Introduktion til Excel Starter

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Microsoft Excel Starter 2010 er et regnearksprogram, som er designet til hverdagsopgaver som f.eks. konfiguration af et budget, vedligeholdelse af adresselister eller at få overblik over en liste over opgaver. Excel Starter er en del af Microsoft Office Starter 2010 og leveres forudinstalleret på computeren.

Excel Starter 2010 minder meget om Microsoft Excel 2010 i udseende. Hvis du ikke kender til grænsefladen på båndet eller Backstage-visningen, får du med Excel Starter mulighed for at vænne dig til den nye brugergrænseflade, før du opgraderer til Excel 2010.

Excel Starter er anderledes fra den komplette version af Excel ved, at det indeholder visning af reklamer, og det understøtter ikke de avancerede funktioner i den komplette version af Excel. Hvis du ønsker flere funktioner, kan du opgradere til Excel 2010 direkte fra Excel Starter 2010. Du skal bare klikke på Køb under fanen Hjem på båndet.

Hvad vil du foretage dig?

Åbne Excel Starter og se mig omkring

Oprette en ny projektmappe

Gemme en projektmappe

Indtaste data

Få det til at se rigtigt ud

Kopiere, flytte eller slette data

Ændre rækkefølgen

Filtrere ekstra oplysninger

Beregne data med formler

Afbilde data i et diagram

Udskriv

Dele ved hjælp af e-mail eller internettet

Få mere hjælp

Åbne Excel Starter og se mig omkring

Åbn Excel Starter med Windows Start-knappen.

 1. Klik på knappen Start. Knappen Start Hvis Excel Starter ikke findes på den viste liste med programmer, skal du klikke på Alle programmer og derefter klikke på Microsoft Office Starter.

 2. Klik på Microsoft Excel Starter 2010.

  Startskærmbilledet til Excel Starter og et tomt regneark vises. I Excel Starter kaldes et regneark også for et regneark, og regneark kan gemmes i en fil, der kaldes for en projektmappe. Projektmapper kan bestå af et eller flere regneark.

Excel Starter

1. Kolonner (markeret med bogstaver) og rækker (markeret med tal) udgør cellerne i regnearket.

2. Hvis du klikker på fanen Filer, åbnes Backstage-visningen i projektmappen, hvor du kan åbne og gemme filer, hente oplysninger om den aktuelle projektmappe og udføre andre opgaver, som ikke har noget at gøre med indholdet i projektmappen, f.eks. at udskrive den eller sende en kopi af den i en e-mail.

3. Hver fane i båndet viser kommandoer, der er grupperet efter opgave. Du bruger sandsynligvis det meste af din tid på at bruge fanen Home, når du indtaster og formaterer data. Brug fanen Sæt ind til at tilføje tabeller, diagrammer, billeder eller anden grafik i dit regneark. Brug fanen Sidelayout til at justere margener og layout, især til udskrivning. Brug fanen Formler til at foretage beregninger af data i dit regneark.

4. Ruden i siden af Excel Starter-vinduet indeholder links t il Hjælp og genveje til skabeloner og multimedieklip for at give dig et godt udgangspunkt i forbindelse med oprettelse af projektmapper til bestemte opgaver, f.eks. administration af en medlemsliste eller sporing af udgifter. Ruden viser også annoncering og et link til at købe den fulde version af Office.

Øverst på siden

Oprette en ny projektmappe

Når du opretter en projektmappe i Microsoft Excel Starter 2010, kan du starte fra bunden, eller du kan starte ud fra en skabelon, hvor en del af arbejdet allerede er gjort for dig.

 1. Klik på Filer, og klik derefter på Ny.

  New

 2. Hvis du ønsker at starte med det, der svarer til et tomt gitter, skal du klikke på Tom projektmappe.

  Blank workbook

  Hvis du vil have et forspring til en bestemt type projektmappe, skal du vælge en af de skabeloner, der findes på Office.com. Vælg mellem budgetter, planlægningsskabeloner til begivenheder, medlemskabslister og meget mere.

  Templates

 3. Excel Starter åbner en tom projektmappe eller skabelon, parat til at du kan tilføje dine data.

Øverst på siden

Gemme en projektmappe

Når du afbryder dit arbejde eller afslutter det, skal du gemme projektmappen for ikke at miste dit arbejde. Når du gemmer dit regneark, opretter Excel Starter en fil, der kaldes en projektmappe, og gemmer den på din computer.

 1. Klik på knappen Gem save button på værktøjslinjen Hurtig adgang.

  (Tastaturgenvej: Tryk på CTRL+S.)

  Hvis denne projektmappe allerede blev gemt som en fil, bliver eventuelle ændringer, som du har foretaget, øjeblikkelig gemt i projektmappen, og du kan fortsætte med at arbejde.

