Introduktion til dataforbindelser

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

En dataforbindelse er en dynamisk forbindelse mellem en Microsoft Office InfoPath-formular og en ekstern datakilde, der lagrer eller indeholder data til formularen. En datakilde er en samling felter og grupper, der definerer og gemmer dataene til en formular. Kontrolelementer er bundet til felterne og grupperne i datakilden og viser dataene til brugere.

En formular kan have en primær dataforbindelse, der kaldes hoveddataforbindelsen, og den kan eventuelt have en eller flere sekundære dataforbindelser. Afhængigt af dit mål med formularen kan en dataforbindelse forespørge eller sende formulardata til en ekstern datakilde som f.eks. Microsoft SQL Server-database eller en webtjeneste.

Denne artikel indeholder

Oversigt over dataforbindelser

Arbejde med den primære dataforbindelse

Arbejde med sekundære dataforbindelser

Lagring af data til brug offline

Overvejelser i forbindelse med til at oprette forbindelse til eksterne datakilder

Oversigt over dataforbindelser

En dataforbindelse er et dynamisk link mellem en formular og en datakilde, som gemmer eller sender data til denne formular. En formular kan have en primær dataforbindelse, der kaldes en hoveddataforbindelse, og den kan eventuelt have en eller flere sekundære dataforbindelser. Hoveddataforbindelsen definerer formularens hoveddatakilde. Et XML-skema beskriver, hvordan data gemmes i formularens hoveddatakilde. Der kan kun være en hoveddataforbindelse for en formular, og den oprettes automatisk, når du opretter en formularskabelon, der baseres på en ekstern datakilde. Du kan oprette lige så mange sekundære dataforbindelser, som du ønsker, når du designer en formularskabelon.

Afhængigt af dit formål med formularen kan du oprette en hoved- eller sekundær dataforbindelse til en ekstern datakilde som f.eks. en Microsoft SQL Server-database eller en webtjeneste. En ekstern datakilde er et datalager, som sender data til eller kan modtage data fra en formular, der er baseret på formularskabelonen. InfoPath arbejder med følgende eksterne datakilder:

 • Microsoft Office Access-database

 • Microsoft SQL Server-database

 • webtjeneste

 • dokumentbibliotek eller -liste på en server, der kører Microsoft Windows SharePoint Services

 • XML-fil

Du kan oprette tre typer dataforbindelser til en ekstern datakilde: kun forespørge data, kun sende data eller både såvel forespørge som sende data. En forespørge på-dataforbindelse modtager data fra en datakilde og gemmer dataene i formularen. En dataforbindelse til afsendelse sender data fra formularen til en datakilde, til et program på en webserver, til et dokumentbibliotek på en server, der kører Microsoft Windows SharePoint Services, eller i en e-mail. Dataforbindelser til forespørgsel og dataforbindelser til afsendelse modtager begge data fra og sender data til en datakilde. Når du opretter en dataforbindelse, angiver du typen på den dataforbindelse, du ønsker. Du kan f.eks. oprette en dataforbindelse, som udfører et af følgende:

 • Forespørger på data fra en database

 • Sender formulardata i en e-mail

 • Sender formulardata til et program på en webserver

 • Sender formulardata til et brugerdefineret program, som bruger XmlFormView control

 • Forespørge på eller sende data gennem brugerdefineret programmeringskode som f.eks. C#, Microsoft Visual Basic .NET eller Microsoft JScript.

 • Bruger forbindelsesindstillinger der er gemt i et dataforbindelsesbibliotek på en server, der kører Microsoft Office SharePoint Server 2007

 • Forespørge på eller sende data til Human Workflow Services på Microsoft BizTalk Server 2004 eller BizTalk Server 2006

Den type forbindelse, du bruger, afhænger af dit formål med formularen og den type af ekstern datakilde, som du ønsker at knytte formen til.

Forespørge på-dataforbindelser

Dataforbindelse til en forespørgsel henter data fra en ekstern datakilde og gemmer dataene i felter i den primære eller sekundær datakilde i en formular. Du kan derefter indbind kontrolelementer til disse felter for visning af dataene i formularen. Du kan oprette en dataforbindelse til en forespørgsel på følgende måder:

 • Designe en formularskabelon, der baseres på en database, en webtjeneste eller indstillinger, der er gemt i et forbindelsesbibliotek. Strukturen på den eksterne datakilde definerer derefter hoveddatakilden for formularen.

