Log på

Introduktion til forespørgsler

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Det er nemmere at se, tilføje, slette og ændre data i en Access-database, hvis du bruger forespørgsler. Andre grunde til at bruge forespørgsler:

 • Find bestemte data hurtigt ved at filtrere med bestemte kriterier (betingelser).

 • Beregn eller opsummér data.

 • Automatisér dataadministration, f.eks. gennemsyn at de nyeste data med jævne mellemrum.

Du får en mere solid række forespørgselsindstillinger, når du arbejder med en Access-skrivebordsdatabase, men Access-webapps tilbyder nogle af indstillingerne forespørgsel, der er vist nedenfor. Du kan finde flere oplysninger om Access-webapps se den nye type database du udformer med Access og Publicer online, oprette en Access-app.

Bemærk:  Hvis du vil afprøve forespørgslerne i eksemplerne, skal du bruge en Access-skrivebordsdatabase.

Forespørgsler hjælper dig med at finde og arbejde med dine data

Oprette en udvælgelsesforespørgsel

Oprette en parameterforespørgsel

Oprette en totalforespørgsel

Oprette en krydstabuleringsforespørgsel

Oprette en tabeloprettelsesforespørgsel

Oprette en tilføjelsesforespørgsel

Oprette en opdateringsforespørgsel

Oprette en sletteforespørgsel

Forespørgsler hjælper dig med at finde og arbejde med dine data

I en database med et godt design er de data, som du vil præsentere i en formular eller rapport som regel placeret i flere tabeller. En forespørgsel kan hente oplysninger fra forskellige tabeller og samle dem i formularen eller rapporten. En forespørgsel kan enten være en anmodning om dataresultater fra din database eller en anmodning om handling på dataene eller begge dele. Du kan bruge forespørgsler til at få svar på simple spørgsmål, udføre beregninger, kombinere data fra forskellige tabeller og tilføje, ændre eller slette data fra en database. Da forespørgsler er meget fleksible, findes der mange typer forespørgsler, og hvilken type du skal bruge afhænger af opgaven.

Overordnede forespørgselstyper

Brug

Vælg

For at hente data fra en tabel eller foretage beregninger.

Handling

Tilføje, ændre eller slette data. Hver opgave har en bestemt type handlingsforespørgsel. Du kan ikke bruge handlingsforespørgsler i Access-apps.

Toppen af siden

Oprette en udvælgelsesforespørgsel

Hvis du kun vil gennemse data fra bestemte felter i en tabel, eller hvis du vil gennemse data fra flere tabeller på samme tid eller kun se data baseret på bestemte kriterier, skal du vælge en udvælgelsesforespørgsel. Se Oprette en udvælgelsesforespørgsel for yderligere oplysninger.

Få vist data fra bestemte felter

Hvis din database f.eks. indeholder en tabel med mange oplysninger om produkter, og du gerne vil se en liste over produkterne og deres priser, kan du oprette en forespørgsel som den følgende for at få returneret navnene og priserne på produkterne:

 1. Åbn databasen og klik på Forespørgselsdesign på fanen Opret.

 2. Dobbeltklik på tabellen Produkter i dialogboksen Vis tabel under fanen Tabeller og luk derefter dialogboksen.

 3. I tabellen Produkter har du f.eks. felterne Produktnavn og Listepris. Dobbeltklik på Produktnavn og Listepris for at tilføje disse felter til forespørgslens designgitter.

 4. Klik på Kør under fanen Design. Forespørgslen køres, og der vises en liste over produkter og deres priser.

Toppen af siden

Se data fra flere tabeller, der hører sammen, samtidig

Du kan f.eks. have en database for en butik, der sælger fødevarer, og du vil gerne gennemse ordrerne for de kunder, der bor i en bestemt by. Dataene om ordrer og kunder gemmes i to forskellige tabeller med navnene Ordrer og Kunder. Hvis hver tabel indeholder feltet Kunde-id, der danner grundlaget for en en-til-mange-relation mellem de to tabeller. Du kan oprette en forespørgsel, der returnerer ordrer for kunderne i en bestemt by, f.eks. Las Vegas, ved hjælp af følgende procedure:

 1. Åbn databasen. Klik på Forespørgselsdesign på fanen Opret i gruppen Forespørgsel.

