Introduktion til bidragyderindstillinger

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvis du er webstedsadministrator, arbejder du sikkert med forskellige grupper som f.eks. webdesignere eller indholdsforfattere, som arbejder på forskellige aspekter af et websted. Med så mange grupper, der arbejder samtidigt, er du sikkert urolig for, at nogen ved at uheld skal komme til at ødelægge et websted – f.eks. ved at ændre startsidens design, redigere typografiarket, gemme filer på en forkert placering eller bryde webstedets navigations- eller søgefunktionalitet. Hvis du er urolig, er den gode nyhed, at du kan undgå disse hændelser ved at bruge bidragyderindstillinger til at aktivere og konfigurere bidragydertilstand i Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Bidragyderindstillinger kan bruges i udstrakt grad i organisationer, der har en opdateringsproces for deres websted. som mange brugergrupper er indblandet i. Med bidragyderindstillinger kan du f.eks. :

 • Give webstedsadministratorer kontrol over, hvordan Office SharePoint Designer 2007 anvendes til at redigere et websted.

 • Sikre ensartethed, når brugere opretter og opdaterer sider i et SharePoint-websted.

 • Gøre det muligt for brugere let at udføre deres opgaver, uden risiko for at komme til at ødelægge sider ved at ændre ting, som de ikke bør ændre.

 • Sikre at brugere let kan følge din organisations bedste fremgangsmåder og processer for opdatering af websteder ved automatisk at guide brugere i den rigtige retning.

 • Sikre en glat og strømlinet opdateringsproces for webstedet.

I denne artikel er der en introduktion til bidragyderindstillinger og en forklaring af nøglekoncepterne, der kan hjælpe dig til at bruge funktionen effektivt.

Vigtigt: For at kunne bruge bidragyderindstillinger skal dit websted være placeret på en server, der kører enten Windows SharePoint Services 3.0 eller Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Denne artikel indeholder

Hvad er bidragyderindstillinger?

Bidragyderindstillinger er ikke en sikkerhedsfunktion

Hvad er bidragydergrupper?

Hvad er områdetyper?

Hvad er brugeroplevelsen som i Bidragydertilstand?

Forslag til næste trin

Hvad er bidragyderindstillinger?

Du bruger bidragyderindstillinger til at konfigurere og aktivere bidragydertilstand, hvilket er en tilstand med begrænset adgang i Office SharePoint Designer 2007. Brugere, som åbner et websted til redigering i Office SharePoint Designer 2007, har adgang til forskellige kommandoer eller funktioner, afhængigt af hvilken bidragydergruppe, de tilhører, og hvilke redigeringsbegrænsninger, der er blevet tildelt den bidragydergruppe.

Bidragydertilstand er aktiveret som standard, og der kræves ingen installation af webstedsadministratoren. Kun en administrator kan aktivere og deaktivere bidragydertilstand.

Bidragyderindstillinger fungerer på webstedsniveau, og indstillingerne kan ikke arves fra et overordnet websted af noget underordnet websted.

Med bidragyderindstillinger kan en webstedsadministrator definere brugergrupper (eller bidragydergrupper) i en organisation, og derefter definere nøjagtigt, hvilke opgaver de kan og ikke kan udføre i Office SharePoint Designer 2007. Dette betyder, at du kan bruge bidragyderindstillingerne til at indstille forskellige redigeringsbegrænsninger for forskellige grupper. Du kan f.eks. tillade webdesignere at oprette nye typografier, men afskære indholdsforfattere fra at gøre det samme. Eller du kan tillade indholdsforfattere at oprette nye sider fra en masterside, men afskære en anden gruppe fra at gøre det samme. Webstedsadministratorer kan konfigurere bidragydergrupper, så at brugere kun har adgang til de kommandoer og funktioner i Office SharePoint Designer 2007, som de behøver for at udføre deres opgaver.

De funktioner, som du har adgang til i Office SharePoint Designer 2007, afhænger af din rolle i organisationen. Du kan se flere detaljer i den følgende tabel.

Hvis du er …

Kan du …

Webstedsadministrator

Hvis dit tilladelsesniveau i SharePoint giver dig fuld kontrol, kan du:

 • Oprette bidragydergrupper og tildele dem redigeringsbegrænsninger.

 • Indsætte indholdsområder på en masterside og angive hvilken type indhold, der er tilladt i det område.

