Introduktion til datatyper og feltegenskaber

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

I denne artikel indeholder en oversigt over datatyper og feltegenskaber, og omfatter en detaljerede data type reference sektion. Denne artikel forklares også kortvarigt opslagsfelter. I denne artikel omhandler ikke opslagsfelter, der tillader flere værdier. Du kan finde links til flere oplysninger om opslagsfelter, der tillader flere værdier i afsnittet Se også.

Denne artikel indeholder

Oversigt

Datatypereference

Oversigt

Hvert felt i en tabel indeholder egenskaber. Disse egenskaber definerer feltets karakteristika og funktionsmåde. Den vigtigste egenskab for et felt er datatypen. Et felts datatype bestemmer, hvilken type data det kan gemme. Et felt, hvis datatype f.eks. er Tekst, kan gemme data, der består af enten tekst eller numeriske tegn, mens et felt, hvis datatype er Tal, kun kan gemme numeriske data.

Et felts datatype bestemmer mange andre vigtige feltegenskaber, f.eks.:

 • Hvordan du kan bruge feltet i udtryk.

 • Den maksimale størrelse på en feltværdi.

 • Om feltet kan indekseres.

 • Hvilke formater der kan bruges sammen med feltet.

Når du opretter et nyt felt i designvisning, angiver du feltets datatype og eventuelt andre egenskaber.

Tabel i designvisning
Tabellen Kontaktpersoner åbnet i designvisning

1. Datatype

2. Feltegenskaber

Når du opretter et felt i dataarkvisning, er feltets datatype defineret for dig. Hvis du opretter et felt i dataarkvisning ved hjælp af en feltskabelon eller ved hjælp af et eksisterende felt fra en anden tabel, er datatypen allerede defineret i skabelonen eller i den anden tabel. Hvis du opretter et felt ved at indtaste data i dataarkvisning, tildeler Microsoft Office Access feltet en datatype ud fra de værdier, du angiver. Hvis du indtaster værdier i feltet, der har andre datatyper, beder Access dig muligvis om at bestemme datatypen.

Du kan ændre feltets datatype og feltegenskaberne Format, Indekseret og Obligatorisk i dataarkvisning.

Tabel i dataarkvisning
Tabellen Kontaktpersoner åbnet i dataarkvisning

1. Opret et felt ved at indtaste data i en tom kolonne.

2. Juster feltets datatype og andre egenskaber ved hjælp af fanen Dataark på båndet.

Datatyper

Tænk på et felts datatype som en række karaktertræk, der gælder for de værdier, der er angivet i feltet, og som bestemmer, hvilken type data disse værdier kan have. Værdier, der er gemt i et tekstfelt, kan f.eks. kun indeholde bogstaver, tal og et begrænset sæt tegnsætningstegn. Derudover kan et tekstfelt indeholde op til 255 tegn.

Der findes ti forskellige datatyper i Access:

 • Vedhæftet fil    Filer som f.eks. digitale fotografier. Der kan vedhæftes flere filer til en post. Denne datatype er ikke tilgængelig i tidligere versioner af Access.

 • Autonummerering    Tal, der oprettes automatisk for hver post.

 • Valuta    Pengeværdier.

 • Dato/klokkeslæt    Datoer og klokkeslæt.

 • Hyperlink    Hyperlinks, som f.eks. e-mail-adresser.

 • Notat    Lange tekstblokke og tekst, hvor der bruges tekstformatering. En typisk brug af et notatfelt er en detaljeret produktbeskrivelse.

 • Tal    Numeriske værdier, som f.eks. afstande. Bemærk, at der findes en separat datatype for valuta.

 • OLE-objekt    OLE-objekter, som Word-dokumenter.

 • Tekst    Korte alfanumeriske værdier, som f.eks. et efternavn eller en gadeadresse.

 • Ja/Nej    Booleske værdier.

Tip: Af og til ser dataene i et felt ud til at være én datatype, men faktisk er de en anden. Et felt kan f.eks. se ud til at indeholde numeriske værdier, men faktisk kan det indeholde tekstværdier, som f.eks. værelsesnumre. Du kan ofte bruge et udtryk til at sammenligne eller konvertere værdier af forskellige datatyper.

Opslagsfelter

Du kan angive et felts datatype til Guiden Opslag . Dette starter guiden Opslag, som hjælper dig med at oprette et opslagsfelt. Et opslagsfelt viser enten en liste over værdier, der hentes fra en tabel eller forespørgsel, eller det viser et statisk værdisæt, som du angav, da du oprettede feltet.

I guiden Opslag kan du enten angive en statisk liste over værdier eller angive en kilde til de værdier, du vil hente, f.eks. et felt i en tabel. Datatypen for et opslagsfelt er enten tekst eller tal, alt efter de valg, du foretager i guiden.

Bemærk: Opslagsfelter har et ekstra sæt feltegenskaber, der er placeret under fanen Opslag i ruden Feltegenskaber.

Du kan finde links til flere oplysninger om opslagsfelter i afsnittet Se også.

Feltegenskaber

Når du har oprettet et felt og angivet dets datatype, kan du angive flere feltegenskaber. Feltets datatype bestemmer, hvilke andre egenskaber du kan angive. Du kan f.eks. styre størrelsen på et tekstfelt ved at angive egenskaben Feltstørrelse.