 2. Dobbeltklik på Kunder og Ordre i dialogboksen Vis tabel under fanen Tabeller.

 3. Luk dialogboksen Vis tabel. Bemærk den streg, kaldet en joinforbindelse, der forbinder feltet Kunde-id i tabellen Kunder og feltet Kunde-id i tabellen Ordrer. Stregen viser relationen mellem de to tabeller.

 4. Dobbeltklik på Firma og By i tabellen Kunder for at tilføje disse felter til forespørgselsdesigngitteret.

 5. Fjern markeringen i rækken Vis i kolonnen By i forespørgslens designgitter.

 6. Indtast Las Vegas i rækken Kriterier for kolonnen By.

  Når du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Vis, forhindrer du, at forespørgslen viser byen i resultaterne, og når du skriver Las Vegas i rækken Kriterier, angiver du, at du kun vil have vist de poster, hvor værdien i feltet By er Las Vegas. I dette tilfælde returnerer forespørgslen kun de kunder, der bor i Las Vegas. Du behøver ikke at vise et felt for at kunne bruge det som kriterium.

 7. Dobbeltklik på Ordre-id og Ordredato i tabellen Ordrer for at tilføje disse felter til de næste to kolonner i forespørgslens designgitter.

 8. Klik på Kør på fanen Design i gruppen Resultater. Forespørgslen køres, og der vises en liste over ordrer til kunder i Las Vegas.

 9. Tryk på Ctrl+S for at gemme forespørgslen.

Toppen af siden

Oprette en parameterforespørgsel

Hvis du med jævne mellemrum vil køre varianter af en bestemt forespørgsel, bør du overveje at bruge en parameterforespørgsel. Når du kører en parameterforespørgsel, bliver du bedt om at angive feltværdier, som derefter bruges til at oprette kriterier til forespørgslen.

Bemærk:  Du kan ikke oprette en parameterforespørgsel i en Access-app.

I forlængelse af det forrige eksempel, hvor du lærte at oprette en udvælgelsesforespørgsel, der returnerer ordrerne for de kunder, der findes i Las Vegas, kan du ændre udvælgelsesforespørgslen, så du bliver bedt om at angive et bynavn, hver gang du kører forespørgslen. Hvis du vil prøve eksemplet, skal du åbne den database, du oprettede i det forrige eksempel:

 1. Højreklik på den forespørgsel, der hedder Ordrer efter by (som du oprettede i forrige afsnit), i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Slet Las Vegasi forespørgslens designgitter i rækken kriterier for kolonnen by, og indtast derefter [For hvilken city?].

  Strengen [For hvilken by?] er dit parameterspørgsmål. De kantede parenteser angiver, at du vil have forespørgslen til at bede om input, og at teksten (i dette tilfælde For hvilken by?) er det spørgsmål, der vises i parametermeddelelsen.

Bemærk: Du må ikke bruge punktummer (.) og udråbstegn (!) i parametermeddelelser.

 1. Markér afkrydsningsfeltet i rækken Vis for kolonnen By, så forespørgselsresultaterne viser byen.

 2. Klik på Kør på fanen Design i gruppen Resultater. Forespørgslen beder dig angive en værdi for By.

 3. Indtast New York og tryk på ENTER for at få vist ordrerne for kunder i New York.

  Men hvad nu, hvis du ikke kender de værdier, du kan angive? Du kan bruge jokertegn som en del af spørgsmålet:

 4. Klik på Vis på fanen Startside i gruppen Visninger og derefter på Designvisning.

 5. Indtast Som [For hvilken by?]&"*" i forespørgslens designgitter i rækken Kriterier for kolonnen By.

  I dette parameterspørgsmål kan brugeren bruge nøgleordet Som, Og-tegnet (&) og stjernen (*) i anførselstegn til at indtaste en kombination af tegn, herunder jokertegn, så der returneres et udvalg af resultater. Hvis brugeren f.eks. indtaster *, returnerer forespørgslen alle byer. Hvis brugeren indtaster L, returnerer forespørgslen alle byer, der starter med "L;", og hvis brugeren indtaster *s*, returnerer forespørgslen alle byer, der indholder bogstavet "s."

 6. Klik på Kør på fanen Design i gruppen Resultater, indtast Ny, når forespørgslen beder om det, og tryk på ENTER.

  Forespørgslen kører, og ordrer for kunder i New York vises.

Angive parameterdatatyper

Du kan også angive, hvilken type data en parameter skal acceptere. Du kan angive datatypen for enhver parameter, men det er særligt vigtigt at angive datatypen for numeriske, valuta- og dato- eller klokkeslætsdata. Når du angiver den datatype, som en parameter skal acceptere, får brugerne vist en mere brugervenlig fejlmeddelelse, hvis de indtaster den forkerte type data, f.eks. tekst, når der forventes en valuta.

