Introduktion til Windows SharePoint Services

Windows SharePoint Services 3.0 hjælper organisationer, team og forretningsenheder til at være mere effektive ved at skabe forbindelser mellem mennesker og oplysninger. Du behøver ikke at være ekspert i at designe websteder for at komme i gang.

I denne artikel kan du finde oplysninger og links til din hjælp, hvadenten du blot får vist en liste over kontaktpersoner for dit team, eller du opretter nye websteder. Du kan finde flere oplysninger i Hjælp eller ved at søge på World Wide Web. Du kan finde hyperlinks til flere oplysninger og ressourcer i afsnittet Se også.

Denne artikel indeholder

Lister, biblioteker og websteder

Tilføje indhold

Administrere og arbejde med indhold

Lister, biblioteker og websteder

En liste er en samling oplysninger, hvor din organisation kan lagre, dele og administrere oplysninger. Du kan f.eks. oprette en tilmeldingsblanket til en begivenhed eller spore teambegivenheder i en kalender. Du kan også være vært for diskussioner i et diskussionsforum. Du kan finde flere generelle oplysninger om lister i Introduktion til lister.

Diskussioner i et diskussionsforum

Et bibliotek ligner en liste, bortset fra, at det gemmer filer samt oplysninger om filer. Du kan styre, hvordan dokumenter vises, spores, administreres og oprettes i biblioteker. Du kan finde flere generelle oplysninger om biblioteker i Introduktion til biblioteker.

Lister og biblioteker gemmes på websteder. Et websted er en gruppe relaterede websider, hvor dit team kan arbejde på projekter, holde møder og dele oplysninger. Dit team kan f.eks. have sit eget websted, hvor det gemmer tidsplaner, filer og lister. Du kan finde flere generelle oplysninger om websteder i Introduktion til websteder, arbejdsområder og sider.

Toppen af siden

Tilføje indhold

Du kan føje elementer til lister og filer til biblioteker ved hjælp af en webbrowser. Du kan også gemme filer i et bibliotek fra visse klientprogrammer, der er kompatible med Windows SharePoint Services. Du kan f.eks. gemme et Microsoft Office Word-dokument i et bibliotek på et SharePoint-websted, mens du arbejder i Word.

For at kunne føje et element til en liste eller en fil til et bibliotek skal du have tilladelse til at bidrage til listen eller biblioteket. Du kan få flere oplysninger om, hvordan din organisation bruger tilladelser og tilladelsesniveauer hos ejeren eller administratoren af webstedet.

Lister og biblioteker kan også drage fordel af e-mail-funktioner, hvis ind- eller udgående e-mail er aktiveret på webstedet. Nogle lister, f.eks. kalendere, meddelelser, blogge og diskussionsforummer, kan konfigureres, så brugerne kan tilføje indhold ved at sende en e-mail. Andre lister, f.eks. opgaver og problemsporingslister, kan konfigureres til at sende e-mails til personer, når de har fået tildelt opgaver.

Tilføje indhold til websteder ved at sende e-mails

1. Dokumenter, diskussioner og andet indhold sendes med e-mails.

2. Indholdet føjes til lister og biblioteker.

Når du tilføjer elementet eller filen, kan andre brugere, der har tilladelse til at læse listen, få vist elementet eller filen, medmindre der kræves godkendelse. Hvis elementet eller filen kræver godkendelse, gemmes det eller den med en midlertidig status på listen eller i biblioteket, indtil elementet eller filen godkendes af en person med de relevante tilladelser. Hvis du allerede får vist listen eller biblioteket, når et element eller en fil tilføjes, skal du eventuelt opdatere din browser for at kunne se det nye element eller den nye fil.

Foruden tilladelse til at føje indhold til eksisterende lister og biblioteker, kan du have tilladelse til at oprette nye lister og biblioteker. Liste- og biblioteksskabelonerne giver dig et forspring. Afhængigt af dit tilladelsesniveau, kan du også oprette og tilpasse nye sider og websteder.

Du kan finde hyperlinks til flere oplysninger om tilføjelse af indhold til websteder i afsnittet Se også.