I tal- og valutafelter er egenskaben Feltstørrelse især vigtig, fordi den bestemmer feltværdiernes område. Et talfelt på én bit kan f.eks. kun gemme heltal i området fra 0 til 255.

Egenskaben Feltstørrelse bestemmer også, hvor meget diskplads hver værdi i et talfelt kræver. Afhængigt af feltstørrelsen kan tallet fylde præcis 1, 2, 4, 8, 12 eller 16 byte.

Bemærk: Tekst- og notatfelter har variable feltværdistørrelser. For disse datatyper angiver Feltstørrelse den maksimale plads, der er tilgængelig for én værdi.

Du kan finde flere oplysninger om feltegenskaber, og hvordan de fungerer med forskellige datatyper, i afsnittetDatatypereference i denne artikel.

Datatyper i relationer og joinforbindelser

En tabelrelation er en tilknytning, der er oprettet mellem almindelige felter (kolonner) i to tabeller. En relation kan være en-til-en, en-til-mange eller mange-til-mange.

En joinforbindelse er en SQL-handling, der kombinerer data fra to kilder til én post i et forespørgselspostsæt på basis af værdierne i et bestemt felt, som kilderne har til fælles. En joinforbindelse kan være en Indre joinforbindelse, en venstre ydre joinforbindelse eller en højre ydre joinforbindelse.

Når du opretter en tabelrelation eller føjer en joinforbindelse til en forespørgsel, skal de felter, du opretter forbindelse mellem, have samme eller kompatible datatyper. Du kan f.eks. ikke oprette en joinforbindelse mellem et talfelt og et tekstfelt, selvom værdierne i disse felter passer sammen.

Bemærk: I en relation eller en joinforbindelse er felter, der er angivet til datatypen Autonummerering, kompatible med felter, der er angivet til datatypen Tal, hvis egenskaben Feltstørrelse i sidstnævnte er Langt heltal.

Tip: I en forespørgsel kan du nogle gange bruge operatoren Like i et feltkriterium til at sammenligne felter med inkompatible datatyper.

Du kan ikke ændre datatypen eller egenskaben Feltstørrelse for et felt, der indgår i en tabelrelation. Du kan midlertidigt slette relationen for at ændre egenskaben Feltstørrelse, men hvis du ændrer datatypen, kan du ikke genskabe relationen uden først at ændre datatypen i det relaterede felt.

Du kan finde flere oplysninger om tabelrelationer eller joinforbindelser i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Datatypereference

Følgende afsnit indeholder detaljerede oplysninger om datatyper – formålet med dem, og hvordan de fungerer.

Vedhæftet fil

Autonummerering

Valuta

Dato og klokkeslæt

Link

Notat

Tal

OLE-objekt

Tekst

Ja/Nej

Vedhæftet fil

Formål    Brug et felt af typen Vedhæftet fil til at vedhæfte flere filer, som f.eks. billeder, til en post.

Antag, at du har en database med jobkontaktpersoner. Du kan bruge et felt af typen Vedhæftet fil til at vedhæfte et billede af hver enkelt kontaktperson, og du kan også knytte et eller flere CV'er om en kontaktperson til det samme felt i den pågældende post.

Ved nogle filtyper komprimerer Access hver vedhæftet fil, når den tilføjes.

Typer af vedhæftede filer, som Access komprimerer

Når du vedhæfter en af nedenstående filtyper, komprimerer Access filen.

 • Bitmaps såsom .bmp-filer

 • Windows-metafiler, inklusive .emf-filer

 • Exchangeable File Format (.exif-filer)

 • Ikoner

 • Tagged Image File Format-filer

Du kan vedhæfte mange forskellige typer filer til en post, men nogle filtyper blokeres, da de kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Som regel kan du vedhæfte en fil, der er oprettet i et af 2007 Microsoft Office-system-programmerne. Du kan også vedhæfte logfiler (.log), tekstfiler (.tekst, .txt) og komprimerede .zip-filer. Du kan se en liste over understøttede billedfilformater i tabellen senere i dette afsnit.

Liste over blokerede filtyper

Følgende typer af vedhæftede filer blokeres i Access:

.ade

.ins

.mda

.scr

.adp

.isp

.mdb

.sct

.app

.its

.mde

.shb

.asp

.js

.mdt

.shs

.bas

.jse

.mdw

.tmp

.bat

.ksh

.mdz

.url

.cer

.lnk

.msc

.vb

.chm

.mad

.msi

.vbe

.cmd

.maf

.msp

.vbs

.com

.mag

.mst

.vsmacros

.cpl

.mam

.ops

.vss

.crt

.maq

.pcd

.vst

.csh

.mar

.pif

.vsw

.exe

.mas

.prf

.ws

.fxp

.mat

.prg

.wsc

.hlp

.mau

.pst

.wsf

.hta

.mav

.reg

.wsh

.inf

.maw

.scf

Understøttede feltegenskaber

Egenskab

Anvendelse

Titeltekst

Etikettekst, der vises for dette felt som standard i formularer, rapporter og forespørgsler. Hvis denne egenskab er tom, bruges navnet på feltet. En tekststreng er tilladt.

En effektiv billedtekst er som regel kort.

