Introduktion til Word Starter

Microsoft Word Starter 2010 er et tekstbehandlingsprogram, som er designet til hverdagsopgaver som f.eks. at skrive breve, opdatere dit cv og oprette nyhedsbreve. Word Starter er en del af Microsoft Office Starter 2010 og leveres forudinstalleret på computeren.

Word Starter 2010 minder meget om Microsoft Word 2010 i udseende, men det understøtter ikke de avancerede funktioner fra den komplette version af Word. Hvis du ønsker flere funktioner, kan du opgradere til Word 2010 direkte fra Word Starter 2010. Du skal bare klikke på Køb under fanen Hjem på båndet.

Hvad vil du foretage?

Åbne Word Starter og se dig omkring

Oprette et dokument

Gemme et dokument

Skrive og formatere tekst

Justere sidemargener

Indsætte et billede eller grafikelement

Indsætte et billede, som er gemt på computeren

Indsætte clipart

Indsætte en tabel

Foretage stavekontrol

Udskrive

Dele via mail eller internettet

Få mere hjælp

Åbne Word Starter og se dig omkring

Åbn Word Starter med knappen Start i Windows.

 1. Klik på knappen Start Knappen Start. Hvis Word Starter ikke er med på listen over de programmer, du får vist, skal du klikke på Alle programmer, og derefter skal du klikke på Microsoft Office Starter.

 2. Klik på Microsoft Word Starter 2010.

  Startskærmbilledet for Word Starter og et tomt dokument vises.

Word Starter

Hvis du klikker på fanen Filer, åbnes Backstage-visningen i dit dokument, hvor du kan åbne og gemme filer, finde oplysninger om det aktuelle dokument og udføre andre opgaver, som ikke har at gøre med indholdet af dokumentet, f.eks. udskrive det eller sende en kopi af det i en mail.

Hver fane på båndet indeholder kommandoer, som er grupperet efter opgave. Du bruger formentlig det meste af din tid under fanen Hjem, når du skriver og formaterer tekst. Brug fanen Indsæt til at indsætte tabeller, clipart, billeder eller grafik i dokumentet. Brug fanen Sidelayout til at justere margener og layout, især til udskrivning. Brug fanen Forsendelser til at designe konvolutter og etiketter og til at samle masseforsendelser (brevfletning).

Ruden langs siden af Word Starter-vinduet indeholder links til Hjælp og genveje til skabeloner og clipart, så du får et forspring ved oprettelse af professionelt udseende dokumenter. Ruden indeholder også reklamer og et link til at købe en komplet version af Office med alle funktioner inkluderet.

Toppen af siden

Oprette et dokument

Når du opretter et dokument i Microsoft Word Starter 2010, kan du starte fra bunden, eller du kan starte ud fra en skabelon, hvor en del af arbejdet allerede er gjort for dig.

 1. Klik på Filer, og klik derefter på Ny.

  Ny

 2. Hvis du vil starte med et tomt stykke papir, skal du dobbeltklikke på Tomt dokument.

  Tomt dokument

  Hvis du vil have et forspring til en bestemt type dokument, skal du vælge en af de skabeloner, der findes på Office.com.

  Skabeloner

 3. Word Starter åbner et tomt dokument eller en skabelon, som er klar til, at du kan tilføje dit indhold.

Toppen af siden

Gemme et dokument

Når du afbryder dit arbejde eller afslutter det, skal du gemme dit dokument, så du ikke mister dit arbejde. Når du gemmer dokumentet, gemmes dokumentet som en fil på computeren, hvor du kan åbne det senere for at ændre og udskrive det.

 1. Klik på Gem Knappen Gem på værktøjslinjen Hurtig adgang.

  (Tastaturgenvej: Tryk på Ctrl+S).

  Hvis dette dokument allerede er gemt som en fil, vil de ændringer, du har foretaget, straks blive gemt i dokumentet, og du kan fortsætte med at arbejde.

 2. Hvis dette er et nyt dokument, du endnu ikke har gemt, skal du skrive et nyt navn til det.

 3. Klik på Gem.

Hvis du vil have mere at vide om at navngive og gemme dokumenter, skal du se Hurtig start: Gemme et dokument.

