Introduktion til XML

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du har måske hørt om Extensible Markup Language (XML), og du har måske hørt mange grunde til, at din organisation bør bruge XML. Men hvad er XML helt præcist? Denne artikel forklarer de grundlæggende elementer i XML – hvad er det, og hvordan fungerer det.

Denne artikel indeholder:

En hurtig introduktion til markering og koder

Hvad kendetegner XML?

Kort om korrekt udformet data

Et hurtigt blik på skemaer

Et hurtigt blik på transformationer

Et lille kig på XML i Microsoft Office-systemet

Et hurtigt blik på markering og koder

Det er nemmere at forstå XML, hvis man forstår formålet med at markere data. Mennesker har oprettet dokumenter i århundreder, og lige så længe har de markeret disse dokumenter. Skolelærere markerer f.eks. ofte elevernes opgaver. De fortæller eleverne, at de skal flytte afsnit, præcisere sætninger, rette stavefejl osv. Ved at markere et dokument definerer vi strukturen, betydningen og det visuelle udseende for oplysningerne i dokumentet. Hvis du har prøvet at bruge funktionen Registrer ændringer i Microsoft Office Word, har du anvendt elektronisk markering.

I computerverdenen har det "at markere" også udviklet sig til "markering". Markering er processen for brug af koder (også kaldet »tags« eller »tokens«) til at definere strukturen, det visuelle udseende og – ved XML – betydningen af dataene.

HTML-koden for denne artikel er et godt eksempel på elektronisk markering i praksis. Hvis du navigerer igennem den (højreklik på siden i Microsoft Internet Explorer, og klik derefter på Vis kilde), vises der en blanding af læsbar tekst og HTML-koder (Hypertext Markup Language), som f.eks. <p> og <h2>. Det er nemt at genkende koder i HTML- og XML-dokumenter, fordi de er omgivet af vinkelparenteser. I kildekoden til denne artikel udfører HTML-koderne en række forskellige opgaver. De definerer f.eks. begyndelsen og slutningen af hvert afsnit (<p> ... </p>) og markerer placeringen af hvert billede.


Hvad er XML?

Både HTML- og XML-dokumenter indeholder data, der er omgivet af koder, men det er også den eneste lighed mellem de to sprog. I HTML definerer koderne dataenes udseende og funktionalitet – overskrifterne indsættes her, afsnittet starter her osv. I XML definerer koderne strukturen og betydningen af dine data – hvad dataene består af.

Når du beskriver strukturen og betydningen af dine data, gør du det muligt at genbruge disse data på forskellige måder. Hvis du f.eks. har en blok af salgsdata, og hvert punkt i blokken er klart defineret, kan du indlæse kun de punkter, du skal bruge i en salgsrapport, og andre punkter i en regnskabsdatabase. Det betyder, at du kan bruge et system til at generere dine data, markere dem med XML-koder og derefter behandle de pågældende data i andre systemer, uanset hardwareplatformen eller operativsystemet. Denne mobilitet er grunden til, at XML er blevet en af de mest populære teknologier til udveksling af data.

Du skal huske følgende, når du går videre:

 • Du kan ikke bruge HTML i stedet for XML. Du kan dog indsætte XML-data i HTML-koder og få dem vist dem på en webside.

 • HTML er begrænset til et foruddefineret sæt af koder, som alle brugere deler.

 • Med XML kan du oprette enhver kode, du skal bruge til at beskrive dine data og strukturen af disse data. Du har f.eks. brug for at lagre og dele oplysninger om kæledyr. Du kan oprette følgende XML-kode:

  <?xml version="1.0"?>
  <CAT>
  <NAME>Izzy</NAME>
  <BREED>Siamese</BREED>
  <AGE>6</AGE>
  <ALTERED>yes</ALTERED>
  <DECLAWED>no</DECLAWED>
  <LICENSE>Izz138bod</LICENSE>
  <OWNER>Colin Wilcox</OWNER>
  </CAT>

Du kan se, at XML-koder giver dig mulighed for at se præcist, hvilke typer data du kigger på. Du ved f.eks., at disse data vedrører en kat, og du kan nemt finde kattens navn, alder osv. Muligheden for at oprette koder, der definerer næsten enhver datastruktur, er det, der gør XML »extensible«.