Obligatorisk

Kræver, at hver post har mindst én vedhæftet fil i feltet.

Understøttede billedfilformater

I Access understøttes følgende grafiske filformater, uden at det er nødvendigt at installere ekstra software på computeren.

 • Windows-bitmap (.bmp-filer)

 • Run Length Encoded-bitmap (.rle-filer)

 • Enhedsuafhængig bitmap (.dib-filer)

 • Graphics Interchange Format (.gif-filer)

 • Joint Photographic Experts Group (.jpe-, .jpeg- og .jpg-filer)

 • Exchangeable File Format (.exif-filer)

 • Portable Network Graphics (.png-filer)

 • Tagged Image File Format (.tif- og .tiff-filer)

 • Ikon (.ico- og .icon-filer)

 • Windows-metafil (.wmf-filer)

 • Udvidet metafil (.emf-filer)

Konventioner for filnavngivning

Navnene på de vedhæftede filer kan indeholde ethvert Unicode-tegn, der understøttes af det NTFS-filsystem, der bruges i Microsoft Windows NT. Desuden skal filnavne overholde følgende retningslinjer:

 • Navnene må ikke overskride 255 tegn, inklusive filtypenavnet.

 • Navnene må ikke indeholde følgende tegn: spørgsmålstegn (?), anførselstegn ("), skråstreger eller omvendte skråstreger (/ \), venstre- eller højreparenteser (< >), stjerner (*), lodrette streger (|), kolon (:) eller afsnitstegn ().

Toppen af siden

Autonummerering

Formål    Brug et autonummereringsfelt til at angive en entydig værdi, der alene bruges til at gøre hver post entydig. Den mest almindelige brug af et autonummereringsfelt er som primær nøgle, specielt hvis der ikke er en passende naturlig nøgle tilgængelig (en nøgle, der er baseret på et datafelt).

Værdien i et autonummereringsfelt kræver 4 eller 16 byte afhængigt af værdien af egenskaben Feltstørrelse.

Antag, at du har en tabel med oplysninger om kontaktpersoner. Du kan bruge navne på kontaktpersoner som tabellens primære nøgle, men hvordan skal du håndtere to kontaktpersoner med samme navn? Navne er ikke passende naturlige nøgler, fordi de ofte ikke er entydige. Hvis du bruger et autonummereringsfelt, sikrer du, at hver post har et entydigt id.

Bemærk: Du bør ikke bruge et autonummereringsfelt til at optælle posterne i en tabel. Autonummereringsværdier genbruges ikke, så slettede poster kan give huller i optællingen. Desuden er det nemt at få en nøjagtig optælling af poster ved brug af rækken Totaler i et dataark.

Understøttede feltegenskaber

Egenskab

Anvendelse

Titeltekst

Etikettekst, der vises for dette felt som standard i formularer, rapporter og forespørgsler. Hvis denne egenskab er tom, bruges navnet på feltet. En tekststreng er tilladt.

En effektiv billedtekst er som regel kort.

Feltstørrelse

Bestemmer den mængde plads, der er tildelt hver værdi. I autonummereringsfelter tillades kun to værdier:

 • Feltstørrelsen Langt heltal bruges til autonummereringsfelter, der ikke bruges som replikerings-id'er. Dette er standardværdien. Du bør ikke ændre denne værdi, medmindre du opretter et replikerings-id-felt.

  Bemærk: Replikering understøttes ikke i databaser, der bruger et nyt filformat som .accdb.

  Denne indstilling gør autonummereringsfelter kompatible med andre felter af typen Langt heltal, når de bruges i relationer eller joinforbindelser. Hver feltværdi kræver en lagerplads på 4 byte.

 • Feltstørrelsen Replikerings-id bruges til autonummereringsfelter, der bruges som replikering id'er i en databasereplika. Brug kun denne værdi, hvis du arbejder i eller implementerer designet af en replikeret database.

  Hver feltværdi kræver en lagerplads på 16 byte.

Format

Hvis du bruger et autonummereringsfelt som primær nøgle eller som replikerings-id, bør du ikke angive denne egenskab. Ellers skal du vælge et talformat, der opfylder dine behov.

Indekseret

Angiver, om feltet har et indeks. Der er tre tilgængelige værdier:

 • Ja - ingen dubletter   opretter et entydigt indeks i feltet.

 • Ja - dubletter tillades   opretter et ikke-entydigt indeks i feltet.

 • Ingen   fjerner alle indeks i feltet.

Bemærk: Undlad at ændre denne egenskab for et felt, der bruges i en primær nøgle. Når der ikke er et entydigt indeks, er det muligt at angive dublerede værdier, som kan afbryde alle de relationer, som nøglen er en del af.

Selvom du kan oprette et indeks i et enkelt felt ved at indstille feltegenskaben Indekseret, kan nogle typer indeks ikke oprettes på denne måde. Du kan f.eks. ikke oprette et indeks med flere felter ved at angive denne egenskab. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af indeks i afsnittet Se også.

Nye værdier

Bestemmer, om et autonummereringsfelt forøges med hver ny værdi eller bruger tilfældige tal. Marker en af følgende indstillinger:

 • Stigende   starter med værdien 1 og forøges trinvist med 1 for hver ny post.