Toppen af siden

Skrive og formatere tekst

Uanset om du starter dit dokument med en tom side eller en skabelon, tilføjer du dit eget indhold ved at skrive tekst og formatere den. Du kan anvende formatering på hele afsnit eller på enkelte ord eller sætninger for at få dem til at skille sig ud.

 1. Skriv teksten.

  Tekstens placering og skrifttype afhænger af indstillingerne for den skabelon, du bruger. Selv et tomt dokument har indstillinger for, hvordan teksten ser ud.

  Som standard vises tekst i et tomt dokument i Word Starter med skrifttypen Calibri størrelse 11. Afsnit venstrejusteres med en tom linje mellem afsnit.

 2. Hvis du vil gøre dokumentet lettere at læse hurtigt, skal du prøve at tilføje overskrifter, der markerer, hvor du skifter til et nyt emne.

  Indtast overskriften, og tryk på Enter.

 3. Klik et vilkårligt sted i den overskrift, du lige har skrevet, og peg (men klik ikke) på Overskrift 1 i gruppen Typografier under fanen Hjem.

 4. I Word Starter får du vist et eksempel på, hvordan din overskrift kommer til at se ud, hvis du klikker på Overskrift 1.

  Overskriftstypografi

 5. Klik på nedpilen Mere ud for typografigalleriet, og peg på de forskellige typografier.

  Flere typografier

  Bemærk, at typografierne, der hedder Overskrift, Titel, Undertitel, Citat, Stærkt citat og Listeafsnit påvirker hele afsnittet, mens de andre typografier kun påvirker ordet, hvor markøren er placeret.

  Typografier er foruddefinerede formater, som er udviklet til at fungere sammen for at give dokumentet et elegant udseende.

 6. Klik for at anvende en typografi, du kan lide.

Hvis du vil supplere den formatering, du kan lave med typografigalleriet, kan du markere den tekst, du vil formatere, og derefter vælge en kommando fra gruppen Skrifttype under fanen Hjem.

Gruppen Skrifttype

Du har mange valgmuligheder her, herunder:

 • Fed

 • Kursiv

 • Understreget

 • Gennemstreget

 • Sænket skrift

 • Hævet skrift

 • Farve

 • Størrelse

Toppen af siden

Justere sidemargener

Justering af margener på siden giver dig mere eller mindre tom plads mellem indholdet af dokumentet og kanterne på siden. Som standard indstilles margenerne til én tomme i Word Starter. Smallere margener giver plads til mere indhold på siden end bredere margener, men tom plads gør dokumentet nemmere at læse.

Du bestemmer, om du vil bruge standardindstillingerne for margener, eller om en anden indstilling får dokumentet til at se ud, som du ønsker det.

 1. Klik på Margener under fanen Sidelayout.

  Margener

 2. Klik på en af de foruddefinerede konfigurationer eller, hvis du vil oprette din egen konfiguration, skal du klikke på Brugerdefinerede margener og derefter angive målene i felterne Top, Bund, Venstre og Højre.

  Bemærkninger  

  • Du kan skifte layout til vandret i stedet for lodret – f.eks. hvis dokumentet indeholder en bred tabel. Hvis du vil have en vandret side, skal du klikke på Retning og derefter på Liggende i gruppen Sideopsætning under fanen Sidelayout.

   Retning

  • Som standard bruger den amerikansk- engelske version af Word Starter tommer til at angive dimensioner, som f.eks. sidemargener. Hvis du hellere vil bruge metriske eller andre måleenheder, skal du klikke på Filer, klikke på Indstillinger, klikke på Avanceret, og derefter skal du under Vis vælge de enheder, du vil bruge, i feltet Vis mål i enheder af.

Toppen af siden

Indsætte et billede eller grafikelement

Du kan nemt indsætte et billede, som er gemt på din computer, i dokumentet. Desuden indeholder Office.com en tjeneste, som giver dig mulighed for at indsætte professionelt designet clipart og billeder i dine dokumenter.

