Introduktion til Excel Starter

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Microsoft Excel Starter 2010 er et regnearksprogram, som er designet til hverdagsopgaver som f.eks. konfiguration af et budget, vedligeholdelse af adresselister eller at få overblik over en liste over opgaver. Excel Starter er en del af Microsoft Office Starter 2010 og leveres forudinstalleret på computeren.

Excel Starter 2010 minder meget om Microsoft Excel 2010 i udseende. Hvis du ikke kender til grænsefladen på båndet eller Backstage-visningen, får du med Excel Starter mulighed for at vænne dig til den nye brugergrænseflade, før du opgraderer til Excel 2010.

Excel Starter er anderledes fra den komplette version af Excel ved, at det indeholder visning af reklamer, og det understøtter ikke de avancerede funktioner i den komplette version af Excel. Hvis du ønsker flere funktioner, kan du opgradere til Excel 2010 direkte fra Excel Starter 2010. Du skal bare klikke på Køb under fanen Hjem på båndet.

Hvad vil du foretage dig?

Åbne Excel Starter, og se dig omkring

Opret en ny projektmappe

Gem en projektmappe

Indtast data

Få det til at se rigtigt ud

Kopiere, flytte eller slette data

Ændre rækkefølgen

Filtrere ekstra oplysninger

Beregne data med formler

Lave diagrammer ud fra dine data

Udskrive

Dele via mail eller internettet

Få mere hjælp

Åbne Excel Starter, og se dig omkring

Åbn Excel Starter med knappen Start i Windows.

 1. Klik på knappen Start Knappen Start . Hvis Excel Starter ikke er med på listen over de programmer, du får vist, skal du klikke på Alle programmer, og derefter skal du klikke på Microsoft Office Starter.

 2. Klik på Microsoft Excel Starter 2010.

  Startskærmbilledet for Excel Starter og et tomt regneark vises. I Excel Starter gemmes regneark i en fil, som kaldes en projektmappe. Der kan være et eller flere regneark i en projektmappe.

Excel Starter

1. Kolonner (mærket med bogstaver) og rækker (mærket med tal) udgør tilsammen cellerne i regnearket.

2. Hvis du klikker på fanen Filer, åbnes Backstage-visningen i din projektmappe, hvor du kan åbne og gemme filer, finde oplysninger om den aktuelle projektmappe og udføre andre opgaver, som ikke har at gøre med indholdet af projektmappen, f.eks. udskrive den eller sende en kopi af den i en mail.

3. Hver fane på båndet indeholder kommandoer, som er grupperet efter opgave. Du bruger formentlig det meste af din tid under fanen Hjem, når du angiver og formaterer data. Brug fanen Indsæt til at indsætte tabeller, diagrammer, billeder eller grafik i regnearket. Brug fanen Sidelayout til at justere margener og layout, især til udskrivning. Brug fanen Formler til at foretage beregninger af dataene i regnearket.

4. Ruden langs siden af Excel Starter-vinduet indeholder links til Hjælp og genveje til skabeloner og clipart, så du får et forspring ved oprettelse af projektmapper til bestemte opgaver, f.eks. administration af en liste over medlemskaber eller til registrering af udgifter. Ruden indeholder også reklamer og et link til at købe en komplet version af Office med alle funktioner inkluderet.

Toppen af siden

Opret en ny projektmappe

Når du opretter en projektmappe i Microsoft Excel Starter 2010, kan du starte fra bunden, eller du kan starte ud fra en skabelon, hvor en del af arbejdet allerede er gjort for dig.

 1. Klik på Filer, og klik derefter på Ny.

  Nye

 2. Hvis du vil starte med et tomt gitter, skal du klikke på Tom projektmappe.

  Tom projektmappe

  Hvis du vil have et forspring til en bestemt type projektmappe, skal du vælge en af de skabeloner, der findes på Office.com. Vælg mellem budgetter, planlægningsskabeloner til begivenheder, medlemskabslister og meget mere.

  Skabeloner

 3. Der åbnes en tom projektmappe eller en skabelon i Excel Starter, hvor du kan tilføje dine data.

Toppen af siden

Gemme en projektmappe

Når du afbryder dit arbejde eller afslutter det, skal du gemme dit regneark, så du ikke mister dit arbejde. Når du gemmer regnearket, opretter Excel Starter en fil, som kaldes en projektmappe, der er gemmes på computeren.

 1. Klik på Gem knappen Knappen Gem på værktøjslinjen Hurtig adgang.

  (Tastaturgenvej: Tryk på Ctrl+S).

  Hvis denne projektmappe allerede er gemt som en fil, vil de ændringer, du har foretaget, straks blive gemt i projektmappen, og du kan fortsætte med at arbejde.

