Introduktion til SharePoint Online Management Shell

Som SharePoint Online-administrator kan du bruge SharePoint Online Management Shell til at køre administrative kommandoer fra kommandolinjen. Det kan gøre det lettere at administrere brugere, websteder og organisationer på mere effektiv vis.

I denne artikel

Hvad er SharePoint Online Management Shell?

Hvordan bruger jeg Windows PowerShell Command Builder?

Hvad er forskellen mellem SharePoint Online-cmdletter og Office 365-cmdletter?

Skal jeg bruge SharePoint Online – Administrationscenter eller cmdletter?

Hvordan får jeg tilladelser og konfigurerer miljøet?

Opnå tilladelser

Konfigurere miljøet

Reference til SharePoint Online Management Shell-cmdlet

Cmdletter til brugeradministration

Cmdletter til administration af brugergruppe

Opgradere cmdletter

Cmdletter til administration af grupper af websteder

Cmdletter til oprettelse og afbrydelse af tjenesteforbindelser

Cmdletter til overvågning og administration på organisationsniveau

Hvad er SharePoint Online Management Shell?

SharePoint Online Management Shell er et Windows PowerShell-modul. Du kan bruge det til at administrere SharePoint Online-brugere, websteder, grupper af websteder og organisationer fra kommandolinjen i stedet for at bruge brugergrænsefladen i SharePoint – Administrationscenter. Windows PowerShell gør det muligt at udføre disse kommandolinjehandlinger ved at bruge en tilpasset kommando, der kaldes en cmdlet. En cmdlet, der udtales som "kommando-let," er opbygget som et "udsagnsord-navneord"-par (på engelsk), f.eks. Get-Command. De to dele af en cmdlet er adskilt med bindestreng (-) uden mellemrum. Udsagnsordsdelen henviser til den handling, der udføres med cmdletten. Navneordsdelen henviser til det objekt, som handlingen i cmdletten udføres på. Cmdletter er specielt effektive til batchhandlinger, f.eks. tilføjelse af hundredvis af nye SharePoint Online-brugere.

Bemærk    Du kan bruge cmdletten Get-Command til at vise en liste over alle cmdletter og bruge cmdletten Get-Help til at få mere at vide om enhver cmdlet. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Get-Command og Get-Help.

Hvordan bruger jeg Windows PowerShell Command Builder?

Værktøjet Windows PowerShell-kommandogenerator gør det let hurtigt at forstå og bruge Windows PowerShell-cmdletter til SharePoint Online. Antag, at du vil oprette et websted. Ved at bruge værktøjet Kommandogenerator til at oprette en cmdlet kan du oprette et websted fra kommandolinjen i stedet for at skulle gennemgå flere sider i brugergrænsefladen. Du bruger værktøjet ved blot at vælge et udsagnsord på engelsk, f.eks. "Add" (Tilføj). Værktøjet filtrerer derefter de cmdletter, der starter med det pågældende udsagnsord, og viser dig navneord, du kan bruge med det angivne udsagnsord, f.eks. "Site" (Websted).

Du kan hente værktøjet Kommandogenerator og installere det på din computer. Du kan finde flere oplysninger i Introduktion til Windows PowerShell-kommandogenerator.

Hvad er forskellen mellem SharePoint Online-cmdletter og Office 365-cmdletter?

Sættet af SharePoint Online Management Shell-cmdletter adskiller sig fra sættet af cmdletter til Office 365 til selvstændige og mindre virksomheder. SharePoint Online Management Shell-cmdletter administrerer SharePoint Online-brugere og -websteder, mens Office 365-cmdletter administrerer opgaver på Office 365-niveau, f.eks. domæne, licens, organisationsoplysninger og tjenester. De bruges begge til at administrere brugere og grupper. Dog anvendes Office 365-brugere og -grupper ikke kun til SharePoint Online-tjenester, men også til Exchange Online- og Lync Online-tjenester.

Skal jeg bruge SharePoint Online – Administrationscenter eller cmdletter?

Hvis du ikke tidligere har brugt Office 365 og SharePoint Online til at administrere SharePoint Online, er SharePoint Online – Administrationscenter et godt sted at starte. Du kan finde flere oplysninger om SharePoint Online – Administrationscenter i Hjælp til SharePoint Online – Administrationscenter.

Når du har lært SharePoint Online-funktionerne og -teknologierne at kende, kan du bare bruge Windows PowerShell-cmdletter. Specielt, når du vil administrere mange SharePoint Online-brugere, -websteder eller grupper af SharePoint Online-websteder, er SharePoint Online Management Shell-cmdletter det bedste valg.

Toppen af siden

Hvordan får jeg tilladelser og konfigurerer miljøet?

Opnå tilladelser

Før du kan køre SharePoint Online Management Shell-cmdletter, skal du være global SharePoint Online-administrator.

Bemærk    Før en SharePoint Online-webstedsadministrator kan bruge cmdletter, skal han eller hun være global administrator i Office 365.

Konfigurere miljøet

Før du kan køre cmdletter, skal du konfigurere SharePoint Online Management Shell-miljøet og oprette forbindelse til tjenesten. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere SharePoint Online Management Shell-miljøet.