Bemærk: Hvis en parameter er angivet til at acceptere tekstdata, vil input blive fortolket som tekst, og der vil ikke blive vist nogen fejlmeddelelse.

Benyt følgende fremgangsmåde for at angive datatypen for parametre i en forespørgsel:

 1. Mens forespørgslen er åben i Designvisning, skal du klikke på Parametre på fanen Design i gruppen Vis/Skjul.

 2. Skriv et spørgsmål for hvert parameter, du vil angive datatypen for, i kolonnen Parameter i dialogboksen Forespørgselsparametre. Sørg for, at de enkelte parametre svarer til det spørgsmål, du bruger i rækken Kriterier i forespørgslens designgitter.

 3. Vælg datatypen for hvert parameter i kolonnen Datatype.

Flere oplysninger om at bruge parametre til at anmode om input ved kørsel af en forespørgsel.

Toppen af siden

Oprette en totalforespørgsel

Rækken Total i et dataark er meget nyttig, men til mere komplekse spørgsmål skal du bruge en totalforespørgsel. En totalforespørgsel er en udvælgelsesforespørgsel, hvor du har mulighed for at gruppere og opsummere data, f.eks. hvis du vil se totalsalget pr. produkt. I en totalforespørgsel kan du bruge funktionen Sum (en aggregeringsfunktion) til at se totalsalget pr. produkt.

Bemærk: Du kan ikke bruge aggregeringsfunktioner i en Access-app.

Brug følgende procedure til at ændre forespørgslen Produktsubtotaler, som du oprettede i det forrige eksempel, så den opsummerer produktsubtotalerne efter produkt.

 1. Under fanen Startside, klik på Vis > Designvisning.

  Forespørgslen Produktsubtotaler åbnes i designvisning.

 2. På fanen Design i gruppen Vis/skjul skal du klikke på Totaler.

  Rækken Totaler vises i forespørgslens designgitter.

Bemærk: Selvom navnet er det samme, er rækken Totaler i designgitteret og rækken Total i et dataark ikke den samme:

 • Du kan gruppere efter feltværdier ved hjælp af rækken Totaler i designgitteret.

 • Du kan tilføje rækken Total i et dataark til resultaterne af en totalforespørgsel.

 • Når du bruger rækken Totaler i designgitteret, skal du vælge en aggregeringsfunktion for hvert felt. Hvis du ikke vil udføre en beregning på et felt, kan du gruppere efter feltet.

 • Vælg Sum på rullelisten i rækken Total i anden kolonne i designgitteret.

 • Klik på Kør på fanen Design i gruppen Resultater. Forespørgslen køres, og der vises en liste over produkter med subtotaler.

 • Tryk på Ctrl+S for at gemme forespørgslen. Lad forespørgslen være åben.

Se opsummering af værdier i dataark, som har rækken Totaler.

Toppen af siden

Foretage beregninger, baseret på dine data

Normalt bruger man ikke tabeller til at gemme beregnede værdier, såsom subtotaler, ej heller selvom de er baseret på den samme database, da beregnede værdier kan blive forældede, hvis de værdier, de er baseret på, bliver ændret. Du ville f.eks. ikke gemme en persons alder i en tabel, da du i givet fald ville skulle opdatere tabellen hvert år. Du ville i stedet gemme personens fødselsdato, og så bruge forespørgsler til at beregne personens alder.

Du kan f.eks. have en database med nogle produkter, du gerne vil sælge. Databasen indeholder en tabel med navnet Ordreoplysninger, som indeholder oplysninger om produkterne i felter, f.eks. prisen på hvert produkt og antal. Du kan beregne subtotalen ved at bruge en forespørgsel, som multiplicerer antal for hvert produkt med stykprisen for produktet og en eventuel rabat pr. produkt, hvorefter du kan trække den samlede rabat fra den samlede pris pr. produkt. Hvis du oprettede eksempeldatabasen i det forrige eksempel, skal du åbne den og gøre følgende:

 1. Fanen Opret, skal du klikke på Forespørgselsdesign.

 2. I den dialogboksen Vis tabel feltet på den fanen tabeller, skal du dobbeltklikke på Ordreoplysninger.

 3. Luk den i dialogboksen Vis tabel.

 4. Dobbeltklik på i tabellen Ordreoplysninger Produkt-ID for at kunne tilføje dette felt til den første kolonne i forespørgslens designgitter.

