære at besvare ved at se direkte på tabeldata. Du kan bruge forespørgsler til at filtrere data, udføre beregninger med data og til at opsummere data. Du kan også bruge forespørgsler til at automatisere mange datastyringsopgaver og til at gennemse ændringer i data, før du beholder dem.

Bemærk   Aggregeringsfunktioner, f.eks. Sum eller Antal, er ikke tilgængelige i webforespørgsler.

Bruge forespørgsler forenkler mange databaseopgaver

Denne artikel indeholder

Oversigt

Se på en delmængde af dataene i en tabel

Gennemse data fra mere end én tabel samtidig

Stille variationer af et spørgsmål ved at bruge parametre sammen med en forespørgsel

Foretage beregninger, baseret på dine data

Se på opsummerede eller sammenlagte data

Oprette en ny tabel ved hjælp af data fra andre tabeller

Føje data til en tabel ved hjælp af data fra andre tabeller

Ændre data på en automatiseret måde

Slette data på en automatiseret måde

Oversigt

En forespørgsel er en anmodning om dataresultater, om en handling på data eller om begge dele. Du kan bruge en forespørgsel til at besvare et enkelt spørgsmål, udføre beregninger, kombinere data fra forskellige tabeller eller endda tilføje, ændre eller slette tabeldata. Forespørgsler, du bruger til at hente data fra en tabel eller foretage beregninger, kaldes udvælgelsesforespørgsler. Forespørgsler, der tilføjer, ændrer eller sletter data, kaldes handlingsforespørgsler.

Denne artikel indeholder grundlæggende oplysninger om forespørgsler og giver eksempler på forskellige typer forespørgsler. Hvis du vil have flere oplysninger om de enkelte forespørgselstyper, skal du søge i Hjælp eller klikke på hyperlinkene i afsnittet Se også i denne artikel.

Du kan også bruge en forespørgsel til at levere data til en formular eller rapport. I en database med et godt design er de data, som du vil præsentere ved hjælp af en formular eller rapport, ofte placeret i flere forskellige tabeller. Ved hjælp af en forespørgsel kan du samle de data, du vil bruge, før du designer formularen eller rapporten.

Du kan få flere oplysninger om brug af en forespørgsel til at levere data til formularer og rapporter ved at klikke på hyperlinkene i afsnittet Se også eller ved at søge i Hjælp.

Åbne en eksisterende forespørgsel

Hvis du ikke er bekendt med navigationsruden, ved du muligvis ikke, hvordan du skal åbne en forespørgsel, der allerede findes. Navigationsruden er en funktion, der erstatter vinduet Database fra tidligere versioner end Access 2007. Du vil se navigationsruden langs venstre side af din skærm.

Hvis du vil åbne et databaseobjekt, herunder en forespørgsel, kan du dobbeltklikke på objektet i navigationsruden.

Bruge Northwind-databasen til at følge med eksemplerne

Bemærk   I eksemplerne i denne artikel bruges en database, der er oprettet ved hjælp af databaseskabelonen Northwind 2010.

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Ny.

 2. Klik på Eksempelskabeloner i den midterste rude under Tilgængelige skabeloner, og klik derefter på Northwind.

 3. I højre rude skal du kontrollere navnet på databasefilen i feltet Filnavn og foretage eventuelle ændringer af navnet. Du kan også søge efter en anden filplacering ved at klikke på mappeikonet.

 4. Klik på Opret.

 5. Følg vejledningen på siden Northwind Traders (på fanen Startskærmbillede) for at åbne databasen, og luk derefter dialogboksen Logon.

Toppen af siden

Se på en delmængde af dataene i en tabel

Nogle gange vil du gerne se alle dataene i en tabel, men andre gange har du kun brug for at få vist dataene fra visse felter, eller du vil kun se data, hvis bestemte felter opfylder bestemte kriterier. Hvis du vil have vist nogle af dataene i en tabel, skal du bruge en forespørgsel.

Antag, at du vil have vist en liste over produkter og deres priser. Du kan oprette en forespørgsel, der returnerer produkt- og prisoplysninger, ved hjælp af følgende fremgangsmåde:

 1. Åbn den Northwind-database, som du tidligere konfigurerede, ved at benytte følgende fremgangsmåde.

