Log på

Introduktion til SharePoint Designer 2010

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Microsoft SharePoint Designer 2010 er et Web-sted og design af programmet bruges til at designe, bygge, og tilpasse websteder, der kører på SharePoint Foundation 2010 og Microsoft SharePoint Server 2010. Med SharePoint Designer 2010 kan du oprette indholdsrige og varierede websider, opbygge effektive løsninger, der er aktiveret arbejdsgang og designe udseendet af dit websted.

Brug nedenstående links for at lære mere om SharePoint Designer 2010 via artikler, videoer og andre undervisningsressourcer. Du kan bruge nedenstående fremgangsmåder til at lære de grundlæggende opgaver, du udfører i SharePoint Designer 2010.

Logo til Introduktion

Hvad vil du foretage dig?

HVOR VIL DU HEN?

Har du kun brug for at vide, hvad der er ændret?   

Få at vide, hvad der er nyt i denne version, og hvordan du får det meste ud af de nye funktioner.

Nyheder i SharePoint Designer 2010

Leder du efter menuerne og kommandoerne fra 2007-versionen?   

Få vist en tabel med kommandoerne fra menuerne og værktøjslinjen i 2007-versionen, og få at vide, hvor de er placeret ved hjælp af denne projektmappe, der viser tilknytningen.

Tilknytningsvejledninger til Microsoft Office-programmer

Har du aldrig brugt SharePoint Designer før?   

Få mere at vide, hvad SharePoint Designer 2010 handler om og hvordan du får mest ud af det i din organisation.

Introduktion til SharePoint Designer 2010

Leder du efter kurser til dig og andre i dit team?   

Blive mere produktiv i denne version med uddannelse på SharePoint Designer 2010.

Microsoft Office-kurser

Grundlæggende opgaver i SharePoint Designer 2010

Åbne og oprette SharePoint-websteder

Oprette lister, biblioteker og forbindelser til datakilder

Oprette brugerdefinerede visninger og formularer

Oprette brugerdefinerede arbejdsprocesser

Designe websider, mastersider og sidelayout

Gemme som en skabelon

Åbne og oprette SharePoint-websteder

Du kan åbne eksisterende SharePoint-websteder på serveren, og tilpasse dem i SharePoint Designer 2010, og du kan oprette nye websteder baseret på SharePoint-webstedsskabeloner eller nye, tomme websteder, som du kan tilpasse fra bunden.

Åbne websteder

Hvis du vil åbne et eksisterende websted, skal du klikke på fanen Filer, vælge Websteder og gøre et af følgende:

 • Klik på Åbn websted for at søge efter tilgængelige websteder på serveren.

 • Klik på Tilpas mit websted for at åbne og tilpasse Mit websted.

 • Vælg et websted, som du tidligere har arbejdet på, under Senest åbnede websteder.

Oprette websteder

Hvis du vil oprette et nyt websted, skal du klikke på fanen Filer, vælge Websteder og gøre et af følgende:

 • Klik på Nyt tomt websted for at oprette et tomt SharePoint-websted.

 • Klik på Føj underordnet websted til Mit websted for at oprette et nyt websted under Mit websted.

 • Vælg en skabelon under Webstedsskabeloner for at oprette et nyt websted baseret på en SharePoint-skabelon.

Bemærk: Ud over at åbne og oprette websteder fra i SharePoint Designer 2010, kan du åbne et SharePoint-websted ved hjælp af din browser og derefter åbne webstedet i SharePoint Designer 2010 ved hjælp af tilgængelige hyperlinks i menuen Webstedshandlinger, båndet og andre steder i SharePoint.

Toppen af siden

Oprette lister, biblioteker og forbindelser til datakilder

Du kan oprette lister og biblioteker, som ofte fungerer som datakilden for SharePoint-websteder, i SharePoint Designer 2010, og du kan oprette kilde dataforbindelser til XML-filer, eksterne databaser og webtjenester.

SharePoint-lister og biblioteker

Klik på Lister og biblioteker i ruden Navigation, og vælg en af følgende indstillinger under fanen Lister og biblioteker for at oprette en SharePoint-liste eller et SharePoint-bibliotek:

 • Klik på Brugerdefineret liste for at oprette en tom liste fra bunden.

 • Klik på SharePoint-liste for at oprette en liste baseret på en SharePoint-listeskabelon.

 • Klik på Dokumentbibliotek for at oprette et bibliotek baseret på en SharePoint-biblioteksskabelon.

