Introduktion til Access-programmering

Når du opretter en ny database, starter du typisk med at oprette flere databaseobjekter som f.eks. tabeller, formularer og rapporter. Til sidst når du dertil, hvor du skal tilføje noget programmering for at automatisere bestemte processer og binde databaseobjekterne sammen. I denne artikel kan du orientere dig om programmeringsværktøjerne i Access 2010.

Bemærk: Du kan føje VBA-kode (Visual Basic for Applications) til en webdatabase. Du kan imidlertid ikke køre denne kode, mens databasen kører i en webbrowser. Hvis webdatabasen indeholder VBA-kode, skal du først åbne webdatabasen ved hjælp af Access, før du kan køre koden. Hvis du vil udføre programmeringsopgaver i en webdatabase, skal du i stedet bruge Access-makroer.

Du kan finde flere oplysninger om webdatabaser i artiklen Opbygge en database til deling på internettet.

Denne artikel indeholder

Hvad er programmering?

Skal jeg bruge makroer, eller skal jeg bruge VBA-kode?

Brug af guiden Kommandoknap til at udføre almindelige programmeringsopgaver

Om makroer

Om VBA-kode

Konvertere makroer til VBA-kode

Lære at bruge Hjælp-systemet

Hvad er programmering?

I Access er programmering den proces, der går ud på at føje funktionalitet til databasen ved hjælp af Access-makroer eller VBA-kode (Visual Basic for Applications). Lad os f.eks. antage, at du har oprettet en formular og en rapport, og at du vil føje en kommandoknap til formularen, som, når du klikker på den, åbner rapporten. I dette tilfælde er programmeringen den proces, der går ud på at oprette en makro eller VBA-procedure og derefter angive kommandoknappens hændelsesegenskab VedKlik, så makroen eller proceduren køres, når du klikker på kommandoknappen. Til en simpel handling som at åbne en rapport kan du bruge guiden Kommandoknap til at gøre hele arbejdet, eller du kan slå guiden fra og selv foretage programmeringen.

Bemærk: I mange Microsoft Office-programmer bruges ordet "makro" til at referere til VBA-kode. Det kan forvirre Access-brugere, fordi ordet "makro" i Access refererer til en navngivet samling makrohandlinger, som du kan sammensætte ved hjælp af Makrogenerator. Makrohandlinger i Access udgør kun en delmængde af de kommandoer, der er tilgængelige i VBA. Med Makrogenerator får du en mere struktureret brugergrænseflade end med Visual Basic Editor, så du kan føje programmering til kontrolelementer uden at skulle lære VBA-kode. Du skal huske, at i artiklerne i Hjælp til Access omtales Access-makroer som makroer. Omvendt omtales VBA-kode som VBA, kode, en funktion eller en procedure. VBA-kode er indeholdt i klassemoduler (som er en del af individuelle formularer eller rapporter og typisk indeholder kode til netop de objekter) og i moduler (som ikke er bundet til specifikke objekter og typisk indeholder "global" kode, der kan bruges i hele databasen).

Objekter (som f.eks. formularer og rapporter) og kontrolelementer (som f.eks. kommandoknapper og tekstfelter) har forskellige hændelsesegenskaber, som du kan knytte makroer eller procedurer til. Hver hændelsesegenskab er knyttet til en bestemt hændelse som f.eks. at klikke på musen, åbne en formular eller redigere data i et tekstfelt. Hændelser kan også udløses af faktorer uden for Access, som f.eks systemhændelser, eller af makroer eller procedurer, der er knyttet til andre hændelser. Databasen kan blive kompleks, hvis du føjer mange makroer eller procedurer til flere forskellige hændelsesegenskaber tilhørende mange objekter, men i de fleste tilfælde kan du opnå de ønskede resultater med meget lidt programmering.

Toppen af siden

Skal jeg bruge makroer, eller skal jeg bruge VBA-kode?

Beslutningen om at bruge makroer, VBA eller begge dele afhænger primært af, hvordan du planlægger at implementere eller distribuere databasen. Hvis databasen f.eks. gemmes på computeren, og du er den eneste bruger, og du er fortrolig med at bruge VBA-kode, kan du beslutte dig for at bruge VBA til at udføre de fleste af programmeringsopgaverne. Men hvis du har i sinde at dele databasen med andre ved at placere den på en filserver, skal du måske undgå at bruge VBA af hensyn til sikkerheden. Hvis du har i sinde at udgive databasen som et program af typen Access Web Application, skal du bruge makroer i stedet for VBA til at udføre programmeringsopgaver, fordi VBA er inkompatibel med webudgivelsesfunktionen.