Lister

Selvom listetyperne varierer, er proceduren for tilføjelse af elementer til dem ens, så du behøver ikke at lære flere nye teknikker for at arbejde med forskellige typer lister. Et listeelement indeholder tekst i en række kolonner, men til nogle lister kan der tilføjes vedhæftede filer. Du kan finde flere oplysninger om at tilføje listeelementer i Tilføje, redigere eller slette et listeelement.

På mange typer websteder oprettes der nogle lister til dig. Disse standardlister spænder fra en diskussionsforum- til en kalenderliste. Du kan også oprette lister fra flere typer listeskabeloner, som indeholder struktur og indstillinger, så du får et forspring.Du kan finde flere oplysninger om at oprette lister i Oprette en liste.

Standardlistetyper

Den type liste, du bruger, afhænger af, hvilke typer oplysninger du deler:

 • Meddelelser    Brug en meddelelsesliste til at dele nyheder og status og til at levere påmindelser. Meddelelser understøtter udvidet formatering med billeder, hyperlinks og formateret tekst.

 • Kontaktpersoner    Brug en liste over kontaktpersoner til at lagre oplysninger om personer eller grupper, som du arbejder sammen med. Hvis du bruger et e-mail- eller kontaktstyringsprogram, der er kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0, kan du få vist og opdatere dine kontaktpersoner fra dit SharePoint-websted i det andet program. Du kan f.eks. opdatere en liste over alle din virksomheds leverandører fra Office Outlook 2007. En liste over kontaktpersoner administrerer ikke medlemmerne af webstedet, men den kan bruges til at lagre og dele kontaktpersonerne i virksomheden, f.eks. en liste over eksterne leverandører.

 • Diskussionsfora    Brug et diskussionsforum til at tilbyde et centralt sted, hvor du kan registrere og gemme teamdiskussioner, der ligner formatet af nyhedsgrupper. Hvis administratoren har givet mulighed for, at lister på dit websted kan modtage e-mail, kan diskussionsfora gemme e-mail-diskussioner fra de fleste almindelige e-mail-programmer. Du kan f.eks. oprette et diskussionsforum til din virksomheds nye produktlancering. Hvis du bruger et e-mail-program, der er kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0, kan du få vist og opdatere dit diskussionsforum, mens du arbejder i det andet program.

 • Hyperlinks    Brug en hyperlinkliste som en central placering af hyperlinks til internettet, firmaets intranet og andre ressourcer. Du kan f.eks. oprette en liste over hyperlinks til dine kunders websteder.

 • Kalender    Brug en kalender til alle teamets begivenheder eller til bestemte situationer, f.eks. firmafridage. En kalender indeholder visninger, der ligner en væg- eller bordkalender, af teamets begivenheder, herunder møder, sociale begivenheder og heldagsbegivenheder. Du kan også spore teamets milepæle, f.eks. tidsfrister eller datoer for produktlanceringer, der ikke er relateret til et bestemt tidsinterval. Hvis du bruger et e-mail- eller kalenderprogram, der er kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0, kan du få vist og opdatere kalenderen fra dit SharePoint-websted, mens du arbejder i det andet program. Du kan f.eks. sammenligne og opdatere kalenderen på SharePoint-webstedet med datoer fra din kalender i Office Outlook 2007 ved at få vist begge kalendere ved siden af hinanden eller overlappende i Office Outlook 2007.

 • Opgaver    Brug en opgaveliste til at holde styr på oplysninger om projekter og andre opgaver i gruppen. Du kan knytte opgaver til personer og holde styr på status og færdiggørelsesprocent, efterhånden som opgaven skrider frem. Hvis du bruger et e-mail- eller opgavestyringsprogram, der er kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0, kan du få vist og opdatere dine opgaver fra dit SharePoint-websted i det andet program. Du kan f.eks. oprette en liste til virksomhedens budgetproces og få vist og opdatere den i Office Outlook 2007 sammen med dine øvrige opgaver.

