Introduktion til biblioteker

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Et bibliotek er et sted på et websted, hvor du kan oprette, indsamle, opdatere og administrere filer sammen med teammedlemmer. I hvert bibliotek vises en liste over filer og vigtige oplysninger om dem. Dette gør det nemmere for medlemmerne at bruge filerne til at samarbejde. Du kan vælge blandt en række færdige biblioteker og biblioteksskabeloner. Disse biblioteker og skabeloner er et godt udgangspunkt, når du vil organisere dine filer. Når du har oprettet et bibliotek, kan du tilpasse det på flere måder. Du kan f.eks. bestemme, hvordan dokumenter vises, registreres, administreres og oprettes. Du kan også registrere versioner, f.eks. typen og antallet af versioner. Du kan tilmed oprette brugerdefinerede visninger, formularer og arbejdsprocesser, så projekterne og forretningsprocesserne afvikles meget smidigere.

Denne artikel indeholder

Oversigt over biblioteker

Hvad er et bibliotek?

Hvordan bruger et typisk team et bibliotek?

Bibliotekstyper

Måder at arbejde med biblioteker

Organisere biblioteker på et websted

Gemme dokumenter i et bibliotek

Gemme dokumenter i flere biblioteker

Organisere filer i et bibliotek

Tilføje kolonner

Definere visninger

Oprette mapper

Kombinere brugen af kolonner, visninger og mapper

Næste trin

Oversigt over biblioteker

Det er langt mere effektivt at bruge et SharePoint-bibliotek som en central placering, som alle på teamet kan se og bruge, i stedet for at de leder efter dokumenter på forskellige placeringer, f.eks. på personlige computere, på netværksdiske og i e-mail-mapper.

Toppen af siden

Hvad er et bibliotek?

Et typisk bibliotek Et SharePoint-bibliotek er placeret på et websted, hvor du kan oprette, gemme, opdatere og samarbejde om filer med teammedlemmer. Hver type bibliotek – dokument, billede, formular og wiki-side – viser en liste over filer og vigtige oplysninger om filerne, som der blev den sidste person til at redigere filen. Du kan vælge mellem flere typer biblioteker, afhængigt af typerne filer, som du vil gemme, og hvordan du planlægger at bruge dem. Når du er færdig med et bibliotek, kan du arkivere filer, slette ubrugte biblioteket og spare serverdiskplads.

Du kan tilpasse biblioteker på flere måder. Du kan bestemme, hvordan dokumenter vises, registreres, administreres og oprettes. Du kan registrere versioner, herunder antallet og typen af versioner, og du kan begrænse, hvem der kan se dokumenter, inden de godkendes. Hvis du vil ensrette en forretningsproces, kan du bruge arbejdsprocesser til at styre samarbejdet om dokumenter i biblioteker. Du kan gøre biblioteket mere overskueligt ved at oprette politikker for administration af oplysninger. Disse politikker styrer håndteringen af og udløbstidspunktet for dokumenter i bibliotekerne.

Toppen af siden

Hvordan bruger et typisk team et bibliotek?

Et marketingteam hos Contoso har brug for at samarbejde om projekt‑ og gruppedokumenter. Teammedlemmerne har behov for en central placering, hvor de kan samarbejde om dokumenter, administrere deres kalendere og møder, administrere projekter og registrere teamopgaver. Teamet har også en leverandør, der arbejder fra en ekstern placering, så der er en ekstra fordel ved at bruge SharePoint 2010.

Det første trin for teamet er at udpege et medlem som webstedsejer og ansvarlig for administration af webstedet. Webstedsejeren påtager sig rollen som webstedsadministrator, får tilladelsen Fuld kontrol til biblioteket og kontrollerer som det første, at alle medlemmerne af teamet har tilladelsen Bidrage til biblioteket med delte dokumenter på teamets websted. Webstedsejeren omdøber herefter biblioteket til "Marketingdokumenter" og tilføjer derefter en detaljeret beskrivelse, så alle brugerne, men særligt førstegangsbrugerne, får en klar ide om bibliotekets formål, og hvilket indhold der kan vises eller tilføjes. Teamet har besluttet at bruge biblioteket til administration af pressemeddelelser, budgetfiler, kontrakter, forslag og andre relevante teamdokumenter.