 2. Hvis dette er en ny projektmappe, du endnu ikke har gemt, skal du skrive et nyt navn til den.

 3. Klik på Gem.

Hvis du vil have mere at vide om at navngive og gemme projektmapper, skal du se Hurtig start: Gemme en projektmappe.

Toppen af siden

Indtaste data

Hvis du vil arbejde med data i et regneark, skal du først skrive dataene i cellerne i regnearket.

 1. Klik på en celle, og skriv derefter data i cellen.

 2. Tryk på Enter eller Tab for at gå videre til næste celle.

  Tip     Hvis du vil skrive data på en ny linje i en celle, skal du trykke på Alt+Enter for et angive et linjeskift.

 3. Hvis du vil skrive en række data, f.eks. dage, måneder eller progressive tal, skal du skrive startværdien i en celle og derefter skrive en værdi for at skabe et mønster i næste celle.

  Eksempelvis hvis du vil serien 1, 2, 3, 4, 5..., Skriv 1 og 2 i de to første celler.

  Markér de celler, der indeholder startværdierne, og træk derefter fyldhåndtag Fyldhåndtag hen over det område, du vil udfylde.

  Tip    Træk håndtaget nedad eller mod højre for at udfylde i stigende rækkefølge. Træk håndtaget opad eller mod venstre for at udfylde i faldende rækkefølge. 

Toppen af siden

Få det til at se rigtigt ud

Du kan formatere tekst og celler for at få dit regneark til at se ud, som du ønsker det.

 • Hvis du vil ombryde tekst i en celle, skal du markere de celler, du vil formatere, og derefter klikke på Ombryd tekst i gruppen Justering under fanen Startside.

  Ombryd tekst

 • Hvis du automatisk vil justere kolonnebredden og rækkehøjden i forhold til cellens indhold, skal du markere de kolonner eller rækker, du vil ændre, og derefter klikke på Formatér i gruppen Celler under fanen Startside.

  Gruppen Celler

  Klik på Tilpas kolonnebredde automatisk eller Tilpas rækkehøjde automatisk under Cellestørrelse.

  Tip    Du kan hurtigt autotilpasse alle kolonner eller rækker i regnearket ved at klikke på knappen Markér alt og derefter dobbeltklikke på en af kanterne mellem to række- eller kolonneoverskrifter.

  Knappen Markér alt

 • Hvis du vil ændre skrifttypen, skal du markere de celler, der indeholder de data, du vil formatere, og derefter klikke på det ønskede format i gruppen Skrifttype under fanen Startside.

  Billede af Excel-båndet

 • Hvis du vil anvende talformatering, skal du klikke på den celle, der indeholder de tal, du vil formatere, pege på Generelt i gruppen Tal under fanen Startside og derefter klikke på det ønskede format.

  Billede af Excel-båndet

Mere hjælp til at skrive og formatere data, skal du se Hurtig start: formatere tal i et regneark.

Toppen af siden

Kopiere, flytte eller slette data

Du kan bruge kommandoerne Klip, Kopiér og Sæt ind til at flytte eller kopiere rækker, kolonner og celler. Hvis du vil kopiere, skal du trykke på Ctrl+C for at bruge kommandoen Kopiér. Hvis du vil flytte noget, skal du trykke på Ctrl+X for at bruge kommandoen Klip.

 1. Markér de rækker, kolonner eller celler, der skal kopieres, flyttes eller slettes.

  Hvis du vil markere en række eller en kolonne, skal du klikke på række- eller kolonneoverskriften.

  Regneark, der viser række- og kolonneoverskrift

  1. Rækkeoverskrift

  2. Kolonneoverskrift

  Klik i en celle for at markere den. Hvis du vil markere et område med celler, skal du klikke og trække eller klikke og bruge piletasterne, mens du holder Skift-tasten nede.

 2. Tryk på Ctrl+C for at kopiere eller Ctrl+X for at klippe.

  Hvis du vil slette en række eller en kolonne, kan du rydde indholdet ved at trykke på Delete, mens rækken eller kolonnen er markeret, hvorefter der efterlades tomme rækker eller celler. Hvis du vil slette en række eller kolonne, skal du højreklikke på række- eller kolonneoverskriften og derefter klikke på Slet række eller Slet kolonne.

  Bemærk    Der vises en animeret bevægelig kant omkring celler, der er blevet klippet eller kopieret. Tryk på Esc, hvis du vil annullere en bevægelig kant.

 3. Anbring markøren på det sted, hvor du vil kopiere eller flytte cellerne hen.

  Hvis du vil kopiere eller flytte en række eller en kolonne, skal du klikke på den række- eller kolonneoverskrift, der efterfølger det sted, hvor du vil indsætte den række eller kolonne, du har kopieret eller klippet.