 5. I den anden kolonne i gitteret, skal du højreklikke på den rækken felt, og klik derefter på Zoom i genvejsmenuen.

 6. I den zoome i boksen Skriv eller Indsæt følgende: Subtotal: ([antal] * [Enhedspris])-([antal] * [antal]*[Enhedspris])-([antal]*[Enhedspris]*[Rabat])

 7. Klik på OK.

 8. På den under fanen Design skal du klikke på køre. Forespørgslen køres, og derefter viser en liste over produkter og subtotaler i rækkefølge.

 9. Tryk på Ctrl+S for at gemme forespørgslen, og giv den navnet Produktsubtotaler.

Se også opsummere værdier i dataark med rækken Totaler.

Toppen af siden

Vise opsummerede eller aggregerede data

Når du bruger tabeller til at registrere transaktioner eller til at gemme regelmæssigt forekommende numeriske data, er det nyttigt at kunne se disse data samlet, f.eks. som summer eller gennemsnit. I Access kan du tilføje rækken Totaler til dataark. En Total-række er en række nederst i dataarket, der kan vise en løbende total eller andre aggregeringsværdier.

 1. Kør forespørgslen Produktsubtotaler, og lad resultatet være åbnet i dataarkvisning.

 2. På den under fanen Startside skal du klikke på totaler. Der vises en ny række nederst i dataarket, med ordet samlede i den første kolonne.

 3. Klik på cellen i den sidste række i dataarket med navnet samlede.

 4. Klik på pilen for at få vist de tilgængelige aggregatfunktioner. Da kolonnen indeholder tekstdata, der er kun to valgmuligheder: ingen og Tæl.

 5. Vælg Tæl. Indholdet af cellen ændres fra samlede til en optælling af kolonneværdier.

 6. Klik på nabocellen (den anden kolonne). Der vises en pil i cellen.

 7. Klik på pilen, og klik derefter på Sum. Feltet viser en sum af kolonneværdier.

 8. Lad forespørgslen være åben i dataarkvisning.

Toppen af siden

Oprette en krydstabuleringsforespørgsel

Antag nu, at du vil se produktsubtotaler, men at du også vil sammenlægge pr. måned, så hver række viser subtotaler for et produkt, og hver kolonne viser produktsubtotaler for en måned. Når du vil have vist subtotaler for et produkt samt produktsubtotaler for en måned, skal du bruge en krydstabuleringsforespørgsel.

Bemærk: Du kan ikke vise krydstabuleringsforespørgsler i en Access-app.

Du kan ændre forespørgslen Produktsubtotaler igen, så forespørgslen returnerer rækker med produktsubtotaler og kolonner med månedlige subtotaler.

 1. Klik på Vis på fanen Startside i gruppen Visninger og derefter på Designvisning.

 2. Klik på Vis tabel i gruppen Konfiguration af forespørgsel.

 3. Dobbeltklik på Ordre i dialogboksen Vis tabel og derefter på Luk.

 4. Klik på Krydstabulering i gruppen Forespørgselstype under fanen Design. Rækken Vis er skjult i designgitteret og rækken Krydstabulering vises.

 5. Højreklik på rækken Felt i gitterets tredje kolonne, og klik derefter på Zoom i genvejsmenuen. Feltet Zoom åbnes.

 6. Indtast eller indsæt følgende i feltet Zoom: Måned: "Måned " & Datodel("m", [Ordredato])

 7. Klik på OK.

 8. Vælg følgende værdier fra rullemenuen i rækken Krydstabulering: Rækkeoverskrift for den første kolonne, Værdi for den anden kolonne samt Kolonneoverskrift for den tredje kolonne.

 9. Klik på Kør på fanen Design i gruppen Resultater. Forespørgslen køres, og der vises produktsubtotaler, som er aggregeret pr. måned.

 10. Tryk på Ctrl+S for at gemme forespørgslen.

  Du kan få flere oplysninger under

Toppen af siden

Oprette en tabeloprettelsesforespørgsel

Du kan bruge en tabeloprettelsesforespørgsel til at oprette en ny tabel ud fra data, der er gemt i andre tabeller.

Bemærk: Du kan ikke bruge tabeloprettelsesforespørgsler i Access-apps.