En af webstedsejerens første opgaver er at finde og overføre vigtige dokumenter til biblioteket for at få teamet fokuseret på at bruge biblioteket som en central placering. Webstedsejeren beslutter derefter at angive, at filer skal tjekkes ind og ud af biblioteket, så ingen ved et uheld overskriver ændringer i dokumenter. Ejeren angiver også, at versioner skal registreres, så teamet har en oversigt over, hvordan filer er ændret, og kan gendanne en tidligere version, hvis det er nødvendigt. Webstedsejeren sørger også for, at virksomhedens standarder følges, ved at føje standardskabeloner for marketingrapporter, salgskontrakter, kampagneplaner og budgetregneark til biblioteket. Hver skabelon indeholder firmaets logo og missionserklæring. Medlemmerne kan herefter let vælge den relevante skabelon, der skal anvendes, når de opretter en ny fil fra dokumentbiblioteket.

Når teammedlemmerne med tiden har tilføjet filer og samarbejdet om dokumenter, organiserer de biblioteket ved at tilføje kolonner og oprette visninger, der viser indhold på flere forskellige og mere praktiske måder. Webstedsejeren tilføjer f.eks. kolonnen "Projektnavn", så medlemmerne kan filtrere på eller sortere efter denne kolonne.

Andre teammedlemmer tilføjer offentlige visninger, der grupperer pr. regnskabskvartal og filtrerer på de kontrakter, der udløber i løbet af de næste seks måneder. Hvert medlem opretter også personlige visninger, så de hurtigt kan finde oplysninger og fuldføre deres arbejde.

Teamet beslutter efter en længere diskussion på et møde at oprette beskeder på biblioteksniveau, så de kan blive orienteret om opdateringer én gang om ugen. Hvert medlem kan også vælge at oprette flere beskeder eller RSS-feeds for bestemte filer, hvis der er behov for det. Teamet beslutter sig også for at følge en vigtig "bedste fremgangsmåde" i denne nye samarbejdsverden. Når medlemmer vil distribuere et dokument i et bibliotek, skal de ikke vedhæfte det i en e-mail, men i stedet sende linket til dokumentet i en e-mail. Det er let at indsætte et dokumentlink i en e-mail fra biblioteksbåndet og dermed sikre, at modtagerne får adgang til den nyeste version. Derved undgår du også, at det lokale netværk belastes unødigt.

Det kan ske, at teammedlemmer og andre brugere ikke kan åbne indhold, fordi de ikke har de nødvendige tilladelser. Nogle dokumenter er beskyttet, fordi de har følsomt indhold, f.eks. kontrakt‑ eller budgetoplysninger. Brugerne har dog mulighed for at anmode webstedsejeren om adgang fra en side, og webstedsejeren kan tildele rettigheder til et dokument, hvis det er relevant.

Alle medlemmerne på marketingteamet, men især leverandøren, synes, at det er praktisk, at der kan arbejdes offline med biblioteksindholdet hjemmefra eller fra et fjernwebsted, og at ændringerne nemt kan synkroniseres, når der igen arbejdes online. Det hele udføres med Microsoft Office SharePoint Workspace 2010.

En vigtig opgave for marketingteamet er at foreslå marketingkampagner for at øge salg og omsætning. Når teammedlemmerne udarbejder en ny kampagneplan, registrerer de underordnede versioner af filen. Hvis de laver en fejl i en version, kan de gendanne en tidligere version. Når de afslutter kampagneplanen, kan de oprette en overordnet version og derefter publicere den til godkendelse af den juridiske afdeling og deres chef. Når filen er godkendt, kan andre medarbejdere i virksomheden få vist filen. Webstedsejeren undersøger onlinedokumentationen, kurser og blogs og opretter uden nogen form for programmering en arbejdsproces, knytter den til biblioteket og automatiserer indsamlingen af tilbagemeldinger og signaturer samt publicering af det endelige dokument.