 2. Klik på Forespørgselsdesign i gruppen Makroer og kode under fanen Opret.

 3. Dobbeltklik på Produkter på fanen Tabeller i dialogboksen Vis tabel.

 4. Luk dialogboksen Vis tabel.

 5. Dobbeltklik på Produktnavn og Listepris i tabellen Produkter for at føje disse felter til forespørgslens designgitter.

 6. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

  Forespørgslen køres, og der vises en liste over produkter og deres priser.

Toppen af siden

Gennemse data fra mere end én tabel samtidig

Tabeller i en godt designet database har logiske relation til hinanden. Disse relationer findes på basis af felter, som tabellerne har til fælles. Når du vil have vist data fra relaterede tabeller, bruger du en udvælgelsesforespørgsel.

Lad os antage, at du vil have vist ordrer for kunder, som bor i en bestemt by. Data om ordrer og data om kunder findes i to tabeller i den samme database. Begge tabeller har feltet Kunde-id, som udgør grundlaget for en en-til-mange-relation mellem de to tabeller. Du kan oprette en forespørgsel, der returnerer ordrer for kunder i en bestemt by, f.eks. Las Vegas, ved hjælp af følgende procedure:

 1. Åbn den Northwind-database, som du tidligere konfigurerede, ved at benytte følgende fremgangsmåde.

 2. Klik på Forespørgselsdesign i gruppen Makroer og kode under fanen Opret.

 3. Dobbeltklik på Kunder og Ordrer på fanen Tabeller i dialogboksen Vis tabel.

 4. Luk dialogboksen Vis tabel.

  Bemærk den streg, kaldet en join, der forbinder feltet Id i tabellen Kunder og feltet Kunde-id i tabellen Ordrer. Denne streg viser relationen mellem de to tabeller.

 5. Dobbeltklik på Firma og By i tabellen Kunder for at føje disse felter til forespørgslens designgitter.

 6. Fjern markeringen i rækken Vis i kolonnen By i forespørgslens designgitter.

 7. Skriv Las Vegas i rækken Kriterier i kolonnen By.

  Når du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Vis, forhindrer du, at forespørgslen viser byen i resultaterne, og når du skriver Las Vegas i rækken Kriterier, angiver du, at du kun vil have vist poster, hvor værdien af feltet By er Las Vegas. I dette tilfælde returnerer forespørgslen kun de kunder, der bor i Las Vegas – Firma L og Firma AA.

  Bemærk, at du ikke behøver at få vist et felt for at bruge det med et kriterium.

 8. Dobbeltklik på Ordre-id og Ordredato i tabellen Ordrer for at føje disse felter til de næste to kolonner i forespørgslens designgitter.

 9. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

  Forespørgslen køres, og der vises en liste over ordrer til kunder i Las Vegas.

 10. Tryk på Ctrl+S for at gemme forespørgslen.

  Dialogboksen Gem som åbnes.

 11. Skriv Ordrer efter by i feltet Forespørgselsnavn, og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Stille variationer af et spørgsmål ved at bruge parametre sammen med en forespørgsel

Nogle gange har du brug for at køre en forespørgsel, der kun varierer ganske lidt fra en eksisterende forespørgsel. Du kan ændre den oprindelige forespørgsel, så den bruger de nye kriterier, men hvis du hyppigt vil køre variationer af en bestemt forespørgsel, kan du overveje at bruge en parameterforespørgsel. Når du kører en parameterforespørgsel, bliver du bedt om at angive feltværdier, som derefter bruges til at oprette kriterier til forespørgslen.

I forrige eksempel oprettede du en forespørgsel, der returnerer ordrer for kunder, som bor i Las Vegas. Du kan ændre forespørgslen, så du bliver bedt om at angive byen, hver gang du kører forespørgslen, ved hjælp af følgende fremgangsmåde:

 1. Åbn den Northwind-database, som du tidligere konfigurerede, ved at benytte følgende fremgangsmåde.

 2. Klik på tilpasningslinjen for at få vist navigationsruden.

  Bemærk   Dette trin er ikke nødvendigt, hvis navigationsruden allerede vises.