 • Vilkårligt   starter med en tilfældig værdi og tildeler hver ny post en tilfældig værdi. Værdierne er af feltstørrelsen Langt heltal og går fra -2.147.483.648 til 2.147.483.647.

i-mærker

Knytter et i-mærke til feltet.

Tekstjustering

Angiver standardjusteringen af tekst i et kontrolelement.

Toppen af siden

Valuta

Formål    Bruges til at gemme pengedata.

Data i et valutafelt afrundes ikke under beregninger. Et valutafelt er nøjagtigt op til 15 cifre til venstre for decimaltegnet og 4 cifre til højre for det. Hver valutafeltværdi kræver en lagerplads på 8 byte.

Understøttede feltegenskaber

Egenskab

Anvendelse

Titeltekst

Etikettekst, der vises for dette felt som standard i formularer, rapporter og forespørgsler. Hvis denne egenskab er tom, bruges navnet på feltet. En tekststreng er tilladt.

En effektiv billedtekst er som regel kort.

Antal decimaler

Angiver antallet decimaler, der benyttes til at vise tal.

Standardværdi

Automatisk tildeles den angivne værdi til dette felt, når en ny post er blevet tilføjet.

Format

Bestemmer, hvordan feltet vises, når det vises eller udskrives i dataark eller i formularer eller rapporter, der er bundet til feltet. Du kan bruge alle gyldige talformater. I de fleste tilfælde skal du angive værdien Format til Valuta.

Indekseret

Angiver, om feltet har et indeks. Der er tre tilgængelige værdier:

 • Ja - ingen dubletter   opretter et entydigt indeks i feltet.

 • Ja - dubletter tillades   opretter et ikke-entydigt indeks i feltet.

 • Ingen   fjerner alle indeks i feltet.

Bemærk: Undlad at ændre denne egenskab for et felt, der bruges i en primær nøgle.

Selvom du kan oprette et indeks i et enkelt felt ved at indstille feltegenskaben Indekseret, kan nogle typer indeks ikke oprettes på denne måde. Du kan f.eks. ikke oprette et indeks med flere felter ved at angive denne egenskab. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af indeks i afsnittet Se også.

Inputmaske

Viser redigering tegnene for at vejledning til indtastning af data. For eksempel kan blive en inputmaske vist et dollartegn ($) i starten af feltet.

Obligatorisk

Kræver, at dataene er angivet i feltet.

i-mærker

Knytter et i-mærke til feltet.

Tekstjustering

Angiver standardjusteringen af tekst i et kontrolelement.

Valideringsregel

Giver dig et udtryk, der skal være sandt, når du tilføjer eller ændrer værdien i dette felt. Bruge sammen med egenskaben Valideringsmeddelelse.

Valideringsmeddelelse

Skriv en meddelelse, der skal vises, når en værdi, der er angivet overtræder udtrykket i egenskaben Valideringsregel.

Toppen af siden

Dato/klokkeslæt

Formål    Bruges til at gemme tidsbaserede data.

Understøttede feltegenskaber

Egenskab

Anvendelse

Titeltekst

Etikettekst, der vises for dette felt som standard i formularer, rapporter og forespørgsler. Hvis denne egenskab er tom, bruges navnet på feltet. En tekststreng er tilladt.

En effektiv billedtekst er som regel kort.

Standardværdi

Automatisk tildeles den angivne værdi til dette felt, når en ny post er blevet tilføjet.

Format

Bestemmer, hvordan feltet vises, når det vises eller udskrives i dataark eller i formularer eller rapporter, der er bundet til feltet. Du kan bruge et foruddefineret format eller oprette dit eget brugerdefinerede format.

Liste over foruddefinerede formater

 • Standarddatoformat   Hvis værdien kun er en dato, vises der som standard intet klokkeslæt. Hvis værdien kun er et klokkeslæt, vises der ingen dato. Denne indstilling er en kombination af indstillingerne Kort datoformat og Langt klokkeslætsformat.

  Eksempler   

  • 03-04-07

  • 05:34:00 PM

  • 03-04-07 05:34:00 PM

 • Langt datoformat   Ligesom indstillingen Langt datoformat i de internationale indstillinger i Windows. Eksempel: Lørdag den 3. april 2007.

 • Mellemlangt datoformat   Viser datoen som dd-mmm-yyyy. Eksempel: 3-apr-2007.

 • Kort Dato Samme som indstillingen kort datoformat i de internationale indstillinger i Windows. Eksempel: 4/3/07.

  Advarsel: Indstillingen Kort datoformat antager, at datoer mellem 01-01-00 og 31-12-29 er datoer i det 21. århundrede (dvs. årene 2000 til 2029). Datoer mellem 01-01-30 og 31-12-99 antages at være datoer i det 20. århundrede (dvs. årene 1930 til 1999).

 • Langt klokkeslætsformat   Ligesom indstillingen på fanen Klokkeslæt i de internationale indstillinger i Windows. Eksempel: 5:34:23 PM.

 • Mellemlangt klokkeslætsformat   Viser klokkeslættet som timer og minutter adskilt af separatortegnet for klokkeslæt efterfulgt af en AM/PM-indikator. Eksempel: 5:34 PM.

 • Kort klokkeslætsformat   Viser klokkeslættet som timer og minutter ved hjælp af et 24-timers-ur, adskilt af separatortegnet for klokkeslæt. Eksempel: 17:34.

