Introduktion til SharePoint Designer 2010

Microsoft SharePoint Designer 2010 er et program til web- og programdesign, der bruges til at udvikle, oprette og tilpasse de websteder, der kører på Microsoft SharePoint Foundation 2010 og Microsoft SharePoint Server 2010. Med SharePoint Designer 2010 kan du oprette websider med mange data, bygge effektive løsninger, der understøtter arbejdsprocesser, og designe webstedet.

Brug linkene nedenfor til at få mere at vide om SharePoint Designer 2010 via artikler, videoer og andre informative ressourcer. Brug de efterfølgende procedurer til at få mere at vide om de grundlæggende opgaver, du udfører i SharePoint Designer 2010.

Logo til Introduktion

Hvad vil du foretage dig?

Her finder du det

Vil du have oplysninger om nyhederne?    

Få at vide, hvad der er nyt i denne version, og hvordan du får det meste ud af de nye funktioner.

Nyheder i SharePoint Designer 2010

Leder du efter menuerne og kommandoerne fra 2007-versionen?    

Få vist en tabel med kommandoerne fra menuerne og værktøjslinjen i 2007-versionen, og få at vide, hvor de er placeret ved hjælp af denne projektmappe, der viser tilknytningen.

Tilknytningsvejledninger til Microsoft Office-programmer

Har du aldrig brugt SharePoint Designer før?    

Få at vide, hvad SharePoint Designer 2010 er, og hvordan du får det meste ud af det i din organisation.

Introduktion til SharePoint Designer 2010

Leder du efter kurser til dig og andre i dit team?    

Få mere arbejde fra hånden i denne version med kurser i SharePoint Designer 2010.

Microsoft Office-kurser

Grundlæggende opgaver i SharePoint Designer 2010

Åbne og oprette SharePoint-websteder

Åbne websteder

Oprette websteder

Oprette lister, biblioteker og forbindelser til datakilder

SharePoint-lister og biblioteker

Forbindelser til datakilder

Eksterne indholdstyper

Oprette brugerdefinerede visninger og formularer

Visninger

Formularer

Oprette brugerdefinerede arbejdsprocesser

Oprette arbejdsprocesser i SharePoint Designer 2010

Importere arbejdsprocesser fra Microsoft Visio 2010

Designe websider, mastersider og sidelayout

Websider

Mastersider

Sidelayout

Gemme som en skabelon

Åbne og oprette SharePoint-websteder

I SharePoint Designer 2010 kan du åbne eksisterende SharePoint-websteder på serveren og begynde at tilpasse dem. Du kan også oprette nye sider baseret på SharePoint-webstedsskabeloner eller nye, tomme websteder, som du tilpasser fra bunden.

Åbne websteder

Hvis du vil åbne et eksisterende websted, skal du klikke på fanen Filer, vælge Websteder og gøre et af følgende:

 • Klik på Åbn websted for at søge efter tilgængelige websteder på serveren.

 • Klik på Tilpas mit websted for at åbne og tilpasse Mit websted.

 • Vælg et websted, som du tidligere har arbejdet på, under Senest åbnede websteder.

Oprette websteder

Hvis du vil oprette et nyt websted, skal du klikke på fanen Filer, vælge Websteder og gøre et af følgende:

 • Klik på Nyt tomt websted for at oprette et tomt SharePoint-websted.

 • Klik på Føj underordnet websted til Mit websted for at oprette et nyt websted under Mit websted.

 • Vælg en skabelon under Webstedsskabeloner for at oprette et nyt websted baseret på en SharePoint-skabelon.

Bemærk  Ud over at åbne og oprette websteder i SharePoint Designer 2010 kan du åbne et SharePoint-websted ved hjælp af browseren og derefter åbne webstedet i SharePoint Designer 2010 ved hjælp af linkene i menuen Webstedshandlinger, på båndet og andre steder i SharePoint.

Toppen af siden

Oprette lister, biblioteker og forbindelser til datakilder

I SharePoint Designer 2010 kan du oprette lister og biblioteker, som almindeligvis bruges som datakilder til SharePoint-websteder. Du kan også oprette datakildeforbindelser til XML-filer, eksterne databaser og webtjenester.

SharePoint-lister og biblioteker

Klik på Lister og biblioteker i ruden Navigation, og vælg en af følgende indstillinger under fanen Lister og biblioteker for at oprette en SharePoint-liste eller et SharePoint-bibliotek:

 • Klik på Brugerdefineret liste for at oprette en tom liste fra bunden.

 • Klik på SharePoint-liste for at oprette en liste baseret på en SharePoint-listeskabelon.

