Installere et Access 2007-program

Microsoft Office Access 2007 er en platform, hvor du har rige muligheder for at udvikle databaseprogrammer. Et databaseprogram er et computerprogram, som både indeholder en metode til at gemme og administrere data og en brugergrænseflade, der følger logikken i forretningsopgaver (programlogik).

Hvis du vil installere Office Access 2007-programmer, der kan køre på en brugers computer, uden at selve Access 2007 er installeret, kan du distribuere dem sammen med Access 2007 Runtime, som kan hentes gratis på Microsoft Download Center.

I denne artikel beskrives grundlæggende installationsplanlægning, funktionerne i Access 2007 Runtime, og hvordan du overfører Runtime-programmet. Artiklen giver også en oversigt over installation af databaseprogrammer ved hjælp af Access 2007. Yderligere oplysninger om planlægning, design og installation af et Access 2007-program kan du finde ved at søge på webstederne MSDN og Technet og ved at klikke på hyperlinkene i afsnittet Se også i denne artikel.

Hvad vil du foretage dig?

Planlægge installation

Om Access 2007 Runtime

Hente Access 2007 Runtime

Installere et Access 2007-program

Planlægge installation

Inden du starter, skal du stille dig selv følgende spørgsmål om den måde programmet installeres på.

Skal dataene og logikken være adskilt?

Du kan oprette et Access 2007-program, der kombinerer datastyring og programlogik i én fil. Dette er standardprogramstrukturen i Access 2007. At kombinere datastyring og programlogik i én fil udgør den enkleste installationsmetode, men metoden fungerer bedst, hvis der kun er én person, som bruger programmet ad gangen, og metoden involverer en risiko. En bruger kan f.eks. forårsage datatab ved utilsigtet at slette eller beskadige programfilen.

I de fleste tilfælde bør du adskille datastyring og programlogik. Et måde at gøre det på er ved at bruge kommandoen Access-database (under fanen Databaseværktøjer i gruppen Databaseværktøjer) til at opdele databaseprogrammet i to Access-filer: én til data og én til logik. Når du bruger kommandoen Access-database, opretter Access en fil med endelsen "_be" (som betyder "back-end") føjet til filnavnet – hvis databasens oprindelige filnavn f.eks. er "Database1.accdb", oprettes der en ny database med filnavnet "Database1_be.accdb".

En anden måde at adskille datastyring og programlogik på er ved at bruge et databaseserverprogram (f.eks. Microsoft SQL Server) til datastyring og Access til programlogik.

Overvej følgende, når du skal beslutte, om en enkelt Access-fil er nok til både datastyring og programlogik:

 • Dataintegritet og sikkerhed    Access 2007-brugere skal have læse- og skriveadgang til den fil, der indeholder programlogikken. Hvis du kombinerer data og logik i én fil, bliver dataene udsat for samme risici som programlogikken.

  Et Access 2007-program, der bruger adskilte logik- og datafiler, kan beskytte dataintegriteten og sikkerheden ved at udnytte NTFS-sikkerhedsfunktioner. Da brugere kun skal have eksplicit læse- og skriveadgang til programlogikfilen, kan datafilen gøres mere sikker.

  Dit program kræver muligvis flere sikkerhedsindstillinger, f.eks. mulighed for at styre, hvilke brugere der har adgang til bestemte data. I så fald bør du bruge et serverprodukt som f.eks. SQL Server eller et Windows-serveroperativsystem med Windows SharePoint Services til at lagre og administrere programdata og bruge Access til at levere programlogikken.

 • Skalerbarhed    En Access 2007-fil kan maksimalt være på 2 GB (gigabyte). Selvom 2 GB er en betydelig mængde tekstdata, kan det være utilstrækkeligt til visse programmer, særligt programmer, der indeholder vedhæftede filer i databaseposterne. Hvis du adskiller data og logik, kan programmet indeholde flere data. Hvis du forventer, at brugerne vil lagre mange data, kan du overveje at bruge mere end én Access 2007-datafil.

  Du bør også gennemgå programspecifikationerne for Access 2007 for at undersøge andre skalerbarhedsoplysninger. Der er hyperlinks til flere oplysninger om specifikationer for Access 2007 i afsnittet Se også.

 • Netværk    Hvis flere brugere skal benytte programmet på samme tid over et netværk, er der større risiko for, at der kan opstå dataødelæggelse, hvis data og logik er kombineret i én fil. Og hvis du kombinerer data og logik i én Access-fil, kan du ikke optimere den netværkstrafik, som Access skaber. Hvis flere brugere samtidig skal benytte programmet over et netværk, bør du derfor adskille data og logik, enten ved at bruge to eller flere Access-filer eller ved at bruge et databaseserverprodukt til data og Access til programlogik.

Hvordan bliver netværksmiljøet?

Hvis brugerne alle befinder sig på samme lokale netværk (LAN), eller hvis programmet ikke bruges over et netværk, kan en enkelt programfil under de fleste omstændigheder klare opgaven. Men netværkets ydeevne forbedres, hvis du adskiller data og logik i separate filer. Hvis brugerne ikke er på samme lokale netværk, bør du overveje at bruge en serverplatform til at gemme og administrere dataene og bruge Access til programlogikken.