 • Ændre en eksisterende formularskabelon ved at tilføje en sekundær dataforbindelse, som forespørger på en database, en webtjeneste, en SharePoint-liste, et SharPoint-bibliotek eller en XML-fil.

Når du designer en ny formularskabelon, der baseres på en database, webtjeneste eller indstillinger i et forbindelsesbibliotek, opretter du en forespørge på-dataforbindelse, som bliver hoveddataforbindelsen for formularer, der baseres på denne formularskabelon. Du kan kun definere en forespørge på-dataforbindelse som hoveddataforbindelsen for en formularskabelon. Hvis du har brug for at forespørge på data fra andre datakilder, kan du oprette sekundære dataforbindelser, som forespørger på data fra disse datakilder. Du vil lære mere om sekundære dataforbindelser senere i denne artikel.

Når du tilføjer en sekundær dataforbindelse, som forespørger på data til formularskabelonen, kan du angive, om InfoPath skal bruge dataforbindelsen, hver gang brugeren åbner formularen, eller når specielle hændelser forekommer, når brugeren udfylder formularen som f.eks. ved at klikke på en knap for at få vist en liste over indstillinger. Benyt en af følgende metoder, hvis du vil bruge dataforbindelsen, efter specielle hændelser forekommer:

 • Indsæt et kontrolelement for en knap, som opdaterer data i formularen.

 • Tilføj en regel om brug af dataforbindelsen, når der findes en betingelse på formularen.

 • Skriv en brugerdefineret kode til specielle hændelser.

Dataforbindelser til afsendelse

Når brugerne sender en formular, sendes data fra denne formular gennem en dataforbindelse til afendelse til en ekstern datakilde. Du kan konfigurere denne formularskabelon til at tillade brugerne at sende data til de følgende typer eksterne datakilder:

 • Microsoft Office Access-database

 • Microsoft SQL Server-database

 • webtjeneste

Du kan også tilføje sekundære dataforbindelser, som sender data på følgende måder:

 • Sende formulardata til et dokumentbibliotek på en server, der kører Microsoft Windows SharePoint Services.

 • Sende formulardata i en e-mail.

 • Sende formulardata til et program på en webserver.

Du opretter en dataforbindelse til afsendelse på følgende måder:

 • Designe en ny formularskabelon der er baseret på en database, webtjeneste eller indstillinger gemt i et forbindelsesbibliotek på en server, der kørerOffice SharePoint Server 2007. Strukturen på den eksterne datakilde definerer derefter hoveddatakilden for formularen.

 • Ændre en eksisterende formularskabelon ved at tilføje en sekundær dataforbindelse og derefter konfigurere formularskabelonen til at tillade brugerne at sende deres formularer gennem denne sekundære dataforbindelse.

  Tip!: Når du designer en formularskabelon, der er baseret på en Office Access- eller SQL Server-database, konfigurerer InfoPath automatisk en dataforbindelse til afsendelse, hvis databasen opfylder bestemte krav. Du kan finde hyperlinks til flere oplysninger om disse krav i afsnittet Se også. Du kan vælge at deaktivere afsendelsesfunktionen, hvis du ønsker, at dine brugere skal sende deres udfyldte formularer ved brug af en anden type dataforbindelse til afsendelse.

I de fleste tilfælde vil du konfigurere en dataforbindelse, som primære Send handling til formularskabelonen. Du kan designe formularskabelonen, så brugerne kan sende deres udfyldte formularer til flere placeringer ved hjælp af regler eller brugerdefineret kode. For eksempel kan du konfigurere formularskabelonen for at give brugerne mulighed for at sende deres udfyldte formularer til en webtjeneste og via e-mail. Typisk, kan du konfigurere formularskabelonen til at sende alle data i formularen. Hvis du anvender brugerdefineret kode til at sende formulardata, eller du vil konfigurere formularskabelonen til at tillade formularen for at sende data til en webtjeneste, kan du sende en del af formularens data.

