Introduktion til ASP.NET-mastersider

En masterside er en ASP.NET-side, der har filtypenavnet .master. Mastersider gør det muligt for dig at oprette et ensartet udseende og layout for siderne i dit websted eller dit program.

Denne artikel indeholder en oversigt over mastersider, herunder Oversigt over mastersider, indholdssider, indholdspladsholdere og indholdskontrolelementer og indholdsområder. Denne artikel indeholder også overvejelser om brugen af mastersider i såvel Windows SharePoint Services 3.0 som Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Vigtigt: For at bruge mastersider skal dit websted være placeret på en server, der kører Windows SharePoint Services 3.0 eller Office SharePoint Server 2007.

I denne artikel

Hvad er en masterside?

Hvor er mastersider placeret?

Hvad er fordelene ved at bruge mastersider?

Hvad er indlejrede mastersider?

Hvad er indholdssider?

Hvad er indholdspladsholderkontrolelementer, indholdskontrolelementer, og indholdsområder?

Hvad er anderledes med mastersider i Office SharePoint Server 2007?

Kan jeg brugerdefinere den masterside, der styrer webstedets administrationssider?

Oprette brugerdefinerede mastersider

Hvad er en masterside?

Mastersider er en funktion af ASP.NET 2.0, som fungerer på samme måde i Windows SharePoint Services 3.0 og Office SharePoint Server 2007 som i ASP.NET 2.0. Med brug af mastersider kan du oprette en enkelt sideskabelon og derefter bruge denne skabelon som grundlag for flere sider i et program, i stedet for at skulle opbygge hver ny side fra bunden.

For at de skal kunne vises i browseren, kræver mastersider faktisk to separate dele, selve mastersiden og en indholdsside. En masterside definerer det fælles layout og navigationen, ligesom det fælles standardindhold, for alle de indholdssider, der er knyttet til den. En indholdsside er en entydig side. Når siden vises i browseren, leverer mastersiden det fælles indhold og indholdssiden leverer det sidespecifikke indhold.

Først opretter du en enkelt masterside til at definere både udseendet og standardopførslen, enten for alle siderne i dit websted eller for en specifik gruppe af disse sider. Derefter kan du oprette individuelle indholdssider, der indeholder det entydige indhold, som du vil vise på hver individuel side. Mastersiden flettes sammen med indholdssiderne for at give en færdig, vist side, der kombinerer layoutet fra mastersiden med indholdet fra indholdssiden.

Da der er fuld designtidspunktsunderstøttelse af mastersider i Microsoft Office SharePoint Designer 2007, kan du se nøjagtigt, hvordan din færdige side vil se ud, mens du er i gang med at designe den.

Forestil dig f.eks., at du ønsker at alle sider i et websted skal bruge det samme layout med tre kolonner, sammen med en standardoverskrift og en navigationsmenu. I dette tilfælde kan du oprette en masterside, der har det ønskede layout, og derefter knytte alle siderne i webstedet til den masterside. Ved at oprette en enkelt masterside undgår du arbejdet med at genoprette det fælles indhold for hver side. Endvidere behøver du bare at ændre mastersiden, hvis du på noget tidspunkt beslutter dig for at ændre alle sidernes layout.

Alle websteder i Windows SharePoint Services 3.0 og Office SharePoint Server 2007, der er oprettet fra en webstedsdefinition, indeholder en Default.master, der definerer webstedets standardudseende. Endvidere indeholder Office SharePoint Server 2007 også flere brugerdefinerede mastersider. Ligesom Default.master-siden indeholder disse brugerdefinerede mastersider indholdspladsholderne, der gør det muligt at vise SharePoint-indhold, som f.eks. lister og biblioteker, og de kan bruges sammen med Office SharePoint Server 2007 til at definere et helt websteds udseende. Du kan finde flere oplysninger om at bruge mastersider med Office SharePoint Server 2007 i det senere afsnit Hvordan er mastersider implementeret anderledes i Office SharePoint Server 2007 end i Windows SharePoint Services 3.0?