 • Afskære områder udenfor indholdsområder på en masterside fra at blive redigeret.

 • Styre hvordan og hvilke typer af sider, der bliver oprettet, og hvor indhold gemmes.

 • Forhindre brugere i at redigere standardstartsiden, mastersiden eller alle andre sider, der indgår i webstedets definition.

 • Tillade fuld, ubegrænset brug af Office SharePoint Designer 2007 til kun de grupper, som du vælger.

Brugere, som f.eks. en webdesigner eller en indholdsforfatter (eller en hvilken som helst begrænset bruger)

Afhængigt af redigeringsbegrænsningerne for din bidragydergruppe, kan du:

 • Oprette nye sider.

 • Anvende typografier og formatering på eksisterende sider.

 • Indsætte billeder og mediefiler.

 • Arbejde med SharePoint-indhold som f.eks. webdele og datavisninger.

Bidragyderindstillinger er en måde for webstedsadministratorer at konfigurere bidragydertilstand, så de kan tildele brugere et passende adgangsniveau til funktioner i Office SharePoint Designer 2007. Bidragydertilstand gør det lettere for brugere at udføre deres opgaver og hjælper til med at håndhæve webstedets opdateringsprocesser, som en organisation har skabt.

Toppen af siden

Bidragyderindstillinger er ikke en sikkerhedsfunktion

Vigtigt: Bidragyderindstillinger er ikke en sikkerhedsfunktion. Bidragydertilstand er en tilstand med begrænset adgang for brugere, som åbner og redigerer SharePoint-websteder i Office SharePoint Designer 2007. Bidragydertilstand er designet til at blive anvendt i et miljø, hvor webstedsadministratorer har tillid til deres brugeres intentioner. Bidragydertilstand hjælper med at guide brugere i en bestemt retning for at udføre deres opgaver, og denne vejledning forhindrer utilsigtede ændringer af webstedet.

Toppen af siden

Hvad er bidragydergrupper?

Bidragydergrupper er brugergrupper, der er tildelt opgaven at spille en bestemt rolle i en organisations webstedsopdateringsproces. Webstedsadministratoren opretter redigeringsbegrænsninger, der styrer, hvordan hver bidragydergruppe kan redigere et SharePoint-websted ved at bruge Office SharePoint Designer 2007.

Det er vigtigt at forstå, at bidragydergrupper er kædet sammen med SharePoint-tilladelsesniveauer. Office SharePoint Designer 2007 har f.eks. tre standardbidragydergrupper: Webstedsadministrator, Webdesignere og Indholdsforfattere. Disse tre bidragydergrupper er sammenkædet med disse tre standardtilladelsesniveauer i SharePoint, henholdsvis: Fuld kontrol, Designe og Bidrage. Den følgende tabel illustrerer standardindstillingen.

Dette SharePoint-tilladelsesniveau…

Er sammenkædet med denne bidragydergruppe…

Fuld kontrol

Webstedsadministrator

Designe

Webdesignere

Bidrage

Indholdsforfattere

Bidragydergrupper og tilladelsesniveauer arbejder i forskellige sfærer for at give dig den maksimale fleksibilitet til at definere gruppeadgang. Med et tilladelsesniveau kan du give brugere eller SharePoint-grupper et sæt tilladelser gældende for en enhed som f.eks. et websted, et bibliotek, en liste, en mappe, et element eller et dokument. Gennem at kæde et tilladelsesniveau sammen med en bidragydergruppe, kan du indstille redigeringsbegrænsninger på hvilke funktioner og kommandoer, disse brugere har adgang til i Office SharePoint Designer 2007.

Tilladelsesniveauet går altid forud for bidragydergruppen. Når du konfigurerer en bidragydergruppe i Office SharePoint Designer 2007, kan du ikke tillade den gruppe at udføre opgaver, som deres tilladelsesniveau ikke tillader.