Indsætte et billede, som er gemt på computeren

 1. Klik på det sted, hvor billedet skal indsættes i dokumentet.

 2. Klik på Billede i gruppen Illustrationer på fanen Indsæt.

  Indsæt billede

 3. Find det billede, du vil indsætte. Du kan f.eks. have en billedfil liggende i Dokumenter.

 4. Dobbeltklik på det billede, du vil indsætte.

Indsætte clipart

 1. Klik på det sted i dokumentet, hvor du vil indsætte clipart.

 2. Klik på Clipart-ruden i gruppen Illustrationer under fanen Indsæt.

  Indsætte clipart

 3. Skriv et ord eller udtryk, der beskriver det ønskede clipart, eller skriv hele eller en del af filnavnet på det ønskede clipart i tekstfeltet Søg efter i opgaveruden Clipart.

 4. Klik på Udfør, og klik derefter det clipart, du vil indsætte i dokumentet, på listen over resultater.

Tip      Hvis du vil ændre størrelsen på et billede, skal du markere det billede, du har indsat i dokumentet. Du kan øge eller reducere størrelsen i en eller flere retninger ved at trække et størrelseshåndtag væk fra eller hen mod midten.

Toppen af siden

Indsætte en tabel

Du kan bruge tabeller til at arrangere indhold i rækker og kolonner. Dette er en praktisk måde til at præsentere oplysninger, som er kategoriserede eller grupperede, f.eks. skjortestørrelser til dit team, priser og andre kriterier for ting på en indkøbsseddel eller telefonnumre og mailadresser på en liste over kontakter.

 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte en tabel.

 2. Klik på Tabel i gruppen Tabeller under fanen Indsæt, og træk for at vælge det ønskede antal rækker og kolonner.

  Indsætte tabel

 3. Skriv din tekst i tabellen. Hvis du har brug for flere rækker, skal du trykke på Tab, når du når til slutningen af den eksisterende tabel.

Hvis du vil give tabellen et mere elegant udseende, kan du bruge galleriet med tabeltypografier til at formatere den.

 1. Klik et sted i tabellen, og gå til fanen Design, under fanen Tabelværktøjer, peg (men klik ikke) på de forskellige tabeltypografier i galleriet.

  Word Starter viser, hvordan tabellen kommer til at se ud, hvis du klikker på en af tabeltypografierne.

  Tabeltypografier

 2. Hvis du vil slå formatering fra i kolonneoverskriften, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Kolonneoverskrift i gruppen Indstillinger for tabeltypografi. Eksperimentér med at slå de andre indstillinger fra. Når du finder en tabeltypografi, du kan lide, skal du klikke på den.

Hvis du vil have mere hjælp med tabeller, skal du se Hurtig start: Indsætte en tabel.

Toppen af siden

Foretage stavekontrol

Stavekontrol af dokumentet er en hurtig og nem måde at slippe for pinlige slå- og stavefejl i dokumentet.

Mens du skriver, markeres stavefejl med en rød, bølget understregning i Word Starter. Du kan rette disse fejl ved at højreklikke på ordet og derefter klikke på det korrekt stavede ord. Du kan også klikke på Ignorer, hvis du vil have, at Word Starter skal springe dette ord over, eller du kan klikke på Føj til ordbog, hvis dette er en stavemåde, du vil markere som værende korrekt.

Word Starter markerer grammatiske fejl med en grøn, bølget understregning. Disse rettes på samme måde som stavefejl (klik på den rettelse, som Word Starter foreslår, eller klik på Ignorer her).

Word Starter markerer kontekstafhængige stavefejl med en blå, bølget understregning. Disse er ord, som er stavet korrekt, men sandsynligvis ikke er det ord, du skal bruge i den aktuelle sammenhæng. På dansk kunne du f.eks. komme til at skrive "Hiv mig besked". Ordet "Hiv" er stavet korrekt, men det ord, du ville skrive, er "Giv." Højreklik på ordet, og klik på den korrekte stavemåde (eller klik på Ignorer for at springe det over).