Toppen af siden

Hvor er mastersider placeret?

Standardmastersiden er placeret i Oversigt over mastersider i Office SharePoint Designer 2007, Oversigt over mastersider er mappen masterside, som er placeret i mappen _catalogs i Mappeliste.

Default.master i Mappeliste

Hvis du opretter brugerdefinerede mastersider, er det en god ide at lagre dem i den samme masterpage-mappe. På den måde kan du let finde og administrere alle dine mastersider til webstedet på et sted.

Du kan også identificere placeringen af den masterside, som enhver indholdsside er knyttet til, ved at se på mastersideindikatoren i indholdssidens øverste højre hjørne.

Identificere placeringen af og navnet på mastersiden ved at bruge brødkrummen

Toppen af siden

Hvad er fordelene ved at bruge mastersider?

Ved at bruge mastersider kan du let ændre udseendet af alle siderne på tværs af hele webstedet. Mastersider giver også:

  • En forbedret oplevelse ved redigering af SharePoint-sider    Udviklere og designere kan spare tid og ressourcer ved at gøre designændringer på en enkelt masterside og automatisk sprede disse ændringer til alle indholdssiderne, der er knyttet til den masterside.

  • Redigering på webstedsniveau    Brugere kan redigere mastersideelementer på deres websted på et enkelt sted. De kan også gå tilbage til det samme enkelte sted for at gøre yderligere ændringer og behøver ikke brugerdefinere alle indholdssiderne, der bruger disse fælles elementer.

  • Professionelt udseende websteder    Brugere kan let oprette en ny side, som har SharePoint-udseendet. Ved at referere til standardmastersiden viser en ny side, der er baseret på den, det samme udseende og får også eventuelle fremtidige opdateringer af mastersiden.

  • Mere ensartede sider og en forbedret slutbrugeroplevelse    Da alle de sider, der er knyttet til en masterside, har det samme ensartede udseende, kan besøgere på et websted bladre fra en kerneside i SharePoint til en side, der er tilføjet af en tredjepartsløsning, eller til en side, der er brugerdefineret af webdesigneren, og ikke bemærke nogen forskel i den måde, som webstedet ser ud på eller på, hvordan kontrolelementerne fungerer.

  • Effektiv webstedsadministration    Brug af mastersider forbedrer webstedsadministrationen, idet du kan ændre udseendet af hele dit websted gennem kun at brugerdefinere mastersiden. Du behøver ikke ændre hver enkelt side på webstedet.

Toppen af siden

Hvad er indlejrede mastersider?

Mastersider kan også være indlejrede, hvilket betyder at en masterside refererer til en anden som dens masterside. Du kan f.eks. have en masterside, der indeholder logoet og webstedets primære navigation, en anden masterside, der har et layout med to kolonner, og en tredje masterside, der har et layout med tre kolonner. Begge mastersiderne, der har et layout med kolonner, kan knyttes til hovedmastersiden, for at kunne vise de fælles elementer logo og navigation fra den master.

Toppen af siden

Hvad er indholdssider?

Indholdssider er ASP.NET-sider, der har det almindelige filtypenavn .aspx. Endvidere indeholder hver indholdsside et @page-direktiv, som identificerer mastersiden, som den indholdsside er knyttet til. Det følgende er et eksempel på et @page-direktiv:

<%@ Page MasterPageFile="~masterurl/default.master" %>

Som standard indeholder et SharePoint-websted adskillige indholdssider – som f.eks. listevisningssider, listeformularsider og webdelssider – som indeholder det indhold, der skal vises i sidens brødtekst. Når en besøger til webstedet anmoder om en side i webbrowseren, flettes indholdssiden sammen med mastersiden for tilsammen at give den side, som brugeren ser i webbrowseren. Alle indholdssider deler den samme sidestruktur og fælles funktioner med mastersiden, som de er knyttet til.