I Office SharePoint Designer 2007 er der f.eks. indstillinger til at tillade en bidragydergruppe at oprette nye sider. Men selv om du tillader dette, kan en bruger ikke oprette nye sider, medmindre hans SharePoint-tilladelsesniveau omfatter tilladelsen Tilføj og tilpas sider. Faktisk omfatter bidragydertilladelsen som standard ikke tilladelsen Tilføj og tilpas sider. I stedet omfatter bidragydertilladelsesniveauet tilladelserne Tilføj elementer, Rediger elementer og Slet elementer. Bidragydertilladelsesniveauet er kædet sammen med bidragydergruppen Indholdsforfattere. Dette betyder, at som standard kan brugere i gruppen Indholdsforfattere kun redigere og gemme sider i dokumentbiblioteker. Hvis du vil tillade deres bidragydergruppe at oprette nye sider, skal du tilføje den krævede tilladelse til tilladelsesniveauet foruden at tillade denne opgave for deres bidragydergruppe, som vist i den følgende illustration.

Indstillinger for Bidragydergruppe kædet sammen med tilladelsesniveuindstillinger

Hvordan tilføjer jeg brugere til en bidragydergruppe? Det korte svar er, at du ikke gør det – i det mindste ikke direkte. I stedet tildeler du brugere og grupper i et SharePoint-websted et tilladelsesniveau, hvilket i sin tur er kædet sammen med bidragydergruppen. Medlemmerne af en bidragydergruppe består af alle brugere og grupper, som er tildelt de tilladelsesniveauer, som er kædet sammen med den bidragydergruppe. Når du konfigurerer bidragydergrupper, skal vigtige dele af processen først udføres i browseren i Windows SharePoint Services 3.0. I browseren:

 • Tilføjer du brugere og grupper til webstedet.

 • Tildeler du brugere og grupper et tilladelsesniveau.

 • Opretter du nye tilladelsesniveauer efter behov.

 • Konfigurerer du tilladelsesniveauer ved at tilføje eller fjerne tilladelser efter behov.

Derefter kædes tilladelsesniveauet sammen med en bidragydergruppe i Office SharePoint Designer 2007. Den følgende illustration viser, at en webstedsadministrator skal udføre visse opgaver i browseren og visse opgaver i Office SharePoint Designer 2007.

Diagram, der viser.hvordan tilladelsesniveauer er relateret til bidragyderindstillinger

I Office SharePoint Designer 2007 kan du bruge standardbidragydergrupperne eller oprette nye grupper og kæde dem sammen med SharePoint-tilladelsesniveauer. En bidragydergruppe kan være kædet sammen med mange tilladelsesniveauer, men hvert tilladelsesniveau kan kun være kædet sammen med en bidragydergruppe. Efter at du f.eks. har kædet tilladelsesniveauet Bidrage sammen med bidragydergruppen Indholdsforfattere, kan du ikke kæde det sammen med bidragydergruppen Webdesignere. Det følgende diagram illustrerer denne en-til-mange-relation mellem bidragydergrupper og tilladelsesniveauer.

Diagram, der viser en-til-mange-relationen mellem bidragydergrupper og tilladelsesniveauer

Hvis du opretter mange nye bidragydergrupper, har du sikkert også behov for at oprette nye tilladelsesniveauer at kæde disse grupper sammen med, og derefter tildele brugere og grupper de nye tilladelsesniveauer.

Toppen af siden

Hvad er områdetyper?

Gennem at bruge standardbidragydergrupperne kan en webstedsadministrator – uden krav om nogen indstillinger – hurtigt få styr over, hvem der kan foretage ændringer af et websted og hvilke typer af ændringer, der er tilladte. Endvidere kan en webstedsadministrator ved brug af områdetyper sammen med indholdsområder på en masterside styre ikke alene "hvem" og "hvad", men også "hvor".

I Office SharePoint Designer 2007 kan du tilføje indholdspladsholdere til en masterside og arrangere dem, som du vil. Hver indholdspladsholder definerer et indholdsområde. Et indholdsområde på en masterside definerer, hvor brugere kan tilføje indhold til alle de indholdssider, der er knyttet til den masterside. Ved at tildele et indholdsområde en indholdstype kan du styre, hvilke typer af indhold (som f.eks. tekst og billeder), som brugere kan tilføje til et indholdsområde.

Områdetyper definerer de typer af indhold, som brugere kan tilføje til et indholdsområde på en side. Office SharePoint Designer 2007 har tre standardområdetyper: Tekst og billeder, Kun tekst og Tekst, layout og billeder. Som webstedsadministrator kan du tilføje nye indholdspladsholdere til mastersiden, oprette områdetyper og tildele indholdsområder områdetyper. Derefter kan brugere, når de i bidragydergrupper opretter eller redigerer indholdssider baseret på den masterside, let tilføje kun specifikke typer af indhold til kun de områder, uden at forstyrre andre designelementer eller sidelayoutet.