Efter tre måneders brug er marketingbiblioteket og ‑webstedet blevet en vigtig del af marketingteamet og har i udpræget grad været med til at forbedre deres produktivitet og synlighed i virksomheden. De kan ikke forestille sig at arbejde uden og undersøger aktivt, hvilke andre muligheder der er for at bruge SharePoint 2010 til at samarbejde bedre.

Toppen af siden

Bibliotekstyper

Nogle biblioteker oprettes for dig, når du opretter et nyt websted, f.eks. biblioteket Delte dokumenter på et teamwebsted. Du kan tilpasse disse biblioteker til dine formål, eller du kan oprette dine egne biblioteker. Hver type af bibliotek har et bestemt formål, og nogle af dem har forskellige funktioner og egenskaber.

Dokumentbibliotek    Brug et dokumentbibliotek til mange filtyper, herunder dokumenter og regneark. Du kan gemme andre typer filer i et dokumentbibliotek, selvom nogle filer blokeres af sikkerhedshensyn. Når du arbejder med programmer, der ikke er blokerede, kan du oprette disse filer fra biblioteket. Marketingteamet kan f.eks. have sit eget bibliotek til planlægningsmaterialer, nyheder og publikationer.

Billedbibliotek    Brug et billedbibliotek, hvis du vil dele en samling af digitale billeder eller grafik. Selvom billeder kan gemmes i andre typer SharePoint-biblioteker, har billedbiblioteker flere fordele. Fra et billedbibliotek kan du f.eks. få vist billeder i et diasshow, overføre billeder til computeren og redigere billeder med de grafikprogrammer, der er kompatible med Windows SharePoint Services. Du kan overveje at oprette et billedbibliotek, hvis du vil gemme billeder af teambegivenheder eller produktlanceringer. Du kan også oprette en kæde til billeder i biblioteket fra et andet sted på dit websted, f.eks. fra wikier og blogs.

Formularbibliotek    Brug et formularbibliotek, hvis du vil administrere en gruppe XML-baserede forretningsformularer. Organisationen bruger f.eks. et formularbibliotek til udgiftsrapporter. Opsætning af et formularbibliotek kræver en XML-editor eller et XML-formulardesignprogram, f.eks. Microsoft InfoPath. Den formular, som brugerne udfylder, er blot en .xml-fil, som indeholder de data (og kun dataene), der blev angivet i formularen, f.eks. udgiftsdatoen og beløbet. Alt andet, der udgør udgiftsrapporten, findes i formularskabelonen. Når formularerne er blevet udfyldt, kan du flette formulardataene eller eksportere dem til analyse.

Wikisidebibliotek    For at oprette en samling af forbundne wikisider, skal du bruge et wikisidebibliotek. En wiki gør det muligt for flere personer til at indsamle rutinemæssige oplysninger i et format, der er nemt at oprette og redigere. Du kan også tilføje wikisider, der indeholder billeder, tabeller, links og interne hyperlinks til dit bibliotek. Eksempelvis hvis dit team opretter et websted med Virksomhedswiki for et projekt, kan webstedet gemme tip og tricks i en serie af sider, der har forbindelse til hinanden.

Bemærk!: Afhængigt af dit websted og konfiguration, yderligere biblioteker, som typografibiblioteket, webstedsaktiver og websted Sidebiblioteket, oprettes automatisk ved SharePoint Server 2010. Du kan dog oprette disse bestemte biblioteker via brugergrænsefladen.