Lister over komponenter, som du kan bruge i brugerdefinerede formater

Skriv en kombination af følgende komponenter til at oprette et brugerdefineret format. For eksempel for at få vist uge i året og dag i ugen, Skriv ww/w.

Vigtigt: Brugerdefinerede formater, der ikke stemmer overens med de dato- og klokkeslætsindstillinger, der er angivet de internationale indstillinger i Windows, ignoreres. Du kan finde flere oplysninger om de internationale indstillinger i Windows i Windows Hjælp.

Separatorkomponenter

Bemærk: Separatorer angives i de internationale indstillinger i Windows.

:   Klokkeslætsseparator. Eksempel: hh:mm

/   Datoseparator. For eksempel mmm /åååå

Enhver kort tegnstreng omsluttet af anførselstegn ("")  Brugerdefineret separator. Anførselstegnene vises ikke. Eksempel: "," viser et komma.

Komponenter i datoformater

d   Dagen i måneden med et eller to numeriske cifre efter behov (1 til 31).

dd   Dagen i måneden med to numeriske cifre (01 til 31).

ddd   De tre første bogstaver i ugedagen (søn til lør).

dddd   Ugedagens fulde navn (søndag til lørdag).

w   Ugedagen (1 til 7).

ww   Ugen i året (1 til 53).

m   Måneden i året med et eller to numeriske cifre efter behov (1 til 12).

mm   Måneden i året med to numeriske cifre (01 til 12).

mmm   De tre første bogstaver i måneden (jan til dec).

mmmm   Månedens fulde navn (januar til december).

q   Kvartalet i året (1 til 4).

y   Nummeret på dagen i året (1 til 366).

yy   De to sidste cifre i året (01 til 99).

yyyy   Det fulde år (0100 til 9999).

Komponenter i klokkeslætsformater

h   Timerne med et eller to cifre efter behov (0 til 23).

hh   Timerne med to cifre (00 til 23).

n   Minutterne med et eller to cifre efter behov (0 til 59).

nn   Minutterne med to cifre (00 til 59).

s   Sekunderne med et eller to cifre efter behov (0 til 59).

ss   Sekunderne med to cifre (00 til 59).

Komponenter i klokkeslætsformater

AM/PM   12-timers-uret med de store bogstaver "AM" eller "PM" efter behov. Eksempel: 9:34PM.

am/pm   12-timers-uret med de små bogstaver "am" eller "pm" efter behov. Eksempel: 9:34pm.

A/P   12-timers-uret med det store bogstav "A" eller "P" efter behov. Eksempel: 9:34P.

a/ p 12-timers klokkeslæt med de små bogstaver "a" eller "p" efter behov. For eksempel 9:34 p.

AMPM   12-timers-uret med den relevante morgen- eller eftermiddagsbetegnelse som defineret i de internationale indstillinger i Windows.

Foruddefinerede formater

c   Ligesom det foruddefinerede format for Standardformat.

ddddd   Ligesom det foruddefinerede format for Kort datoformat.

dddddd   Ligesom det foruddefinerede format for Langt datoformat.

ttttt   Ligesom det foruddefinerede format for Langt klokkeslætsformat.

IME-tilstand

Konvertering af tegn i østasiatisk versioner af Windows-kontrolelementer.

IME-sætningstilstand

Konvertering af sætninger i østasiatiske versioner af Windows-kontrolelementer.

Indekseret

Angiver, om feltet har et indeks. Der er tre tilgængelige værdier:

 • Ja - ingen dubletter   opretter et entydigt indeks i feltet.

 • Ja - dubletter tillades   opretter et ikke-entydigt indeks i feltet.

 • Ingen   fjerner alle indeks i feltet.

Bemærk: Undlad at ændre denne egenskab for et felt, der bruges i en primær nøgle.

Selvom du kan oprette et indeks i et enkelt felt ved at indstille feltegenskaben Indekseret, kan nogle typer indeks ikke oprettes på denne måde. Du kan f.eks. ikke oprette et indeks med flere felter ved at angive denne egenskab. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af indeks i afsnittet Se også.

Inputmaske

Viser redigering tegnene for at vejledning til indtastning af data. For eksempel kan blive en inputmaske vist et dollartegn ($) i starten af feltet.

Obligatorisk

Kræver, at dataene er angivet i feltet.

Vis datovælger

Angiver, om kontrolelementet Datovælger skal vises.

Bemærk: If you use an input mask for a Date/Time field, the Date Picker control is unavailable regardless of how you set this property.

i-mærker

Knytter et i-mærke til feltet.

Tekstjustering

Angiver standardjusteringen af tekst i et kontrolelement.

Valideringsregel

Giver dig et udtryk, der skal være sandt, når du tilføjer eller ændrer værdien i dette felt. Bruge sammen med egenskaben Valideringsmeddelelse.

Valideringsmeddelelse

Skriv en meddelelse, der skal vises, når en værdi, der er angivet overtræder udtrykket i egenskaben Valideringsregel.

Toppen af siden

Link

Formål    Bruges til at gemme et hyperlink, f.eks. en e-mail-adresse eller en URL-adresse på et websted.

Et hyperlink kan være en UNC-sti eller en URL-adresse. Det kan indeholde op til 2.048 tegn.