 3. Højreklik i navigationsruden på forespørgslen Ordrer efter by (som du oprettede i forrige afsnit), og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

 4. Slet Las Vegas i rækken Kriterier i kolonnen By i designgitteret, og skriv derefter [Fra hvilken by?].

  Strengen [Fra hvilken by?] beder brugeren om at angive en parameter. De kantede parenteser angiver, at du vil have forespørgslen til at bede om input, og teksten (i dette tilfælde Fra hvilken by?) er det spørgsmål, som vises i parametermeddelelsen.

  Bemærk   Du kan hverken bruge punktum (.) eller udråbstegn (!) i teksten.

 5. Markér afkrydsningsfeltet i rækken Vis i kolonnen By, så forespørgselsresultaterne viser byen.

 6. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

  Forespørgslen beder dig angive en værdi for By.

 7. Skriv New York, og tryk derefter på ENTER.

  Forespørgslen kører, og ordrer for kunder i New York vises.

  Hvad sker der, hvis du ikke kender de værdier, du kan angive? For at gøre parameteren mere fleksibel kan du bruge jokertegn som en del af spørgsmålet:

 8. Klik på Vis i gruppen Visninger på fanen Startside , og klik derefter på Designvisning.

 9. Skriv Like [Fra hvilken by?]&"*" i rækken Kriterier i kolonnen By i forespørgslens designgitter.

  Nøgleordet Like, og-tegnet (&) og stjernen (*) i anførselstegn giver brugeren mulighed for at skrive en kombination af tegn, herunder jokertegn, for at returnere en række forskellige resultater. Hvis brugeren f.eks. skriver *, returnerer forespørgslen alle byer. Hvis brugeren skriver L, returnerer forespørgslen alle byer, der starter med bogstavet "L", og hvis brugeren skriver *s*, returnerer forespørgslen alle byer, der indeholder bogstavet "s".

 10. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

  Skriv Ny, og tryk derefter på ENTER

 11. Forespørgslen kører, og ordrer for kunder i New York vises.

Angive parameterdatatyper

Du kan også angive, hvilken type data en parameter skal acceptere. Du kan angive datatypen for enhver parameter, men det er særligt vigtigt at angive datatypen for numeriske, valuta- og dato- eller klokkeslætsdata. Når du angiver den datatype, som en parameter skal acceptere, får brugerne vist en mere brugervenlig fejlmeddelelse, hvis de indtaster den forkerte type data, f.eks. tekst, når der forventes en valuta.

Bemærk   Hvis en parameter er angivet til at acceptere tekstdata, vil input blive fortolket som tekst, og der vil ikke blive vist nogen fejlmeddelelse.

Benyt følgende fremgangsmåde for at angive datatypen for parametre i en forespørgsel:

 1. Åbn forespørgslen i designvisning, og klik på Parametre i gruppen Vis/skjul på fanen Design.

 2. Skriv et spørgsmål for hver parameter, du vil angive datatypen for, i kolonnen Parameter i dialogboksen Forespørgselsparametre. Sørg for, at de enkelte parametre svarer til det spørgsmål, du bruger i rækken Kriterier i forespørgslens designgitter.

 3. Vælg datatypen for de enkelte parametre i kolonnen Datatype.

Toppen af siden

Foretage beregninger, baseret på dine data

For det meste bruger du ikke tabeller til at lagre beregnede værdier, der er baseret på data i den samme database. Tabellen Ordreoplysninger i Northwind 2007 gemmer f.eks. ikke produktsubtotaler, fordi subtotalen for et bestemt produkt beregnes ved hjælp af data, der er gemt i felterne Antal, Pris pr enhed og Rabat i tabellen Ordreoplysninger.

I nogle tilfælde kan beregnede værdier blive forældede, fordi de værdier, de er baseret på, ændres. Det er f.eks. ikke hensigtsmæssigt at gemme en persons alder i en tabel, fordi du så skal opdatere værdien hvert år. I stedet gemmer du personens fødselsdato og bruger så et udtryk i en forespørgsel til at beregne personens alder.

Benyt følgende fremgangsmåde til at oprette en forespørgsel, der beregner produktsubtotaler, baseret på data fra tabellen Ordreoplysninger.

 1. Åbn den Northwind-database, som du tidligere konfigurerede, ved at benytte følgende fremgangsmåde.

