Introduktion til den flersprogede brugergrænsefladepakke

Hvis du er administrator af en gruppe af websteder, har du to typer af funktioner, som du kan bruge til at hjælpe de brugere, der taler andre sprog.

Den flersprogede brugergrænsefladepakke.    Du bruger den flersprogede brugergrænsefladepakke til at oprette websteder på andre sprog end standardsproget på SharePoint-installationen. Du kan også bruge den til at give brugerne mulighed for at ændre visningssproget på deres websteds personlige brugergrænseflade.

Variationer (indeholder nu registrering af ændringer).    Du bruger variationsfunktionen til at oprette et kildeudgivelseswebsted og derefter oprette kopier af indholdet, som kan oversættes til forskellige sprog. Variationsfunktionen virker kun med udgivelseswebsteder.

Vigtigt:  Disse funktioner er ikke oversættelsesværktøjer. Den flersprogede brugergrænsefladepakke ændrer grænsefladens visningssprog, og variationer understøtter oprettelsen af flere versioner af indholdet, som du derefter kan få oversat af professionelle oversættere.

Bemærk:  Du behøver ikke at oprette et websted eller en gruppe af websteder på flere sprog, bare fordi et dokumentbibliotek indeholder dokumenter på flere sprog. Et dokumentbibliotek kan indeholde dokumenter på flere sprog, uden at du behøver at oprette websteder eller grupper af websteder på flere sprog.

I denne artikel

Kende forskel på et websteds brugergrænseflade og indhold

Brugergrænseflade

Indhold

Hvornår du skal bruge den flersprogede brugergrænsfladepakke, variationer eller begge funktioner

Brug af den flersprogede brugergrænsefladepakke

Brug af variationer

Brug af begge funktioner samtidig

Kende forskel på et websteds brugergrænseflade og indhold

Websteder består sædvanligvis af to dele: Brugergrænsefladen, som er den måde, du interagerer med selve webstedet, og indholdet, som er de oplysninger, der findes på webstedet.

Den flersprogede brugergrænsefladepakke arbejder med webstedets brugergrænseflade, og variationsfunktionen arbejder med webstedets indhold.

Brugergrænseflade

Brugergrænsefladen på webstedet henviser til de elementer på din skærm, som du bruger til at interagere med SharePoint, f.eks. menuer, navigationselementer og Papirkurv.

Med den flersprogede brugergrænsefladepakke kan du få vist følgende elementer i brugergrænsefladen på forskellige sprog:

  • Webstedstitel og beskrivelse

  • Standardmenuer og ‑handlinger i SharePoint

  • Standardkolonner

  • Brugerdefinerede kolonner (liste eller websted)

  • Links i navigationslinjen

  • Administrerede metadatatjenester

Bemærk:  Den flersprogede brugergrænsefladepakke ændrer kun visningssproget for standardbrugergrænsefladeelementer. De brugerdefinerede brugergrænsefladeelementer, du har tilføjet, oversættes ikke.

Indhold

Variationsfunktionen arbejder med indholdet på webstedet – dvs. de oplysninger, du gemmer på et websted, men ikke brugergrænsefladen på webstedet.

Det grundlæggende element, som variationsfunktionen arbejder med, er siden. Funktionen kopierer også mapper, og den kan også kopiere dokumenter, hvis der er oprettet et link til dem fra en side på variationskildewebstedet. Listeelementer kopieres ikke.

Hvornår du skal bruge den flersprogede brugergrænsfladepakke, variationer eller begge funktioner

Definer, hvilke flersprogede funktioner du skal bruge, før du begynder at oprette gruppen af websteder, af følgende årsager:

  • Hvis du skal bruge den flersprogede brugergrænsefladepakke, skal administratoren af serverfarmen installere de nødvendige sprogpakker for hvert af de sprog, der skal være tilgængelige. Når administratoren af farmen installerer sprogpakkerne, kan ejerne af en gruppe af websteder oprette websteder og konfigurere den flersprogede brugergrænsefladepakke til at vise webstedets brugergrænseflade på forskellige sprog. Brugerne kan vælge at få vist deres websteder på det sprog, de vil arbejde i.

  • Når du har oprettet et websted, kan du ikke ændret standardsproget for brugergrænsefladen. Så det er vigtigt, at du starter ud med det korrekte sprog.

  • Hvis du vil bruge variationsfunktionen, er der bestemte overvejelser omkring, hvordan du konfigurerer webstederne med hensyn til opdatering, meddelelser og andre problemer, som du skal overveje, før du opretter webstederne.

Brug af den flersprogede brugergrænsefladepakke

Brug kun en flersproget brugergrænsefladepakke, når du vil oprette websteder, en gruppe af websteder eller websider på et andet sprog end standardsproget. Du kan også bruge den, hvis der findes brugere på webstedet, der ikke kan arbejde på det standardsprog, du vil bruge til webstedet.

Brug af variationer

Variationer skal bruges, når indholdet skal være tilgængeligt for de brugere, der taler mange forskellige sprog, eller som muligvis har behov for bestemte oplysninger på basis af forskellige landestandarder, forskellige mobilenheder eller corporate branding – dvs. websteder med skræddersyet indhold, der er tilpasset forskellige kulturer, markeder eller geografiske områder.

Hvis du arbejder i et miljø, hvor der ikke er installeret nogen sprogpakker, kan du ikke bruge den flersprogede brugergrænsefladepakke, men du kan stadig bruge variationer til at konfigurere et system til distribution af indhold for flere sprog.

Brug af begge funktioner samtidig

Når du både publicerer indhold, der skal oversættes til andre sprog, og du har webstedsejere, som muligvis har brug for at ændre strukturen på webstedet, men som ikke taler det sprog, webstedet blev oprettet på, kan du bruge begge funktioner samtidig for at gøre både indholdet og brugergrænsefladen på webstederne tilgængelige på flere sprog.

Det kan f.eks. være, at du har oprettet et engelsk kildewebsted med et målwebsted på kinesisk. Det kinesiske websted konnfigureres ved hjælp af variationsfunktionen på basis af indstillingerne for sprog og landestandarden. Forestil dig nu, at en webstedsejer i USA, som ikke taler kinesisk, har brug for at foretage nogle ændringer på det kinesiske websted. Ved hjælp af den flersprogede brugergrænsefladepakke kan webstedsejeren ændre brugergrænsefladesproget på det kinesiske websted til engelsk, hvilket gør det nemt at arbejde på webstedet.

Bemærk:  Når du planlægger flersprogede websteder, skal du også overveje, hvilke landestandarder der skal understøttes på webstederne. Landestandarden er en lokal indstilling, der angiver, hvordan tal, datoer og klokkeslæt vises på et websted. Landestandarden ændrer ikke det sprog, som webstedet vises på. Hvis du indstiller landestandarden til thailansk, ændres standardsorteringsrækkefølgen for listeelementer, og den buddistiske kalender anvendes i stedet for standardkalenderen. Landestandarden er en indstilling, som konfigureres uafhængigt af det sprog, der angives, når et websted oprettes, men til forskel fra sproget kan landestandarden ændres når som helst.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×