Introduktion til SharePoint Designer 2010

Microsoft SharePoint Designer 2010 er et program til design af websteder og programmer, der bruges til at bygge og tilpasse SharePoint-websteder og programmer. Du kan bruge SharePoint Designer 2010 til at oprette sider med omfattende data, bygge effektive arbejdsprocesaktiverede løsninger og designe dit websteds udseende og funktionalitet. Du kan oprette alle typer websteder lige fra små websteder til projektstyring til dashboardbaserede portalløsninger til store virksomheder.

Websteder, du opretter med SharePoint Designer 2010

Med SharePoint Designer 2010 får du en unik oplevelse med oprettelse af websteder, idet du på ét samlet sted kan oprette et websted, tilpasse de komponenter, der udgør webstedet, designe funktionerne på webstedet omkring en forretningsproces og installere webstedet som en samlet løsning. Alt dette kan du gøre uden at skulle skrive en eneste kodelinje.

I de følgende afsnit får du mere at vide om SharePoint Designer 2010, og hvordan du kommer i gang med at bruge det i organisationen.

Microsoft SharePoint Designer 2010-oplevelsen

SharePoint-websteder bliver hurtigt mere komplekse, efterhånden som de tilpasses behovene i virksomheder af alle typer og størrelser. De er gået fra at være et opbevaringssted for dokumenter, opgavelister og tidsplaner til at blive yderst dynamiske, forretningsprocesbaserede websteder med omfattende data.

For udvikleren af webstedet betyder det, at der ikke kun skal opnås forståelse af virksomhedens behov, men forståelse af SharePoint og alle de dele, som websteder består af. Det er især vigtigt at forstå relationerne mellem webstedets mange dynamiske dele og at kunne administrere alt dette på ét sted.

SharePoint Designer 2010 giver dig ét enkelt miljø, hvor du kan arbejde på webstedet, de tilhørende lister og biblioteker, sider, datakilder, arbejdsprocesser, tilladelser og meget mere. Du kan ikke blot få vist disse nøglekomponenter fra webstedet på ét sted, du kan også se relationerne mellem disse objekter.

Rammen er der allerede, så du kan begynde at designe og oprette websteder med tilpassede virksomhedsløsninger. Start med at oprette forbindelse til datakilder, både i og uden for SharePoint. Præsenter disse oplysninger for brugerne, og lad dem sende oplysningerne tilbage via et SharePoint-websted eller et Office-klientprogram. Opret meget tilpassede arbejdsprocesser, der automatiserer forretningsprocesser. Endelig kan du tilpasse webstedets udseende og funktionalitet, så det stemmer overens med organisationens branding.

Når der kun er ét miljø til disse opgaver, bruger du mere tid på at designe, oprette og tilpasse løsninger og mindre tid på at søge efter og opdatere de forskellige komponenter på et websted ved hjælp af forskellige værktøjer og metoder.

I følgende afsnit udforskes SharePoint Designer 2010-oplevelsen og ‑brugergrænsefladen:

Åbne SharePoint Designer 2010

Fanen Filer i SharePoint Designer 2010

Grænsefladen i SharePoint Designer 2010

Tredelt grænseflade: Navigation, oversigt og båndet

Åbne fanen Filer

Oprette forbindelse til data i og uden for SharePoint

Lister og biblioteker

Eksterne forretningsdata

Eksterne databaser

XML-webtjenester via SOAP

Serverscripts via REST

XML-kildefiler

Oprette grænseflader med omfattende data

Visninger

Formularer

Brugerdefinerede handlinger

Webdele

Klientintegration

Navigation

Administrere forretningsprocesser

Hændelser

Betingelser

Handlinger

Trin

Formularer

Variabler

Design og brand

Mastersider

Sidelayout

Overlappende typografiark

Færdiggøre virksomhedsløsningens cyklus i SharePoint

Åbne SharePoint Designer 2010

SharePoint Designer 2010 er et klientprogram, der installeres på den lokale computer. Det er også tæt integreret med SharePoint. Det kan startes direkte fra computeren ved hjælp af menuen Start i Windows Knappen Start i Windows og fra forskellige steder i SharePoint, f.eks. menuen Webstedshandlinger, som vist her.