 2. Hvis dette er en ny projektmappe, som du endnu ikke har gemt, skal du skrive et navn på den.

 3. Klik på Gem.

Se Hurtig start: Gemme en projektmappe for at få flere oplysninger om at navngive og gemme projektmapper.

Øverst på siden

Indtaste data

Hvis du vil arbejde med data i et regneark, skal du først skrive dataene i cellerne i regnearket.

 1. Klik på en celle, og skriv derefter data i cellen.

 2. Tryk på Enter eller Tab for at flytte til næste celle.

  Tip!     Hvis du vil skrive data på en ny linje i en celle, skal du trykke på Alt+Enter for et angive et linjeskift.

 3. Hvis du vil skrive en række data, f.eks. dage, måneder eller progressive tal, skal du skrive startværdien i en celle og derefter skrive en værdi for at skabe et mønster i næste celle.

  Eksempelvis hvis du vil serien 1, 2, 3, 4, 5..., Skriv 1 og 2 i de to første celler.

  Markér de celler, der indeholder startværdierne, og træk derefter fyldhåndtag Fyldhåndtag hen over det område, du vil udfylde.

  Tip!    Træk håndtaget nedad eller mod højre for at udfylde i stigende rækkefølge. Træk håndtaget opad eller mod venstre for at udfylde i faldende rækkefølge.

Øverst på siden

Få det til at se rigtigt ud

Du kan formatere tekst og celler for at få regnearket til at se ud på den ønskede måde.

 • Hvis du vil ombryde tekst i en celle, skal du markere de celler, du vil formatere, og derefter klikke på Ombryd tekst i gruppen Justering under fanen Startside.

  Ombryde tekst

 • Hvis du automatisk vil justere kolonnebredden og rækkehøjden i forhold til cellens indhold, skal du markere de kolonner eller rækker, du vil ændre, og derefter klikke på Formatér i gruppen Celler under fanen Startside.

  Gruppen Celler

  Klik på Tilpas kolonnebredde automatisk eller Tilpas rækkehøjde automatisk under Cellestørrelse.

  Tip!    Du kan hurtigt autotilpasse alle kolonner eller rækker i regnearket ved at klikke på knappen Markér alt og derefter dobbeltklikke på en af kanterne mellem to række- eller kolonneoverskrifter.

  Knappen Markér alt

 • Hvis du vil ændre skrifttypen, skal du markere de celler, der indeholder de data, du vil formatere, og derefter klikke på det ønskede format i gruppen Skrifttype under fanen Startside.

  Billede af Excel-båndet

 • Hvis du vil anvende talformatering, skal du klikke på den celle, der indeholder de tal, du vil formatere, pege på Generelt i gruppen Tal under fanen Startside og derefter klikke på det ønskede format.

  Billede af Excel-båndet

Se Hurtig start: Angive data i et regneark i Excel Starter og Hurtig start: Formatere tal i et regneark.

Øverst på siden

Kopiere, flytte eller slette data

Du kan bruge kommandoerne Klip, Kopier og Sæt ind til at flytte eller kopiere rækker, kolonner og celler. Tryk på Ctrl+C for at bruge kommandoen Kopier til at kopiere. Tryk på Ctrl+X for at bruge kommandoen Klip til at flytte.

 1. Markér de rækker, kolonner eller celler, du vil kopiere, flytte eller slette.

  Klik på række- eller kolonneoverskriften for at vælge en række eller kolonne.

  Regneark, der viser række- og kolonneoverskrift

  1. Rækkeoverskrift

  2. Kolonneoverskrift

  Klik på cellen for at markere den. Hvis du vil vælge en række celler, skal du klikke og trække eller klikke og bruge piltasterne, samtidig med at du holder nede på Skift-tasten.

 2. Tryk på Ctrl+C for at kopiere eller Ctrl+X for at klippe.

  Hvis du ønsker at slette en række eller kolonne, skal du trykke på Delete, mens du har markeret rækken eller kolonnerne. Dette rydder indholdet, og rækken eller cellen er tom. Hvis du vil slette en række eller kolonne, skal du højreklikke på række- eller kolonneoverskriften og derefter klikke på Slet række eller Slet kolonne.

  Noter    Der vises en animeret bevægelig kant omkring celler, der er klippet eller kopieret. Tryk på Esc, hvis du vil annullere en bevægelig kant.

 3. Placer markøren på det sted, hvor du vil kopiere eller flytte cellerne.

  Hvis du vil kopiere eller flytte en række eller kolonne, skal du klikke på den række- eller kolonneoverskrift, hvor du vil indsætte den række eller kolonne, du kopierede eller klippede.