Dataforbindelser til forespørgsel og dataforbindelser til afsendelse

Når du designer en formularskabelon, der er baseret på en database eller en webtjeneste, kan du oprette en dataforbindelse, der kan modtage data fra og sende data til databasen eller webtjenesten. Hvis du designer en formularskabelon, der er baseret på en database, kan dataforbindelsen modtage eller sende data. Men for at formularer, der er baseret på denne formularskabelon, kan sende data til databasen, skal de følgende krav være opfyldt:

 • Du designer ikke en webbrowserkompatibel formularskabelon.

 • Alle tabeller i hoveddataforbindelsen skal indeholde en primær nøgle, en entydig begrænsning eller et entydigt indeks.

 • Alle tabeller i forespørge på skal have en enkel, hierarkisk forbindelse.

 • Ingen af datafelterne i formularens hoveddatakilde kan gemme en stor binær datatype.

Du kan få mere at vide om disse krav i overvejelser i forbindelse med til at oprette forbindelse til eksterne datakilder senere i denne artikel.

En dataforbindelse, som kan modtage data fra eller sende data til en webtjenese, virker på samme måde som en dataforbindelse til forespørgsel og en dataforbindelse til afsendelse kombineret i en enkelt dataforbindelse.

Toppen af siden

Arbejde med hoveddataforbindelsen

Hoveddataforbindelsen opretter en forbindelse til formularens hoveddatakilde. Et XML-skema beskriver strukturen til at gemme data i formularens hoveddatakilde. Du kan designe datakilden ved brug af opgaveruden Datakilde, eller du kan lade InfoPath oprette datakilden automatisk, når du tilføjer kontrolelementer til formularskabelonen. Du kan også designe en formularskabelon baseret på en ekstern datakilde, som igen definerer strukturen for hoveddatakilden. En formularskabelon kan kun have en hoveddataforbindelse.

Hvis hoveddataforbindelsen er forbundet til en ekstern datakilde, vil den måde du arbejder med hoveddataforbindelsen afhænge af den type datakilde, som den er forbundet til.

Database    Når du designer en formularskabelon, der er baseret på en database, opretter InfoPath en primære dataforbindelse, som udfører forespørgsler og eventuelt sender data til den pågældende database. Hvis formularen, der skal udfyldes kun ved hjælp af InfoPath og databasen opfylder kravene er angivet i sektionen overvejelser i forbindelse med til at oprette forbindelse til eksterne datakilder , InfoPath automatisk opretter en dataforbindelse og konfigurerer formularskabelonen til at tillade brugere at sende deres formularer. Hvis formularen, der skal udfyldes ved hjælp af en browser, opretter InfoPath ikke en dataforbindelse til databasen. Dataforbindelser, der sender data til en database understøttes ikke i browserkompatible formularskabeloner.

Tip!: Hvis formularen udfyldes ved brug af en webbrowser, og du ønsker at sende data til en database, kan du gøre dette ved at forbinde formularen til en webtjeneste, som sender data til databasen.

Webtjeneste    Når du designer en formularskabelon baseret på en webtjeneste, kan du oprette en hoveddataforbindelse, der både forespørger på og sender data, kun forespørger på eller kun sender data. Hvis du vælger at sende data, konfigurerer InfoPath automatisk formularskabelonen til at tillade brugerne at sende deres formularer. Du kan angive, om nogle data eller alle data i formularen skal sendes. Hvis kun nogle data skal sendes, kan du angive, hvilke felter i en speciel gruppe, der indeholder de data, der skal sendes, afhængigt af webtjenestens krav.

Når du designer en formularskabelon baseret på en database eller webtjeneste, opretter InfoPath en hoveddatakilde sammen med forespørgselsfelter, datafelter og grupper, som svarer til den måde, hvorpå data gemmes i databasen eller webtjenesten. Et forespørgselsfelt indeholder den værdi, der bruges i en forespørgsel til at trække data fra en database ved brug af dataforbindelsen til forespørgsel. Resultaterne af forespørgslen indsættes i datafeler, som kan redigeres, når brugeren åbner formularen. Når brugeren sender formularen, sendes dataene i datafelterne ved brug af dataforbindelsen til afsendelse. Da felterne og grupperne i hoveddatakilden skal matche den måde, hvorpå dataene er gemt i den eksterne datakilde, kan du ikke ændre disse felter og grupper. Men du kan tilføje felter eller grupper til rodfeltet i hoveddatakilden.