 • Projektopgaver    Hvis du vil gemme oplysninger, der minder om en opgaveliste, men som også indeholder en Gantt-visning med fremdriftssøjler, skal du bruge en projektopgaveliste. Du kan holde styr på status og færdiggørelsesprocent, efterhånden som opgaven skrider frem. Hvis du bruger et e-mail- eller opgavestyringsprogram, der er kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0, kan du få vist og opdatere dine projektopgaver fra dit SharePoint-websted i det andet program. Du kan f.eks. oprette en opgaveliste på dit SharePoint-websted for at identificere og tildele arbejdet i forbindelse med oprettelse af en kursusmanual. Derefter kan du holde styr på virksomhedens status fra Office Outlook 2007.

 • Problemsporing    Brug en problemsporingsliste til at lagre oplysninger om bestemte problemer, f.eks. supportproblemer, og holde styr på deres status. Du kan tildele problemer, kategorisere dem og relatere problemer i forhold til hinanden. Du kan f.eks. oprette en problemsporingsliste for at administrere kundeserviceproblemer og -løsninger. Du kan også kommentere på problemer, hver gang du redigerer dem, og på den måde oprette en historik over kommentarer uden at ændre den oprindelige beskrivelse af problemet. En kundeservicerepræsentant kan f.eks. registrere alle skridt, der er taget for at løse et problem, samt resultaterne.

 • Undersøgelse    Hvis du vil indsamle og kompilere feedback, f.eks. en undersøgelse af medarbejdertilfredshed eller en quiz, skal du bruge en undersøgelse. Du kan designe dine spørgsmål og svar på flere forskellige måder og se en oversigt over din feedback. Hvis du har installeret et regnearks- eller databaseprogram, der er kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0 eller Windows SharePoint Services 2.0, kan du eksportere dine resultater for at analysere dem yderligere.

 • Brugerdefineret    Du kan tilpasse alle listerne, men du kan også starte med en brugerdefineret liste og derefter nøjes med at tilpasse netop de indstillinger, du angiver. Du kan også oprette en liste, der er baseret på et regneark, hvis du har et regnearksprogram, der er kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0 eller Windows SharePoint Services 2.0 og Windows Internet Explorer og Microsoft Windows. Du kan f.eks. importere en liste fra Microsoft Office Excel 2007, som du har oprettet til at lagre og administrere kontrakter med leverandører.

Biblioteker

Et bibliotek er en placering på et websted, hvor du kan oprette, indsamle, opdatere og administrere filer sammen med teammedlemmer. Hvert bibliotek viser en liste med filer og vigtige oplysninger om filerne, som kan hjælpe brugerne til at bruge filerne til at arbejde sammen.

Du kan føje en fil til et bibliotek ved at overføre den fra din webbrowser. Når du har tilføjet filen til biblioteket, kan andre personer, der har tilladelse til at se biblioteker, se filen. Hvis du allerede får vist biblioteket, når en fil tilføjes, skal du eventuelt opdatere din browser for at kunne se den nye fil.

Hvis du bruger et program, der er kompatibelt med Windows SharePoint Services, kan du oprette en ny fil baseret på en skabelon, mens du arbejder i biblioteket. Desuden kan du gemme en fil i biblioteket fra et andet program. Du kan finde flere oplysninger om at tilføje filer til et bibliotek i Tilføje en eller flere filer til et bibliotek.

Der oprettes et standardbibliotek med navnet Delte dokumenter, når du opretter mange typer websteder. Delte dokumenter er et dokumentbibliotek, du kan bruge til opbevaring af flere typer filer. Du kan oprette flere biblioteker, hvis du har tilladelse til at administrere lister, f.eks. et billedbibliotek til opbevaring af billeder. Du kan finde flere oplysninger om at oprette biblioteker i Oprette et bibliotek.

Bibliotekstyper

Den type bibliotek, du bruger, afhænger af, hvilke typer filer du deler:

 • Dokumentbibliotek     Til mange filtyper, herunder dokumenter og regneark, skal du bruge et dokumentbibliotek. Du kan gemme andre typer filer i et dokumentbibliotek, selvom visse filtyper er blokeret af sikkerhedsmæssige årsager. Når du arbejder med programmer, der er kompatible med Windows SharePoint Services, kan du oprette disse filer fra biblioteket. Markedsføringsgruppen kan f.eks. have sit eget bibliotek til planlægning af materialer, nyhedsudgivelser og publikationer.