Pas på, du ikke forveksler koderne i kodeeksemplet med koder i en HTML-fil. Hvis du f.eks. indsætter denne XML-struktur i en HTML-fil og ser på filen i din browser, ser resultatet sådan ud:

Izzy Siamese 6 yes no Izz138bod Colin Wilcox

Browseren ignorerer dine XML-koder og viser kun dataene.


Kort om veludformede data

Du har måske hørt en af kollegerne fra it-afdelingen snakke om en »veludformet« XML-fil. En veludformet XML-fil overholder et sæt meget strenge regler, som styrer XML. Hvis en fil ikke overholder disse regler, fungerer XML ikke. I kodeeksemplet ovenfor har hver startkode en tilsvarende slutkode. Det betyder, at eksemplet overholder en af reglerne for veludformede XML-filer. Hvis du fjerner en kode og forsøger at åbne filen i et af Office-programmerne, vises en fejlmeddelelse, og du kan ikke anvende filen i programmet.

Du behøver ikke kende reglerne for oprettelse af veludformede XML-filer (selvom de er nemme at forstå), men du skal huske, at XML-data kun kan deles mellem programmer og systemer, hvis dataene er veludformede. Hvis du ikke kan åbne en XML-fil, er filen sandsynligvis ikke veludformet.

XML er også platformsuafhængig. Det betyder, at ethvert program, der er udformet til at bruge XML, kan læse og behandle dine XML-data, uanset hardware eller operativsystem. Med de rigtige XML-koder kan du f.eks. bruge et desktopprogram til at åbne og arbejde med data fra en mainframecomputer. Uanset hvem der har oprettet XML-dataene, kan du arbejde med dem i flere af Microsoft Office 2003- og Microsoft Office Professionel 2007-programmerne, herunder Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office InfoPath 2007 og Microsoft Office Excel 2007. Fordi XML er så bærbart, er det blevet en af de populæreste teknologier til udveksling af data mellem databaser og brugerdesktopcomputere.

XML i brug af andre programmer

Ud over kodede, veludformede data, bruger XML-systemer typisk to yderligere komponenter: skemaer og transformeringer. I de følgende afsnit forklares det, hvordan disse yderligere komponenter fungerer.


En hurtig introduktion til skemaer

Du skal ikke blive forvirret over betegnelsen »skema«. Et skema er blot en XML-fil, som indeholder regler for, hvad der kan og ikke kan placeres i en XML-datafil. Skemafiler har oftest filtypenavnet .xsd, og XML-datafiler har filtypenavnet .xml.

Skemaerne bruges til at validere data i programmerne. De fastlægger rammen for strukturering af data og sikrer, at de giver mening for forfatteren og andre brugere. Hvis en bruger f.eks. indtaster ugyldige data, f.eks. tekst i et datofelt, kan programmet bede brugeren om at indtaste de korrekte data. Hvis dataene i en XML-fil overholder de regler i et skema, kan alle programmer, der understøtter XML, bruge dette skema til at læse, fortolke og behandle dataene. Som vist i følgende illustration kan Excel f.eks. validere <CAT>-dataene mod CAT-skemaet.

Ved hjælp af skemaer kan programmer dele XML-data.

Skemaer kan blive komplekse, og det er ikke muligt at lære dig, hvordan du opretter et skema inden for rammerne af denne artikel. (Du har desuden sikkert en it-kollega, der ved, hvordan man gør). Det er dog nyttigt at vide, hvordan et skema ser ud. I følgende skema defineres reglerne for kodesættet < CAT >... < / CAT >.

<xsd:element name="CAT"> 
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="NAME" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="BREED" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="AGE" type="xsd:positiveInteger"/>
<xsd:element name="ALTERED" type="xsd:boolean"/>
<xsd:element name="DECLAWED" type="xsd:boolean"/>
<xsd:element name="LICENSE" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="OWNER" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

Du behøver ikke kunne forstå det hele i eksemplet. Du skal bare være opmærksom på følgende:

 • Hver linje i eksempelskemaet kaldes en erklæring. Hvis du skulle bruge yderligere oplysninger om et dyr, f.eks. dets farve eller aftegninger, ville it-afdelingen sandsynligvis føje en erklæring til skemaet. Du kan redigere XML-systemet, efterhånden som virksomheden udvikler sig.