Kontekstafhængig stavekontrol

Hvis du vil kontrollere stavning i hele dokumentet, skal du klikke på Stavekontrol under fanen Hjem.

(Tastaturgenvej: Tryk på F7).

Toppen af siden

Udskrive

Før du udskriver et dokument, er det en god ide at bruge funktionen Vis udskrift for at kontrollere, at alt ser ud på den ønskede måde. Når du bruger funktionen Vis udskrift for et dokument i Word, åbnes Microsoft Office Backstage-visning. I denne visning kan du ændre nogle af indstillingerne for sideopsætningen, før du udskriver.

 1. Klik på File, og klik derefter på Udskriv.

  Genvejstaster    Du kan også trykke på Ctrl+P.

  Bemærk   Vinduet Vis udskrift vises i sort-hvid, uanset om dokumentet indeholder farver eller ej, medmindre du bruger en printer, der kan udskrive i farver.

 2. Hvis du vil have vist et eksempel på næste og forrige side, kan du klikke på pilene for Næste side og Forrige side nederst i vinduet Vis udskrift.

 3. Klik på Udskriv.

  Knapflade

Hvis du vil have mere hjælp med udskrivning, skal du se Hurtig start: Udskrive et dokument.

Toppen af siden

Dele via mail eller internettet

Nogle gange vil du måske dele dit dokument med andre. Hvis du deler dokumentet med en person, som også har Word, kan du sende dokumentet som en vedhæftet fil til en mail. Modtageren kan åbne dokumentet i Word og selv arbejde med det.

Bemærk      Kommandoer til at sende vedhæftede filer i mails kræver, at du har et mailprogram, f.eks. Windows Mail, installeret på computeren.

Hvis formålet er, at modtageren blot skal kunne at se dokumentet og ikke redigere det, kan du sende et øjebliksbillede af dokumentet som en PDF- eller XPS-fil.

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Gem og send.

 2. Klik på Send via mail

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil sende dokumentet som en Word-fil, skal du klikke på Send som vedhæftet fil.

  • Hvis du vil sende dokumentet som et øjebliksbillede, skal du klikke på Send som PDF eller Send som XPS.

 4. Der åbnes en meddelelse i dit mailprogram, hvor den angivne filtype er vedhæftet. Skriv din meddelelse, og send den.

Et alternativ til at sende dokumentet er at gemme det på Windows Live OneDrive. På den måde har du altid én enkelt kopi af dokumentet, der er tilgængelig for andre. Du kan sende folk et link til dokumentet, hvor de kan se det og endda redigere det i deres webbrowser (hvis du giver dem tilladelse).

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Gem og send.

 2. Klik på Gem på internettet.

 3. Klik på Log på, skriv dit Windows Live ID og din adgangskode, og klik derefter på OK.

  Hvis du bruger Hotmail, Messenger eller Xbox Live, har du allerede et Windows Live ID. Hvis du ikke har et, skal du klikke på Tilmeld dig ny konto for at oprette et nyt Windows Live ID.

 4. Vælg en mappe i OneDrive, og klik på Gem som. Skriv et navn til din fil, og klik på Gem.

  Dokumentet gemmes nu på OneDrive. I OneDrive kan du give andre tilladelse til at få vist og redigere indholdet af dine mapper. Når du vil dele et dokument, skal du sende et link til det i en mail.

Hvis du vil have mere at vide om at gemme dine dokumenter i OneDrive, skal du se Gemme et dokument i OneDrive fra Office 2010

Toppen af siden

Få mere hjælp

Office.com opdateres løbende med nyt indhold, herunder vejledninger i form af artikler, videoer og kurser. Hvis der nederst i Hjælp står Offline, og du har forbindelse til internettet, skal du klikke på Offline og derefter klikke på Vis indhold fra Office.com. Eller også skal du besøge Siden med hjælp og vejledning til Office Starter på Office.com.

Toppen af siden

Gælder: Word StarterVar disse oplysninger nyttige?

Ja Nej

Hvordan kan vi forbedre det?

255 tegn tilbage

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

Skift sprog