 • Billedbibliotek     Hvis du skal dele en samling digitale billeder eller digital grafik, skal du bruge et billedbibliotek. Billeder kan gemmes i andre typer SharePoint-biblioteker, men der er mange fordele ved et billedbibliotek. Fra et billedbibliotek kan du f.eks. vise billeder i et diasshow, hente billeder til computeren og redigere billeder med grafikprogrammer, der er kompatible med Windows SharePoint Services. Overvej at oprette et billedbibliotek, hvis dit team genbruger meget grafik, f.eks. logoer og firmabilleder, eller hvis du vil gemme billeder af teamaktiviteter eller produktlanceringer.

 • Wiki-sidebibliotek     Hvis du vil oprette en samling af forbundne wiki-sider, skal du bruge et wiki-sidebibliotek. Et wiki-sidebibliotek giver flere personer mulighed for at samle rutineoplysninger i et format, der er nemt at oprette og ændre. Du kan føje wiki-sider til dit bibliotek, der indeholder billeder, tabeller, hyperlinks og interne hyperlinks. Hvis dit team f.eks. opretter et wiki-websted til et projekt, kan webstedet indeholde tip og gode råd på en række sider, der er indbyrdes forbundet.

 • Formularbibliotek     Hvis du skal administrere en gruppe XML-baserede forretningsformularer, skal du bruge et formularbibliotek. Du virksomhed kan f.eks. bruge et formularbibliotek til udgiftsrapporter. Et formularbibliotek kræver en XML-editor eller et XML-designprogram, der er kompatibelt med Windows SharePoint Services, f.eks. Microsoft Office InfoPath.

Websteder og -sider

Et websted kan tjene et generelt formål, som f.eks. opbevaring af tidsplaner, retningslinjer, filer og andre oplysninger, som dit team ofte bruger. Alternativt kan et websted tjene et mere specifikt formål, som f.eks. holde styr møder eller være vært for en blog, som et medlem af din organisation ofte indsender nyheder og ideer til.

Blog

Din organisation kan bruge sider,, underordnet websted og websted på øverste niveau til at opdele webstedsindhold på særskilte websteder, der kan administreres hver for sig. Hver afdeling i din organisation kan f.eks. have sit eget teamwebsted.

Du kan føje indhold til websteder ved at tilføje lister og biblioteker. Hvis du har tilladelse til det, kan du også føje sider til dit websted. Du kan overveje at tilføje Webdelsside, som gør det muligt for dig at bruge webdele til hurtigt at tilføje dynamisk indhold. En webdel er en modulær informationsenhed, der danner den grundlæggende byggeblok for en webdelsside. Du kan føje webdele til webdelszoner i en webdelsside og derefter tilpasse den enkelte webdel for at oprette en entydig side til brugerne på webstedet.

Hvis du har brug for at oprette nye websteder, kan du vælge mellem flere typer webstedsskabeloner, så du får et forspring ved oprettelse af et nyt websted. Hvorvidt du kan oprette websteder og underordnede websteder afhænger af, hvordan organisationen har konfigureret sine websteder og tilladelser til at oprette dem. Du kan få flere oplysninger hos ejeren eller administratoren af webstedet. Du kan finde flere oplysninger om at oprette websteder i Oprette et websted.

Typer standardwebstedsskabeloner

 • Websted for team     Vælg denne webstedsskabelon, hvis du vil oprette et websted, som team kan bruge til at oprette, organisere og dele oplysninger. Skabelonen omfatter et dokumentbibliotek og grundlæggende lister, f.eks. Meddelelser, Kalender, Kontaktpersoner og Hyperlinks.

 • Tomt websted     Vælg denne webstedsskabelon, hvis du vil oprette et websted med en tom startside, som du vil tilpasse. Du kan bruge et webdesignprogram, der er kompatibelt med Windows SharePoint Services, f.eks. Microsoft Office SharePoint Designer 2007, til at tilføje interaktive lister eller andre funktioner.