SharePoint Designer 2010 i menuen Webstedshandlinger

Der er en række forskellige steder, hvor du kan åbne SharePoint Designer 2010, f.eks. når du tilpasser lister, visninger, arbejdsprocesser og mastersider. Hvis du endnu ikke har installeret SharePoint Designer 2010, bliver du bedt om at hente og installere det fra internettet, første gang du starter det fra SharePoint. Næste gang du åbner SharePoint Designer 2010, åbnes det med det samme. Du kan også åbne det fra menuen Start i Windows. Du kan få mere at vide om de forskellige måder, hvorpå du kan åbne SharePoint Designer 2010 i afsnittet Se også.

Bemærk: SharePoint Designer 2010 og dets funktioner kan begrænses eller deaktiveres fra siden Indstillinger for SharePoint Designer . Hvis du ikke kan udføre de opgaver, der er beskrevet i artiklen, kan det være årsagen. Kontakt administratoren for at få mere at vide.

Bemærk: SharePoint Designer 2010 er udviklet til SharePoint 2010-websteder. Det kan ikke bruges til at åbne eller tilpasse websteder i tidligere versioner af SharePoint.

Toppen af siden

Fanen Filer i SharePoint Designer 2010

Når du åbner SharePoint Designer 2010 fra menuen Start i Windows, er fanen Filer det første, du ser. Du kan vælge at tilpasse et eksisterende websted eller oprette et nyt i dette skærmbillede.

SharePoint Designer 2010 illustration

Hvis du vil tilpasse et eksisterende websted, kan du søge efter et eksisterende websted, tilpasse dit Mit websted eller vælge et af de seneste websteder, du har åbnet i SharePoint Designer 2010.

Hvis du vil oprette et nyt websted, kan du bruge en tom skabelon, vælge på en liste over skabeloner eller vælge en af de tilgængelige skabeloner. Derefter skal du blot angive serveren og et webstedsnavn og oprette webstedet. Dit websted oprettes og åbnes derefter i SharePoint Designer 2010.

Hvis du åbner SharePoint Designer 2010 fra SharePoint, får du ikke vist dette skærmbillede. Webstedet åbnes i stedet i SharePoint Designer 2010-grænsefladen.

Toppen af siden

Grænsefladen i SharePoint Designer 2010

Med SharePoint Designer 2010 får du ét miljø, hvor du kan oprette, tilpasse og installere SharePoint-websteder og ‑løsninger. Dette er muligt pga. brugergrænsefladen, som viser alle de komponenter, der udgør dit websted, og relationerne mellem disse komponenter.

Når du første gang åbner webstedet, får du vist en oversigt over webstedet, inklusive titlen på det, beskrivelse, aktuelle tilladelser og underordnede websteder.

SharePoint Designer 2010 illustration

Tredelt grænseflade: Navigation, oversigt og båndet

Der er tre hovedområder i grænsefladen i SharePoint Designer 2010, som du arbejder i, når du skal designe og oprette websteder:

  1. Ruden Navigation bruges til at navigere rundt i de vigtigste dele eller komponenter på webstedet

  2. På siderne Galleri og Oversigt vises lister over hver komponenttype og oversigter til en bestemt komponent.

  3. Båndet bruges til at udføre handlinger med den markerede komponent.

SharePoint Designer 2010 illustration

I navigationsruden vises de komponenter, der udgør dit websted – dets lister, biblioteker, indholdstyper, datakilder, arbejdsprocesser m.m. Hvis du vil redigere en af komponenterne, f.eks. en liste over meddelelser, kan du åbne Lister og biblioteker. Så kommer du til den galleriside, hvor du kan se alle lister og biblioteker.

Herfra kan du åbne listen Meddelelser, og du føres til en oversigtsside for den pågældende liste. På siden Oversigt kan du se de tilknyttede visninger, formularer, arbejdsprocesser m.m. Hvis du vil redigere en af visningerne, kan du åbne den direkte fra denne side.

Når visningen er åben, vil du se, at båndet ændres, så de mest almindelige og kontekstrelevante redigeringsopgaver til redigeringsvisninger vises. Hvis du kender båndet fra Microsoft Office-programmer, ved du, at det gør det lettere at oprette og redigere opgaver hurtigt og let. Når du er færdig med at redigere, skal du bruge knappen Tilbage eller brødkrummenavigationen øverst på siden for at vende tilbage til oversigten over dit websted.