Access Web Applications    Access Web Applications er en ny funktion i Access 2010, som du kan bruge til at udgive et program på en Microsoft SharePoint-server, der kører Access Services. Det giver andre mulighed for at bruge databasen via en standardwebbrowser i stedet for at skulle installere Access på computeren. Da VBA-kode er inkompatibel med webudgivelsesfunktionen, må du dog kun bruge makroer til at udføre programmeringsopgaver, hvis du planlægger at udgive programmet som et program af typen Access Web Applications.

Når du designer nye programmer af typen Access Web Applications, skal du starte med at klikke på Tom webdatabase, første gang du starter Access. Dette begrænser mængden af funktioner, du kan bruge til at oprette databasen, så du sikrer, at webprogrammet kan udgives.

Klientprogrammer    Hvis du ikke planlægger at udgive programmet til en Access Services-server, skal du basere din beslutning om enten at bruge makroer eller VBA-kode på to overvejelser: sikkerhed og de funktioner, du vil have. Sikkerheden er et problem, fordi VBA kan bruges til at oprette kode, der enten bringer dine datas sikkerhed i fare eller kan skade filer på computeren. Når du bruger en database, der er oprettet af andre end dig selv, skal du kun aktivere VBA-kode, hvis du ved, at databasen kommer fra en pålidelig kilde. Når du opretter en database, der skal bruges af andre, skal du prøve at undgå at medtage programmeringsværktøjer, der kræver, at brugeren specifikt giver databasen status af en database, der er tillid til. Generelle teknikker til, hvordan du kan undgå, at brugerne skal have tillid til databasen, gennemgås senere i dette afsnit.

Du kan sikre databasen ved at prøve at bruge makroer, hvor det er muligt, og kun bruge VBA-programmering til handlinger, der ikke kan udføres med makrohandlinger. Du skal desuden prøve kun at bruge makrohandlinger, der ikke kræver, at du giver databasen status af en database, der er tillid til, for at den kan køres. Ved at begrænse brugen af makrohandlinger på denne måde kan brugerne have tillid til, at databasen ikke indeholder programmering, som kan skade dataene eller andre filer på deres computer.

Makroovervejelser

Access 2010 indeholder mange nye makrohandlinger, der gør det muligt at oprette mere effektive makroer, end du kan opbygge i tidligere versioner af Access. Nu kan du f.eks. oprette og bruge globale midlertidige variabler ved hjælp af makrohandlinger, og du kan håndtere fejl mere korrekt ved hjælp af de nye makrohandlinger til fejlhåndtering. I tidligere versioner af Access er disse funktioner kun tilgængelige med VBA. Derudover kan du integrere en makro direkte i et objekts eller et kontrolelements hændelsesegenskab. En integreret makro bliver en del af objektet eller kontrolelementet og forbliver sammen med objektet eller kontrolelementet, hvis det flyttes eller kopieres.

Makroer gør det nemt at håndtere mange programmeringsopgaver, som f.eks. at åbne og lukke formularer og køre rapporter. Du kan hurtigt og nemt binde de databaseobjekter (formularer, rapporter osv.) sammen, som du har oprettet, fordi der kun er en lille portion syntaks, du skal huske. Argumenterne til hver handling er vist i Makrogenerator.

Ud over den øgede sikkerhed og brugervenlighed, som opnås ved at bruge makroer, bruges makroer til at udføre følgende opgaver:

 • Tildele en nøgle en handling eller et sæt handlinger. Til det kræves, at der oprettes en makrogruppe med navnet AutoKeys.

 • Udføre en handling eller en række handlinger, første gang en database åbnes. Til det kræves, at der oprettes en makro med navnet AutoExec.

  Bemærk:  Makroen AutoExec afspilles før andre makroer og al anden VBA-kode, også selvom du har angivet en startformular i dialogboksen Access-indstillinger og knyttet en makro eller VBA-kode til formularens hændelse VedÅbning eller VedIndlæsning.