Indholdspladsholder, der viser områdetypen

I den følgende tabel er der en liste over og en beskrivelse af standardområdetyperne.

Denne områdetype …

Tillader denne type indhold…

Tekst og billeder

Både tekst og billeder er tilladt i dette område. Brugere kan skrive eller indsætte tekst her, og de kan indsætte billeder fra mappen Billeder på webstedet. Alle billedtyper understøttes, men video, audio og andre filtyper er ikke tilladt.

Kun tekst

Kun tekst er tilladt i dette område. Brugere kan ikke anvende formatering eller indsætte billeder, filer eller hyperlinks.

Tekst, layout og billeder

Brugere kan skrive eller indsætte tekst i dette område, og de kan anvende formatering på teksten. Billeder er også tilladt, og alle billedtyper understøttes.

Foruden standardområdetyperne kan du oprette så mange nye områdetyper, som du behøver. Med områdetyper kan webstedsadministratorer indstille detaljerede redigeringsbegrænsninger for områder på en side. Når du opretter områdetyper, kan du enten vælge at arve indstillingerne fra brugerens bidragydergruppe, eller tilsidesætte bidragydergruppens indstillinger.

Som standard har bidragydergruppen Indholdsforfattere f.eks. tilladelse til at redigere ikke blot tekst, men også sideelementer som f.eks. tabeller og hyperlinks. Du kan imidlertid oprette en områdetype, der tilsidesætter bidragydergruppens indstillinger og tillader Indholdsforfattere kun at redigere tekst i et indholdsområde på siden.. Når en webstedsadministrator bruger mastersider til at låse, hvilke ændringer, som bruger kan gøre på et websted, giver områdetyper webstedsadministratoren stor fleksibilitet og fin kontrol over præcis hvor og hvilken type af ændringer, der kan gøres på en indholdsside.

Toppen af siden

Hvordan er brugeroplevelsen i bidragydertilstand?

Du arbejder i Office SharePoint Designer 2007 på et websted, der har bidragydertilstand aktiveret, og du tilhører en bidragydergruppe som en begrænset bruger. Hvad bør du forvente?

Når du starter Office SharePoint Designer 2007 i bidragydertilstand, findes der flere indikationer, der umiddelbart lader dig vide, at noget er anderledes. For det første ser du opgaveruden Bidragyder, der fortæller dig, hvilken bidragydergruppe, du er medlem af og også viser et link til dine bidragyderindstillinger, sammen med andre nyttige links.

Bemærk: Hvis du er bidragydergruppebruger, er det en god skik at få vist dine bidragyderindstillinger, inden du begynder at arbejde i bidragydertilstand. På denne måde kan du få bekræftet, hvilke funktioner du har og ikke har adgang til. Du kan finde et link til flere oplysninger om, hvordan du kan få vist dine bidragyderindstillinger i afsnittet Se også.

Den følgende illustration viser, hvordan opgaveruden Bidragyder vises for et medlem at bidragydergruppen Indholdsforfattere. Klik på Bidragyder i menuen Opgaveruder, hvis du ikke ser opgaveruden Bidragyder.

Opgaveruden Bidragyder, som den vises for bidragydergruppen Indholdsforfattere

1. I dette afsnit vises navnet på den bidragydergruppe, som du tilhører.

2. Klik på dette hyperlink for at få vist indstillingerne for den bidragydergruppe, som du tilhører.

3. Klik på dette hyperlink for at åbne en e-mail-meddelelse, der er adresseret til webstedsadministratoren.

4. Her kan du finde en liste over filer, som du åbnede under den foregående session i Office SharePoint Designer 2007.

5. Klik på dette hyperlink for at åbne dialogboksen Ny og oprette nye filer.

6. Klik på dette link for at åbne dialogboksen Åbn, hvor du kan søge efter og åbne filer.

Når du starter Office SharePoint Designer 2007, modtager du også en besked om bidragydertilstand på statuslinjen i vinduets nederste højre hjørne. I denne besked vises navnet på din bidragydergruppe. Når du dobbeltklikker på dette område af statuslinjen, vises opgaveruden Bidragyder, hvis den ikke allerede er åben.

Besked om bidragydertilstand på statuslinjen

En anden indikator er titellinjen, som lader dig vide, at du er i bidragydertilstand.