SharePoint Designer 2010-grænsefladen gør det let at identificere de forskellige komponenter på et websted, få vist og redigere en af disse komponenter og derefter vende tilbage til webstedets hovedvisning.

Åbne fanen Filer

Ud over at arbejde med forskellige objekter på webstedet i SharePoint Designer 2010, kan du få vist og få adgang til større websteds‑ eller programindstillinger. Dette omfatter at åbne et andet websted, tilføje sider, importere filer og ændre programindstillingerne for SharePoint Designer 2010. Du udfører disse handlinger under fanen Filer, som er det første skærmbillede, du får vist, hvis du åbner SharePoint Designer 2010 fra menuen Start i Windows eller en genvej på skrivebordet.

Klik på fanen Filer øverst til venstre for at gå til denne visning. Klik på Tilbage for at vende tilbage til SharePoint Designer 2010-grænsefladen.

Toppen af siden

Støttepunkter til tilpasning i SharePoint Designer 2010

SharePoint Designer 2010 kan bruges til at udføre næsten enhver slags webstedstilpasning i SharePoint. Du kan f.eks. bruge det til at tilpasse en visning, tilføje en datakilde eller redigere en arbejdsproces. Men du begynder for alvor at udnytte effektiviteten og funktionerne i SharePoint Designer 2010, når du gør et standardwebsted til en ægte forretningsløsning for organisationen.

I følgende afsnit gennemgås de fire støttepunkter til tilpasning, når du designer og opretter løsninger ved hjælp af SharePoint Designer 2010.

Oprette forbindelse til data i og uden for SharePoint

Når du bruger SharePoint Designer 2010, kan du oprette forbindelse til talrige datakilder og derefter integrere disse data i dit websted og Office-klientprogrammer. Dine brugere kan derfor se og bruge forretningsdata på dit websted og fra de programmer, du vælger, og behøver ikke at oprette separat forbindelse til disse datakilder.

SharePoint Designer 2010-illustration

Du kan oprette forbindelse til en ekstern database, SOAP-tjeneste, REST-tjeneste og meget mere direkte fra båndet.

Oprettelse af forbindelse til datakilder er en effektiv funktion i SharePoint Designer 2010, fordi der er så mange understøttede indstillinger, du kan bruge til at stille data til rådighed for dine brugere. Ved hjælp af dataforbindelser kan du samle lister og biblioteker, eksterne databaser og datakilder, webtjenester m.m.

Her er et eksempel på de datakilder, du kan oprette forbindelse til, ved hjælp af SharePoint Designer 2010.

Lister og biblioteker

Lister og biblioteker er en fælles datakilde, som du kan bruge på webstedet. Sammenlignet med andre datakilder er de unikke på den måde, at de allerede er del af SharePoint og benytter den samme database som SharePoint. Der er ingen ekstra trin, du skal udføre for at oprette forbindelse til disse datakilder – du skal blot tilføje dem ved hjælp af galleriet Lister og biblioteker i SharePoint Designer 2010 eller tilføje dem i browseren. Når du opretter en liste eller et bibliotek, kan du tilpasse de tilknyttede kolonner, indholdstyper og andre skemaattributter.

Eksterne forretningsdata

Bemærk:  Denne funktion er ikke tilgængelig i alle implementeringer af SharePoint Technologies. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte din tjenesteadministrator.

BCS (Business Connectivity Services) er en SharePoint-baseret struktur, der sikrer standardiserede grænseflader til eksisterende forretningsdata og processer. Med BCS kan du knytte eksterne forretningsdatakilder, SQL Server, SAP og Siebel, webtjenester og brugerdefinerede programmer – til SharePoint-websteder og Office-programmer.

I SharePoint Designer 2010 opretter du forbindelse til eksterne data ved at oprette eksterne indholdstyper. Eksterne indholdstyper repræsenterer data i den eksterne datakilde ved at gemme detaljer om forbindelsen, de objekter, der er anvendt i forretningsprogrammet, metoder til oprettelse, læsning, opdatering eller sletning og de handlinger, som brugerne selv kan udføre med objekterne.