Du kan give brugerne mulighed for at se, vælge, redigere eller sende data i datafelter ved at binde kontrolelementer som f.eks. tekstbokse og tjekbokse til felterne i formularen. Hvis du ønsker at forespørge på og vise ekstra værdier, som brugerne kan vælge som en mulighed kan du binde et kontrolelement som f.eks. en listeboks til forespørgselsfelterne. Hvis du ønsker, at brugerne kan vælge en værdi fra en liste, kan du binde et kontrolelement som f.eks. en listeboks til et datafelt og derefter indstille kontrolelementets egenskaber til at vise værdier fra en sekundær datakilde eller et gentaget felt i hoveddatakilden.

Toppen af siden

Arbejde med sekundære dataforbindelser

En sekundær dataforbindelse forbinder en formular med en ekstern datakilde. Sekundære dataforbindelser er nyttige, når du har brug for at forespørge på eller sende formulardata til en anden ekstern datakilde end den, der er angivet som den eksterne datakilde i hoveddataforbindelsen, eller når du ønsker, at brugerne skal sende data til mange eksterne datakilder. Du kan oprette lige så mange sekundære dataforbindelser, som du ønsker.

En sekundær dataforbindelse kan forespørge på eller sende data til de følgende typer eksterne datakilder:

 • Office Access-database

 • SQL Server-database

 • webtjeneste

 • dokumentbibliotek eller -liste på en server, der kører Windows SharePoint Services

 • XML-fil

Ved brug af en sekundær dataforbindelse kan du også gøre det muligt for brugerne at sende formulardata til et program på en webserver, til et dokumentbibliotek på en server, der kører Windows SharePoint Services eller via e-mail.

Hvis du opretter en sekundær dataforbindelse, som forespørger på data, som standard, bruger formularen denne dataforbindelse, når formularen åbnes. Du kan også bruge denne dataforbindelse ved konfigurering af formularskabelonen på følgende måder:

 • Føj en opdater knap til formularskabelonen, som brugeren kan klikke på for at sende forespørgslen.

 • Føj en regel til formularskabelonen om at forespørge på datakilden ved brug af denne dataforbindelse.

 • Føj en brugerdefineret kode til formularskabelonen, som sender forespørgslen.

Når du føjer en sekundær dataforbindelse til en formular, opretter InfoPath automatisk en sekundær datakilde med datafelter og -grupper, som matcher den måde, hvorpå dataene er gemt i den eksterne datakilde. Dette hjælper med til at sikre dataenes integritet. Du kan ikke ændre felterne og grupperne i en sekundær datakilde.

Toppen af siden

Gemme data for offline brug

Når du tilføjer en sekundær dataforbindelse, der forespørger på data fra en ekstern datakilde, kan du konfigurere forbindelsen til at gemme resultaterne af forespørgslen på brugerens computer. Dette sikrer, at brugerne kan udfylde formularen, hvis deres computere ikke er forbundet til et netværk. Dette kaldes at arbejde offline.

Hvis du konfigurerer en sekundær dataforbindelse på denne måde, sendes forespørgslen til den eksterne datakilde, medens brugerens computer er forbundet til netværket. Resultaterne af forespørgslen bliver derefter gemt i formularens sekundære datakilde, og de vises i formularen, når brugeren udfylder formularen. Dataene indlæses hver gang, brugeren udfører en ny forespørgslen, så dataene så vidt muligt ajourføres.