 • Dokumentarbejdsområde     Vælg denne webstedsskabelon, hvis du vil oprette et websted, der hjælper teammedlemmerne med at samarbejde omkring dokumenter. Denne skabelon indeholder et dokumentbibliotek til lagring af det primære dokument og støttefiler, listen Opgaver til tildeling af opgaveemner og listen Hyperlinks til ressourcer, der vedrører dokumentet.

 • Wiki-websted     Vælg denne webstedsskabelon, hvis du vil oprette et websted, hvor brugere hurtigt og nemt kan tilføje, redigere og sammenkæde websider.

 • Blog-websted     Vælg denne webstedsskabelon, hvis du vil oprette et websted, hvor brugere kan placere oplysninger, som andre kan kommentere.

 • Websted for almindeligt mødearbejdsområde     Vælg denne webstedsskabelon, hvis du vil oprette et websted, der hjælper dig med at planlægge, organisere og spore dit møde med resten af teamet. Skabelonen indeholder følgende lister: Målsætninger, Deltagere, Dagsorden og Dokumentbibliotek.

 • Tomt mødearbejdsområde-websted     Vælg denne webstedsskabelon, hvis du vil oprette et websted for tomt mødearbejdsområde, som du kan tilpasse, på basis af dine krav.

 • Mødearbejdsområde til beslutningstagning-websted     Vælg denne webstedsskabelon, hvis du vil oprette et websted, der egner sig til gennemgang af dokumenter og registrering af de beslutninger, der er taget på mødet. Skabelonen omfatter følgende lister: Målsætninger, Deltagere, Dagsorden, Dokumentbibliotek, Opgaver og Beslutninger.

 • Mødearbejdsområde til social begivenhed-websted     Vælg denne webstedsskabelon, hvis du vil oprette et websted, der hjælper dig med at planlægge og koordinere sociale begivenheder. Skabelonen indeholder følgende lister: Deltagere, Kørselsvejledning, Medbring, Diskussioner og Billedbibliotek.

 • Mødearbejdsområde med flere sider-websted     Vælg denne webstedsskabelon, hvis du vil oprette et websted, der indeholder alt det grundlæggende, der skal bruges for at planlægge, organisere og spore dit møde med flere sider. Skabelonen indeholder følgende lister: Målsætninger, Deltagere og Dagsorden ud over to tomme sider, som du kan tilpasse afhængigt af dine krav.

Toppen af siden

Administrere og arbejde med indhold

Hvis du vil hjælpe dit team til at være mere produktivt, er der flere måder, hvorpå du kan administrere og udvide indhold på lister, i biblioteker og på websteder. Visse funktioner hjælper dit team med at finde og arbejde mere effektivt med oplysninger. Andre funktioner hjælper dig med at administrere adgangen til oplysningerne.

Organisere lister

Der er mange måder at organisere lister på, så dit team kan arbejde yderst effektivt med dem. Du kan f.eks. bruge visninger for at hjælpe bestemte afdelinger med at finde de oplysninger, som de er mest interesserede i, f.eks. opgaver med den højeste prioritet eller alle de elementer, der er tildelt de enkelte personer. Du kan også føje mapper til dine lister.

Visse funktioner hjælper dit team med at oprette og administrere listeelementer effektivt på tværs af flere lister. Du kan f.eks. oprette en kolonne med oplysninger om listeelementer og derefter dele den på tværs af andre lister. Du kan finde flere oplysninger om at organisere og arbejde effektivt med lister i Organisere elementer i en liste.

Organisere biblioteker

Hvordan du organiserer filer i et bibliotek, afhænger af din gruppes behov og af, hvordan du foretrækker at gemme og søge efter oplysningerne. Med en vis planlægning kan du oprette den struktur, der fungerer bedst for organisationen.

Hvis du f.eks. vil gøre en fil tilgængelig i flere biblioteker, kan du nemt kopiere den til andre biblioteker på dit websted. Du kan blive spurgt efter opdateringer, hvis filen er blevet ændret.