  Hvis du vil kopiere eller flytte en celle, skal du klikke på den celle, hvor du vil indsætte den celle, du har kopieret eller klippet.

  Hvis du vil kopiere eller flytte et celleområde, skal du klikke i den øverste venstre celle i indsætningsområdet.

 4. Sæt dataene ind på den nye placering.

  Ved rækker eller kolonner skal du højreklikke på række- eller kolonneoverskriften på den nye placering og derefter klikke på kommandoen Indsæt.

  Ved indsætning af en celle eller et celleområde skal du trykke på Ctrl+V. De celler, du har kopieret eller klippet, erstatter cellerne på den nye placering.

Finde flere oplysninger om at kopiere og indsætte celler, flytte eller kopiere celler og celleindhold

Toppen af siden

Ændre rækkefølgen

Når du sorterer oplysninger i et regneark, kan du se dataene, som du ønsker det, og hurtigt finde værdierne.

Markere de data, der skal sorteres   

Brug musen eller tastaturet til at markere et dataområde, f.eks. A1:L5 (flere rækker og kolonner) eller C1:C80 (en enkelt kolonne). Området kan indeholde titler, du har oprettet for at identificere kolonner eller rækker.

Eksempel på markerede data, der skal sorteres i Excel

Hvis du vil sortere med blot to klik med musen, skal du klikke på Sortér og filtrer og derefter klikke derefter på en af Sortér-knapperne.

Sortere

 1. Markér en enkelt celle i den kolonne, hvor du vil sortere.

 2. Klik på den øverste knap for at udføre en sortering i stigende rækkefølge (A-Å eller fra mindste til største tal).

 3. Klik på den nederste knap for at udføre en sortering i faldende rækkefølge (Å-A eller fra største til mindste tal).

Toppen af siden

Filtrere ekstra oplysninger

Du kan hurtigt finde værdier ved at filtrere oplysninger i et regneark. Du kan filtrere i én eller flere kolonner med data. Du styrer ikke kun det, du gerne vil have vist, men også det, du vil udelade.

 1. Markere de data, der skal sorteres

  Eksempel på markerede data, der skal sorteres i Excel

 2. Klik på Sortér og filtrer i gruppen Rediger under fanen Hjem, og klik derefter på Filtrer.

  Filter

 3. Klik på pilen Rullelistepilen Filtrer i kolonneoverskriften for at få vist en liste, hvor du kan foretage filtervalg.

  Bemærk    Afhængigt af den type data, der er angivet i kolonnen, viser Excel Starter enten Talfiltre eller Tekstfiltre på listen.

Hvis du vil have hjælp til filtrering, skal du se Hurtig start: Filtrere data vha. et autofilter.

Toppen af siden

Beregne data med formler

Formler er ligninger, som kan foretage beregninger, returnere oplysninger, manipulere med indholdet af andre celler, afprøve betingelser og meget mere. En formel starter altid med et lighedstegn (=).

Formel

Beskrivelse

=5+2*3   

Lægger 5 til produktet af 2 gange 3.

=KVROD(A1)   

Bruger funktionen KVROD til at returnere kvadratroden af værdien i A1.

=IDAG()   

Returnerer dags dato.

= IF(A1>0)   

Undersøger cellen A1 for at finde ud af, om den indeholder en værdi, der er større end 0.

Markér en celle eller skriv noget   

Skriv et lighedstegn (=) i en celle for at starte formlen.

Udfyld resten af formlen   

 • Brug en kombination af tal og operatorer, f.eks. 3+7.

 • Brug musen til at markere andre celler (indsætte en operator imellem dem). Markér f.eks. B1, skriv derefter et plustegn (+), markér C1, skriv + og markér derefter D1.

 • Skriv et bogstav for at vælge fra en liste over regnearksfunktioner. Hvis du f.eks. skriver "a", vises alle tilgængelige funktioner, der starter med bogstavet "a".

  Oprette formler på forskellige måder

Færdiggøre formlen   

Tryk på Enter for at færdiggøre en formel, der anvender en kombination af tal, cellereferencer og operatorer.

Hvis du vil færdiggøre en formel, der anvender en funktion, skal du udfylde de nødvendige oplysninger i funktionen og derefter trykke på Enter. Funktionen ABS kræver f.eks. én numerisk værdi – dette kan være et tal, som du skriver, eller en celle, du vælger, der indeholder et tal.

Toppen af siden

Lave diagrammer ud fra dine data

Et diagram er en visuel repræsentation af dine data. Et diagram viser serier af numeriske data i et grafisk format vha. elementer, som f.eks. kolonner (i et søjlediagram) eller linjer (i et kurvediagram).