Typen af det eksterne indhold gemmes i forretningsdatakataloget. Når du har oprettet den eksterne indholdstype, kan du og andre i din organisation let oprette SharePoint-lister, ‑visninger, ‑formularer, ‑arbejdsprocesser og endda Office-klientintegration baseret på den. De eksterne data bliver del af SharePoint på samme måde som alle andre komponenter, så du kan oprette fuldstændigt tilpassede brugergrænseflader til disse eksterne datakilder.

Eksterne databaser

Når en database tilføjes som en datakilde, kan du integrere data fra en anden database på webstedet. Du kan oprette forbindelse til Microsoft SQL Server, Oracle og en hvilken som helst anden database, der understøtter OLE DB‑ eller ODBC-protokollerne. Du skal bare kende navnet på den server, databasen findes på, dataudbyderen og den type godkendelse, der skal anvendes. Når du har tilføjet og konfigureret databasen som en datakilde, opretter du visninger og formularer, der giver brugerne mulighed for at læse og skrive data tilbage til datakilden, uden at det er nødvendigt at forlade SharePoint-webstedet.

XML-webtjenester via SOAP

SOAP (Simple Object Access Protocol) er en protokol til udveksling af XML-baserede meddelelser, som gør det muligt at oprette forbindelse til forskellige datakilder ved hjælp af en XML-webtjeneste. I SharePoint Designer 2010 kan du bruge dette til at oprette forbindelse til en datakilde på et andet websted i din organisation eller et websted på internettet uanset teknologi, programmeringssprog eller platform. Du kan bruge en XML-webtjeneste til at få vist et valutakonverteringsprogram, aktiekurs, lommeregner eller en vejrtjeneste på dit websted.

Serverscripts via REST

REST (Representational state transfer) er en arkitektonisk type netværkssoftware, der udnytter teknologierne og protokollerne på webstedet, ikke kun en metode til oprettelse af webtjenester. Du kan bruge denne type til at hente data fra et websted ved at læse et angivet serverscript, som beskriver indholdet. I lighed med SOAP kan du bruge dette i SharePoint Designer 2010 til at oprette forbindelse til en datakilde på et andet websted, så du f.eks. kan få vist et valutakonverteringsprogram, en aktiekurs eller en vejrtjeneste. Denne type dataforbindelse er enklere at implementere end SOAP, men den er begrænset til HTTP.

XML-kildefiler

Hvis organisationen gemmer data i XML-filer, kan du oprette forbindelse til disse filer som en datakilde i SharePoint Designer 2010. Hvis du vil oprette forbindelse til XML-filerne som en datakilde, kan du oprette dem direkte i SharePoint Designer 2010, importere dem fra en placering på computeren eller netværket eller oprette forbindelse til dem på en ekstern placering.

Få mere at vide om at oprette forbindelse til datakilder i SharePoint Designer 2010 i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Oprette grænseflader med omfattende data

Når du har oprettet forbindelser til de nødvendige datakilder, er du klar til at oprette interaktive grænseflader med omfattende data, så brugerne kan anvende disse datakilder. Ved hjælp af SharePoint Designer 2010 kan du oprette stærke og dynamiske brugergrænseflader til datakilder, og du kan stille dem til rådighed en lang række steder, inklusive SharePoint-webstedet og brugerdefinerede vinduer, ruder og felter i Office-forretningsprogrammer.

Åbn webstedet i SharePoint Designer 2010.

De grænseflader, du opretter, omfatter tilpassede visninger, formularer, webdele, navigation og tilpassede Office-klientvinduer og ‑opgaveruder. Denne form for fleksibilitet gør det muligt at oprette fuldstændigt tilpassede brugeroplevelser med forretningsdataene.

Du kan kombinere flere datakilder i én enkelt visning, oprette dashboards med relaterede elementvisninger, designe tilpassede formularer, der er skræddersyede til individuelle roller, og tilpasse de tilgængelige værktøjslinjer og kommandoer på båndet, der er tilknyttet dataene.

Her finder du oplysninger om de mange måder, du kan tilpasse den brugergrænseflade, der er tilknyttet dataene, ved hjælp af SharePoint Designer 2010.