Når du har konfigureret miljøet, skal du køre Connect-SPOService, før du kan administrere brugerne og grupperne af websteder. Hvis du ikke har kørt Connect-SPOService endnu, vises en fejlmeddelelse, der angiver, at der ikke er nogen ledige forbindelser. Antag, at du vil oprette forbindelse til SharePoint Online – Administrationscenter for Contoso.com, og dit brugernavn er admin@contoso.com. Du skal køre følgende kommando for at oprette forbindelse:

Connect-SPOService -Url https://contoso-admin.sharepoint.com -credential admin@contoso.com.

Toppen af siden

Reference til SharePoint Online Management Shell-cmdlet

Følgende artikler viser en liste over cmdletter til SharePoint Online efter funktion.

Cmdletter til brugeradministration

Cmdlet-kommando

Beskrivelse

Add-SPOUser

Føjer en eksisterende Office 365-bruger eller en Office 365-sikkerhedsgruppe til en SharePoint-gruppe.

Get-SPOUser

Returnerer SharePoint Online-brugerkonti eller -sikkerhedsgruppekonti, som opfylder et givent søgekriterium.

Remove-SPOUser

Fjerner en bruger- eller sikkerhedsgruppe fra en gruppe af websteder eller en gruppe.

Set-SPOUser

Konfigurerer egenskaber for en eksisterende bruger.

Get-SPOExternalUser

Returnerer de eksterne brugere, der findes i lejerens mappe baseret på de angivne kriterier.

Remove-SPOExternalUser

Fjerner permanent en gruppe af eksterne brugere fra lejerens mappe.

Toppen af siden

Cmdletter til administration af brugergruppe

Cmdlet-kommando

Beskrivelse

Get-SPOSiteGroup

Henter alle grupperne i den angivne gruppe af websteder.

New-SPOSiteGroup

Opretter en ny gruppe i en gruppe af SharePoint Online-websteder.

Remove-SPOSiteGroup

Fjerner en SharePoint Online-gruppe fra en gruppe af websteder.

Set-SPOSiteGroup

Opdaterer SharePoint Online-ejerniveauet og -tilladelsesniveauet for en gruppe i en gruppe af websteder.

Toppen af siden

Opgradere cmdletter

Cmdlet-kommando

Beskrivelse

Upgrade-SPOSite

Starter opgraderingen af en gruppe af websteder.

Request-SPOUpgradeEvaluationSite

Anmoder om oprettelse af en kopi af en eksisterende gruppe af websteder med henblik på at validere virkningerne af opgradering uden at påvirke det oprindelige websted.

Toppen af siden

Cmdletter til administration af grupper af websteder

Cmdlet-kommando

Beskrivelse

Get-SPODeletedSite

Returnerer alle slettede grupper af websteder fra papirkurven.

Get-SPOSite

Returnerer en eller flere grupper af websteder.

New-SPOSite

Opretter en ny gruppe af SharePoint Online-websteder for den aktuelle virksomhed.

Remove-SPODeletedSite

Fjerner en slettet gruppe af SharePoint Online-websteder fra papirkurven.

Remove-SPOSite

Sender en gruppe af SharePoint Online-websteder til SharePoint Online-papirkurven.

Repair-SPOSite

Kontrollerer og reparerer gruppen af websteder og dens indhold.

Restore-SPODeletedSite

Gendanner en slettet gruppe af SharePoint Online-websteder fra papirkurven.

Set-SPOSite

Angiver eller opdaterer én eller flere af værdierne i egenskaberne for en gruppe af websteder.

Test-SPOSite

Tester en gruppe af SharePoint Online-websteder.

Toppen af siden

Cmdletter til oprettelse og afbrydelse af tjenesteforbindelser

Cmdlet-kommando

Beskrivelse

Connect-SPOService

Opretter forbindelse fra en global SharePoint Online-administrator til en SharePoint Online-forbindelse. Det vil sige, at der oprettes forbindelse fra administratoren til SharePoint Online – Administrationscenter.

Denne cmdlet skal køres, før nogen anden SharePoint Online-cmdletter kan køres.

Disconnect-SPOService

Afbryder forbindelsen fra en SharePoint Online-tjeneste.

Cmdletter til overvågning og administration på organisationsniveau

Cmdlet-kommando

Beskrivelse

Get-SPOAppErrors

Returnerer programfejl.

Get-SPOAppInfo

Returnerer alle installerede programmer.

Get-SPOTenant

Returnerer SharePoint Online-organisationsegenskaber.

Get-SPOTenantLogEntry

Henter SharePoint Online-virksomhedslogfiler.

Get-SPOTenantLogLastAvailableTimeInUtc

Returnerer klokkeslættet for indsamling af SharePoint Online-organisationslogfilerne.

Get-SPOWebTemplate

Viser alle de webstedsskabeloner, der svarer til den givne identitet.

Set-SPOTenant

Angiver egenskaber for SharePoint Online-organisationen.

Toppen af siden

Gælder: SharePoint OnlineVar disse oplysninger nyttige?

Ja Nej

Hvordan kan vi forbedre det?

255 tegn tilbage

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

Supportressourcer

Skift sprog