I Windows SharePoint Services 3.0 anvendes Default.master til alle standardindholdssider, herunder:

  • Default.aspx

  • Standardindholdssider – herunder AllItems.aspx, DispForm.aspx, NewForm.aspx og EditForm.aspx – som indeholder listevisninger og listeformularer

  • Standardindholdssider – herunder Upload.aspx og WebFldr.aspx – som indeholder visninger og formularer for dokumentbibliotekerne

Toppen af siden

Hvad er indholdspladsholderkontrolelementer, indholdskontrolelementer, og indholdsområder?

Indholdspladsholderkontrolelementer indikerer områder med udskifteligt indhold på mastersiden. De vises i kodevisning som <asp:ContentPlaceHolder>, og er knyttet til deres respektive indholdspladsholderkontrolelementer med attributten indholdspladsholderid. Indholdspladsholderne definerer standardindhold for området, der er defineret af indholdspladsholderkontrolelementet. Standardindholdet defineret af indholdspladsholdere kan ændres inde på mastersiden, så at ændringerne vises på hver side, som mastersiden er knyttet til.

Endvidere kan indholdskontrolelementer (som vises i kodevisning som <asp:Content>) bruges på en individuel indholdsside til at tilsidesætte standardindholdet for den indholdspladsholder, som leveres af mastersiden.

Et indholdsområde er det område på en masterside, der er defineret af en enkelt indholdspladsholder, som vist her.

Indholdsområde i designvisning

I kodevisning er et indholdsområde omgivet af enten indholdspladsholderkontrolelementkoder (hvis indholdet leveres af mastersiden) eller af indholdskontrolelementkoder (hvis indholdet er brugerdefineret indhold på en individuel indholdsside).

Bemærk: Indhold i en indholdspladsholder, der leveres af mastersiderne, vises ikke i den pladsholder på en indholdsside.

Når du flytter markøren henover indholdsområder på en indholdsside, der leveres af mastersiden og derfor ikke kan redigeres, erstatter Markørens udseende på et uredigerbart område markøren.

Default.master-siden i Windows SharePoint Services 3.0 indeholder mange standardindholdspladsholderkontrolelementer. Du kan finde flere oplysninger om indholdspladsholdere i artiklen Ændre standardindholdspladsholdere i SharePoint.

Toppen af siden

Hvad er anderledes med mastersider i Office SharePoint Server 2007?

Mastersider i både Windows SharePoint Services 3.0 og Office SharePoint Server 2007 er baseret på ASP.NET 2.0. Mastersider implementeres imidlertid noget anderledes i Office SharePoint Server 2007 end i Windows SharePoint Services 3.0.

Websteder i såvel Windows SharePoint Services 3.0 som Office SharePoint Server 2007 indeholder f.eks. en standardmasterside, der hedder Default.master, men Office SharePoint Server 2007 indeholder også flere alternative mastersider, kaldet brugerdefinerede mastere. Alle disse brugerdefinerede mastere kan også ændres.

Endvidere kan du ændre indstillingerne for et websted i Office SharePoint Server 2007 i browseren, så at alle underordnede websteder arver den samme masterside. I Windows SharePoint Services 3.0 skal du imidlertid angive mastersiden for webstedet inde fra webstedet, hvor den anvendes. Med andre ord kan du ikke automatisk anvende en masterside på alle de underordnede websteder i et websted i Windows SharePoint Services 3.0.

Toppen af siden

Kan jeg brugerdefinere den masterside, der styrer webstedets administrationssider?

Generelt, nej. Webstedsadministrationssider er placeret i mappen _layouts, og de styres af en masterside, der er placeret på serveren. Hvis du kører Office SharePoint Designer 2007 på selve serveren, kan du åbne mastersiden og gøre ændringer, men dette kan ikke anbefales.

Toppen af siden

Oprette brugerdefinerede mastersider

Med Office SharePoint Designer 2007 kan du oprette en brugerdefineret masterside og derefter anvende den brugerdefinerede masterside på dit SharePoint-websted. Du kan oprette en brugerdefineret masterside ved enten at ændre den eksisterende masterside, der følger med dit SharePoint-websted, eller bygge en helt ny masterside.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×