Visninger

Visninger giver dig mulighed for at se data på forskellige måder. Uanset om du ser på en liste eller et bibliotek eller en ekstern datakilde, kan du bruge visninger til at få vist de oplysninger, der er relevante for dig og dine brugere. I SharePoint Designer 2010 er hver visning, du opretter, en datavisning, der vises i XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation), og den gør brug af Microsoft ASP.NET-teknologien. I en visning kan du få vist eller skjule felter, sortere, filtrere, beregne, anvende betinget formatering m.m. Der er også adskillige visningstyper, du kan vælge mellem for hurtigt at komme i gang. I sidste ende kan du oprette og tilpasse enhver visning, så den er tilpasset din datamodel, dine brugere og din virksomhed.

Formularer

Du opretter formularer til at indsamle oplysninger fra brugerne. Med de yderst tilpassede webbaserede formularer kan brugerne let skrive data tilbage til en datakilde. I lighed med visninger kan du tilpasse udseendet af felter baseret på tilstanden af dataene, brugerrollen m.m. Formularer kan bruges til at få vist, redigere og oprette data, og du kan designe formularer ved hjælp af indbyggede redigeringsprogram til formularer (til .aspx-filer) i SharePoint Designer 2010 eller Microsoft InfoPath (til .xsn-filer). Formularer kan oprettes og tilpasses efter bestemte datakilder, f.eks. en opgaveliste, og de kan bruges til at indsamle brugeroplysninger i en arbejdsproces som beskrevet senere.

Brugerdefinerede handlinger

Når du bruger generatoren Brugerdefinerede handlinger i SharePoint Designer 2010, kan du oprette brugerdefinerede handlinger, f.eks. links, ikoner og scripts til SharePoint-båndet, værktøjslinjen og listeelementmenuerne. Hver gang du føjer nye funktioner til webstedet, kan du gøre det lettere for brugerne at opdage og bruge dem, hvis du viser de pågældende funktioner i en SharePoint-menu. Du kan også bruge brugerdefinerede handlinger til at opmuntre brugerne til at udføre bestemte handlinger med et angivet objekt, f.eks. at starte en arbejdsproces for en liste.

Webdele

Webdele er modulopbyggede informationsenheder – uafhængige data eller funktioner – der føjes til en SharePoint-side. De visninger og formularer, der er beskrevet tidligere, er gemt i webdele, men ud over disse kan du tilføje webdele, der udfører en række funktioner og måder til håndtering af data. Brugerne kan tilpasse webdele yderligere i browseren, hvis du føjer dem til en webdelszone i SharePoint Designer 2010. Webdele og webdelssider er en nyttig og effektiv måde at tilpasse webgrænsefladen på for brugerne i SharePoint.

Klientintegration

Til de eksterne datakilder, der bruger eksterne indholdstyper, kan du lade disse oplysninger ligger øverst i klientprogrammer som Microsoft Outlook 2010 og SharePoint Workspaces. Du kan oprette en grænseflade, så brugerne kan læse, skrive og slette eksterne forretningsdata, som om de var del af programmet. Det kan du gøre med klientformularer, områder og opgaveruder. Brugerne kan derfor komme i gang med at arbejde med deres forretningsdata på de websteder og i de Office-programmer, som de kender og anvender i forvejen.

Navigation

Navigation spiller en vigtig rolle i de grænseflader, du opretter til brugerne, og det er et område, du administrerer i hele SharePoint, ikke kun i SharePoint Designer 2010. Det kan f.eks. være, at du vil tilpasse navigationslinks i en datavisning eller formular, en webdel, en arbejdsproces eller på webstedsniveau, f.eks. det øverste linkpanel eller Hurtig start. Du skal sikre dig, at webstedet og alle de dele, det består af, har en velplanlagt navigationsmodel, som dine brugere kan følge.

Du kan få mere at vide om at oprette grænseflader med omfattende data i SharePoint Designer 2010 i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Administrere forretningsprocesser

Hver forretningsproces i en organisation består af et sæt aktiviteter, der er knyttet sammen på basis af fælles forretningsmæssige behov. Arbejdsprocesser er udformet på grundlag af denne model og stiller regelbaserede arbejdsprocesser bestående af sæt med betingelser og handlinger til rådighed. Du organiserer og kører en række handlinger, der svarer til en arbejdsproces, baseret på en sekvens af betingelser og handlinger.