 • Klik på Dokumentbibliotek for at oprette et bibliotek baseret på en SharePoint-biblioteksskabelon.

 • Klik på Ekstern liste for at oprette en ekstern liste baseret på en ekstern indholdstype. Eksterne indholdstyper gennemgås nedenfor.

 • Klik på Liste fra regneark for at oprette en liste baseret på et importeret regneark.

Forbindelser til datakilder

Klik på Datakilder i ruden Navigation, og vælg en af følgende indstillinger under fanen Datakilder for at oprette en forbindelse til en datakilde.

 • Klik på Sammenkædet datakilde for at oprette en dataforbindelse til flere datakilder.

 • Klik på Databaseforbindelse for at oprette en dataforbindelse til en database, der understøtter protokollerne OLE DB eller ODBC.

 • Klik på Forbindelse til SOAP-tjeneste for at oprette en forbindelse til en XML-webtjeneste ved hjælp af SOAP (Simple Object Access Protocol).

 • Klik på Forbindelse til REST-tjeneste for at oprette en forbindelse til et serverscript ved hjælp af REST (Representational State Transfer).

 • Klik på XML-filforbindelse for at oprette en forbindelse til en XML-kildefil.

Eksterne indholdstyper

Du kan bruge eksterne indholdstyper til at oprette forbindelse til eksterne forretningsdatakilder og integrere disse kilder med SharePoint-webstedet og understøttede klientprogrammer. Når du har oprettet en ekstern indholdstype, kan du oprette eksterne lister, som gør det muligt for brugerne at arbejde med dataene, som om det var en hvilken som helst SharePoint-liste eller et hvilket som helst SharePoint-bibliotek.

Hvis du vil oprette en ekstern indholdstype, skal du benytte følgende fremgangsmåde.

 1. Klik på Eksterne indholdstyper i ruden Navigation.

 2. Klik på Eksterne indholdstyper under fanen Eksterne indholdstyper, og design derefter handlinger, felter osv. for den eksterne indholdstype.

Toppen af siden

Oprette brugerdefinerede visninger og formularer

I SharePoint Designer 2010 kan du oprette brugerdefinerede visninger og formularer til datakilderne, som derigennem bliver til den grænseflade, der bruges til at læse og skrive data til og fra datakilderne.

Visninger

En visning er en direkte visning af en datakilde, som kan tilpasses, og som kan føjes til en hvilken som helst SharePoint-side. I SharePoint Designer 2010 kan du oprette listevisninger, som bruger webdelen med XSLT-listevisningen, og datavisninger, som bruger webdelen med dataformularer. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at oprette en liste eller datavisning.

 • Klik på Lister og biblioteker i ruden Navigation, vælg den liste, du vil oprette en visning for, og klik derefter på Listevisning under fanen Listeindstillinger.

  Bemærk  Der oprettes en visning, som er knyttet til listen eller biblioteket. Brugerne kan se visningen, og de kan tilpasse den ved hjælp af gruppen Administrer visninger på SharePoint-båndet.

 • Klik på Websider i ruden Navigation, rediger den side, hvor du vil oprette visningen, klik på fanen Indsæt, vælg Datavisning, og vælg derefter den SharePoint-liste eller det SharePoint-bibliotek, du vil bruge til visningen.

Formularer

En formular er en visning af en datakilde, som kan tilpasses, og som du bruger til at sende data eller skrive data til datakilden. I SharePoint Designer 2010 kan du oprette listeformularer og dataformularer. Begge bruger webdelen Dataformular. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at oprette en liste eller dataformular.

 • Klik på Lister og biblioteker i ruden Navigation, vælg den liste, du vil oprette en formular for, og klik derefter på Listeformular under fanen Listeindstillinger.

 • Klik på Websider i ruden Navigation, rediger den side, hvor du vil oprette formularen, klik på fanen Indsæt, vælg Formular til nyt element, Formular til redigering af element eller Formular til visning af element, og vælg den datakilde, du vil bruge til formularen.

Bemærk  Ud over at bruge designværktøjerne til formularer i SharePoint Designer 2010 kan du oprette og tilpasse SharePoint-formularer ved hjælp af Microsoft InfoPath 2010.

Toppen af siden

Oprette brugerdefinerede arbejdsprocesser

I SharePoint Designer 2010 kan du administrere forretningsprocesser ved hjælp af arbejdsprocesser, der kan tilpasses. Arbejdsprocesser kan bruges til at administrere programprocesser og processer i forbindelse med samarbejde mellem mennesker. Der er mange forskellige indstillinger, du kan vælge mellem, når du opretter arbejdsprocesser.