 2. Klik på Forespørgselsdesign i gruppen Makroer og kode under fanen Opret.

 3. Dobbeltklik på Ordreoplysninger på fanen Tabeller i dialogboksen Vis tabel.

 4. Luk dialogboksen Vis tabel.

 5. Dobbeltklik på Produkt-id i tabellen Ordreoplysninger for at føje dette felt til den første kolonne i forespørgslens designgitter.

 6. Højreklik på rækken Felt i gitterets anden kolonne, og klik derefter på Zoom i genvejsmenuen.

 7. Skriv eller indsæt følgende i feltet Zoom:

  Subtotal: ([Antal]*[Pris pr enhed])-([Antal]*[Pris pr enhed]*[Rabat])

  Klik på OK.

  Dette er det beregnede felt. Det beregnede felt multiplicerer antallet af hvert produkt med enhedsprisen for det pågældende produkt, ganger antallet af hvert produkt med enhedsprisen og rabatten for det pågældende produkt og trækker derefter den samlede rabat fra den samlede enhedspris.

 8. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

  Forespørgslen kører og viser en liste over produkter og subtotaler pr. ordre.

 9. Tryk på Ctrl+S for at gemme forespørgslen, og giv den navnet Produktsubtotaler.

Toppen af siden

Se på opsummerede eller sammenlagte data

Når du bruger tabeller til at registrere transaktioner eller til at gemme regelmæssigt forekommende numeriske data, er det nyttigt at kunne se disse data samlet, f.eks. som summer eller gennemsnit.

I Access kan du gennemse aggregerede data i ethvert dataark ved at tilføje en Total-række. En Total-række er en række nederst i dataarket, der kan vise en løbende total eller andre aggregeringsværdier.

Bemærk   Du kan ikke føje en Total-række til dataarket i en webforespørgsel.

Du kan føje en Total-række til forespørgslen Produktsubtotaler, som du oprettede i forrige eksempel, med følgende fremgangsmåde:

 1. Kør forespørgslen Produktsubtotaler, og lad resultaterne være åbnet i dataarkvisning.

 2. Klik på Totaler i gruppen Poster på fanen Startside.

  Der vises en ny række i bunden af dataarket. Ordet Total vises i den første kolonne i rækken.

 3. Klik på cellen i sidste række af dataarket med navnet Total.

  Der vises en pil i cellen.

 4. Klik på pilen for at få vist de tilgængelige sammenlægningsfunktioner.

  Fordi kolonnen indeholder tekstdata, er der kun to valgmuligheder: Ingen og Antal.

 5. Vælg Antal.

  Indholdet af cellen ændres fra Total til antallet af kolonneværdier.

 6. Klik på nabocellen (den anden kolonne).

  Der vises en pil i cellen.

 7. Klik på pilen, og klik derefter på Sum.

  Feltet viser en sum af kolonneværdierne.

 8. Lad forespørgslen være åben i dataarkvisning.

Oprette en totalforespørgsel til mere komplekse opsummeringer

Rækken Total i et dataark er meget nyttig, men til mere komplekse spørgsmål skal du bruge en totalforespørgsel. En totalforespørgsel er en udvælgelsesforespørgsel, hvor du har mulighed for at gruppere og opsummere data. Antag f.eks., at du vil se totalsalg pr. produkt. I en totalforespørgsel kan du bruge Sum (en samlefunktion) til at få vist totalsalg pr. produkt.

Bemærk   Du kan ikke bruge aggregeringsfunktioner i en webforespørgsel.

Benyt følgende fremgangsmåde til at ændre forespørgslen Produktsubtotaler, så den opsummerer produktsubtotaler pr. produkt.

 1. Klik på Vis i gruppen Visninger på fanen Startside , og klik derefter på Designvisning.

  Forespørgslen Produktsubtotaler åbnes i designvisning.

 2. Klik på Totaler i gruppen Vis/skjul på fanen Design.

  Rækken Totaler vises i forespørgslens designgitter.

  Bemærk   Selvom navnet er det samme, er rækken Totaler i designgitteret og rækken Total i et dataark ikke det samme:

  • Du kan gruppere efter feltværdier ved hjælp af rækken Totaler i designgitteret.

  • Du kan føje rækken Total i et dataark til resultaterne af en totalforespørgsel.

