Introduktion til Excel Services og Excel Web Access

I Excel Services er det muligt for dig at se og arbejde interaktivt med Excel-projektmapper (.xlsx, xslb og .xls) i browseren, også selvom du ikke har Excel installeret på computeren. Hvis Excel er installeret på computeren, kan du bruge Excel Services til at publicere en projektmappe til et SharePoint-websted. Du kan derefter dele projektmappen på tværs af virksomheden og styre adgangen til dem ved at bruge webstedstilladelser. Dataene i en projektmappe er sikre, uanset om de er gemt i projektmappen eller kommer fra en ekstern kilde, f.eks. en database. Med Excel Services kan du nøjes med at have én kopi af en vigtig projektmappe i stedet for at forsøge at administrere mange kopier på mange forskellige computere. Du kan sikre, at kun de forfattere, du har tillid til, kan ændre projektmappen.

Hvis du vil bruge hele eller en del af projektmappen på et dashboard eller en anden SharePoint-side, kan du sammenkæde projektmappen med webdelen Excel Web Access. Du kan også tilpasse funktionerne i og udseendet af webdelen Excel Web Access ved at konfigurere egenskaber som f.eks. størrelsen på det område, hvor projektmappen skal vises, hvilke indstillinger der skal vises på værktøjslinjen, samt de handlinger, som brugeren kan udføre, f.eks. angive værdier til parametre og overføre filer. Du kan også sammenkæde webdelen Excel Web Access med andre webdele, f.eks. en webdel af typen Aktuel bruger eller Filter.

Denne artikel indeholder

Hvad er Excel Services?

Hvordan arbejder Excel Services og Excel sammen?

Arbejde med en projektmappe i Excel Services

Udgive en projektmappe på et SharePoint-websted

Oprette forbindelse til eksterne data

Excel Services og Information Rights Management

Hvad er Excel Services?

Excel Services er en SharePoint-teknologi, som gør Excel tilgængelig for en virksomhed via serverteknologi. Det gør det muligt for en bruger at få adgang til en projektmappe fra browseren, mens sikkerhed, lagring og eventuelle beregninger håndteres på serveren. Brugere kan navigere eller sortere og filtrere data i projektmappen i browseren.

Projektmappens forfatter kan angive, at bestemte celler i kildeprojektmappen er parametre. Det gør det muligt for brugerne at angive værdier til beregninger ved kørsel. Hvis Excel er installeret på brugerens computer, og brugeren har de nødvendige tilladelser, kan han/hun oprette og gemme et snapshot af projektmappen i browseren eller hente projektmappen og arbejde på den i Excel.

Excel Services indeholder tre hovedkomponenter, som arbejder sammen om at udgive en projektmappe på et SharePoint-websted:

Oversigt over Excel Services

1. Excel Calculation Services     er "programkernen" i Microsoft SharePoint Server 2010, der indlæser projektmappen, foretager beregninger i overensstemmelse med Microsoft Excel 2010, opdaterer eksterne data og vedligeholder sessioner. Excel Calculation Services udfører beregninger på serveren. Brugerne har ikke direkte adgang til funktioner og formularer.

2. Excel Web Access    er en webdel. Den viser hele eller en del af en Excel-projektmappe, og DHTML (Dynamic Hierarchical Tag Markup Language) og JavaScript gør det muligt at arbejde med projektmappen i en browser. Da Excel Web Access er en webdel, kan du føje den til en webside, f.eks. et teamwebsted, og derefter bruge den igen på en anden side når som helst uden at skulle hente et ActiveX-objekt til computeren. Du kan også sammenkæde webdelen Excel Web Access med andre webdele, f.eks. filtre, diagrammer og lister.

3. Excel Web Services indeholder en API (application programming interface), som udviklere kan bruge til at bygge brugerdefinerede programmer baseret på Excel-projektmappen.

Da Excel Services er en SharePoint-teknologi, kan du udnytte de mange SharePoint-funktioner som f.eks. sikkerhed og adgangsstyring, serverbaseret håndtering af ydeevne og skalerbarhed..