Toppen af siden

Måder at arbejde med biblioteker på

Her er nogle måder at arbejde med biblioteker på og gøre dem mere anvendelige for gruppen:

Opret visninger     Du kan bruge visning til at se de elementer i et bibliotek, der er vigtigst for dig eller bedst passer til formålet. Indholdet af det faktiske bibliotek ændres ikke, men filerne, der er organiseret eller filtreret for at gøre dem nemmere at finde og gennemse på en meningsfuld måde.

Kræve udtjekning af filer     Når du kræver udtjekning af en fil, sikrer du, at kun én person kan redigere filen, indtil det er tjekket ind. Kræver, at dokumenter tjekkes ud, forhindrer flere personer i at foretage ændringer på samme tid, hvilket kan medføre redigeringskonflikter og føre til forvirring. At kræve udtjekning kan også hjælpe med at minde teammedlemmer at tilføje en kommentar, når de tjekke en fil, så du nemmere kan følge, hvad der er ændret i hver version.

Holde styr på versioner     Hvis du vil bevare tidligere versioner af filer, kan biblioteker hjælpe dig med at registrere, gemme og gendanne filerne. Du kan vælge at holde styr på alle versioner på samme måde. Eller du kan vælge at angive nogle versioner som overordnede, såsom at føje et nyt kapitel til et manuelt, og nogle versioner som underordnede som rette en stavefejl. For at administrere lagerplads, kan du også vælge antallet af hver type version, du vil gemme.

Kræve dokumentgodkendelse     Du kan angive, at der kræves godkendelse af et dokument. Dokumenter forbliver i en afventende tilstand, indtil de er godkendt eller afvist af en person, der har tilladelse til at gøre dette. Du kan styre, hvilke grupper af brugere kan få vist et dokument, før den er godkendt. Denne funktion kan være nyttigt, hvis dit bibliotek indeholder vigtige retningslinjer eller procedurer, som skal være færdig, før andre få dem vist.

Angiv tilladelser    SharePoint-grupper og tilladelsesniveauer, som hjælper dig til effektivt at administrere adgang til indholdet. Som standard nedarves tilladelser til biblioteker, mapper i biblioteker og dokumenter fra det overordnede websted. Når du tildeler tilladelsesniveauer til et bestemt element kan hjælpe dig med at beskytte følsomme indhold, som en kontrakt eller budget, uden at begrænse adgang til resten af webstedet.

Få besked om ændringer     Biblioteker i SharePoint 2010 understøtter RSS-teknologi, så medlemmer af arbejdsgruppen kan automatisk modtage og få vist opdateringer eller feeds, med nyheder og oplysninger i et konsolideret sted. Du kan bruge RSS-teknologi til besked om ændringer til et bibliotek, som når filer, der er gemt i biblioteket ændres. RSS-feeds kan medlemmer af arbejdsgruppen se en konsolideret liste over filer, der er blevet ændret. Du kan også oprette e-mail-beskeder, så du får besked, når filer ændres.

Oprette arbejdsprocesser     Et dokumentbibliotek eller en indholdstype dokumenttype kan bruge arbejdsprocesser, som din organisation har defineret til forretningsprocesserne, som administration af dokumentgodkendelse eller gennemse. Din gruppe kan anvende forretningsprocesser til dets dokumenter, kaldet arbejdsprocesser, som angiver handlinger, der skal udføres i en sekvens, som godkender eller oversætte dokumenter. En SharePoint-arbejdsproces er en automatisk metode, hvormed til flytning af dokumenter eller elementer gennem en sekvens af handlinger eller opgaver. Tre arbejdsprocesser er tilgængelige for biblioteker som standard: godkendelse, som dirigerer et dokument til en gruppe af personer til godkendelse; Indsaml Feedback, som dirigerer et dokument til en gruppe af personer til feedback og returnerer dokumentet til den person, som startede arbejdsprocessen som en samling og indsamling af signaturer, som dirigerer et dokument til en gruppe af personer til at indsamle deres digitale signaturer

Definere indholdstyper     Hvis din gruppe arbejder med flere typer filer, som regneark, præsentationer og dokumenter, kan du udvider funktionaliteten i biblioteket ved at aktivere og definere flere indholdstyper. Indholdstyper Tilføj fleksibilitet og konsistens på tværs af flere biblioteker. Hver indholdstype kan angive en skabelon og endda arbejdsproces processer. Skabelonerne fungere som et udgangspunkt til at formatere og en hvilken som helst standardtekst og egenskaber, der gælder for dokumenter af denne type, som afdeling eller kontrakt.

