Introduktion til SharePoint Designer 2010

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Microsoft SharePoint Designer 2010 er et websted og designprogrammet bruges til at designe, build, og tilpasse websteder, der kører på SharePoint Foundation 2010 og Microsoft SharePoint Server 2010. Med SharePoint Designer 2010, kan du oprette data RTF websider, oprette effektive arbejdsproces aktiverede løsninger og designe udseendet af dit websted.

Bruge linkene nedenfor til at få flere oplysninger om SharePoint Designer 2010 gennem artikler, videoer og andre undervisningsressourcer. Brug nedenstående fremgangsmåder til at lære de grundlæggende opgaver, du udfører i SharePoint Designer 2010.

Logo til Introduktion

Hvad vil du foretage dig?

Her finder du det

Vil du vide, hvad er ændret?   

Få at vide, hvad der er nyt i denne version, og hvordan du får det meste ud af de nye funktioner.

Nyheder i SharePoint Designer 2010

Leder du efter 2007 menuer og kommandoer?   

Få vist en tabel med kommandoerne fra menuerne og værktøjslinjen i 2007-versionen, og få at vide, hvor de er placeret ved hjælp af denne projektmappe, der viser tilknytningen.

Tilknytning vejledninger til Microsoft Office-programmer

Aldrig brugt før SharePoint Designer?   

Få mere at vide, hvilke SharePoint Designer 2010 handler om og hvordan du får mest muligt ud af det i din organisation.

Introduktion til SharePoint Designer 2010

Leder du efter kurser for dig og andre på dit team?   

Blive mere produktiv i denne version med uddannelse på SharePoint Designer 2010.

Microsoft Office-kurser

Grundlæggende opgaver i SharePoint Designer 2010

Åbne og oprette SharePoint-websteder

Oprette lister, biblioteker og forbindelser til datakilder

Oprette brugerdefinerede visninger og formularer

Oprette brugerdefinerede arbejdsprocesser

Designe webstedssider, mastersider og sidelayout

Gemme som en skabelon

Åbne og oprette SharePoint-websteder

Du kan åbne eksisterende SharePoint-websteder på den server og begynde at tilpasse dem i SharePoint Designer 2010, og du kan oprette nye websteder baseret på SharePoint-webstedsskabeloner eller ny, tom websteder, som du tilpasse fra bunden.

Åbne websteder

Hvis du vil åbne et eksisterende websted, skal du klikke på fanen Filer, vælge Websteder og gøre et af følgende:

 • Klik på Åbn websted for at søge efter tilgængelige websteder på serveren.

 • Klik på Tilpas mit websted for at åbne og tilpasse Mit websted.

 • Vælg et websted, som du tidligere har arbejdet på, under Senest åbnede websteder.

Oprette websteder

Hvis du vil oprette et nyt websted, skal du klikke på fanen Filer, vælge Websteder og gøre et af følgende:

 • Klik på Nyt tomt websted for at oprette et tomt SharePoint-websted.

 • Klik på Føj underordnet websted til Mit websted for at oprette et nyt websted under Mit websted.

 • Vælg en skabelon for at oprette et nyt websted, der er baseret på under Webstedsskabeloner en SharePoint-skabelon.

Bemærk!: Ud over start- og oprette websteder fra i SharePoint Designer 2010, kan du åbne et SharePoint-websted ved hjælp af din browser og derefter åbne webstedet i SharePoint Designer 2010 ved hjælp af de tilgængelige links i menuen Webstedshandlinger, på båndet og andre steder i SharePoint.

Toppen af siden

Oprette lister, biblioteker og forbindelser til datakilder

Du kan oprette lister og biblioteker, hvor ofte fungerer som datakilde til SharePoint-websteder, i SharePoint Designer 2010, og du kan oprette forbindelser til datakilder til XML-filer, eksterne databaser og webtjenester.

SharePoint-lister og biblioteker

Klik på Lister og biblioteker i ruden Navigation, og vælg en af følgende indstillinger under fanen Lister og biblioteker for at oprette en SharePoint-liste eller et SharePoint-bibliotek:

 • Klik på Brugerdefineret liste for at oprette en tom liste fra bunden.

 • Klik på SharePoint-liste for at oprette en liste baseret på en SharePoint-listeskabelon.

 • Klik på Dokumentbibliotek for at oprette et bibliotek baseret på en SharePoint-biblioteksskabelon.