Besked om bidragydertilstand på titellinjen

Nogle funktioner er altid deaktiveret i bidragydertilstand, som f.eks. kommandoen Fjern formatering i menuen Format. Nogle funktioner er altid aktiveret i bidragydertilstand, som f.eks. kommandoen Gem og menuerne Hjælp og Vindue. Men de fleste funktioner kan aktiveres eller deaktiveres i bidragydertilstand.

Vigtigt: Genvejstaster, der er forbundet med utilgængelige funktioner, reagerer ikke, når der trykkes på dem.

Om en funktion er tilgængelig eller ikke varierer med markørens placering på siden, så du vil opleve, at funktioner bliver enten tilgængelige eller utilgængelige efterhånden som du bevæger dig rundt i dokumentet. Den generelle regel er, at hvis en funktion ikke er tilladt, er funktionen ikke tilgængelig. Hvis du f.eks. ikke har tilladelse til at indsætte webdele og webdelszoner, er opgaveruden Webdele ikke tilgængelig.

Funktionerne aktiveres igen, når siden ændres på en sådan måde, at de tillades. Hvis et indholdsområde f.eks. tillader et billede, er kommandoen Billede i menuen Indsæt tilgængelig. Men, når du har indsat et billede, bliver kommandoen Billede i menuen Indsæt utilgængelig. Hvis du sletter billedet, bliver kommandoen igen tilgængelig.

Ud over utilgængelige funktioner, der er også dele af den side, der er muligvis ikke tilgængelig for dig – dette er et områder. Disse kan have kendskab til dig, hvis du har brugt mastersider hvor indholdsområder er angivet. Markøren ændres til Markørens udseende på et uredigerbart område , hvilket betyder, at du ikke kan foretage ændringer der. Der vises en samme markør, hvis du forsøger at trække indhold til et et område. Hvis du forsøger at trække indhold til et indholdsområde, anvendes kopiere og indsætte reglerne. Du har ikke tilladelse til at indsætte indhold i et et område. Når du indsætter til et indholdsområde, indsættes kun de attributter, der er tilladt i det pågældende område. For eksempel når du indsætter tekst i et indholdsområde, der er defineret som kun tekst, formatering, slettes fra den indsatte tekst.

Toppen af siden

Forslag til næste trin

Bidragyderindstillinger er en kraftfuld måde at administrere brugerne af et SharePoint-websted på. Nu, da du har fået en grundlæggende forståelse af bidragyderindstillinger, har du sikkert lyst til at lære mere, afhængigt af din rolle.

For webstedsadministratorer

Hvis du er webstedsadministrator, vil du måske nu:

 • Bruge bidragyderindstillinger som webstedsadministrator    Få mere at vide, hvordan webstedsadministratorer kan ændre bidragyderindstillinger for at oprette præcis højre brugeroplevelsen. Se Bruge bidragyderindstillinger som webstedsadministratorkan finde flere oplysninger.

 • Oprette en bidragydergruppe    Lær, hvordan webstedsadministratorer kan oprette nye bidragydergrupper og knytte dem til SharePoint tilladelsesniveauer. Se oprette en bidragydergruppekan finde flere oplysninger.

 • Oprette en områdetype    Lær, hvordan webstedsadministratorer kan oprette nye områdetyper og tildele dem til indholdsområder på en masterside.

For brugere i bidragydergrupper

Hvis du er bidragydergruppebruger som f.eks. en indholdsforfatter eller webdesigner, behøver du at vide, hvordan du arbejder i Office SharePoint Designer 2007 med de tildelte gruppebegrænsninger. Nu vil du måske:

 • Få vist bidragyderindstillinger    Kontrollér indstillingerne for din gruppe i Bidragydertilstand for at forstå, hvad du kan eller ikke foretage dig i Office SharePoint Designer 2007. Du kan finde et link til flere oplysninger om, hvordan du få vist bidragyderindstillinger i afsnittet Se også.

 • Oprette sider i Bidragydertilstand    Lær at oprette nye sider i Bidragydertilstand. Se oprette sider i Bidragydertilstandkan finde flere oplysninger.

 • Arbejde i bidragydertilstand som indholdsforfatter    Lære om en indholdsforfatters brugeroplevelse i bidragydertilstand. Du kan finde et link til flere oplysninger om at arbejde i bidragydertilstand i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×