Lad os f.eks. antage, at du vil sende data for Chicago-ordrer til en forretningspartner i Chicago, som bruger Access til at udarbejde rapporter. I stedet for at sende alle dine ordredata vil du nøjes med at sende dem, der drejer sig om Chicago-ordrer.

Du kan oprette en udvælgelsesforespørgsel, der indeholder Chicago-ordredata, og derefter bruge udvælgelsesforespørgslen til at oprette en ny tabel på følgende måde:

 1. Åbn eksempeldatabasen fra det forrige eksempel.

  Hvis du vil køre en tabeloprettelsesforespørgsel, skal du aktivere databaseindholdet.

  Bemærk: Hvis du ser en meddelelse under båndet om aktivering af databasen, skal du klikke på aktivere indhold.Hvis databasen er allerede i en pålidelig placering, du ikke kan se meddelelseslinjen.

 2. Klik på Forespørgselsdesign på fanen Opret i gruppen Forespørgsel.

 3. Dobbeltklik på Ordreoplysninger og Ordre i dialogboksen Vis tabel, og luk derefter dialogboksen Vis tabel.

 4. Dobbeltklik på Kunde-id og Modtagerby i tabellen Ordre for at tilføje disse felter til designgitteret.

 5. Dobbeltklik på Ordre-id, Produkt-id, Antal, Enhedspris og Rabat i tabellen Ordreoplysninger for at tilføje disse felter til designgitteret.

 6. Ryd feltet i rækken Vis i kolonnen Modtagerby i designgitteret. Indtast 'Chicago' (husk at medtage enkelte anførselstegn) i rækken Kriterier. Kontrollér forespørgselsresultaterne, før du bruger dem til at oprette tabellen.

 7. Klik på Kør på fanen Design i gruppen Resultater.

 8. Tryk på Ctrl+S for at gemme forespørgslen.

 9. Indtast Forespørgsel om ordre i Chicago i feltet Forespørgselsnavn og klik derefter på OK.

 10. Klik på Vis i gruppen Visninger under fanen Startside, og klik derefter på Designvisning.

 11. Klik på Tabeloprettelse i gruppen Forespørgselstype under fanen Design.

 12. Indtast Ordrer i Chicago i dialogboksen Lav tabel i feltet Tabelnavn og klik derefter på OK.

 13. Klik på Kør på fanen Design i gruppen Resultater.

 14. Klik på Ja i bekræftelsesdialogboksen og se, hvordan den nye tabel vises i navigationsruden.

  Bemærk: Hvis der allerede findes en tabel med det navn, du har angivet, slettes den tabel, inden forespørgslen køres.

Toppen af siden

Oprette en tilføjelsesforespørgsel

Du kan bruge en tilføjelsesforespørgsel til at hente data fra en eller flere tabeller og føje disse data til en anden tabel.

Bemærk: Du kan ikke bruge tilføjelsesforespørgsler i Access-apps.

Antag, at du har oprettet en tabel, du vil dele med en forretningsforbindelse i Chicago, men du indser, at forbindelsen også arbejder med kunder i Milwaukee-området. Du vil føje rækker, der indeholder data om Milwaukee-området, til tabellen, før du deler tabellen med forbindelsen. Du kan føje data om Milwaukee-området til tabellen med Chicago-ordrer ved at bruge følgende procedure:

 1. Åbn forespørgslen "Forespørgsel om Chicago-ordrer" i designvisning.

 2. Klik på Tilføj i gruppen Forespørgselstype under fanen Design. I dialogboksen Tilføj åbner.

 3. Klik på pilen i feltet Tabelnavn i dialogboksen Tilføj, vælg Ordrer for Chicago fra rullelisten og klik på OK.

 4. Slet 'Chicago' i designgitteret i rækken Kriterier for kolonnen Modtagerby og indtast derefter 'Milwaukee'.

 5. Vælg det relevante felt for hver kolonne i rækken Tilføj til.

  I dette eksempel bør rækkeværdierne for Tilføj til svare til rækkeværdierne for Felt, men det er ikke nødvendigt, for at tilføjelsesforespørgsler kan fungere.

 6. Klik på Kør på fanen Design i gruppen Resultater.

Bemærk:  Når du kører en forespørgsel, der returnerer en stor mængde data, kan du få vist en fejlmeddelelse om, at du ikke kan fortryde forespørgslen. Prøv at øge grænsen for hukommelsessegmentet til 3 MB for at tillade, at forespørgslen fuldføres.