 • Klik på Ekstern liste for at oprette en ekstern liste baseret på en ekstern indholdstype. Eksterne indholdstyper gennemgås nedenfor.

 • Klik på Liste fra regneark for at oprette en liste baseret på et importeret regneark.

Forbindelser til datakilder

Klik på Datakilder i ruden Navigation, og vælg en af følgende indstillinger under fanen Datakilder for at oprette en forbindelse til en datakilde.

 • Klik på Sammenkædet datakilde for at oprette en dataforbindelse til flere datakilder.

 • Klik på Databaseforbindelse for at oprette en dataforbindelse til en database, der understøtter protokollerne OLE DB eller ODBC.

 • Klik på Forbindelse til SOAP-tjeneste for at oprette en forbindelse til en XML-webtjeneste ved hjælp af SOAP (Simple Object Access Protocol).

 • Klik på Forbindelse til REST-tjeneste for at oprette en forbindelse til et serverscript ved hjælp af REST (Representational State Transfer).

 • Klik på XML-filforbindelse for at oprette en forbindelse til en XML-kildefil.

Eksterne indholdstyper

Du kan bruge eksterne indholdstyper til at oprette forbindelse til eksterne forretningsdatakilder og integrere disse kilder med SharePoint-webstedet og understøttede klientprogrammer. Når du har oprettet en ekstern indholdstype, kan du oprette eksterne lister, som gør det muligt for brugerne at arbejde med dataene, som om det var en hvilken som helst SharePoint-liste eller et hvilket som helst SharePoint-bibliotek.

Hvis du vil oprette en ekstern indholdstype, skal du benytte følgende fremgangsmåde.

 1. Klik på Eksterne indholdstyper i ruden Navigation.

 2. Klik på Eksterne indholdstyper under fanen Eksterne indholdstyper, og design derefter handlinger, felter osv. for den eksterne indholdstype.

Toppen af siden

Oprette brugerdefinerede visninger og formularer

I SharePoint Designer 2010, kan du oprette brugerdefinerede visninger og formularer til dine data datakilder, som virkelig bliver grænsefladen til at læse og skrive data til de pågældende datakilder.

Visninger

En visning er en direkte at tilpasse visningen af en datakilde, der kan føjes til en SharePoint-side. I SharePoint Designer 2010 kan du oprette listevisninger (som bruger den XSLT webdel i listevisning) og datavisninger (som du kan bruger webdelen formular). Udføre én af følgende trin for at oprette en liste eller et data visning.

 • Klik på Lister og biblioteker i ruden Navigation, vælg den liste, du vil oprette en visning for, og klik derefter på Listevisning under fanen Listeindstillinger.

  Bemærk!: Der oprettes en visning, som er knyttet til listen eller biblioteket. Brugerne kan se visningen, og de kan tilpasse den ved hjælp af gruppen Administrer visninger på SharePoint-båndet.

 • Klik på Websider i ruden Navigation, rediger den side, hvor du vil oprette visningen, klik på fanen Indsæt, vælg Datavisning, og vælg derefter den SharePoint-liste eller det SharePoint-bibliotek, du vil bruge til visningen.

Formularer

En formular er en tilpasning visning af en datakilde, du bruger til at sende eller skrive tilbage til datakilden. I SharePoint Designer 2010 kan du oprette listeformularer og dataformularer (hvor begge Brug webdelen formular). Udføre én af følgende trin for at oprette en formular for liste eller data.

 • Klik på Lister og biblioteker i ruden Navigation, vælg den liste, du vil oprette en formular for, og klik derefter på Listeformular under fanen Listeindstillinger.

 • Klik på Websider i ruden Navigation, rediger den side, hvor du vil oprette formularen, klik på fanen Indsæt, vælg Formular til nyt element, Formular til redigering af element eller Formular til visning af element, og vælg den datakilde, du vil bruge til formularen.

Bemærk!: Ud over at bruge designværktøjer formular i SharePoint Designer 2010, kan du oprette og tilpasse SharePoint formularer ved hjælp af Microsoft InfoPath 2010.

Toppen af siden

Oprette brugerdefinerede arbejdsprocesser

I SharePoint Designer 2010, kan du administrere forretningsprocesser ved hjælp af brugerdefinerede arbejdsprocesser. Arbejdsprocesser kan bruges til at administrere programmet processer samt human samarbejde processer. Du har et antal indstillinger, når du opretter arbejdsprocesser.