  • Når du bruger rækken Totaler i designgitteret, skal du vælge en aggregeringsfunktion for hvert felt. Hvis du ikke vil udføre en beregning på et felt, kan du gruppere efter feltet.

 3. Vælg Sum på rullelisten Total i anden kolonne i designgitteret.

 4. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

  Forespørgslen køres, og der vises en liste over produkter med subtotaler.

 5. Tryk på Ctrl+S for at gemme forespørgslen. Lad forespørgslen være åben.

Oprette en krydstabuleringsforespørgsel for at tilføje endnu et grupperingsniveau

Antag nu, at du vil se produktsubtotaler, men at du også vil sammenlægge pr. måned, så hver række viser subtotaler for et produkt, og hver kolonne viser produktsubtotaler for en måned. Når du vil have vist subtotaler for et produkt og have vist produktsubtotaler for en måned, skal du bruge en krydstabuleringsforespørgsel.

Bemærk   Du kan ikke oprette en webforespørgsel, der er en krydstabuleringsforespørgsel.

Du kan ændre forespørgslen Produktsubtotaler igen, så forespørgslen returnerer rækker med produktsubtotaler og kolonner med månedlige subtotaler.

 1. Klik på Vis i gruppen Visninger på fanen Startside , og klik derefter på Designvisning.

 2. Klik på Vis tabel i gruppen Konfiguration af forespørgsel.

 3. Dobbeltklik på Ordrer i dialogboksen Vis tabel, og klik derefter på Luk.

 4. Klik på Krydstabulering i gruppen Forespørgselstype på fanen Design.

  I designgitteret er rækken Vis skjult, og rækken Krydstabulering vises.

 5. Højreklik på rækken Felt i gitterets tredje kolonne, og klik derefter på Zoom i genvejsmenuen. Feltet Zoom åbnes.

 6. Skriv eller indsæt følgende i dialogboksen Zoom:

  Måned: "Måned " & DatePart("m"; [Ordredato])

 7. Klik på OK.

 8. Vælg følgende værdier på rullelisten i rækken Krydstabulering: Rækkeoverskrift for første kolonne, Værdi for anden kolonne og Kolonneoverskrift for tredje kolonne.

 9. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

  Forespørgslen kører, og produktsubtotalerne vises, sammenlagt pr. måned.

 10. Tryk på Ctrl+S for at gemme forespørgslen.

Toppen af siden

Oprette en ny tabel ved hjælp af data fra andre tabeller

Du kan bruge en tabeloprettelsesforespørgsel til at oprette en ny tabel ud fra data, der er gemt i andre tabeller.

Bemærk   Du kan ikke oprette en webforespørgsel, der er en tabeloprettelsesforespørgsel.

Lad os f.eks. antage, at du vil sende data for Chicago-ordrer til en forretningspartner i Chicago, som bruger Access til at udarbejde rapporter. I stedet for at sende alle dine ordredata vil du nøjes med at sende dem, der drejer sig om Chicago-ordrer.

Du kan oprette en udvælgelsesforespørgsel, der indeholder Chicago-ordredata, og derefter bruge udvælgelsesforespørgslen til at oprette en ny tabel på følgende måde:

 1. Åbn den Northwind-database, som du tidligere konfigurerede, ved at benytte følgende fremgangsmåde.

 2. For at kunne køre en tabeloprettelsesforespørgsel skal du muligvis aktivere databaseindholdet ved hjælp af meddelelseslinjen, som vises under båndet, hvis der ikke er tillid til databasen, når du åbner den.

  Vis mig, hvordan jeg aktiverer databasen.

  • Klik på Aktivér indhold på meddelelseslinjen.

  Bemærk   Hvis databasen befinder sig på en placering, der er tillid til, vises meddelelseslinjen ikke, og det er ikke nødvendigt at aktivere indholdet.

 3. Luk formularen Dialogboksen Logon.

 4. Klik på Forespørgselsdesign i gruppen Makroer og kode under fanen Opret.

 5. Dobbeltklik på Ordreoplysninger og Ordrer i dialogboksen Vis tabel.

 6. Luk dialogboksen Vis tabel.

 7. Dobbeltklik på felterne Kunde-id og Modtagerby i tabellen Ordrer for at føje dem til designgitteret.

 8. Dobbeltklik på felterne Ordre-id, Produkt-id, Antal, Pris pr enhed og Rabat i tabellen Ordreoplysninger for at føje dem til designgitteret.