Understøttede feltegenskaber

Egenskab

Anvendelse

TilladNullængde

Gør det muligt for posten (med indstillingen til Ja) af en streng af længden nul ("") i et link, tekst eller Notat felt.

Vedhæft kun

Bestemmer, om ændringer til feltet værdi. Der er to indstillinger:

 • Ja   Registrerer ændringer. For at få vist feltet værdi oversigten, skal du højreklikke på feltet, og klik derefter på Vis kolonne historik.

 • No   Registrerer ikke ændringer.

  Advarsel: Angive denne egenskab til Nej , slettes alle eksisterende oversigt over værdi.

Titeltekst

Etikettekst, der vises for dette felt som standard i formularer, rapporter og forespørgsler. Hvis denne egenskab er tom, bruges navnet på feltet. En tekststreng er tilladt.

En effektiv billedtekst er som regel kort.

Standardværdi

Automatisk tildeles den angivne værdi til dette felt, når en ny post er blevet tilføjet.

Format

Bestemmer, hvordan feltet vises, når det vises eller udskrives i dataark eller i formularer eller rapporter, der er bundet til feltet. Du kan angive et brugerdefineret format til et hyperlinkfelt. Du kan finde flere oplysninger om at definere et format i afsnittet Se også.

IME-tilstand

Konvertering af tegn i østasiatisk versioner af Windows-kontrolelementer.

IME-sætningstilstand

Konvertering af sætninger i østasiatiske versioner af Windows-kontrolelementer.

Indekseret

Angiver, om feltet har et indeks. Der er tre tilgængelige værdier:

 • Ja - ingen dubletter   opretter et entydigt indeks i feltet.

 • Ja - dubletter tillades   opretter et ikke-entydigt indeks i feltet.

 • Ingen   fjerner alle indeks i feltet.

Bemærk: Undlad at ændre denne egenskab for et felt, der bruges i en primær nøgle.

Selvom du kan oprette et indeks i et enkelt felt ved at indstille feltegenskaben Indekseret, kan nogle typer indeks ikke oprettes på denne måde. Du kan f.eks. ikke oprette et indeks med flere felter ved at angive denne egenskab. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af indeks i afsnittet Se også.

Obligatorisk

Kræver, at dataene er angivet i feltet.

i-mærker

Knytter et i-mærke til feltet.

Tekstjustering

Angiver standardjusteringen af tekst i et kontrolelement.

UnicodeKomprimering

Komprimerer tekst, der er gemt i dette felt, når mindre end 4.096 tegn gemmes.

Valideringsregel

Giver dig et udtryk, der skal være sandt, når du tilføjer eller ændrer værdien i dette felt. Bruge sammen med egenskaben Valideringsmeddelelse.

Valideringsmeddelelse

Skriv en meddelelse, der skal vises, når en værdi, der er angivet overtræder udtrykket i egenskaben Valideringsregel.

Toppen af siden

Notat

Formål    Bruges til at gemme en tekstblok, der er mere end 255 tegn i længden og er formateret tekst.

Understøttede feltegenskaber

Egenskab

Anvendelse

TilladNullængde

Gør det muligt for posten (med indstillingen til Ja) af en streng af længden nul ("") i et link, tekst eller Notat felt.

Vedhæft kun

Bestemmer, om du vil spore felt værdi er ændres. Der er to indstillinger:

 • Ja   Registrerer ændringer. For at få vist feltet værdi oversigten, skal du højreklikke på feltet, og klik derefter på Vis oversigt over kolonne.

 • No   Registrerer ikke ændringer.

  Advarsel: Angive denne egenskab til Nej , slettes alle eksisterende oversigt over værdi.

Titeltekst

Etikettekst, der vises for dette felt som standard i formularer, rapporter og forespørgsler. Hvis denne egenskab er tom, bruges navnet på feltet. En tekststreng er tilladt.

Tip: En effektiv billedtekst er som regel kort.

Standardværdi

Automatisk tildeles den angivne værdi til dette felt, når en ny post er blevet tilføjet.

Format

Bestemmer, hvordan feltet vises, når det vises eller udskrives i dataark eller i formularer eller rapporter, der er bundet til feltet. Du kan angive et brugerdefineret format til et notatfelt. Du kan finde flere oplysninger om at definere et format i afsnittet Se også.

IME-tilstand

Konvertering af tegn i østasiatisk versioner af Windows-kontrolelementer.

IME-sætningstilstand

Konvertering af sætninger i østasiatiske versioner af Windows-kontrolelementer.

Indekseret

Angiver, om feltet har et indeks. Der er tre tilgængelige værdier:

 • Ja - ingen dubletter   opretter et entydigt indeks i feltet.

 • Ja - dubletter tillades   opretter et ikke-entydigt indeks i feltet.

 • Ingen   fjerner alle indeks i feltet.

Bemærk: Undlad at ændre denne egenskab for et felt, der bruges i en primær nøgle.

Selvom du kan oprette et indeks i et enkelt felt ved at indstille feltegenskaben Indekseret, kan nogle typer indeks ikke oprettes på denne måde. Du kan f.eks. ikke oprette et indeks med flere felter ved at angive denne egenskab. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af indeks i afsnittet Se også.