Klientintegration    Visse kompatible klientprogrammer, arbejde med SharePoint-funktioner, direkte fra klienten. For eksempel, når du bruger Microsoft Word 2010, kan du administrere Tjek ind og se mere nemt. Fra Microsoft Office SharePoint Workspace 2010 eller Microsoft Outlook 2010, kan du tage bibliotek indhold offline, arbejde med dem fra et eksternt websted og derefter problemfrit synkronisere ændringer når du igen er online.

Revisionsregistrering   Hvis du har en gruppe af følsomme filer, og det kan være praktisk at vide, hvordan dokumenterne, der blev brugt, du kan definere en politik, hvor du kan aktivere sporing af hændelser, som ændringer af fil, Kopier eller sletning af 'Overvågning'.

Toppen af siden

Organisere biblioteker på et websted

Hvordan du vælger at organisere filerne i et bibliotek, afhænger af gruppens behov og af den måde, som du vil gemme og søge efter oplysninger på. En vis planlægning kan hjælpe dig med at oprette den struktur, der fungerer bedst for gruppen. Biblioteker indeholder en række funktioner, der gør det muligt at arbejde med flere filer i det samme bibliotek. Det kan dog være, at det passer bedre til gruppen at arbejde med flere biblioteker.

Gemme dokumenter i et bibliotek

Det kan være, at du vil have, at ét bibliotek skal opfylde forskellige behov. Det kan f.eks. være, at du har flere projekter i den samme gruppe, eller at der er flere grupper, der arbejder på det samme projekt. Overvej at bruge ét enkelt bibliotek, når:

 • Gruppen har brug for at se oversigtsoplysninger om eller forskellige visninger af det samme sæt filer. En chef ønsker f.eks. at se filer grupperet efter afdeling eller forfaldsdato.

 • Personer vil søge efter filerne på den samme placering på et websted.

 • Du vil anvende de samme indstillinger på filer, f.eks. registrering af filversioner eller krav om godkendelse.

 • De grupper, der arbejder med biblioteket, har de samme egenskaber, f.eks. samme tilladelsesniveauer.

 • Du vil analysere oplysninger om filerne i et regneark eller modtage konsoliderede opdateringer om filerne.

Hvis du vil arbejde effektivt med dokumenter i ét bibliotek, kan du organisere filer i et bibliotek ved at tilføje kolonner, definere visninger eller oprette mapper.

Toppen af siden

Gemme dokumenter i flere biblioteker

Det kan være en god ide at oprette flere biblioteker, når der er tydelige forskelle mellem de filsæt, du vil gemme og administrere, eller mellem de grupper af personer, som skal arbejde med filerne. Brug flere biblioteker, når:

 • De filtyper, du vil gemme og administrere er væsentligt forskellige, og du ikke forventer, at personer ofte har brug for at få vist oversigter over filer eller søge efter filerne samlet.

 • De grupper af personer, som bruger filerne, er væsentligt forskellige og har klart forskellige tilladelsesniveauer.

 • Du har brug for at anvende forskellige indstillinger, f.eks. versioner eller godkendelse, på flere sæt filer.

 • Du ikke har brug for at analysere filerne samlet eller modtage konsoliderede opdateringer af filerne.

 • Du vil give mulighed for forskellige muligheder for oprettelse af nye filer eller ændre rækkefølgen for indstillingerne i menuen Ny i et bibliotek.

Nedenfor finder du eksempler på, hvordan du kan arbejde effektivt med flere biblioteker.