Du kan finde flere oplysninger om at opbygge makroer i afsnittet Om makroer.

VBA-overvejelser

Du skal bruge VBA-programmering i stedet for makroer, hvis du vil benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Bruge indbyggede funktioner eller oprette dine egne funktioner    Access indeholder mange indbyggede funktioner som f.eks. funktionen IPmt, som bruges til at beregne en rentebetaling. Du kan bruge disse indbyggede funktioner til at udføre beregninger uden at skulle oprette komplicerede udtryk. Ved hjælp af VBA-kode kan du også oprette dine egne funktioner til enten at udføre beregninger, der rækker ud over mulighederne med et udtryk eller til at erstatte komplekse udtryk. Derudover kan du bruge de funktioner, du opretter i udtryk, til at udføre en almindelig handling på flere objekter.

 • Oprette eller manipulere objekter    I de fleste tilfælde vil du synes, at det er nemmest at oprette og redigere et objekt i designvisning af objektet. I nogle situationer kan det dog være en god ide at manipulere definitionen af et objekt i koden. Ved hjælp af VBA kan du manipulere alle objekterne i en database og desuden selve databasen.

 • Udføre handlinger på systemniveau    Du kan udføre handlingen KørProgram i en makro for at køre et andet program (f.eks. Microsoft Excel) fra Access, men du kan ikke bruge en makro til meget andet uden for Access. Ved hjælp af VBA kan du kontrollere, om en fil findes på computeren, bruge Automation eller DDE (Dynamic Data Exchange) til at kommunikere med andre Microsoft Windows-baserede programmer som f.eks. Excel og kalde funktioner i DLL-filer (dynamic-link libraries) i Windows.

 • Manipulere poster én ad gangen    Du kan bruge VBA til at gennemgå et sæt poster, én post ad gangen, og udføre en handling på hver post. I modsætning hertil bruges makroer til et helt sæt poster på én gang.

Toppen af siden

Brug af guiden Kommandoknap til at udføre almindelige programmeringsopgaver

Hvis du tilføjer en kommandoknap i en formular, kan guiden Kommandoknap hjælpe dig i gang med programmeringen. Guiden hjælper dig med at oprette en kommandoknap, der skal bruges til at udføre en bestemt opgave. I en Access 2010-fil (.accdb) bruges guiden til at oprette en makro, der integreres i egenskaben VedKlik for kommandoknappen. I en .mdb- eller .adp-fil bruges guiden til at oprette VBA-kode, fordi integrerede makroer ikke er tilgængelige i disse filformater. I alle tilfælde kan du derefter redigere eller forbedre makroen eller VBA-koden, så den bedre opfylder dine behov.

 1. Højreklik i navigationsruden på den formular, hvor du vil tilføje kommandoknappen, og klik derefter på Designvisning.

 2. Klik på pil ned under fanen Design for at få vist galleriet Kontrolelementer, og kontrollér, at Brug kontrolelementguider er markeret.

 3. Klik på Knap i galleriet Kontrolelementer under fanen Design.

 4. Klik på det sted i formularens designgitter, hvor du vil placere kommandoknappen.

  Guiden Kommandoknap startes.

 5. Klik på hver kategori på listen Kategorier på den første side i guiden for at se, hvilke handlinger kommandoknappen kan programmeres til at udføre. Vælg den ønskede handling på listen Handlinger, og klik derefter på Næste.

 6. Klik på en af indstillingerne Tekst eller Billede, afhængigt af om der skal vises tekst eller et billede på kommandoknappen.

  • Hvis der skal vises tekst, kan du redigere teksten i feltet ved siden af indstillingen Tekst.

  • Hvis der skal vises et billede, foreslår guiden et billede på listen. Hvis du vil vælge et andet billede, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis alle billeder for at få vist en liste over alle kommandoknapbillederne i Access eller klikke på Gennemse for at vælge et billede, der er gemt et andet sted.

   Klik på Næste.

 7. Skriv et sigende navn til kommandoknappen. Dette trin er valgfrit, og dette navn vises ikke på kommandoknappen. Det er dog en god ide at angive et sigende navn, for når du senere skal referere til kommandoknappen (hvis du f.eks. angiver tabulatorrækkefølgen for kontrolelementer i formularen), er det meget lettere at skelne kommandoknapperne fra hinanden. Hvis formularen lukkes med kommandoknappen, kan du f.eks. give den navnet kmdLuk eller KommandoLuk.