  Hvis du vil kopiere eller flytte en celle, skal du klikke på den celle, hvor du vil indsætte den celler, du kopierede eller klippede.

  Klik på cellen øverst til venstre i indsætningsområdet for at kopiere eller flytte en række celler.

 4. Sæt dataene ind i den nye placering.

  Højreklik på den række- eller kolonneoverskrift i den nye placering for rækker og kolonner, og klik derefter på kommandoen Sæt ind .

  Tryk på Ctrl+V for en celle eller række med celler. De celler, du kopierede eller klippede, erstatter cellerne på den nye placering.

Finde flere oplysninger om at kopiere og indsætte celler, flytte eller kopiere celler og celleindhold

Øverst på siden

Ændre rækkefølgen

Når du sorterer oplysninger i et regneark, kan du se dataene på den ønskede måde og hurtigt finde værdier.

Markér de data, der skal sorteres.   

Brug musen eller kommandoer på tastaturet til at markere et område med data, f.eks. A1:L5 (flere rækker og kolonner) eller C1:C80 (en enkelt kolonne). Området kan indeholde overskrifter, du har oprettet for at identificere kolonner eller rækker.

Eksempel på markerede data, der skal sorteres i Excel

Hvis du vil sortere med bare to klik med musen, skal du klikke på Sorter & filtrer og derefter klikke på en af sorteringsknapperne.

Sort

 1. Vælg en enkelt celle i den kolonne, du vil sortere på.

 2. Klik på den øverste knap for at udføre en sortering i stigende rækkefølge (A-Å eller mindste til største tal).

 3. Klik på den nederste knap for at udføre en sortering i faldende rækkefølge (Å-A eller største til mindste tal).

Se Hurtig start: Sortere data ved hjælp af et autofilter i Excel Starter.

Øverst på siden

Filtrere ekstra oplysninger

Hvis du filtrerer oplysninger i et regneark, kan du hurtigt finde værdier. Du kan filtrere på en eller flere kolonner med data. Du kan ikke kun bruge filtrering til at styre det, du vil se, men også det, du ikke vil se.

 1. Markér de data, du vil filtrere.

  Eksempel på markerede data, der skal sorteres i Excel

 2. Klik på Sorter og filtrer i gruppen Rediger på fanen Home, og klik derefter på Filtrer.

  Filter

 3. Klik på pilen Rullepilen Filtrér i kolonneoverskriften for at få vist en liste, hvor du kan angive indstillinger for filtrering.

  Noter    Afhængigt af typen af data i kolonnen viser Excel Starter enten Talfiltre eller Tekstfilter på listen.

Se Hurtig start: Filtrere data ved hjælp af et autofilter for at få mere hjælp til filtrering.

Øverst på siden

Beregne data med formler

Formler er ligninger, der kan udføre beregninger, returnere oplysninger, redigere indhold i andre celler, afprøve betingelser med mere. En formel starter altid med et lighedstegn (=).

Formel

Beskrivelse

=5+2*3   

Føjer 5 til produktet med 2 gange 3.

=KVROD(A1)   

Bruger funktionen KVROD til at returnere kvadratroden af værdien i A1.

=IDAG()   

Returnerer dags dato.

= IF(A1>0)   

Undersøger celle A1 for at finde ud af, om den indeholder en værdi, der er større end 0.

Vælge en celle og gå i gang med at skrive   

I en celle skal du skrive et lighedstegn (=) for at starte formlen.

Angive resten i formlen   

 • Skriv en kombination af tal og operatorer, f.eks. 3+7.

 • Brug musen til at vælge andre celler, og indsæt en operator mellem dem. Vælg f.eks. B1, og skriv derefter et plustegn (+), vælg C1, og skriv +, og vælg derefter D1.

 • Skriv et bogstav, så du kan vælge på en liste over regnearksfunktioner. Hvis du f.eks. skriver "a", vises alle tilgængelige funktioner, der starter med bogstavet "a."

  Oprette formler på forskellige måder

Udfylde formlen   

Hvis du vil udfylde en formel, der bruger en kombination af tal, cellereferencer og operatorer, skal du trykke på Enter.

Hvis du vil udfylde en formel, der bruger en funktion, skal du angive de nødvendige oplysninger for funktionen og derefter trykke på Enter. Funktionen ABS kræver f.eks. én numerisk værdi – det kan være et tal, du skriver, eller en celle, du vælger, som indeholder et tal.

Øverst på siden

Oprette diagram til dine data

Et diagram er en visuel gengivelse af data. Ved at bruge elementer som kolonner (i et søjlediagram) eller streger (i et kurvediagram), kan du få vist en række numeriske data i grafisk format i et diagram.