 • Klik på Ekstern liste for at oprette en ekstern liste baseret på en ekstern indholdstype. Eksterne indholdstyper gennemgås nedenfor.

 • Klik på Liste fra regneark for at oprette en liste baseret på et importeret regneark.

Forbindelser til datakilder

Klik på Datakilder i ruden Navigation, og vælg en af følgende indstillinger under fanen Datakilder for at oprette en forbindelse til en datakilde.

 • Klik på Sammenkædet datakilde for at oprette en dataforbindelse til flere datakilder.

 • Klik på Databaseforbindelse for at oprette en dataforbindelse til en database, der understøtter protokollerne OLE DB eller ODBC.

 • Klik på Forbindelse til SOAP-tjeneste for at oprette en forbindelse til en XML-webtjeneste ved hjælp af SOAP (Simple Object Access Protocol).

 • Klik på Forbindelse til REST-tjeneste for at oprette en forbindelse til et serverscript ved hjælp af REST (Representational State Transfer).

 • Klik på XML-filforbindelse for at oprette en forbindelse til en XML-kildefil.

Eksterne indholdstyper

Du kan bruge eksterne indholdstyper til at oprette forbindelse til eksterne forretningsdatakilder og integrere disse kilder med SharePoint-webstedet og understøttede klientprogrammer. Når du har oprettet en ekstern indholdstype, kan du oprette eksterne lister, som gør det muligt for brugerne at arbejde med dataene, som om det var en hvilken som helst SharePoint-liste eller et hvilket som helst SharePoint-bibliotek.

Hvis du vil oprette en ekstern indholdstype, skal du benytte følgende fremgangsmåde.

 1. Klik på Eksterne indholdstyper i ruden Navigation.

 2. Klik på Eksterne indholdstyper under fanen Eksterne indholdstyper, og design derefter handlinger, felter osv. for den eksterne indholdstype.

Toppen af siden

Oprette brugerdefinerede visninger og formularer

Du kan oprette brugerdefinerede visninger og formularer for de datakilder, der virkelig bliver grænsefladen til læsning og skrivning af data til disse datakilder i SharePoint Designer 2010.

Visninger

En visning er en levende tilpasses visning af en datakilde, der kan føjes til en SharePoint-side. Du kan oprette listen (som bruger af XSLT-webdelen Listevisning) og datavisninger (som du kan bruger webdelen formular) i SharePoint Designer 2010. Udfør et af følgende trin for at oprette en liste eller data-visning.

 • Klik på Lister og biblioteker i ruden Navigation, vælg den liste, du vil oprette en visning for, og klik derefter på Listevisning under fanen Listeindstillinger.

  Bemærk: Der oprettes en visning, som er knyttet til listen eller biblioteket. Brugerne kan se visningen, og de kan tilpasse den ved hjælp af gruppen Administrer visninger på SharePoint-båndet.

 • Klik på Websider i ruden Navigation, rediger den side, hvor du vil oprette visningen, klik på fanen Indsæt, vælg Datavisning, og vælg derefter den SharePoint-liste eller det SharePoint-bibliotek, du vil bruge til visningen.

Formularer

En formular er en visning, der kan tilpasses af en datakilde, som du kan bruge til at sende eller skrive tilbage til datakilden. Du kan oprette listen over formularer og formularer (som begge bruge webdelen formular) i SharePoint Designer 2010. Udfør et af følgende trin for at oprette en formular til listen eller data.

 • Klik på Lister og biblioteker i ruden Navigation, vælg den liste, du vil oprette en formular for, og klik derefter på Listeformular under fanen Listeindstillinger.

 • Klik på Websider i ruden Navigation, rediger den side, hvor du vil oprette formularen, klik på fanen Indsæt, vælg Formular til nyt element, Formular til redigering af element eller Formular til visning af element, og vælg den datakilde, du vil bruge til formularen.

Bemærk: Ud over at bruge værktøjerne til formulardesign i SharePoint Designer 2010, kan du oprette og tilpasse SharePoint-formularer ved hjælp af Microsoft InfoPath 2010.

Toppen af siden

Oprette brugerdefinerede arbejdsprocesser

Du kan administrere forretningsprocesser ved hjælp af brugerdefinerede arbejdsprocesser i SharePoint Designer 2010. Arbejdsprocesser kan bruges til at administrere programprocesser samt menneskers fælles processer. Du har en række muligheder, når oprettelse af arbejdsprocesser.