Toppen af siden

Oprette en opdateringsforespørgsel

Du kan bruge en opdateringsforespørgsel til at ændre data i tabeller, og du kan bruge en opdateringsforespørgsel til at indtaste kriterier for at angive, hvilke rækker der skal opdateres. En opdateringsforespørgsel giver dig mulighed for at gennemse de opdaterede data, før du udfører opdateringen.

Vigtigt: En handlingsforespørgsel kan ikke fortrydes. Du bør overveje at oprette en sikkerhedskopi af tabeller, du vil opdatere ved hjælp af en opdateringsforespørgsel.

Bemærk: Du kan ikke bruge opdateringsforespørgsler i Access-apps.

I det forrige eksempel føjede du rækker til tabellen Chicago-ordrer. I tabellen Chicago-ordrer viser feltet Produkt-id det numeriske Produkt-id. Hvis du vil gøre dataene endnu mere anvendelige i rapporter, kan du erstatte produkt-id'erne med produktnavne ved at bruge følgende procedure:

 1. Åbn tabellen Chicago-ordrer i designvisning.

 2. Ret datatypen fra Tal til Tekst i rækken Produkt-id.

 3. Gem og luk tabellen Chicago-ordrer.

 4. Klik på Forespørgselsdesign på fanen Opret i gruppen Forespørgsel.

 5. Dobbeltklik på Ordrer for Chicago og Produkter i dialogboksen Vis tabel, og luk derefter dialogboksen Vis tabel.

 6. Klik på Opdater i gruppen Forespørgselstype under fanen Design.

 7. Rækkerne Sorter og Vis vises i designgitteret, og rækken Opdater til vises.

 8. Dobbeltklik på Produkt-id i tabellen Ordrer for Chicago for at tilføje dette felt til designgitteret.

 9. Indtast eller indsæt følgende i designgitteret i rækken Opdatér til for kolonnen Produkt-id: [Produkter].[Produktnavn]

  Tip: Du kan bruge en opdateringsforespørgsel til at slette feltværdier ved at bruge en tom streng ("") eller NUL i rækken Opdater til.

 10. Indtast eller indsæt følgende i rækken Kriterier: [Produkt-id] Som ([Produkter].[id])

 11. Du kan få vist, hvilke værdier der bliver ændret af en opdateringsforespørgsel, ved at se forespørgslen i dataarkvisning.

 12. Klik på Vis under fanen Design > Dataarkvisning. Forespørgslen returnerer en liste over produkt-id, der skal opdateres.

 13. Klik på Kør under fanen Design.

  Når du åbner tabellen Chicago-ordrer, kan du se, at de numeriske værdier i feltet Produkt-id er blevet erstattet af produktnavnene fra tabellen Produkter. Se Oprette en opdateringsforespørgsel.

Toppen af siden

Oprette en sletteforespørgsel

Du kan bruge en sletteforespørgsel til at slette data fra tabeller, og du kan bruge en sletteforespørgsel til at indtaste kriterier for at angive, hvilke rækker der skal slettes. En sletteforespørgsel gør det muligt at se de rækker, der bliver slettet, inden du udfører sletningen.

Bemærk: Du kan ikke bruge sletteforespørgsler i Access-apps.

Antag f.eks., at mens du forbereder at sende tabellen Chicago-ordrer fra det forrige eksempel til din forretningsforbindelse i Chicago, så bemærker du, at nogle af rækkerne indeholder nogle tomme felter. Du beslutter, at du vil slette disse rækker, inden du sender tabellen. Du kan åbne tabellen og slette rækkerne manuelt, men hvis du har kriterier for, hvilke rækker der skal slettes, kan det være praktisk at bruge en sletteforespørgsel.

Du kan bruge en forespørgsel til at slette rækker i tabellen Chicago-ordrer, som ikke har en værdi for Ordre-id, på følgende måde:

 1. Klik på Forespørgselsdesign på fanen Opret.

 2. Dobbeltklik på Ordrer for Chicago i feltet Vis tabel, og luk derefter feltet Vis tabel.

 3. Klik på Slet i gruppen Forespørgselstype under fanen Design. I designgitteret forsvinder rækkerne Sorter og Vis, og rækken Slet vises.

 4. Dobbeltklik på Ordre-id i tabellen Ordrer for Chicago for at tilføje den til gitteret.

 5. Indtast Er nul i designgitteret i rækken Kriterier for kolonnen Ordre-id.

 6. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

Se Oprette en sletteforespørgsel.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre det?

Hvordan kan vi forbedre det?

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!