Søjlediagram

Det grafiske format for et diagram gør det lettere at forstå store mængder data og forholdet mellem forskellige dataserier. Et diagram kan også give et overblik, så du kan analysere dine data og se efter vigtige tendenser.

 1. Markér de data, du vil have vist i et diagram.

  Regnearksdata

  Tip    Dataene skal arrangeres i rækker eller kolonner med rækkenavne til venstre og kolonnenavne oven over dataene – Det bestemmes automatisk i Excel, hvordan dataene bedst afbildes i diagrammet.

 2. Klik på den diagramtype, du vil bruge, i gruppen Diagrammer under fanen Indsæt, og klik derefter på en diagramundertype.

  Billede af Excel-båndet

  Tip!    Klik på Knapflade for at åbne dialogboksen Indsæt diagram for at få vist alle tilgængelige diagramtyper, og klik derefter på pilene for at rulle gennem diagramtyperne.

  Dialogboksen Indsæt diagram

 3. Når du holder musemarkøren over en diagramtype, vises typenavnet som et skærmtip.

Hvis du vil have mere at vide om disse diagrammer, skal du se Tilgængelige diagramtyper.

Toppen af siden

Udskrive

Før du udskriver et regneark, er det en god ide at bruge funktionen Vis udskrift for at kontrollere, at alt ser ud på den ønskede måde. Når du bruger funktionen Vis udskrift for et regneark i Excel, åbnes Microsoft Office Backstage-visning. I denne visning kan du ændre sideopsætningen og layoutet, før du udskriver.

 1. Hvis du vil udskrive en del af regnearket, skal du klikke på regnearket og markere det dataområde, du vil udskrive. Hvis du vil udskrive hele regnearket, skal du klikke på regnearket for at aktivere det.

 2. Klik på File, og klik derefter på Udskriv.

  Tastaturgenvej du kan også trykke på CTRL + P.

  Bemærk    Vinduet Vis udskrift vises i sort-hvid, uanset om dokumentet indeholder farver eller ej, medmindre du bruger en printer, der kan udskrive i farver.

 3. Klik på Udskriv.

  Knapflade

Toppen af siden

Dele via mail eller internet

Nogle gange vil du måske dele din projektmappe med andre. Hvis du deler en projektmappe med en person, som også har Excel, kan du sende din projektmappe som en vedhæftet fil i en mail. Modtageren kan åbne projektmappen i Excel og selv arbejde med den.

Bemærk     Kommandoer til at sende vedhæftede filer i mails kræver, at du har et mailprogram, f.eks. Windows Mail, installeret på computeren.

Hvis formålet er, at modtageren blot skal kunne at se projektmappen og ikke redigere den, kan du sende et øjebliksbillede af projektmappen som en PDF- eller XPS-fil.

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Gem og send.

 2. Klik på Send via mail

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil sende projektmappen som en Excel-fil, skal du klikke på Send som vedhæftet fil.

  • Hvis du vil sende projektmappen som et øjebliksbillede, skal du klikke på Send som PDF eller Send som XPS.

 4. Der åbnes en meddelelse i dit mailprogram, hvor den angivne filtype er vedhæftet. Skriv din meddelelse, og send den.

Et alternativ til at sende projektmappen er at gemme den på Windows Live OneDrive. På den måde har du altid én enkelt kopi af projektmappen, der er tilgængelig for andre. Du kan sende andre personer et link til projektmappen, hvor de kan se den og endda redigere den i deres webbrowser (hvis du giver dem tilladelse).

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Gem og send.

 2. Klik på Gem på internettet.

 3. Klik på Log på, skriv dit Windows Live ID og din adgangskode, og klik derefter på OK.

  Hvis du bruger Hotmail, Messenger eller Xbox Live, har du allerede et Windows Live ID. Hvis du ikke har et, skal du klikke på Tilmeld dig ny konto for at oprette et nyt Windows Live ID.

 4. Vælg en mappe i OneDrive, og klik på Gem som. Skriv et navn til din fil, og klik på Gem.

  Dokumentet gemmes nu på OneDrive. I OneDrive kan du give andre tilladelse til at få vist og redigere indholdet af dine mapper. Når du vil dele en projektmappe, skal du sende et link til den i en mail.

Du kan finde flere oplysninger om at gemme dine dokumenter i OneDrive, kan du se gemme et dokument til OneDrive fra Office 2010.

Toppen af siden

Få mere hjælp

Office.com opdateres løbende med nyt indhold, herunder artikler, videoer og -kurser. Hvis nederst i hjælpevinduet står Offline, og du har forbindelse til internettet, skal du klikke på Offline, og klik derefter på Vis indhold fra Office.com.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×