Oprette arbejdsgange i SharePoint Designer 2010

Når du opretter arbejdsprocesser, kan du oprette én, som er baseret på en SharePoint-liste eller et SharePoint-bibliotek. Du kan oprette en arbejdsproces, der kan genbruges, og som kan anvendes på alle lister og biblioteker. Du kan også oprette en arbejdsproces for et websted, som fungerer på webstedsniveauet.

Hvis du vil oprette disse arbejdsprocesser, skal du klikke på Arbejdsprocesser i ruden Navigation og derefter på fanen Arbejdsprocesser. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Klik på Listearbejdsproces, og vælg den liste, du vil knytte arbejdsprocessen til.

 • Klik på Arbejdsproces, der kan genbruges for at oprette en arbejdsproces, der kan genbruges, og som kan knyttes til en hvilken som helst liste eller et hvilket som helst bibliotek.

 • Klik på Arbejdsproces for websted for at oprette en arbejdsproces, der kan anvendes på webstedsniveauet.

Når du har oprettet arbejdsprocessen, skal du bruge arbejdsprocesdesigneren til at strukturere betingelserne, handlingerne og trinnene i arbejdsprocessen. Brug opgavedesigneren til at styre de hændelser, der er knyttet til de enkelte opgaver.

Importere arbejdsprocesser fra Microsoft Visio 2010

Ud over at oprette arbejdsprocesser i SharePoint Designer 2010, kan du importere en arbejdsproces, der er udviklet i Microsoft Visio 2010 ved hjælp af medfølgende arbejdsgang stencils og skabeloner.

Hvis du vil importere en arbejdsproces, skal du klikke på Arbejdsprocesser i ruden Navigation og derefter på fanen Arbejdsprocesser. Gør derefter følgende:

 1. Klik på Importér fra Visio, og søg derefter i filsystemet eller i SharePoint-dokumentbiblioteket efter .vwi-filen (Visio Workflow Interchange).

 2. Vælg at knytte arbejdsprocessen til en liste, eller gør den til en arbejdsproces, der kan genbruges, og klik på Udfør.

 3. Begynd at tilpasse arbejdsprocessen i SharePoint Designer.

Toppen af siden

Designe websider, mastersider og sidelayout

Du kan oprette og tilpasse webstedssider, mastersider og sidelayout i SharePoint Designer 2010. Mens hver af disse sider tjener et andet formål, minder siden redigering erfaring. Du kan tilføje og fjerne tekst, billeder, links, tabeller, webdele, serveren styrer og meget mere. Anvende typografidefinitioner og Cascading Style Sheets til mastersider og sidelayout til at ændre udseendet af dit websted eller mærke det stemmer overens med din virksomheds identitet.

Websider

Hvis du vil oprette en webside, skal du klikke på Websider i ruden Navigation og derefter på fanen Sider. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Klik på Webdelsside for at oprette en side, der har et sidehoved og en brødtekst. Siden knyttes desuden til webstedets masterside.

 • Klik på Side, og vælg ASPX eller HTML for at oprette en tom webside, som ikke er knyttet til webstedets masterside.

Mastersider

 • Klik på Mastersider i ruden Navigation og derefter på fanen Mastersider. Klik på Tom masterside.

Sidelayout

 • Klik på Sidelayout i ruden Navigation, og klik derefter på fanen Sidelayout. Klik på Nyt sidelayout, og vælg den indholdstypegruppe og det indholdstypenavn, som sidelayoutet skal baseres på.

Bemærk: Mastersider og sidelayout er deaktiveret som standard for alle brugere undtagen webstedsgruppeadministratorer. Hvis du ikke kan se indstillingen for at få vist eller Rediger mastersider eller sidelayout i SharePoint Designer 2010, kan du kontakte webstedets administrator om at aktivere disse indstillinger.

Toppen af siden

Gemme som en skabelon

Når du har tilpasset webstedet, kan du gemme det eller dele af det som en skabelon, så andre i organisationen kan bruge skabelonen til at oprette lister, arbejdsprocesser, websider osv.

Du kan også bruge skabelonen til at tilpasse webstedet yderligere i et andet miljø, f.eks. i browseren eller i Microsoft Visual Studio, eller det kan tilpasses af andre brugere.

Se efter indstillingen Gem som skabelon i SharePoint Designer 2010 at drage fordel af denne funktion.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre det?

Hvordan kan vi forbedre det?

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!