InfoPath overvejer forespørgselsparametrene, inden der træffes beslutning om, hvorvidt de gemte data er tilstrækkelige for en bestemt forespørgsel. Når du opretter dataforbindelsen, kan du vælge, om der skal vises et standardsæt af gemte data i formularen, i tilfælde af at datakilden ikke er tilgængelig. Du bør overveje, om dataene fra forespørgslen er tilstrækkelige for alle dine brugere, eller om formularen bør vise data, som er specifikke for hver bruger. Eksempelvis hvis de data, der returneres ved forespørgslen, er baseret på brugerens identitet eller rolle ved brug af et standarddatasæt, der blev konfigureret på designtidspunktet, i stedet for at bruge forespørgselsresultater kan det resultere i ukorrekte data for denne bruger.

Toppen af siden

Overvejelser om tilslutning til eksterne datakilder

InfoPath understøtter dataforbindelser til de følgende typer eksterne datakilder:

 • Office Access-database

 • SQL Server-database

 • webtjeneste

 • dokumentbibliotek eller -liste på en server, der kører Microsoft Windows SharePoint Services

 • XML-fil

De følgende afsnit indeholder oplysninger og overvejelser om tilslutninger til alle disse eksterne datakilder.

Microsoft Office Access- eller SQL Server-database

InfoPath understøtter dataforbindelser til Access-databaser og SQL Server-databaser. Ved tilslutning til andre typer databaser kan du bruge en webtjeneste, som arbejder med denne database.

En formular kan forespørge på data fra en database enten via en hoved- eller sekundær dataforbindelse, og du kan vælge alle databasenumre for en forbindelse. Den første tabel, du vælger, er den primære tabel. Alle de efterfølgende tabeller, som du vælger, skal indeholde et felt, der har forbindelse til den primære tabel. InfoPath forsøger at holde denne forbindelse ved at matche feltnavnene i de to tabeller. Du kan vælge at bruge denne forbindelse eller tilføje din egen tabelforbindelse, når du opretter dataforbindelsen.

En formular kan sende data til en database via formularens primære dataforbindelse, hvis den formularskabelon, formularen er baseret på og databasen opfylder følgende krav:

 • Formularskabelonen er ikke webbrowserkompatibel formularskabelon    InfoPath kan ikke oprette en dataforbindelse i den primære dataforbindelse, hvis du er ved at designe en webbrowserkompatibel formularskabelon. Hvis du vil tillade brugere at sende data i en formular, der er baseret på en webbrowserkompatibel formularskabelon, ved at bruge en webtjeneste, der fungerer sammen med databasen.

 • Venstre tabel i hvert par af relaterede tabeller i den primære datakilde indeholder en primær nøgle    Mindst én af relationerne for hvert par af relaterede tabeller skal indeholde en primær nøgle fra tabellen til venstre.

 • Ingen af datafelterne i den primære datakilde af formular store en stor binær datatype    InfoPath deaktiverer dataforbindelsen Hvis forespørgslen indeholder felter, der kan gemme en stor binær datatype, som billeder, billeder, OLE-objekter, vedhæftede filer, datatypen Office Access notat eller datatypen SQL tekst.

Hvis formularskabelonen og databasen opfylder alle disse krav, opretter InfoPath dataforbindelsen til afsendelse og konfigurerer formularskabelonen, så den tillader brugerne at sende deres formularer. Du kan deaktivere dataforbindelsen til afsendelse i hoveddataforbindelsen, hvis du ønsker, at brugerne skal sende deres formularer via en anden dataforbindelse.

Når du designer en formularskabelon, der er baseret på en database, opretter InfoPath en hoveddatakilde, som indeholder forespørgselsfelter og datafelter, som matcher den måde, hvorpå data gemmes i databasen. InfoPath tilføjer også knapperne Kør forespørgsel og Ny post til formularskabelonens standardvisning. Når en bruger klikker på knappen Kør forespørgsel, sender InfoPath en forespørgsel sammen med dataene i forespørgselsfeltet til databasen. Knappen Ny post sletter alle aktuelle data i formularen og indstiller kontrolelementer, som er bundet til datafelterne til datafeltets standardværdi. Når en bruger sender data til databasen, vil alle data i datafelterne ændre de tilsvarende poster i databasen. Hvis en bruger sletter data fra et datafelt, vil den tilsvarende post blive slettet i databasen. Endelig opdateres alle de data, der er blevet føjet til datafelterne, de tilsvarende felter eller føjer de tilsvarende poster til databasen.