 • Erklæringer giver dig omfattende muligheder for at styre datastrukturen. F.eks. betyder <xsd:sequence>-erklæringen, at koderne, som f.eks <NAME> og <BREED>, skal forekomme i den rækkefølge, de er angivet i ovenfor. Hvilke typer data brugerne kan indtaste, kan også styres med erklæringer. Skemaet ovenfor kræver f.eks. et positivt tal for kattens alder og booleske værdier (SAND eller FALSK) for koderne STERILISERET og NEGLEKLIP.

 • Når dataene i en XML-fil overholder de regler, der er fastlagt i et skema, betragtes disse data som gyldige. Processen, hvor en XML-datafil kontrolleres i forhold til et skema, kaldes (logisk nok) validering. Den store fordel ved at bruge skemaer er, at de kan forhindre beskadigede data. De gør det også nemt at finde beskadigede data, fordi XML stopper, når der forekommer et problem.


En hurtig introduktion til transformationer

Som tidligere nævnt giver XML dig avancerede muligheder for at bruge eller genbruge data. Systemet til genbrug af data kaldes XSLT (Extensible Stylesheet LanguALDER Transformation) eller blot en transformering.

Du (eller it-afdelingen) kan også bruge transformeringer til at udveksle data mellem back-end-systemer som f.eks. databaser. Database A indeholder f.eks. salgsdata i en tabelstruktur, som fungerer godt for salgsafdelingen. Database B indeholder indtægts- og udgiftsdata i en tabelstruktur, som er skræddersyet til regnskabsafdelingen. Database B kan bruge en transformering til at acceptere data fra A og skrive disse data i de korrekte tabeller.

Kombinationen af datafil, skema og transformering udgør et grundlæggende XML-system. I følgende illustration vises det, hvordan sådanne systemer oftest fungerer. Datafilen valideres i forhold til skemaet og anvendes derefter på et utal af mulige måder ved hjælp af en transformering. I dette tilfælde indsætter transformeringen dataene i en tabel på en webside.

Grundlæggende XML-filstruktur med et skema og en transformering

Følgende eksempelkode viser, hvordan en transformering kan skrives. Den indlæser dataene <KAT> i en tabel på en webside. Formålet med eksemplet er ikke at vise dig, hvordan du skriver en transformering, men hvordan en transformering kan se ud.

<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0">
<TABLE>
<TR>
<TH>Name</TH>
<TH>Breed</TH>
<TH>Age</TH>
<TH>Altered</TH>
<TH>Declawed</TH>
<TH>License</TH>
<TH>Owner</TH>
</TR>
<xsl:for-each select="CAT">
<TR ALIGN="LEFT" VALIGN="TOP">
<TD>
<xsl:value-of select="NAME"/>
</TD>
<TD>
<xsl:value-of select="BREED"/>
</TD>
<TD>
<xsl:value-of select="AGE"/>
</TD>
<TD>
<xsl:value-of select="ALTERED"/>
</TD>
<TD>
<xsl:value-of select="DECLAWED"/>
</TD>
<TD>
<xsl:value-of select="LICENSE"/>
</TD>
<TD>
<xsl:value-of select="OWNER"/>
</TD>
</TR>
</xsl:for-each>
</TABLE>

Dette eksempel viser, hvordan en type transformering kan se ud, når den er kodet. Du skal dog huske, at du kun kan beskrive, hvad du skal bruge dataene til, på almindeligt sprog. Du kan f.eks. gå hen til it-afdelingen og sige, at du har brug for at udskrive salgsdataene for bestemte regioner for de seneste to år, »og det skal se sådan ud«. It-afdelingen kan derfor skrive (eller tilpasse) en transformering, der løser denne opgave.

