Log på

Introduktion - Oprette en publikation

Du kan oprette dine publikationer med professionelt designede Microsoft Publisher 2010-skabeloner, tilpasse skabelonerne efter behov og derefter genbruge skabelonerne. Har du brug for at oprette flere publikationer til den samme virksomhed? Du kan oprette forskellige publikationstyper, der bruger de samme indstillinger og oplysninger, f.eks. det samme farveskema og firmaoplysningssæt.

I denne artikel beskrives de trin, du skal bruge for at oprette en trefløjet brochure. Først skal du hente skabelonen fra skabelonsamlingen på Office Online. Du skal derefter oprette en ny publikation ud fra skabelonen. Og til sidst skal du bruge Backstage-visningen til at angive de firmaoplysninger, der skal bruges i publikationen.

I denne artikel

Hente en skabelon

Oprette publikationen

Angive firmaoplysninger

Hente en skabelon

Denne publikation bliver en trefløjet brochure, som laves ud fra en skabelon i skabelonsamlingen på Office Online.

 1. Klik på dette link for at åbne Trefløjet firmabrochure (designet Officiel).

 2. Klik på knappen Hent, acceptér standardindstillingerne i dialogboksen Gem som, og tillad, at programmet åbner indholdet, hvis du bliver bedt om det. I Publisher 2010 åbnes derefter skabelonen med den trefløjede brochure.

Oprette publikationen

Skabelonen indeholder to sider, som vises i ruden Sidenavigation:

Trefløjet brochure med to sider vist i navigationsruden i Publisher 2010

Publikationen åbnes på side et. Der vises pladsholdertekst og ‑billeder, og på den første side er der en pladsholder til firmaoplysninger, som du skal opdatere om et øjeblik. Start med at erstatte billede af en stabel bøger på første side med et clipartbillede af en postpakke:

 1. Klik på billedet af stablen med bøger i den venstre rude på første side.

 2. Klik på fanen Indsæt på båndet, og vælg derefter Clipart.

 3. I feltet Søg efteri ruden Clipart skal du skrive: kasser.

 4. I feltet Resultater skal være skal du fjerne markeringen i alle afkrydsningsfelter undtagen Illustrationer og derefter markere afkrydsningsfeltet Medtag Office.com-indhold.

 5. Klik på Søg for at starte søgningen.

 6. Du kan indsætte et clipartbillede fra resultatlisten ved at dobbeltklikke på et billede som dette:
  Clipart med en pakke

  Bemærk:  Vælg et af billederne med en kasse. Det behøver ikke at være det billede, der er vist her.

Hvis billedet ikke passer helt præcist til området, vil det se ud som dette:

Clipart med beskæringsramme og håndtag i Publisher 2010

Du kan tydeligt se den del af billedet, der passer ind på den plads, hvor billedet af en stabel bøger var indsat. Den del af billedet, der ikke passer ind, er nedtonet, og den bliver ikke vist, når pbulikationen udskrives. De sorte streger og hjørner, der indrammer billedet, kaldes for beskæringshåndtag, og de bruges til at beskære billedet.

Sådan beskæres billedet, så hele billedet vises:

 1. Flyt musen over beskæringshåndtaget i nederste højre hjørne. Markøren ændres til et lille sort hjørne.

 2. Klik, og træk markøren ned til bunden af det undeliggende billede.

 3. Flyt derefter musen til beskæringshåndtaget i øverste højre hjørne, klik, og træk markøren for at få vist hele billedet.

Nu vises hele billedet, men det nederste hjørne af pakken findes under den nederste kant af brochurens venstre del.

Sådan flyttes billedet:

 1. Flyt musen over billedet, så markøren ændres til en flyttemarkør Flyttemarkør.

 2. Træk billedet opad, så hele billedet passer over den nederste kant af brochurens venstre sektion.

Udskift nu de to billeder på side to med andre clipartbilleder af pakker. Du kan også udskifte pladsholderteksten i tekstfelterne, hvis du vil.

Toppen af siden

Angive firmaoplysninger

Du har muligvis ikke nogen oplysninger, som du betrager som firmaoplysninger. Det kan f.eks. være, at du opretter publikationen til kommunalt brug, eller at du opretter et nyhedsbrev til velgørende formål, eller det kan være, at du opretter publikationer til familiens loppemarked. Alligevel vil der være oplysninger, som du gerne vil genbruge i dine publikationer. Så følg med, når der skal oprettes oplysninger om organisationen i Backstage-visning.

 1. Klik på fanen Filer (du kan finde flere oplysninger om fanen Filer og Backstage-visningen i afsnittet Hvad er visningen Backstage, og hvor er den?).

 2. Klik på Rediger firmaoplysninger under fanen Oplysninger.

 3. Angiv alle relevante oplysninger i Opret nyt formaoplysningssæt ved at klikke på tekstfelterne og klikke på knappen Skift, hvis du vil ændre logoet. Du kan til enhver til vende tilbage og rette oplysningerne. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Firmaoplysninger, Designkontrol og Indstillinger for udskrivning på trykkeri.
  Opret et nyt firmaoplysningssæt i Publisher 2010

  Bemærk:  Du kan også åbne denne dialogboks ved at klikke på Firmaoplysninger under fanen Indsæt og vælge Rediger firmaoplysninger.

 4. Skriv et navn i feltet Navn på firmaoplysningssæt, og tryk på Gem.

 5. Klik på Opdater publikation.

 6. Klik på fanen Filer for at komme tilbage til publikationen.

Nu er brochuren blevet tilpasset med billeder og tekst og med firmaoplysninger, som kan genbruges.

Det næste trin er at udskrive brochuren. Det kan du læse mere om i afsnittet Introduktion - Udskrive en publikation.

Toppen af sidenVar disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre det?

Hvordan kan vi forbedre det?

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!