Oprette webstedsskabeloner og ‑kolonner    Hvis din organisation ønsker at oprette nogle ensartede indstillinger på tværs af dets biblioteker, kan den oprette webstedsskabeloner og webstedskolonner. Du kan dele indstillingerne på tværs af flere biblioteker, så du ikke behøver at genskabe indstillingerne, hver gang.

Sende filer til en anden placering    Hvis du vil en fil skal være tilgængeligt i flere biblioteker, kan du gemme den i et bibliotek og derefter sende en kopi til andre biblioteker. Du kan vælge at blive mindet om at opdatere alle kopier af dokumentet, når du foretager ændringer til oprindeligt.

Oprette biblioteksskabeloner    Hvis du vil oprette nogle ensartede indstillinger for biblioteker eller genbruge egenskaber på tværs af biblioteker, kan du gemme et bibliotek som en skabelon. Biblioteksskabeloner er tilgængelige som en valgmulighed på dit websted, når du klikker på Opret i menuen Webstedshandlinger.

Toppen af siden

Organisere filer i et bibliotek

Der er flere måder at organisere filer i et bibliotek på. Du kan tilføje kolonner, definere visninger og oprette mapper. Hver tilgang har sine egne fordele, og du kan kombinere dem, så de passer til bibliotekets og teamets forskellige behov.

Tilføje kolonner

Biblioteker registrerer som standard navnet på en fil samt oplysninger om status for en fil, f.eks. om den er tjekket ind. Men du kan angive flere kolonner, så teamet nemt kan kategorisere og registrere filer, f.eks. et kampagnenavn eller projektnummer eller andre oplysninger, der er vigtige for teamet. Du har flere forskellige valgmuligheder, alt efter hvilken type kolonne du opretter. Du kan f.eks. vælge en enkelt tekstlinje, en rulleliste med valgmuligheder, et tal, der beregnes fra andre kolonner, eller navnet på og billedet af en person på webstedet.

Kolonner indeholder kolonneoverskrifter, der gør det lettere for brugerne at sortere og filtrere dokumenter. Når du får vist filer i et bibliotek, kan du midlertidigt sortere eller filtrere filerne ved at pege på navnet på en kolonne og derefter klikke på pil ned ud for navnet. Det er praktisk, hvis du har brug for at se filerne på en bestemt måde. Du skal dog gentage trinnene, næste gang du får vist biblioteket.

Toppen af siden

Definere visninger

Vil brugerne ofte have vist alle de dokumenter, der er relateret til et bestemt projekt, alle de dokumenter, der tilhører en bestemt afdeling, eller vil de gruppere dokumenterne efter den måned, de skal være færdige? Hvis du forventer, at filerne ofte skal vises på en bestemt måde, kan du definere en visning. Du kan bruge denne visning, hver gang du arbejder med biblioteket. Når du opretter en visning, føjes den til rullelisten Aktuel visning, der er placeret på biblioteksbåndet.

En biblioteksvisning er et udvalg af kolonner på en side, der viser elementer i et bibliotek, og som ofte definerer en bestemt sorteringsrækkefølge, filtrering, gruppering og brugerdefineret layout. Biblioteker kan indeholde personlige og offentlige visninger. Alle med tilladelsen Bidrage kan oprette en personlig visning for at få vist filerne på en bestemt måde eller for at filtrere filerne, så kun de relevante filer vises. Hvis du har tilladelse til at oprette et bibliotek, kan du oprette en offentlig visning, som alle kan bruge, når de arbejder med biblioteket. Du kan også gøre en offentlig visning til standardvisningen, så brugerne automatisk får vist den visning af biblioteket.

Hvis medlemmerne af gruppen får vist bibliotekerne på en mobilenhed, kan du oprette mobilvisninger med begrænsninger, f.eks. det antal elementer i en visning, der er optimalt for enhedernes båndbredde og begrænsninger.