Søjlediagram

Et diagrams grafiske format gør det nemmere at forstå store mængder data og relationen mellem de forskellige dataserier. I et diagram kan du også få vist et samlet billede, så du kan analysere dataene og kigge efter vigtige tendenser.

 1. Markér de data, du vil afbilde.

  Regnearksdata

  Tip!    Dataene skal arrangeres i rækker eller kolonner med rækkenavnene til venstre og kolonnenavnene over dataene – det bestemmes automatisk, hvordan dataene bedst afbildes i diagrammet.

 2. Klik på den diagramtype, du vil bruge, under fanen Indsæt i gruppen Diagrammer, og klik derefter på en diagramundertype.

  Billede af Excel-båndet

  Tip!    Du kan få vist alle de tilgængelige diagramtyper ved at klikke på Knapflade for at starte dialogboksen Indsæt diagram og derefter klikke på pilene for at rulle gennem diagramtyperne.

  Dialogboksen Indsæt diagram

 3. Når du holder musemarkøren over en diagramtype, vises navnet i et skærmtip.

Du kan finde flere oplysninger om alle diagramtyperne under Tilgængelige diagramtyper.

Øverst på siden

Udskriv

Før du udskriver et regneark, er det en god ide at bruge funktionen Vis udskrift for at kontrollere, at alt ser ud på den ønskede måde. Når du bruger funktionen Vis udskrift for et regneark i Excel, åbnes Microsoft Office Backstage-visning. I denne visning kan du ændre sideopsætningen og layoutet, før du udskriver.

 1. Hvis du vil udskrive en del af et regneark, skal du klikke på regnearket og derefter markere det dataområde, du vil udskrive. Hvis du vil udskrive hele regnearket, skal du klikke på regnearket for at aktivere det.

 2. Klik på File, og klik derefter på Udskriv.

  Tastaturgenvej du kan også trykke på CTRL + P.

  Noter    Eksempelvinduet vises i sort/hvid uanset om dokumentet er i farver, medmindre du bruger en printer, der kan udskrive i farve.

 3. Klik på Udskriv.

  Knapflade

Se Hurtig start: Udskrive et regneark i Excel Starter for at få mere hjælp til udskrivning.

Øverst på siden

Dele ved hjælp af e-mail eller internettet

Nogle gange ønsker du at dele din projektmappe med andre. Hvis du deler projektmappen med en anden, der også har Excel, kan du sende din projektmappe som en vedhæftet fil i en e-mail. Modtageren kan åbne og arbejde med projektmappen i Excel.

Noter     Hvis du vil anvende kommandoerne til at sende vedhæftede filer i en e-mail, kræver det, at du har et e-mail-program, f.eks. Windows Mail, installeret på din computer.

Hvis du ønsker, at modtageren skal se projektmappen i stedet for at redigere i den, kan du sende et øjebliksbillede af projektmappen som en PDF- eller XPS-fil.

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Gem og send.

 2. Klik på Send via e-mail.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Send som vedhæftet fil for at sende projektmappen som en Excel-fil.

  • Klik påSend som PDF eller Send som XPS for at sende projektmappen som et øjebliksbillede.

 4. Dit e-mail-program åbner en e-mail, hvor den angivne filtype er vedhæftet. Skriv din e-mail, og send den.

Et alternativ til at sende projektmappen er at gemme den på Windows Live OneDrive. På den måde har du altid én enkelt kopi af projektmappen, der er tilgængelig for andre. Du kan sende andre personer et link til projektmappen, hvor de kan se den og endda redigere den i deres webbrowser (hvis du giver dem tilladelse).

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Gem og send.

 2. Klik på Gem på internettet.

 3. Klik på Log på, skriv dit Windows Live ID og din adgangskode, og klik på OK.

  Hvis du bruger Hotmail, Messenger eller Xbox Live, har du allerede et Windows Live ID. Hvis du ikke har et, skal du klikke på Opret en ny konto for at oprette et nyt Windows Live ID.

 4. Vælg en mappe i OneDrive, og klik på Gem som. Skriv et navn til din fil, og klik på Gem.

  Dokumentet gemmes nu på OneDrive. I OneDrive kan du give andre tilladelse til at få vist og redigere indholdet af dine mapper. Når du vil dele en projektmappe, skal du sende et link til den i en mail.

Du kan finde flere oplysninger om at gemme dine dokumenter i OneDrive, kan du se gemme et dokument til OneDrive fra Office 2010.

Øverst på siden

Få mere hjælp

Office.com opdateres løbende med nyt indhold, herunder artikler, videoer og -kurser. Hvis nederst i hjælpevinduet står Offline, og du har forbindelse til internettet, skal du klikke på Offline, og klik derefter på Vis indhold fra Office.com.

Øverst på siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×