Obligatorisk

Kræver, at dataene er angivet i feltet.

i-mærker

Knytter et i-mærke til feltet.

Tekstjustering

Angiver standardjusteringen af tekst i et kontrolelement.

UnicodeKomprimering

Komprimerer tekst, der er gemt i dette felt, når mindre end 4.096 tegn gemmes.

Valideringsregel

Giver dig et udtryk, der skal være sandt, når du tilføjer eller ændrer værdien i dette felt. Bruge sammen med egenskaben Valideringsmeddelelse.

Valideringsmeddelelse

Skriv en meddelelse, der skal vises, når en værdi, der er angivet overtræder udtrykket i egenskaben Valideringsregel.

Toppen af siden

Tal

Formål    Bruges til at gemme en numerisk værdi, der ikke er en pengeværdi. Hvis du vil bruge værdierne i feltet til at udføre en beregning, skal du bruge datatypen Tal.

Understøttede feltegenskaber

Egenskab

Anvendelse

Titeltekst

Etikettekst, der vises for dette felt som standard i formularer, rapporter og forespørgsler. Hvis denne egenskab er tom, bruges navnet på feltet. En tekststreng er tilladt.

En effektiv billedtekst er som regel kort.

Antal decimaler

Angiver antallet decimaler, der benyttes til at vise tal.

Standardværdi

Automatisk tildeles den angivne værdi til dette felt, når en ny post er blevet tilføjet.

Feltstørrelse

Marker en af følgende indstillinger:

 • Byte – Bruges til heltal fra 0 til 255. Kravet til lagerplads er 1 byte.

 • Heltal – Bruges til heltal fra -32.768 til 32.767. Kravet til lagerplads er 2 byte.

 • Langt heltal – Bruges til heltal fra -2.147.483.648 til 2.147.483.647. Kravet til lagerplads er 4 byte.

  Tip: Brug Langt heltal , når du opretter en fremmed nøgle, der skal relateres til en anden tabels primær nøgle-felt af typen Autonummerering.

 • Reelt tal   Bruges til numeriske flydende værdier fra -3,4 x 1038 til 3,4 x 1038 og op til syv betydende cifre. Kravet til lagerplads er 4 byte.

 • Dobbelt reelt tal   Bruges til numeriske flydende værdier fra -1,797 x 10308 til 1,797 x 10308 og op til 15 betydende cifre. Kravet til lagerplads er 8 byte.

 • Replikerings-id    Bruges til at gemme et GUID (Globally Unique Identifier), der kræves til replikering. Kravet til lagerplads 16 byte. Bemærk, at denne replikering ikke understøttes i .accdb-filformatet.

 • Decimal   Bruges til numeriske værdier fra -9,999... x 1027 til 9,999... x 1027. Kravet til lagerplads er 12 byte.

Tip: For at opnå den bedste ydeevne skal du altid angive den mindst mulige feltstørrelse.

Format

Bestemmer, hvordan feltet vises, når det vises eller udskrives i dataark eller i formularer eller rapporter, der er bundet til feltet. Du kan bruge alle gyldige talformater.

Indekseret

Angiver, om feltet har et indeks. Der er tre tilgængelige værdier:

 • Ja - ingen dubletter   opretter et entydigt indeks i feltet.

 • Ja - dubletter tillades   opretter et ikke-entydigt indeks i feltet.

 • Ingen   fjerner alle indeks i feltet.

Bemærk: Undlad at ændre denne egenskab for et felt, der bruges i en primær nøgle.

Selvom du kan oprette et indeks i et enkelt felt ved at indstille feltegenskaben Indekseret, kan nogle typer indeks ikke oprettes på denne måde. Du kan f.eks. ikke oprette et indeks med flere felter ved at angive denne egenskab. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af indeks i afsnittet Se også.

Inputmaske

Viser redigering tegnene for at vejledning til indtastning af data. For eksempel kan blive en inputmaske vist et dollartegn ($) i starten af feltet.

Obligatorisk

Kræver, at dataene er angivet i feltet.

i-mærker

Knytter et i-mærke til feltet.

Tekstjustering

Angiver standardjusteringen af tekst i et kontrolelement.

Valideringsregel

Giver dig et udtryk, der skal være sandt, når du tilføjer eller ændrer værdien i dette felt. Bruge sammen med egenskaben Valideringsmeddelelse.

Valideringsmeddelelse

Skriv en meddelelse, der skal vises, når en værdi, der er angivet overtræder udtrykket i egenskaben Valideringsregel.

Toppen af siden

OLE-objekt

Formål    B ruges til at knytte et OLE-objekt, f.eks. et Microsoft Office Excel-regneark, til en post. Hvis du vil bruge OLE-funktioner, skal du bruge datatypen OLE-objekt.

I de fleste tilfælde skal du bruge et felt af typen Vedhæftet fil i stedet for et felt af typen OLE-objekt. Felter af typen OLE-objekt understøtter færre filtyper end felter af typen Vedhæftet fil. Desuden tillader felter af typen OLE-objekt ikke, at du knytter flere filer til en enkelt post.

Understøttede feltegenskaber

Egenskab

Anvendelse

Titeltekst

Etikettekst, der vises for dette felt som standard i formularer, rapporter og forespørgsler. Hvis denne egenskab er tom, bruges navnet på feltet. En tekststreng er tilladt.