 9. Fjern markeringen i rækken Vis i kolonnen Modtagerby. Skriv 'Chicago' (medtag de enkelte anførselstegn) i rækken Kriterier.

  Kontrollér forespørgselsresultaterne, før du bruger dem til at oprette tabellen.

 10. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

 11. Tryk på Ctrl+S for at gemme forespørgslen.

  Dialogboksen Gem som åbnes.

 12. Skriv Forespørgsel om Chicago-ordrer i feltet Forespørgselsnavn, og klik derefter på OK.

 13. Klik på Vis i gruppen Visninger på fanen Startside , og klik derefter på Designvisning.

 14. Klik på Opret tabel i gruppen Forespørgselstype på fanen Design.

  Dialogboksen Opret tabel vises.

 15. Skriv Chicago-ordrer i feltet Tabelnavn i dialogboksen Tabeloprettelse, og klik derefter på OK.

 16. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

 17. Klik på Ja for at bekræfte i den viste dialogboks.

  Den nye tabel oprettes, og tabellen vises i navigationsruden.

  Bemærk   Hvis der allerede findes en tabel med det navn, du har angivet, slettes den, før forespørgslen køres.

 18. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

  Der vises en advarsel, fordi tabellen Chicago-ordrer allerede findes.

 19. Klik på Nej for at annullere handlingen og lukke dialogboksen.

Toppen af siden

Føje data til en tabel ved hjælp af data fra andre tabeller

Du kan bruge en tilføjelsesforespørgsel til at hente data fra en eller flere tabeller og føje disse data til en anden tabel.

Bemærk   Du kan ikke oprette en webforespørgsel, der er en tilføjelsesforespørgsel.

Antag, at du har oprettet en tabel, du vil dele med en forretningsforbindelse i Chicago, men du indser, at forbindelsen også arbejder med kunder i Milwaukee-området. Du vil føje rækker, der indeholder data om Milwaukee-området, til tabellen, før du deler tabellen med forbindelsen.

Du kan føje data om Milwaukee-området til tabellen Chicago-ordrer, som du oprettede i forrige eksempel, på følgende måde:

 1. Åbn forespørgslen "Forespørgsel om Chicago-ordrer" i designvisning.

 2. Klik på Tilføj i gruppen Forespørgselstype på fanen Design. Dialogboksen Føj til åbnes.

 3. Klik på pilen i feltet Tabelnavn i dialogboksen Tilføj, og vælg derefter Chicago-ordrer på rullelisten.

 4. Klik på OK.

  Dialogboksen Tilføj lukkes. Rækken Vis bliver vist igen i designgitteret, og rækken Føj til vises.

 5. Slet 'Chicago' i rækken Kriterier i kolonnen Modtagerby, og skriv 'Milwaukee'.

 6. Vælg det relevante felt for hver kolonne i rækken Føj til.

  I dette eksempel skal rækkeværdierne for Føj til svare til rækkeværdierne for Felt, men det er ikke nødvendigt, for at tilføjelsesforespørgsler skal fungere.

 7. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

Toppen af siden

Ændre data på en automatiseret måde

Du kan bruge en opdateringsforespørgsel til at ændre data i tabeller, og du kan bruge en opdateringsforespørgsel til at indtaste kriterier for at angive, hvilke rækker der skal opdateres. En opdateringsforespørgsel giver dig mulighed for at gennemse de opdaterede data, før du udfører opdateringen.

Vigtigt   En handlingsforespørgsel kan ikke fortrydes. Du bør overveje at oprette en sikkerhedskopi af tabeller, du vil opdatere ved hjælp af en opdateringsforespørgsel.

Bemærk   Du kan ikke oprette en webforespørgsel, der er en opdateringsforespørgsel.

I det forrige eksempel føjede du rækker til tabellen Chicago-ordrer. I tabellen Chicago-ordrer viser feltet Produkt-id det numeriske Produkt-id. For at gøre dataene mere nyttige til rapporter kan du vælge at erstatte produkt-id'erne med produktnavne. Når du vil erstatte produkt-id'erne, skal du først ændre datatypen for feltet Produkt-id i tabellen Chicago-ordrer fra Tal til Tekst, så feltet Produkt-id kan acceptere produktnavne.