Toppen af siden

Oprette mapper

Mapper er en anden måde at gruppere og administrere indhold i et bibliotek eller på en liste. Hvis der kan bruges mapper i biblioteket, kan du føje mapper til de fleste typer af biblioteker. Hvis biblioteket indeholder mange elementer, kan mapper gøre det nemmere at få adgang til disse elementer. Når du opretter en mappe, opretter du i virkeligheden et internt indeks. Dette interne indeks oprettes også for rodmappen eller det øverste niveau i et bibliotek eller på en liste. Når du åbner elementer i en mappe, bruger du rent faktisk dette interne indeks til at få adgang til dataene.

Hvis et bibliotek indeholder mange elementer, der kan grupperes på en bestemt måde, kan du bruge mapper til at organisere indhold i biblioteket. Gode eksempler på dette er projekter, teams, afdelinger, produktkategorier, aldersgrupper, alfabetiske opstillinger og alfabetiske undergrupper (A-C, D-F osv.). Mapper kan være en hjælp for brugerne til at gennemgå og administrere et stort antal filer på en velkendt måde.

Mapper i et bibliotek

Som standard vises mapper i et bibliotek med mapper, der er aktiveret i standardvisningen for biblioteket uden filtre. Det er nyttigt, fordi brugere kan vælge den relevante mappe, når de indsætter nye dokumenter. Viser alle mapper gør det også mindre sandsynligt, forkert der tilføjes varer uden for mapper i biblioteket. Du kan nemt omorganisere dokumenter i andet biblioteksmapper ved hjælp af den kommandoen Åbn med Stifinder er tilgængelige på båndet i biblioteket.

Bemærk!: En biblioteksvisning kan defineres, sortering som-er, i hvilket tilfælde mapperne ikke får vist før alle elementer i visningen. Du kan ikke vil bruge denne visning sorteringsindstilling, hvis brugerne skal nemt at finde den rigtige mappe.

Selvom biblioteksmapper ikke vises i afsnittet dokumenter i Hurtig start, kan ejeren af webstedet eller en bruger med tilladelse til at designe et websted aktivere trævisningen, som viser sektionen Webstedshierarkiet i Hurtig start, og hvor du kan udvide, skjule og nemt navigere i mapper i biblioteker.

Mapper i en træstruktur

Toppen af siden

Kombinere brugen af kolonner, visninger og mapper

Alle tre fremgangsmåder kan arbejde sammen. De samme kolonner, du kan bruge til at holde styr på projekter i standardvisningen for et bibliotek kan bruges til at oprette en visning med forskellige filterkriterier. En visning kan også sorteret og filtreret dynamisk ved at klikke på kolonneoverskrifterne for at isolere og identificere indhold, der er behov for på tidspunkt, hvor kan jeg heller. Hvis der er defineret en mappestrukturen i biblioteket, du kan "udjævne" en biblioteksvisning ved at angive den indstillingen Vis alle elementer uden mapper i den mapper sektion, når du opretter eller ændrer visningen. Hver enkelt tilgang kan supplement til den anden for at få det rigtige indhold på det rette tidspunkt og i den rigtige måde for dig.

Toppen af siden

Næste trin

Nu, hvor du har et overblik over biblioteker, kan du udføre følgende almindelige og praktiske opgaver med biblioteker.

 • Oprette eller slette et bibliotek eller en mappe i et bibliotek

 • Tilføje, åbne og slette filer i et bibliotek

 • Føje kolonner til et bibliotek og oprette biblioteksvisninger

 • Arbejde med biblioteksskabeloner og indholdstyper

 • Synkronisere et SharePoint-bibliotek på computeren med klientprogrammer

 • Flytte og kopiere dokumenter mellem biblioteker

 • Bruge arbejdsprocesser med et bibliotek

 • Angive tilladelser og avancerede indstillinger for et bibliotek

 • Bruge billedbiblioteker

 • Administrere et bibliotek med mange dokumenter

Du kan finde flere oplysninger om disse opgaver i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×