Oprette arbejdsprocesser i SharePoint Designer 2010

Når du opretter arbejdsprocesser, kan du oprette én, som er baseret på en SharePoint-liste eller et SharePoint-bibliotek. Du kan oprette en arbejdsproces, der kan genbruges, og som kan anvendes på alle lister og biblioteker. Du kan også oprette en arbejdsproces for et websted, som fungerer på webstedsniveauet.

Hvis du vil oprette disse arbejdsprocesser, skal du klikke på Arbejdsprocesser i ruden Navigation og derefter på fanen Arbejdsprocesser. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Klik på Listearbejdsproces, og vælg den liste, du vil knytte arbejdsprocessen til.

 • Klik på Arbejdsproces, der kan genbruges for at oprette en arbejdsproces, der kan genbruges, og som kan knyttes til en hvilken som helst liste eller et hvilket som helst bibliotek.

 • Klik på Arbejdsproces for websted for at oprette en arbejdsproces, der kan anvendes på webstedsniveauet.

Når du har oprettet arbejdsprocessen, skal du bruge arbejdsprocesdesigneren til at strukturere betingelserne, handlingerne og trinnene i arbejdsprocessen. Brug opgavedesigneren til at styre de hændelser, der er knyttet til de enkelte opgaver.

Importere arbejdsprocesser fra Microsoft Visio 2010

Ud over oprettelse af arbejdsprocesser i SharePoint Designer 2010, kan du importere en arbejdsproces, der er udviklet i Microsoft Visio 2010 ved hjælp af de angivne arbejdsproces stencils og skabeloner.

Hvis du vil importere en arbejdsproces, skal du klikke på Arbejdsprocesser i ruden Navigation og derefter på fanen Arbejdsprocesser. Gør derefter følgende:

 1. Klik på Importér fra Visio, og søg derefter i filsystemet eller i SharePoint-dokumentbiblioteket efter .vwi-filen (Visio Workflow Interchange).

 2. Vælg at knytte arbejdsprocessen til en liste, eller gør den til en arbejdsproces, der kan genbruges, og klik på Udfør.

 3. Begynd at tilpasse arbejdsprocessen i SharePoint Designer.

Toppen af siden

Designe websider, mastersider og sidelayout

Du kan oprette og tilpasse webstedssider, mastersider og sidelayout i SharePoint Designer 2010. Mens hver af disse sider tjener noget andet, minder siden redigering oplevelse. Du kan tilføje og fjerne tekst, billeder, links, tabeller, webdele, serverkontrolelementer og meget mere. Anvende typografidefinitioner og Cascading Style Sheets til mastersider og sidelayout for at ændre udseendet af dit websted eller brande det så de passer til din virksomhedens identitet.

Websider

Hvis du vil oprette en webside, skal du klikke på Websider i ruden Navigation og derefter på fanen Sider. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Klik på Webdelsside for at oprette en side, der har et sidehoved og en brødtekst. Siden knyttes desuden til webstedets masterside.

 • Klik på Side, og vælg ASPX eller HTML for at oprette en tom webside, som ikke er knyttet til webstedets masterside.

Mastersider

 • Klik på Mastersider i ruden Navigation og derefter på fanen Mastersider. Klik på Tom masterside.

Sidelayout

 • Klik på Sidelayout i ruden Navigation, og klik derefter på fanen Sidelayout. Klik på Nyt sidelayout, og vælg den indholdstypegruppe og det indholdstypenavn, som sidelayoutet skal baseres på.

Bemærk!: Mastersider og sidelayout er deaktiveret som standard for alle brugere undtagen administratorer af websteder. Hvis du ikke kan se muligheden for at få vist eller redigere mastersider eller sidelayout i SharePoint Designer 2010, kan du kontakte din webstedsadministrator om at aktivere disse indstillinger.

Toppen af siden

Gemme som en skabelon

Når du har tilpasset webstedet, kan du gemme det eller dele af det som en skabelon, så andre i organisationen kan bruge skabelonen til at oprette lister, arbejdsprocesser, websider osv.

Du kan også bruge skabelonen til at tilpasse webstedet yderligere i et andet miljø, f.eks. i browseren eller i Microsoft Visual Studio, eller det kan tilpasses af andre brugere.

Se efter indstillingen Gem som skabelon i SharePoint Designer 2010 at drage fordel af denne funktion.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×