SharePoint Designer 2010-illustration

Du kan oprette arbejdsprocesser ved hjælp af SharePoint Designer 2010, der administrerer alt lige fra de mest enkle til de mest komplekse forretningsprocesser i en organisation. Arbejdsprocesser udfører dette ved at automatisere såvel virksomhedsprogramprocesser og menneskelige samarbejdsprocesser. Arbejdsprocesser til virksomhedsprogramprocesser kan opdatere én datakilde, når en anden datakilde ændres, og arbejdsprocesser til menneskelige samarbejdsprocesser kan sende et dokument til en medarbejders overordnede til godkendelse.

En SharePoint-arbejdsproces introducerer programlogik til dine forretningsprocesser, uden at du behøver at skrive kode. Dette er gjort muligt af den stærke og alligevel intuitive arbejdsproceseditor i SharePoint Designer 2010, der tillader indlejrede funktioner, undertrin og meget mere. Alternativt kan du udvikle og dele arbejdsprocesser ved hjælp af Microsoft Visio med dets rutediagramskabeloner, der kan eksporteres til SharePoint Designer 2010.

SharePoint Designer 2010-illustration

Følgende er komponenterne i en arbejdsproces i SharePoint Designer 2010.

Hændelser

En hændelse er det, der starter en arbejdsproces. En ændring af en datakilde – f.eks. et nyt element, der er oprettet, eller et element, der er ændret – er én type hændelse. En anden type hændelse er en, der er aktiveret af en bruger, en deltager i en arbejdsproces. De arbejdsprocesser, der starter, når en datakilde ændres, er typisk del af en programfokuseret arbejdsproces, der skal automatisere en forretningsproces, f.eks. kopiering af filer baseret på dataenes tilstand. De arbejdsprocesser, der kan startes af brugerne, er typisk del af en menneskelig samarbejdsproces, f.eks. godkendelse af indhold. Arbejdsprocesser kan defineres til at genkende begge typer hændelser og kan endda baseres på en kombination af dem.

Betingelser

Betingelser bestemmer, hvornår en arbejdsproces kører eller udfører en aktivitet. Da arbejdsprocesser er tilknyttet en datakilde, angiver betingelsen den ændring af datakilden, der skal finde sted, for at arbejdsprocessen kan udføres. Betingelser starter typisk med delsætningen "Hvis felt er lig med værdi". En betingelse kan bruges sammen med flere handlinger, og flere betingelser kan bruges sammen med én handling. Regler kombinerer betingelser med en eller flere handlinger: Hvis alle delsætninger i betingelsen er sande, udføres den tilknyttede handling.

Handlinger

Handlinger er de mest grundlæggende arbejdsenheder i en arbejdsproces. Når du designer en arbejdsproces, identificerer du den nødvendige rækkefølge af handlinger, og derefter sammensætter du rækkefølgen af handlinger i Workflow Designer. Du kan definere dem, så de optræder én efter én (serielle handlinger) eller på samme tid (parallelle handlinger). Arbejdsprocessen kan indeholde et vilkårligt antal handlinger udført af selve arbejdsprocessen eller af deltagerne i arbejdsprocessen. SharePoint Designer 2010 indeholder et omfattende sæt færdige handlinger, der kan genbruges. Ved hjælp af disse handlinger kan dine arbejdsprocesser f.eks. sende e-mails, tjekke elementer ind eller ud af lister, foretage beregninger og meget mere.

Disse handlinger indeholder et specielt sæt med opgavehandlinger, f.eks. Start godkendelsesproces og Start feedbackproces, som indeholder en separat arbejdsproceseditor, der er specifikt udviklet til medarbejderopgaveprocesser i en organisation. Med disse handlinger kan du oprette og tilpasse avancerede arbejdsprocesser, der kan administrere de fleste forretningsprocesser.