 8. Klik på Udfør.

  Kommandoknappen placeres i formularen.

 9. Hvis du vil se, hvad guiden har "programmeret", kan du benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Hvis egenskabsarket ikke allerede vises, skal du trykke på F4 for at få det vist.

  2. Klik på fanen Hændelse i egenskabsarket.

  3. Klik på knappen Generer i egenskabsfeltet VedKlik Knapflade

   Makrogenerator startes, og den makro, som er blevet oprettet med guiden, vises. Du kan redigere makroen, hvis du vil (du kan finde flere oplysninger om at redigere en makro i afsnittet Om makroer). Når du er færdig, skal du klikke på Luk i gruppen Luk under fanen Design for at lukke Makrogenerator. Hvis du bliver spurgt, om du vil gemme ændringerne og opdatere egenskaben, skal du klikke på Ja for at gemme ændringerne eller på Nej for at afvise ændringerne.

 10. Klik på Vis i gruppen Visninger under fanen Design, og klik derefter på Formularvisning. Klik på den nye kommandoknap for at kontrollere, at den fungerer, som den skal.

Toppen af siden

Om makroer

En makro er et værktøj, du kan bruge til at automatisere opgaver og tilføje funktioner i formularer, rapporter og kontrolelementer. Hvis du f.eks. tilføjer en kommandoknap i en formular, knytter du knappens hændelsesegenskab VedKlik til en makro, der indeholder de kommandoer, der skal udføres med knappen, hver gang der klikkes på den.

Det er en god ide at betragte Access-makroer som et forenklet programmeringssprog, hvor du kan oprette kode ved at opbygge en liste over handling, der skal udføres. Når du opbygger en makro, vælger du de enkelte handlinger på en rulleliste og udfylder derefter de krævede oplysninger til hver handling. Med makroer kan du tilføje funktioner i formularer, rapporter og kontrolelementer uden at skrive kode i et VBA-modul. Makroer indeholder et undersæt af de kommandoer, der er tilgængelige i VBA, og de fleste synes, det er nemmere at opbygge en makro end at skrive VBA-kode.

Du opretter en makro ved hjælp af Makrogenerator, som er vist i nedenstående illustration.

Makrogenerator i Access 2010

Sådan vises Makrogenerator:

 • Klik på Makro i gruppen Makroer og kode under fanen Opret.

Toppen af siden

Om VBA-kode

På samme måde som makroer giver VBA dig mulighed for at føje automatisering og anden funktionalitet til dit Access-program. Du kan udvide funktionerne i VBA med objekter fra tredjepart, og du kan skrive dine egne funktioner og procedurer, der opfylder dine specifikke behov.

Bemærk: Du kan føje VBA-kode (Visual Basic for Applications) til en webdatabase. Du kan imidlertid ikke køre denne kode, mens databasen kører i en webbrowser. Hvis webdatabasen indeholder VBA-kode, skal du først åbne webdatabasen ved hjælp af Access, før du kan køre koden. Hvis du vil udføre programmeringsopgaver i en webdatabase, skal du i stedet bruge Access-makroer.

Du kan finde flere oplysninger om webdatabaser i artiklen Opbygge en database til deling på internettet.

Du kan hurtigt komme i gang med VBA-programmering ved først at oprette en Access-makro og derefter konvertere den til VBA-kode. Du kan finde en vejledning hertil i afsnittet Konvertere makroer til VBA-kode. Med denne funktion oprettes et nyt VBA-modul, der bruges til at udføre de tilsvarende handlinger i makroen. Funktionen bruges også til at åbne Visual Basic Editor, så du kan begynde at redigere proceduren. Når du arbejder i Visual Basic Editor, kan du klikke på nøgleord og trykke på F1 for at starte Access Developer Hjælp og få mere at vide om hvert nøgleord. Derefter kan du udforske Access Developer Hjælp og finde nye kommandoer, der kan hjælpe dig med at udføre de ønskede programmeringsopgaver.