Alt dette bliver endnu nemmere af, at Microsoft og flere og flere andre leverandører opretter transformeringer til alle mulige slags opgaver. I fremtiden vil du sandsynligvis kunne downloade en transformering, som enten opfylder dine behov, eller som du kan tilpasse til dit formål. Det betyder, at det vil blive billigere at bruge XML i fremtiden.


Beskrivelse af XML i Microsoft Office-systemet

De professionelle udgaver af Microsoft Office 2003 og 2007 Office-udgivelse indeholder omfattende XML-understøttelse.

 • Office Excel 2007, Office Word 2007, og Office PowerPoint 2007 bruger XML som standardfilformat. Dette er en ændring, som har mange fordele:

  • Mindre filstørrelser. Det nye format bruger ZIP og andre komprimeringsteknologier til at reducere filstørrelsen med op til 75 % i forhold til de binære formater, der blev brugt i tidligere versioner af Office.

  • Nemmere gendannelse af data og større sikkerhed. XML kan læses af mennesker. Hvis en fil bliver beskadiget, kan du åbne filen i Notesblok eller en anden tekstlæser og gendanne i hvert fald nogle af oplysningerne. De nye filer er også mere sikre, fordi de ikke kan indeholde VBA-kode (Visual Basic for Applications). Hvis du bruger det nye format til at oprette skabeloner, placeres evt. ActiveX-objekter og VBA-makroer i et separat og mere sikkert afsnit i filen. Du kan endvidere bruge værktøjer som f.eks. Dokumentinspektion til at fjerne eventuelle personlige data. Yderligere oplysninger om brugen af Dokumentinspektion finder du i artiklen Fjerne skjulte data og personlige oplysninger fra Office-dokumenter.

  • Øget mobilitet og fleksibilitet. XML lagrer data i et tekstformat i stedet for i et beskyttet binært format, og derfor kan dine kunder definere deres egne skemaer og bruge dine data på flere måder uden at skulle betale licensafgifter. Yderligere oplysninger om de nye formater finder du under Introduktion til Open XML-filformater.

 • Nogle af Office-programmerne anvender XML i baggrunden, mens andre, f.eks. Microsoft Office OneNote™, slet ikke understøtter det. Du kan nemmest finde ud af, hvordan et Office-program understøtter XML, ved at åbne online Hjælp i det pågældende program og søge efter XML.

Men hvad nu, hvis du har XML-data uden et skema? De Office-programmer, der understøtter XML, giver dig forskellige muligheder for at arbejde med dataene. I Excel genereres der f.eks. et skema, hvis du åbner en XML-fil, som ikke allerede har et skema. Du får derefter mulighed for at indlæse disse data i en skrivebeskyttet fil eller knytte dataene til en XML-liste (i Microsoft Office Excel 2003) eller en XML-tabel (i Office Excel 2007). Du kan bruge XML-lister og -tabeller til at sortere, filtrere eller foretage beregninger af data.

Office Professionel 2007 og Microsoft Office 2003 indeholder det samme sæt XML-værktøjer. I Office Professionel 2007 skal du først aktivere XML-understøttelse og derefter starte værktøjerne fra forskellige steder. Når værktøjerne først er startet, fungerer de på samme måde i Microsoft Office 2003 og Office Professionel 2007.

Bemærk:  I Microsoft Office Access 2007 er XML-værktøjerne aktiveret som standard, så du kan springe de første trin over, hvis du bruger Access.

Aktivere XML-værktøjerne i Office Excel 2007

 1. I Excelskal du klikke på knappen Microsoft Office Office-knapflade og derefter klikke på Excel-indstillinger.

 2. Klik på Tilpas.

 3. Vælg Vis fanen Udvikler på båndet under De bedste indstillinger i Excel, og klik derefter på OK.

  Bemærk: Båndet er en del af Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet).

Starte XML-værktøjerne i Office Excel 2007

 • Klik på en kommando i gruppen XML i fanen Udvikler.

Starte XML-værktøjerne i Office Access 2007

 1. Klik på fanen Eksterne data.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på XML-fil i fanen Importér.

  • Klik på Mere i gruppenEksportér, og klik derefter på XML-fil.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×