Oprette arbejdsprocesser i SharePoint Designer 2010

Når du opretter arbejdsprocesser, kan du oprette én, som er baseret på en SharePoint-liste eller et SharePoint-bibliotek. Du kan oprette en arbejdsproces, der kan genbruges, og som kan anvendes på alle lister og biblioteker. Du kan også oprette en arbejdsproces for et websted, som fungerer på webstedsniveauet.

Hvis du vil oprette disse arbejdsprocesser, skal du klikke på Arbejdsprocesser i ruden Navigation og derefter på fanen Arbejdsprocesser. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Klik på Listearbejdsproces, og vælg den liste, du vil knytte arbejdsprocessen til.

 • Klik på Arbejdsproces, der kan genbruges for at oprette en arbejdsproces, der kan genbruges, og som kan knyttes til en hvilken som helst liste eller et hvilket som helst bibliotek.

 • Klik på Arbejdsproces for websted for at oprette en arbejdsproces, der kan anvendes på webstedsniveauet.

Når du har oprettet arbejdsprocessen, skal du bruge arbejdsprocesdesigneren til at strukturere betingelserne, handlingerne og trinnene i arbejdsprocessen. Brug opgavedesigneren til at styre de hændelser, der er knyttet til de enkelte opgaver.

Importere arbejdsprocesser fra Microsoft Visio 2010

Ud over at oprette arbejdsprocesser i SharePoint Designer 2010 kan du importere en arbejdsproces, der er designet i Microsoft Visio 2010, ved hjælp af de medfølgende arbejdsprocesstencils og skabeloner.

Hvis du vil importere en arbejdsproces, skal du klikke på Arbejdsprocesser i ruden Navigation og derefter på fanen Arbejdsprocesser. Gør derefter følgende:

 1. Klik på Importér fra Visio, og søg derefter i filsystemet eller i SharePoint-dokumentbiblioteket efter .vwi-filen (Visio Workflow Interchange).

 2. Vælg at knytte arbejdsprocessen til en liste, eller gør den til en arbejdsproces, der kan genbruges, og klik på Udfør.

 3. Begynd at tilpasse arbejdsprocessen i SharePoint Designer.

Toppen af siden

Designe websider, mastersider og sidelayout

I SharePoint Designer 2010 kan du oprette og tilpasse websider, mastersider og sidelayout. Selvom disse sider bruges til forskellige ting, er redigeringen af siderne meget ens. Du kan tilføje og fjerne tekst, billeder, links, tabeller, webdele, serverobjekter og mere. Anvend typografidefinitioner og typografiark til mastersiderne og sidelayout for at ændre udseendet af webstedet eller dit brand, så det matcher virksomhedens profil.

Websider

Hvis du vil oprette en webside, skal du klikke på Websider i ruden Navigation og derefter på fanen Sider. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Klik på Webdelsside for at oprette en side, der har et sidehoved og en brødtekst. Siden knyttes desuden til webstedets masterside.

 • Klik på Side, og vælg ASPX eller HTML for at oprette en tom webside, som ikke er knyttet til webstedets masterside.

Mastersider

 • Klik på Mastersider i ruden Navigation og derefter på fanen Mastersider. Klik på Tom masterside.

Sidelayout

 • Klik på Sidelayout i ruden Navigation, og klik derefter på fanen Sidelayout. Klik på Nyt sidelayout, og vælg den indholdstypegruppe og det indholdstypenavn, som sidelayoutet skal baseres på.

Bemærk  Mastersider og sidelayout er som standard deaktiveret for alle brugere undtagen administratorer af gruppen af websteder. Hvis du ikke kan se indstillingerne for at få vist eller redigere mastersider eller sidelayout i SharePoint Designer 2010, skal du kontakte webstedsadministratoren for at få at vide, hvordan du aktiverer disse indstillinger.

Toppen af siden

Gemme som en skabelon

Når du har tilpasset webstedet, kan du gemme det eller dele af det som en skabelon, så andre i organisationen kan bruge skabelonen til at oprette lister, arbejdsprocesser, websider osv.

Du kan også bruge skabelonen til at tilpasse webstedet yderligere i et andet miljø, f.eks. i browseren eller i Microsoft Visual Studio, eller det kan tilpasses af andre brugere.

Se efter indstillingen Gem som skabelon i SharePoint Designer 2010 for at benytte denne funktionalitet.

Toppen af siden

Gælder: SharePoint Designer 2010Var disse oplysninger nyttige?

Ja Nej

Hvordan kan vi forbedre det?

255 tegn tilbage

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

Skift sprog