Hvis du ønsker at forbinde en formular til en database, og hoveddataforbindelsen allerede er blevet oprettet for formularen, kan du tilføje en sekundær dataforbindelse, som forespørger på databasen. Når du tilføjer en sekundær dataforbindelse, opretter InfoPath en sekundær datakilde med forespørgselsfelter, datafelter og -grupper, som matcher felterne i databasetabellerne. Du kan vælge mange databasetabeller og oprette tabelforbindelser på samme måde, som du kan for hoveddataforbindelsen.

Når du opretter en sekundær dataforbindelse, der forespørger på data, kan du konfigurere forbindelsen til at sende en forespørgsel hver gang, brugeren åbner formularen, eller du kan gøre et af følgende for at sende forespørgslen:

 • Tilføje en knap, som brugerne kan klikke på for at opdatere data fra dataforbindelsen.

 • Oprette en regel, som sender forespørgslen ved brug af dataforbindelsen.

 • Skriv en brugerdefineret kode, som sender forespørgslen, når den kører.

Webtjeneste

En formular kan forespørge på eller sende data til en webtjeneste enten via en hoved- eller sekundær dataforbindelse. InfoPath overholder de følgende standarder for forbindelser til webtjenester:

 • Simple Object Access Protocol (SOAP)    SOAP er den kommunikationsprotokol, som definerer de XML meddelelser, der bruges til at kommunikere med webtjenesten.

 • Web Services Description Language (WSDL)    WSDL er den XML skemastandard, der bruges til at beskrive lokation, kommunikationsprotokoller og grænseflader til for webtjenesten. InfoPath kan kun arbejde med Document Literal skrifttype webtjenester.

 • Universal Description Discovery and Integration (UDDI)    UDDI er katalogtjenesten, som beskriver de webtjenester, som en virksomhed tilbyder.

Når du designer en ny formularskabelon, som er baseret på en webtjeneste, opretter InfoPath en hoveddataforbindelse til webtjenesten, og opretter derefter en hoveddatakilde, som indeholder forespørgselsfelter, datafelter og -grupper, som mathcer webtjenestens XML skema.

Hvis du konfigurerer formularskabelonen til at bruge en anden tjeneste i den samme webtjeneste, eller du ønsker at bruge en helt anden webtjeneste, kan du føje sekundære dataforbindelser til formularskabelonen. Hvis du tilføjer en sekundær dataforbindelse, som forespørger på data, opretter InfoPath en sekundær datakilde med felter og grupper, som matcher webtjenestens skema. Hvis du tilføjer en sekundær dataforbindelse, som sender data, kan du konfigurere forbindelsen til at sende alle eller nogle af dataene i formularen afhængigt af parametrene i webtjenesten.

Hvis du opretter enten en hoved- og eller sekundær forbindelse til en webtjeneste, kan du angive, om forbindelsen kun skal forespørge på data, kun sende data eller både forespørge på og sende data. Hvis forbindelsen forespørger på data, tilføjer InfoPath knappen Kør forespørgsel til formularskabelonen. Når en bruger klikker på knappen Kør forespørgsel, sender InfoPath en forespørgsel med dataene i forespørgselsfelterne til webtjenesten. Hvis forbindelsen sender data, aktiverer InfoPath afsendelsesfunktionen for formularen. Når du konfigurerer en dataforbindelse til afsendelse, afgør InfoPath, hvilke data webtjenesten kræver. Baseret på disse oplysninger kan du angive, hvilke felter i formularskabelonen der skal sende data til webtjenesten.

Dokumentbibliotek eller en liste på et SharePoint websted

En formular kan forespørge på data via en sekundær dataforbindelse til et dokumentbibliotek eller en liste på en server, der kører Windows SharePoint Services. En formular kan også sende data til et dokumentbibliotek på en server. Du kan ikke oprette forbindelse til et bibliotek eller en liste via en hoveddataforbindelse.

Hvis du opretter en sekundær dataforbindelse, som forespørger på data fra et dokumentbibliotek eller liste, opretter InfoPath en sekundær datakilde for den formular, som matcher spalterne i dokumentbiblioteket eller på listen.