Du kan også bruge de samme funktioner, som du bruger på lister, f.eks. visninger og mapper, som en hjælp til at administrere oplysninger. Du kan finde flere oplysninger om at organisere og administrere filer i biblioteker i Organisere filer i et bibliotek.

Bruge handicapfunktioner

Websteder er designet på en måde, så man kan få fuld adgang til lister, biblioteker og andre funktioner ved kun at bruge tastetryk. En mere handicapvenlig tilstand giver brugere af handicapudstyr mulighed for nemmere at interagere med menuer og forskellige kontrolelementer. Gå til hovedindhold-hyperlinks gør det muligt for tastaturbrugere at springe over flere gentagne navigationshyperlinks og komme direkte til det mere meningsfulde indhold på en side.

Kodningen i overskrifter er udviklet til bedre at definere strukturen og forbedre navigationen for personer, der bruger skærmlæsere. Billeder, som overføres til webstedet, muliggør brugerdefinering af alternativ tekst. Du kan f.eks. tildele brugerdefineret, alternativ tekst til det billede, der vises på startsiden, i webdelen Billede på websted, eller til et billede, som du føjer til et billedbibliotek. Til visning af websteder fungerer de høje kontrastindstillinger i Microsoft Windows fint for brugere med nedsat syn.

Du kan finde flere oplysninger om at navigere på websteder og at bruge tilstanden Mere handicapvenlig i Hjælp til handicappede.

Holde styr på versioner

Listen eller biblioteket kan være konfigureret til at holde styr på versioner, så du kan gendanne en tidligere version, hvis du laver en fejl, og få vist en versionshistorik over ændringerne. Når der holdes styr på versioner, gemmes revisioner af elementerne eller filerne og deres egenskaber. På den måde kan du bedre administrere indhold, efterhånden som det bliver revideret og endda gendanne til en tidligere version, hvis du laver en fejl i den aktuelle version. Versionsstyring er især nyttig, når flere brugere arbejder sammen på projekter, eller når oplysninger går gennem flere udviklings- og gennemgangsfaser.

Versionsnummerering i et bibliotek

1. Den aktuelle, udgivne, overordnede version er fremhævet, og versionsnummeret er et helt tal.

2. Der oprettes en version, når egenskaber eller metadata ændres.

3. Den første version af en fil er altid underordnet version nr. 0.1.

Versionsstyring er altid tilgængelig for listeelementer på alle standardlistetyper – inklusive kalendere, problemsporingslister og brugerdefinerede lister – og for alle filtyper, der kan gemmes i biblioteker – inklusive webdelssider. Du kan finde flere oplysninger om versionsstyring i Introduktion til versionsstyring.

Administrere arbejdsprocesser

Arbejdsprocesser hjælper brugere med at samarbejde om dokumenter og administrere projektopgaver ved at implementere specifikke forretningsgange for dokumenter og elementer på et websted. Arbejdsprocesser hjælper organisationer med at overholde konsistente forretningsgange. Arbejdsprocesser forbedrer også den organisatoriske effektivitet og produktivitet ved at administrere de opgaver og trin, der indgår i specifikke forretningsgange. Det gør det muligt for de personer, der udfører disse opgaver, at koncentrere sig om at udføre arbejdet i stedet for at administrere arbejdsprocessen.

Arbejdsprocesser kan strømline den omkostning og tid, der skal til for at koordinere almindelige forretningsgange, som f.eks. projektgodkendelse eller dokumentgennemgang, ved at administrere og spore de brugerudførte opgaver, der indgår i disse processer. En organisation kan f.eks. oprette og installere en grundlæggende, brugerdefineret arbejdsproces til at administrere godkendelsesprocessen for kladder af dokumenter i et dokumentbibliotek. Du kan finde flere oplysninger om at oprette og administrere arbejdsprocesser i Introduktion til arbejdsprocesser.

Arbejde med indholdstyper

Din liste eller dit bibliotek understøtter muligvis flere indholdstyper. Indholdstyper gør det muligt for organisationer at organisere, administrere og håndtere store mængder indhold mere effektivt. Hvis din liste eller dit bibliotek er konfigureret til at tillade flere indholdstyper, kan du tilføje indholdstyper fra en liste over tilgængelige muligheder, som din organisation ofte bruger, som f.eks. marketingpræsentationer eller kontrakter.