Trin

Arbejdsprocesser består af et eller flere trin og undertrin. Trin giver dig mulighed for at gruppere betingelser og handlinger, så ét sæt regler kan evalueres og udføres før et andet sæt. Hvert trin kan indeholde et vilkårligt antal betingelser og handlinger. Din arbejdsproces kan designes som en sekvens af handlinger på et trin eller et undertrin. Reglerne på ét trin færdigbehandles, før der fortsættes til næste trin, og du skal derfor gruppere evt. regler, der er nødvendige for at iværksætte den eller de specifikke handlinger, du ønsker, på samme trin. Trin kan også bruges som en måde at organisere arbejdsprocessen på, især hvis den har mange handlinger og meget få betingelser.

Formularer

Arbejdsprocesser indeholder ofte formularer, du kan bruge til at indsamle oplysninger fra arbejdsprocesdeltagere på foruddefinerede tidspunkter i arbejdsprocessen. De giver også deltagerne mulighed for at håndtere de opgaver, der er tilknyttet en arbejdsproces. I en arbejdsproces kan du udvikle igangsætningsformularer til indsamling af oplysninger fra brugerne, når de starter arbejdsprocessen, tilknyttede formular, der skal tilknyttes arbejdsprocessen med en liste eller indholdstype, eller formularer til brugerdefinerede opgaver, der er tilknyttet opgavelisten. Når du udvikler formularer, kan du bruge de oprindelige ASP.NET-baserede formularer (.aspx-sider) i SharePoint Designer 2010 eller brugerdefinerede formularer (.xsn-sider) udviklet med Microsoft InfoPath 2010. InfoPath tilbyder meget mere mht. tilpasning og branding for dine arbejdsprocesformularer.

Variabler

En variabel er en datalagerplacering eller en cache i en arbejdsproces. Når du bruger variabler, kan du gemme forskellige typer data i en arbejdsproces og på et senere tidspunkt referere til disse data ved hjælp af arbejdsprocesopslag. Der er mange typer variabler, du kan bruge i en arbejdsproces. Du kan f.eks. bruge variabler, der er oprettet af igangsætningsformularparametre og lokale variabler, der rummer data, som er tilknyttet den aktuelle arbejdsproces. I en lokal variabel kan du benytte talrige variable datatyper, inklusive Boolesk, Dato/klokkeslæt, Listeelement-id, Tal og Streng. Når du har oprettet en variabel og angivet den til en værdi, kan du senere i arbejdsprocessen referere til denne variable i en betingelse eller en handling.

Toppen af siden

Design og brand

Det endelige tilpasningsområde leveret af SharePoint Designer 2010 er design og brand – dvs. overførsel af virksomhedens udseende og funktionalitet til SharePoint-webstedet. Du kan inkorporere en virksomheds logo, farveskema, sidehoveder og sidefødder, supplerende grafik, brugerdefineret navigation og meget mere. Derfor genkendes hver side på webstedet med det samme som værende del af et større virksomhedswebsted. I SharePoint Designer 2010 kan du designe SharePoint-websteder og give dem branding ved hjælp af mastersider, sidelayout og overlappende typografiark.

SharePoint Designer 2010 illustration

Design af et websted og branding af det er anderledes end de andre støttepunkter til tilpasning, hvor fokus er på oprettelse af brugerdefinerede virksomhedsløsninger. Branding er noget, der generelt foretages mindre hyppigt og øverst i en gruppe af websteder – f.eks. en intranet- eller internetportal. Dette brugerdefinerede brand nedarves så af de underordnede websteder, der er oprettet nedenunder. Branding kan med stor sandsynlighed også udføres af en webdesigner i stedet for ophavspersonen til en løsning.

Dette er årsagerne til, at mastersider, sidelayout, og overlappende typografiark som standard alle er deaktiverede for alle brugere bortset fra administratorer af gruppen af websteder. På denne måde er det kun dem, der er ansvarlige for branding på webstedet, der har adgang til disse effektive og samtidig følsomme filer. Du kan naturligvis aktivere dem igen for bestemte brugere.

Hvis du er webstedsdesigner, beskrives i det følgende de måder, du kan bruge SharePoint Designer 2010 på til at oprette et brugerdefineret brand til dine websteder.