Hvis du opretter en sekundær dataforbindelse, som sender data til et dokumentbibliotek, og du ønsker, at denne dataforbindelse til afsendelse skal være hovedhandlingen til afsendelse for formularskabelonen, skal du aktivere afsendelsesfunktionen for denne formularskabelon og forbinde den med dataforbindelsen ved brug af dialogboksen Indstillinger for afsendelse (kommandoen Indstillinger for afsendelse i menuen Funktioner). Som standard sendes alle data i formularen via dataforbindelsen til afsendelse. Hvis du kun ønsker at sende nogle af dataene, kan du gøre det ved at skrive brugerdefineret kode for formularskabelonen.

XML-fil

En formular kan forespørge på data via en sekundær dataforbindelse til en XML-fil. Du kan eksempelvis gemme et Microsoft Office Excel-regneark som en XML-fil og derefeter bruge en sekundær dataforbindelse til at forespørge på og vise dataene fra denne fil i formularen. Du kan også bruge en sekundær dataforbindelse til at forespørge på data fra en XML-fil for at trække data fra et program på en webserver, der returnerer XML, som f.eks. et Microsoft ASP.NET-program, et CGI-script (Common Gateway Interface) eller et program, der bruger ISAPI (Internet Server Application Programming Interface).

Program på en webserver

Du kan oprette en sekundær dataforbindelse, der sender data til et program på en webserver som f.eks. et ASP.NET-program, et CGI-script eller et program, der bruger ISAPI. For at kunne sende data til et program på en webserver, skal du konfigurere formularskabelonen, så den tillader brugerne at sende deres formulardata og konfigurere send indstillingerne for dataforbindelsen ved at vælge Webserver (HTTP) i dialogboksen Indstillinger for afsendelse (kommandoen Indstillinger for afsendelse i menuen Funktioner).

Bemærk!: En formular kan kun have en dataforbindelse, der sender data til et program på en webserver. Du kan ikke konfigurere en formularskabelon, der tillader formularer at bruge en regel om at sende data til et program på en webserver.

Forbindelsesindstillinger i et dataforbindelsesbibliotek

Hvis flere formularer bruger den samme eller lignende dataforbindelser, overvej at gemme indstillingerne for hver dataforbindelse i en dataforbindelsesfil i et dataforbindelsesbibliotek på en server, der kører Office SharePoint Server 2007. En dataforbindelsesfil er en XML fil, der indeholder forbindelsesinformationer for en enkelt ekstern datakilde og har en .xml eller .udcx filtypenavn. Når en bruger åbner en formular, som har forbindelse til en forbindelsesfil, bruger InfoPath indstillingerne i denne fil til at oprette forbindelse til den eksterne datakilde. Fordelene ved at bruge dataforbindelsesfiler er følgende:

 • Mange formularer kan bruge de samme dataforbindelsesfiler, og der er derfor intet behov for at oprette de samme dataforbindelser fra bunden af for hver formular.

 • Hvis stedet eller forbindelsesindstillingerne for en ekstern datakilde ændres, skal du kun opdatere dataforbindelsesfilen, ikke hver formularskabelon.

 • Dataforbindelsesfilen kan indeholde alternative legaliserede oplysninger, der kan bruges af serveren, når en bruger udfylder en formular ved brug af en webbrowser.

 • Formularer, der udfyldes i en webbrowser uden sikkerhedsniveauet Fuld tillid, kan oprette forbindelse til en computer i et andet domæne, hvis alle dataforbindelserne i formularen bruger dataforbindelsesfiler.

For at forbinde en formular til en dataforbindelsesfil, skal filen være gemt i et dataforbindelsesbibliotek på en server, der kører Office SharePoint Server 2007, og den skal følge Universal Data Connection (UDC) version 2.0 filformat.

Bemærk!: UDC 2.0 filformat er et supersæt af version 1.0 formattet, der bruges af Microsoft Office FrontPage. InfoPath kan ikke bruge en dataforbindelse i version 1.0 formattet. Du kan finde hyperlinks til flere informationer om dataforbindelsesbiblioteker og dataforbindelsesfiler i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×