Toppen af siden

Konvertere makroer til VBA-kode

Du kan bruge Access 2010 til automatisk at konvertere makroer til VBA-moduler eller klassemoduler. Du kan konvertere makroer, der er knyttet til en formular eller rapport, hvad enten de findes som separate objekter eller som integrerede makroer. Du kan også konvertere globale makroer, der ikke er knyttet til en bestemt formular eller rapport.

Bemærk: Du kan føje VBA-kode (Visual Basic for Applications) til en webdatabase. Du kan imidlertid ikke køre denne kode, mens databasen kører i en webbrowser. Hvis webdatabasen indeholder VBA-kode, skal du først åbne webdatabasen ved hjælp af Access, før du kan køre koden. Hvis du vil udføre programmeringsopgaver i en webdatabase, skal du i stedet bruge Access-makroer.

Du kan finde flere oplysninger om webdatabaser i artiklen Opbygge en database til deling på internettet.

Konvertere makroer, der er knyttet til en formular eller rapport

I denne proces bliver alle makroer, der refereres til eller er integreret i en formular eller rapport (eller et af de tilhørende kontrolelementer), konverteret til VBA. VBA-koden tilføjes i formularens eller rapportens klassemodul. Klassemodulet bliver en del af formularen eller rapporten og flyttes sammen med formularen eller rapporten, hvis formularen eller rapporten flyttes eller kopieres.

 1. Højreklik på formularen eller rapporten i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning.

 2. Klik på Konverter formularens makroer til Visual Basic eller på Konverter rapportens makroer til Visual Basic i gruppen Funktioner under fanen Design.

 3. Vælg, om der skal føjes fejlhåndteringskode til de funktioner, der oprettes, i dialogboksen Konverter formularmakroer eller Konverter rapportmakroer. Hvis du har nogen kommentarer i dine makroer, skal du vælge, om du også vil have dem medtaget som kommentarer i funktionerne. Klik på Konverter for at fortsætte.

  Hvis der ikke findes noget klassemodul til formularen eller rapporten, oprettes der et, og der føjes en procedure til modulet for hver makro, der er knyttet til formularen eller rapporten. Hændelsesegenskaberne for formularen eller rapporten ændres også, så de kører de nye VBA-procedurer i stedet for makroerne.

 4. Sådan får du vist og redigerer VBA-koden:

  1. Tryk på F4 for at få vist egenskabsarket, mens formularen eller rapporten stadig er åben i designvisning, hvis egenskabsarket ikke allerede vises.

  2. Klik i et egenskabsfelt, hvor [Hændelsesprocedure] vises, under fanen Hændelse i egenskabsarket, og klik derefter på knappen Generer Knapflade . Hvis du vil have vist hændelsesegenskaberne for et bestemt kontrolelement, skal du klikke på kontrolelementet for at markere det. Hvis du vil have vist hændelsesegenskaberne for hele formularen eller rapporten, skal du vælge Formular eller Rapport på rullelisten øverst i egenskabsarket.

   Visual Basic Editor åbnes, og hændelsesproceduren vises i det tilhørende klassemodul. Du kan rulle op eller ned for at få vist andre procedurer i samme klassemodul.

Konvertere globale makroer

 1. Højreklik på den makro, du vil konvertere, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning.

 2. Klik på Konverter makroer til Visual Basic i gruppen Funktioner under fanen Design.

 3. Vælg de ønskede indstillinger i dialogboksen Konverter makro, og klik derefter på Konverter.

  Makroen konverteres, og Visual Basic Editor åbnes.

 4. Sådan får du vist og redigerer VBA-koden:

  1. Klik på Projektstifinder i menuen Vis i Visual Basic Editor, hvis ruden Projektstifinder ikke vises.

  2. Udvid træet under navnet på den database, du arbejder i.

  3. Dobbeltklik på modulet Konverteret makro-makronavn under Moduler.

   Modulet åbnes i Visual Basic Editor.

Knytte en VBA-funktion til en hændelsesegenskab

Når du konverterer en global makro til VBA, placeres VBA-koden i et standardmodul. I modsætning til et klassemodul er et standardmodul ikke en del af en formular eller rapport. Du vil sandsynligvis knytte funktionen til en hændelsesegenskab i en formular, en rapport eller et kontrolelement, så koden køres, præcis når og hvor du ønsker det. Det kan du gøre ved enten at kopiere VBA-koden til et klassemodul og derefter knytte den til en hændelsesegenskab eller ved at foretage et særligt kald fra hændelsesegenskaben til standardmodulet ved hjælp af følgende fremgangsmåde.