En effektiv billedtekst er som regel kort.

Obligatorisk

Kræver, at dataene er angivet i feltet.

Tekstjustering

Angiver standardjusteringen af tekst i et kontrolelement.

Toppen af siden

Tekst

Formål    Bruges til at gemme tekst på op til 255 tegn.

Understøttede feltegenskaber

Egenskab

Anvendelse

TilladNullængde

Gør det muligt for posten (med indstillingen til Ja) af en streng af længden nul ("") i et link, tekst eller Notat felt.

Titeltekst

Etikettekst, der vises for dette felt som standard i formularer, rapporter og forespørgsler. Hvis denne egenskab er tom, bruges navnet på feltet. En tekststreng er tilladt.

En effektiv billedtekst er som regel kort.

Standardværdi

Automatisk tildeles den angivne værdi til dette felt, når en ny post er blevet tilføjet.

Feltstørrelse

Angiv en værdi mellem 1 og 255. Tekstfelter kan variere fra 1 til 255 tegn. I forbindelse med større tekstfelter skal du bruge datatypen Notat.

Tip: For at opnå den bedste ydeevne skal du altid angive den mindst mulige feltstørrelse.

Hvis du f.eks. gemmer postnumre med en kendt længde, skal du angive længden som Feltstørrelse.

Format

Bestemmer, hvordan feltet vises, når det vises eller udskrives i dataark eller i formularer eller rapporter, der er bundet til feltet. Du kan angive et brugerdefineret format til et tekstfelt. Du kan finde flere oplysninger om at definere et format i afsnittet Se også.

IME-tilstand

Konvertering af tegn i østasiatisk versioner af Windows-kontrolelementer.

IME-sætningstilstand

Konvertering af sætninger i østasiatiske versioner af Windows-kontrolelementer.

Indekseret

Angiver, om feltet har et indeks. Der er tre tilgængelige værdier:

 • Ja - ingen dubletter   opretter et entydigt indeks i feltet.

 • Ja - dubletter tillades   opretter et ikke-entydigt indeks i feltet.

 • Ingen   fjerner alle indeks i feltet.

Bemærk: Undlad at ændre denne egenskab for et felt, der bruges i en primær nøgle.

Selvom du kan oprette et indeks i et enkelt felt ved at indstille feltegenskaben Indekseret, kan nogle typer indeks ikke oprettes på denne måde. Du kan f.eks. ikke oprette et indeks med flere felter ved at angive denne egenskab. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af indeks i afsnittet Se også.

Obligatorisk

Kræver, at dataene er angivet i feltet.

i-mærker

Knytter et i-mærke til feltet.

Tekstjustering

Angiver standardjusteringen af tekst i et kontrolelement.

UnicodeKomprimering

Komprimerer tekst, der er gemt i dette felt, når mindre end 4.096 tegn gemmes.

Valideringsregel

Giver dig et udtryk, der skal være sandt, når du tilføjer eller ændrer værdien i dette felt. Bruge sammen med egenskaben Valideringsmeddelelse.

Valideringsmeddelelse

Skriv en meddelelse, der skal vises, når en værdi, der er angivet overtræder udtrykket i egenskaben Valideringsregel.

Toppen af siden

Ja/Nej

Formål    Bruges til at gemme en boolesk værdi.

Understøttede feltegenskaber

Egenskab

Anvendelse

Titeltekst

Etikettekst, der vises for dette felt som standard i formularer, rapporter og forespørgsler. Hvis denne egenskab er tom, bruges navnet på feltet. En tekststreng er tilladt.

En effektiv billedtekst er som regel kort.

Standardværdi

Automatisk tildeles den angivne værdi til dette felt, når en ny post er blevet tilføjet.

Format

Bestemmer, hvordan feltet vises, når det vises eller udskrives i dataark eller i formularer eller rapporter, der er bundet til feltet. Marker en af følgende indstillinger:

 • Sand/Falsk   Viser værdien som enten sand eller falsk.

 • Ja/Nej   Viser værdien som enten Ja eller Nej.

 • Til/Fra   Viser værdien som enten aktiveret eller deaktiveret.

Indekseret

Angiver, om feltet har et indeks. Der er tre tilgængelige værdier:

 • Ja - ingen dubletter   opretter et entydigt indeks i feltet.

 • Ja - dubletter tillades   opretter et ikke-entydigt indeks i feltet.

 • Ingen   fjerner alle indeks i feltet.

Bemærk: Undlad at ændre denne egenskab for et felt, der bruges i en primær nøgle.

Selvom du kan oprette et indeks i et enkelt felt ved at indstille feltegenskaben Indekseret, kan nogle typer indeks ikke oprettes på denne måde. Du kan f.eks. ikke oprette et indeks med flere felter ved at angive denne egenskab. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af indeks i afsnittet Se også.

Tekstjustering

Angiver standardjusteringen af tekst i et kontrolelement.

Valideringsregel

Giver dig et udtryk, der skal være sandt, når du tilføjer eller ændrer værdien i dette felt. Bruge sammen med egenskaben Valideringsmeddelelse.

Valideringsmeddelelse

Skriv en meddelelse, der skal vises, når en værdi, der er angivet overtræder udtrykket i egenskaben Valideringsregel.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×