Mastersider

Mastersider er en funktion i ASP.NET, og de følger med SharePoint som en måde at designe layoutet af webstedet på ét sted og genbruge det som en skabelon til andre sider i hele virksomheden. Hver gang, du får vist en side på et SharePoint-websted, får du vist to sider, der er flettet sammen – en masterside og en indholdsside. Mastersiden definerer det fælles layout og den fælles navigation (hvilket typisk udgør venstre, øverste og nederste dele af siden). Indholdssiden leverer sidespecifikt indhold. SharePoint Designer 2010 indeholder et alsidigt sæt værktøjer til sideredigering, som du kan bruge til at tilpasse dine mastersider og dele dem med andre.

Sidelayout

Hvis du arbejder med et publiceringswebsted, kan du også designe webstedets udseende og layout ved hjælp af sidelayout. Sidelayout fungerer som skabeloner til publicering af sider, der er oprettet af brugerne i organisationen. Ud over mastersiden indeholder de detaljeret styring og struktur til en publiceringsside, f.eks. angivelse af, hvor titel, brødtekst og grafik kan placeres på en side. Ved publicering af sider anvendes publiceringsinfrastrukturen i SharePoint, og det hjælper dig til at opnå strømlinet oprettelse og udgivelse af browserbaseret indhold uden de omkostninger, der normalt er forbundet med denne proces.

Overlappende typografiark

I lighed med de fleste andre websteder og webprogrammer benytter SharePoint overlappende typografiark (CSS - Cascading Style Sheets) til at anvende farver, grafik og placering på de forskellige objekter, der udgør siderne på et websted. I mange tilfælde anvendes der flere typografiark på en side. Hvis du vil tilpasse disse typografier, kan du ændre dem direkte på mastersiden, i sidelayoutet eller på webstedssiden eller ændre typografierne direkte i den CSS-fil, der er tilknyttet siden. Du kan udføre begge dele ved at benytte de effektive CSS-redigeringsværktøjer i SharePoint Designer 2010. Du kan også tilpasse dine SharePoint-temaer ved hjælp af CSS-filer. Når du tilpasser CSS-filer, ændrer du udseendet, eller "temaet", for et SharePoint-websted, så det får virksomhedens udseende.

Toppen af siden

Installere tilpassede SharePoint-løsninger

Indtil nu har fokus været på den måde, du kan bruge SharePoint Designer 2010 til at oprette reelle virksomhedsløsninger på. Du har set, at du kan oprette forbindelse til og foretage integrering med data både i og uden for SharePoint, oprette effektive brugergrænseflader til disse data, administrere forretningsprocesser med arbejdsprocesser og give webstedet en branding, der matcher virksomhedens udseende og funktionalitet.

Men nu skal du gøre noget ved løsningerne. Når de f.eks. skal installeres på en anden server eller i hele virksomheden, skal du åbne dem i Visual Studio, hvor de tilpasses yderligere, eller gemme dem offline for at tage dem med dig på farten. Du skal bruge en måde at få omdannet din løsning til en pakke, og det er her, indstillingen Gem som skabelon kommer ind i billedet.

SharePoint Designer 2010-illustration

Muligheden for at gemme en løsning som en skabelon er en effektiv funktion i SharePoint. Skabelonen gemmes som en webløsningspakke (en .wsp-fil), der rummer hele indholdet af dit websted inklusive datakilder og struktur, visninger og formularer, arbejdsprocesser og webdele.

Skabeloner er også detaljerede. Du kan arbejde med én bestemt del af webstedet, f.eks. en liste, en visning eller en arbejdsproces. Du kan også gemme disse som individuelle komponenter, hvilket er en helt ny måde at samarbejde på mht. udvikling af løsninger.

Færdiggøre virksomhedsløsningens cyklus i SharePoint

Efterhånden som du bruger mere tid på SharePoint Designer 2010, indser du hurtigt, at du kan udføre meget mere end grundlæggende tilpasning af websteder. Du kan oprette reelle virksomhedsløsninger, der indeholder dataforbindelser, brugergrænseflader med omfattende data, tilpassede arbejdsprocesser og fuldstændig branding af webstedet. Du kan basere det hele på SharePoint, og du kan følge livscyklus for programudviklingen, der slutter med en løsning, som kan installeres.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×