 1. Notér funktionens navn i Visual Basic Editor. Hvis du f.eks. har konverteret en makro med navnet MinMakro, er funktionens navn MinMakro().

 2. Luk Visual Basic Editor.

 3. Højreklik i navigationsruden på den formular eller rapport, som du vil knytte funktionen til, og klik derefter på Designvisning.

 4. Klik på det kontrolelement eller den sektion, du vil knytte funktionen til.

 5. Hvis egenskabsarket ikke allerede vises, skal du trykke på F4 for at få det vist.

 6. Klik på det hændelsesegenskabsfelt under fanen Hændelse i egenskabsarket, som du vil knytte funktionen til.

 7. Skriv et lighedstegn (=) i egenskabsfeltet efterfulgt af navnet på funktionen – f.eks. =MinMakro(). Husk at medtage parenteserne.

 8. Gem formularen eller rapporten ved at klikke på Gem på værktøjslinjen Hurtig adgang.

 9. Dobbeltklik på formularen eller rapporten i navigationsruden, og test den for at se, at koden kører, som den skal.

Nu kender du de grundlæggende trin, når du skal tilføje VBA-kode i din database. I denne artikel beskrives kun de grundlæggende elementer. Der findes mange fremragende opslagsværker og onlineressourcer, som kan hjælpe dig med at udvikle dine programmeringsfærdigheder.

Toppen af siden

Lære at bruge Hjælp-systemet

I Access 2010 er der mange måder, du kan få hjælp til programmering på. Du kan få Hjælp når som helst ved at klikke på knappen Hjælp i øverste højre hjørne af vinduet i Access.

Knappen Hjælp

Vinduet Hjælp vises i Access.

Når du opbygger en makro eller VBA-procedure, kan du også klikke på en makrohandling, et nøgleord eller et indbygget funktionsnavn og derefter trykke på F1. I de fleste tilfælde vises Hjælp-emnet til det element, du har klikket på.

Når vinduet Hjælp er åbent, skal du bruge navigationsknapperne på værktøjslinjen til at flytte mellem siderne.

Værktøjslinjer i Help Viewer

Klik f.eks. på Startside for at få vist indholdsfortegnelsen, og klik derefter på knappen Tilbage, Frem, Stop eller Opdater for at flytte mellem emnerne eller for at genindlæse et emne. Du kan også søge i Hjælp-systemet efter bestemte oplysninger ved at angive søgeordene i feltet under værktøjslinjen og derefter trykke på Enter eller klikke på Søg.

Når du søger efter oplysninger om programmering, er det som regel nyttigt at undersøge Access Developer Hjælp foruden Access Hjælp.

Skifte til Access Developer Hjælp

 1. Klik på rullepilen ved siden af knappen Søg.

  Knappen Søg i Hjælp

  I vinduet Hjælp vises en liste over tilgængelige Hjælp-emner, som du kan gennemse.

  Listen Søg i Hjælp

 2. Hvis du har oprettet forbindelse til internettet, skal du klikke på Udviklerreference under Indhold fra Office.com. Vi anbefaler, at du bruger denne metode, fordi indholdet fra Office.com altid er det mest opdaterede. Hvis du ikke har oprettet forbindelse til internettet, eller hvis systemadministratoren har deaktiveret muligheden for, at der oprettes forbindelse til internettet i vinduet Hjælp, kan du alligevel få vist Access Developer Hjælp ved at klikke på Udviklerreference under Lokalt indhold.

 3. Du kan gennemse Hjælp ved hjælp af linkene i indholdsfortegnelsen eller ved at skrive søgeord i feltet lige under værktøjslinjen og derefter trykke på Enter.

 4. Du kan skifte tilbage til Access Hjælp ved at klikke på rullepilen ved siden af knappen Søg og derefter klikke på Access Hjælp under Indhold fra Office.com eller Lokalt indhold.

Du kan finde flere oplysninger om at bruge Hjælp offline eller online ved at klikke på menuen Forbindelsesstatus i nederste højre hjørne af vinduet Hjælp og derefter klikke på Forklar disse indstillinger.

Meddelelsen Forbindelsesstatus i Help Viewer

Toppen af siden

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×