Toppen af siden

Toppen af siden

Hvordan arbejder Excel Services og Excel sammen?

Når Excel og Excel Services arbejder sammen, er Excel oprettelsesværktøjet og Excel Services er rapporteringsværktøjet. Det vil sige, at du opretter en projektmappe i Excel, hvorefter du gemmer projektmappen på et SharePoint-websted. Du kan derefter åbne projektmappen i browseren eller bruge projektmappen i en webdel.

Sådan fungerer Excel Services sammen med Excel 2007

1. En projektmappeforfatter bruger Excel til at oprette projektmappen. Forfatteren kan vælge blandt mange forskellige Excel-funktioner f.eks. tabeller eller pivottabeller, diagrammer og filtre. Endvidere kan forfatteren angive navngivne elementer til selektiv visning og definere parametre til at acceptere brugerindtastninger fra Excel Services.

2. Projektmappens forfatter gemmer derefter projektmappen i et dokumentbibliotek (eller i en netværks‑ eller webmappe), hvor den administreres og sikres af en administrator

3. Projektmappens forfatter og andre brugere kan oprette rapporter og webdelsider, der bruger projektmappen.

4. Mange forretningsbrugere kan få adgang til projektmappen ved at vise den i en browser. Hvis forfatteren oprettede eksterne dataforbindelser kan brugere endda opdatere dataene. Administratorer kan kontrollere sikkerheden og adgangen til projektmappen.

5. Brugere kan, med de fornødne rettigheder, kopiere projektmappens aktuelle tilstande og resultaterne af eventuelle interaktioner (f.eks. sortering og filtrering), som er foretaget under den seneste session, til en lokal computer til yderligere analyse i Excel.

Toppen af siden

Arbejde med en projektmappe i Excel Services

Du kan ganske vist ikke redigere dataene i en Excel-projektmappe i Excel Services, men du kan interagere med dataene på forskellige måder. Følgende tabel indeholder en liste over artikler, som kan hjælpe dig med at begynde at interagere med en projektmappe i Excel Services.

Artikel

Beskrivelse

Åbne en projektmappe i browseren

Lær hvordan du åbner en projektmappe til visning i browseren, eller hvoran den åbnes til redigering i Excel.

.Beregne formler i browserbaserede projektmapper

Få vist de seneste formelresultater ved at genberegne data i projektmappen.

Opdatere eksterne data i en browserbaseret projektmappe

Opdater data direkte fra en ekstern datakilde, f.eks. en database eller en OLAP-kube (Online Analytical Processing).

Sortere data i en projektmappe i browseren

Sortér oplysninger i projektmappekolonner

Filtrere data i en projektmappe i browseren

Brug filtre til kun at vælge de værdier, som matcher dine kriterier.

Finde tekst, tal eller datoer i projektmappen i browseren

Brug Søg til at finde målværdier i projektmappen.

Brug af diagrammer og pivotdiagramrapporter i en projektmappe i browseren

Gør projektmappen mere anvendelig ved at inkorporere diagrammer eller pivottabelrapporter.

Brug af parametre i en projektmappe i browseren

Midlertidigt ændre værdierne i celler ved at indtaste værdier for parametre for at opdatere resultaterne af en formel eller udføre en enkel hvad hvis-analyse.

Udskrive en Excel-projektmappe fra browseren

Kopiere projektmappen til Excel og derefter bruge alle funktionerne i Excel, til velformaterede udskrifter.

Toppen af siden

Toppen af siden

Udgive en projektmappe på et SharePoint-websted

Hvis du vil publicere en projektmappe på et SharePoint-websted, skal du først oprette projektmappen i Excel. Du kan inkludere mange Excel-funktioner, f.eks. tabeller, diagrammer og pivottabeller.

Tip: Excel Services understøtter de fleste funktioner i Excel, selvom nogle enkelte understøttes på en lidt anderledes måde. Du kan finde flere oplysninger om understøttede og ikke-understøttede funktioner i Forskelle mellem brug af en projektmappe i Excel og Excel Services.