Når du føjer en indholdstype til en liste eller et bibliotek, gør du det muligt for listen eller biblioteket at indeholde elementer af den pågældende type. Brugere kan derefter bruge menuen Ny på listen eller i biblioteket til at oprette nye elementer af den pågældende type.

En af hovedfordelene ved indholdstyper for lister og biblioteker er, at de gør det muligt for en enkelt liste eller et enkelt bibliotek at indeholde flere element- eller dokumenttyper, som hver kan have separate metadata, politikker eller funktionaliteter. Du kan finde flere oplysninger om at arbejde med indholdstyper i Introduktion til indholdstyper.

Navigere til indhold

Navigationselementer hjælper brugerne med at gennemse det indhold, som de behøver. To navigationselementer, som du kan tilpasse, er det øverste hyperlinkpanel og Hurtig start.

Ved hjælp af indstillingssiderne for hver liste eller hvert bibliotek kan du vælge, hvilke lister og biblioteker der skal vises på Hurtig start. Du kan også ændre rækkefølgen af hyperlinks, tilføje eller slette hyperlinks og tilføje eller slette de afsnit, som linkene er organiseret i. Hvis du f.eks. har for mange lister i afsnittet Liste, kan du tilføje et nyt afsnit for Opgavelister, hvor du kan medtage hyperlinks til dine opgavelister. Du kan foretage alle disse ændringer af Hurtig start inde fra en browser, som er kompatibel med Windows SharePoint Services 3.0. Du kan endda tilføje hyperlinks til sider uden for webstedet.

Hurtig start

Det øverste hyperlinkpanel gør det muligt for brugerne af dit websted at komme til andre websteder i gruppen af websteder ved at vise en række faner øverst på hver side på webstedet. Når du opretter et nyt websted, kan du vælge, om webstedet skal medtages på det øverste hyperlinkpanel på det overordnede websted, og om det øverste hyperlinkpanel fra det overordnede websted skal bruges.

Øverste hyperlinkpanel

Hvis webstedet bruger et entydigt øverste hyperlinkpanel, kan du tilpasse de hyperlinks, der vises på webstedets øverste hyperlinkpanel. Alle websteder, der er oprettet under det overordnede websted, kan også vises på det øverste hyperlinkpanel, hvis webstederne er konfigureret til at arve det øverste hyperlinkpanel fra det overordnede websted. Du kan også medtage hyperlinks til andre websteder uden for gruppen af websteder. Du kan finde flere oplysninger om at tilpasse navigation i Tilpasse webstedsnavigation.

Holde sig ajour med ændringer

RSS indeholder en praktisk måde, hvorpå du kan distribuere og modtage oplysninger i et standardiseret format, inklusive opdateringer til lister og biblioteker. Et standardiseret XML-filformat tillader, at oplysningerne bliver vist af mange forskellige programmer. Du kan også abonnere på lister og biblioteker ved hjælp af beskeder, så du får det at vide, når indhold er blevet ændret.

Team kan bruge deres kilder til at tilpasse indhold for teammedlemmer, som abonnerer på deres kilder, og til at tilbyde hyperlinks tilbage til deres websteder. RSS-kilder er en nem måde at holde styr på teamstatus og projektopdateringer på. I stedet for at gennemse flere teamwebsteder, får du automatisk de seneste nyheder eller opdateringer fra webstederne.

Administrere adgangen til indhold

En webstedsejer eller -administrator kan tildele tilladelsesniveauer til brugere og til SharePoint-grupper med brugere. Tilladelserne kan gælde for et websted, listerne og bibliotekerne på et websted og elementerne på listerne og i bibliotekerne.

Du kan tildele forskellige tilladelsesniveauer for forskellige objekter, som f.eks. bestemte websteder, lister, biblioteker, mapper på lister eller i biblioteker, listeelementer eller dokumenter. Du kan finde flere oplysninger i Om kontrol af adgang til websteder og webstedsindhold.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×