Du kan opdatere værdierne i tabellen Chicago-ordrer på følgende måde:

 1. Åbn tabellen Chicago-ordrer i designvisning.

 2. Ret datatypen fra Tal til Tekst i rækken Produkt-id.

 3. Gem og luk tabellen Chicago-ordrer.

 4. Klik på Forespørgselsdesign i gruppen Makroer og kode under fanen Opret.

 5. Dobbeltklik på Chicago-ordrer og Produkter i dialogboksen Vis tabel.

 6. Luk dialogboksen Vis tabel.

 7. Klik på Opdater i gruppen Forespørgselstype på fanen Design.

  Rækkerne Sortér og Vis forsvinder i designgitteret, og rækken Opdater til vises.

 8. Dobbeltklik på Produkt-id i tabellen Chicago-ordrer for at føje dette felt til designgitteret.

 9. Skriv eller indsæt følgende i rækken Opdater til i kolonnen Produkt-id:

  [Produkter].[Produktnavn]

  Tip   Du kan bruge en opdateringsforespørgsel til at slette feltværdier ved at bruge en tom streng ("") eller NULL i rækken Opdater til.

 10. Skriv eller indsæt følgende i rækken Kriterier:

  [Produkt-id] Like ([Produkter].[Id])

  Nøgleordet Like er nødvendigt, fordi de felter, du sammenligner, indeholder forskellige datatyper (Produkt-id er tekstdata, Id er numeriske data).

 11. Du kan få vist, hvilke værdier der bliver ændret af en opdateringsforespørgsel, ved at se forespørgslen i dataarkvisning.

  Klik på Vis i gruppen Resultater på fanen Design , og klik derefter på Dataarkvisning.

  Forespørgslen returnerer en liste over produkt-id'er, der bliver opdateret.

 12. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

  Når du åbner tabellen Chicago-ordrer, kan du se, at de numeriske værdier i feltet Produkt-id er blevet erstattet af produktnavnene fra tabellen Produkter.

Toppen af siden

Slette data på en automatiseret måde

Du kan bruge en sletteforespørgsel til at slette data fra tabeller, og du kan bruge en sletteforespørgsel til at indtaste kriterier for at angive, hvilke rækker der skal slettes. En sletteforespørgsel gør det muligt at se de rækker, der bliver slettet, inden du udfører sletningen.

Bemærk   Du kan ikke oprette en webforespørgsel, der er en sletteforespørgsel.

Antag, at du forbereder at sende tabellen Chicago-ordrer (opdateret i forrige eksempel) til din forretningsforbindelse i Chicago, og du bemærker, at nogle af rækkerne indeholder et antal tomme felter. Du vil gerne fjerne disse rækker, der indeholder tomme felter, inden du sender tabellen. Du kunne blot åbne tabellen og slette rækkerne manuelt, men du finder det måske nyttigt at bruge en sletteforespørgsel, hvis der er mere end blot nogle få rækker, der skal slettes, og du har klare kriterier for, hvilke rækker der skal slettes.

Du kan bruge en forespørgsel til at slette rækker i tabellen Chicago-ordrer, som ikke har en værdi for Ordre-id, på følgende måde:

 1. Klik på Forespørgselsdesign i gruppen Makroer og kode under fanen Opret.

 2. Dobbeltklik på Chicago-ordrer i dialogboksen Vis tabel.

 3. Luk dialogboksen Vis tabel.

 4. Klik på Slet i gruppen Forespørgselstype på fanen Design.

  Rækkerne Sortér og Vis forsvinder i designgitteret, og rækken Slet vises.

 5. Dobbeltklik på Ordre-id i tabellen Chicago-ordrer for at føje feltet til gitteret.

 6. Skriv Is Null i rækken Kriterier i kolonnen Ordre-id i designgitteret.

 7. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

Toppen af siden

Gælder: Access 2010Var disse oplysninger nyttige?

Ja Nej

Hvordan kan vi forbedre det?

255 tegn tilbage

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

Supportressourcer

Skift sprog