Følgende tabel indeholder en liste over artikler, som kan hjælpe dig med at publicere en projektmappe iExcel Services.

Artikel

Beskrivelse

Publicere en projektmappe i Excel Services

Beskriver hvordan en projektmappe udgives, og hvordan indstillinger, som f.eks. parametre og navngivne elementer, anvendes.

Vejledning i at publicere en Excel-projektmappe som "én version af sandheden"

Giver en udførlig visning af projektmappeudgivelse, som omfatter konfiguration af administrative indstillinger

Redigere eller fjerne en projektmappe fra Excel Services

Beskriver hvordan man redigerer en udgivet projektmappe

Toppen af siden

Oprette forbindelse til eksterne data

En Excel-projektmappe kan lagre alle date med projektmappen eller den kan bruge dataforbindelser til at få adgang til eksternt lagrede data. Når du udgiver en projektmappe i Excel Services, er datalagringen den samme, uanset om projektmappen lagres i et dokumentbibliotek eller anvendes i webdelen Excel Web Access. Nogle projektmapper i Excel Services lagrer alle data i projektmappen og andre projektmapper har en eller flere forbindelser til eksterne datakilder, som f.eks. en database eller OLAP-kube.

En dataforbindelse indeholder oplysninger om, hvordan man lokaliserer, logger ind, forespørger på og får adgang til den eksterne datakilde. Forbindelsesoplysningerne kan gemmes i projektmappen, men de gemmes ofte i en .odc-fil (Office Data Connection (ODC), især når dataene deles af mange brugere, og når forbindelsesoplysningerne muligvis skal opdateres med jævne mellemrum. Projektmappens forfatter eller en administrator kan oprette forbindelsesoplysningerne i Microsoft Excel for at oprette forbindelsen og derefter eksportere forbindelsesoplysningerne til en .odc-fil. Få flere oplysninger om, hvordan der oprettes forbindelser til eksterne data i en Excel-projektmappe i Oversigt over oprettelse af forbindelse til (import af) data.

Det kan gøres lettere at gemme, sikre, dele og håndtere .odc filer, hvis en administrator angiver et SharePoint Server 2010-bibliotek for dataforbindelser (Data Connection Library (DCL), som et bibliotek, der er tillid til. Derefter kan en administrator håndtere eventuelle ændringer af forbindelsesoplysningerne fra én enkelt central fil, f.eks. en ændring fra en testserver til en produktionsserver. En opdateringsproces på både klient‑ og servercomputeren modtager opdaterede ændringer af forbindelsesfilen. Du kan også konfigurere SharePoint-tjenester og en brugers klientcomputer til automatisk at registrere ændringer i forbindelsesfilen. Du kan finde flere oplysninger om dataforbindelsesbiblioteker i Dele og administrere forbindelser til eksterne data.

Toppen af siden

Toppen af siden

Excel Services og Information Rights Management

Information Rights Management (IRM) er en teknologi som beskytter oplysninger mod uautoriseret adgang.IRM kan beskytte et dokument eller projektmappe og sikre, at kun udvalgte personer kan se følsomme oplysninger. Du kan f.eks. bruge IRM til at sikre, at kun udvalgte medlemmer af en bestyrelse har adgang til bestemte økonomiske data, før dataene bliver offentligt tilgængelige.

Windows SharePoint Services Version 3.0 eller nyere understøtter IRM i et dokumentbibliotek og alle dokumenterne i biblioteket (uanset om de individuelle dokumenter er aktiveret med IRM). Når dokumentet er overført til et dokumentbibliotek, hvor IRM er aktiveret, bliver dokumentet også IRM-aktiveret..

Excel Services vil ikke indlæse en Excel-projektmappe, som er blevet aktiveret med IRM, eller som kommer fra et dokumentbibliotek aktiveret med IRM. Du kan finde flere oplysninger i artiklen Information Rights Management i Office 2010.

Toppen af siden

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×