Har brugerne Access 2007?

Hvis alle brugerne har installeret Access 2007 på deres computer, kan de åbne og bruge programmet, nøjagtigt som de gør med enhver anden Access 2007-databasefil.

Hvis nogle af eller alle brugerne ikke har installeret Access 2007 på deres computer, skal du installere Access 2007 Runtime hos disse brugere, når du installerer programmet.

Toppen af siden

Om Access 2007 Runtime

Access 2007 Runtime er et distribuerbart program, som giver personer, der ikke har installeret Access 2007 på computeren, mulighed for at bruge Access 2007-databaseprogrammer. Når du åbner en Access 2007-database ved hjælp af Access 2007 Runtime, åbnes databasen i kørselstilstand.

Hvad er kørselstilstand?

Kørselstilstand er en driftstilstand i Access 2007, hvor bestemte Access 2007-funktioner ikke er tilgængelige som standard. Nogle af disse utilgængelige funktioner kan dog gøres tilgængelige i kørselstilstand.

Hvilke funktioner er ikke tilgængelige i kørselstilstand?

Følgende Access 2007-funktioner er ikke tilgængelige i kørselstilstand:

 • Navigationsrude    Navigationsruden er ikke tilgængelig i kørselstilstand. På den måde bliver det sværere for brugerne at få adgang til tilfældige objekter i databaseprogrammet. Kun de objekter, du viser for brugerne – f.eks. i en oversigtsformular – kan åbnes i kørselstilstand. Du kan ikke gøre navigationsruden tilgængelig i kørselstilstand.

 • Båndet    Som standard er båndet ikke tilgængeligt i kørselstilstand. Herved bliver det sværere for brugerne at oprette eller redigere databaseobjekter og udføre andre potentielt skadelige handlinger, f.eks. oprette forbindelse til nye datakilder eller eksportere data på måder, der ikke er tilsigtet. Du kan oprette et brugerdefineret bånd og knytte det til en formular eller rapport. Du kan ikke vise standardfanerne på båndet i kørselstilstand.

 • Designvisning og layoutvisning    Designvisning og layoutvisning er ikke tilgængelig for databaseobjekter i kørselstilstand. Herved bliver det sværere for brugerne at ændre designet af objekterne i databaseprogrammet. Du kan ikke aktivere design- eller layoutvisning i kørselstilstand.

 • Hjælp    Som standard er integreret Hjælp ikke tilgængelig i kørselstilstand. Da du styrer, hvilken funktionalitet der er tilgængelig i dit kørselstilstandsprogram, kan en del af den integrerede Hjælp, der findes som standard i Access 2007, være irrelevant for personer, som bruger dit program, og kan måske endda forvirre eller frustrere dem. Hvis du bruger Access 2007 Developer Extensions til at pakke og installere databaseprogrammet, kan du levere en brugerdefineret Hjælp-fil sammen med kørselstilstandsprogrammet.

Kan jeg åbne en Access 2007-database i kørselstilstand uden at bruge Access 2007 Runtime?

Du kan køre enhver Access 2007-database i kørselstilstand på en computer, hvor den fulde version af Access 2007 er installeret. Benyt en af følgende fremgangsmåder, hvis du vil køre en Access 2007-database i kørselstilstand:

 • Ret filtypenavnet for databasefilen fra .accdb til .accdr.

 • Opret en genvej til databasen, og medtag kommandolinjeparameteren /Runtime i genvejen.

Gør kørselstilstand min database mere sikker?

Selvom kørselstilstand begrænser tilgængeligheden af navigations- og designfunktioner, bør du ikke bruge kørselstilstand som den primære metode til at sikre et databaseprogram. På en computer, hvor den fulde version af Access 2007 er installeret, vil en bruger have mulighed for at åbne et kørselstilstandsprogram som et almindeligt databaseprogram (dvs. med alle funktioner tilgængelige) og derefter ændre designet eller udføre andre uønskede handlinger.

Selvom du kun installerer databaseprogrammet på computere, hvor den fulde version af Access 2007 ikke er installeret, er det muligt for en bruger at overføre programmet til en computer, hvor den fulde version af Access 2007 er installeret, og derefter åbne kørselstilstandsprogrammet som et almindeligt databaseprogram.

Bemærk: Hvis du vil distribuere et Access 2007-program, så brugerne ikke kan ændre designet af formularer, rapporter eller Microsoft VBA-moduler (Visual Basic for Applications), bør du overveje et bruge en kompileret, binær fil (.accde). Yderligere oplysninger om brug af en kompileret, binær fil finder du i afsnittet Beslutte, hvilket filformat der skal bruges senere i artiklen.

Toppen af siden

Hente Access 2007 Runtime

Klik på hyperlinket i afsnittet Se også for at hente Access 2007 Runtime fra Microsoft Download Center.

Overførsel, brug og distribution af Access 2007 Runtime er gratis, og der er ingen grænse for, hvor mange brugere du distribuerer programmet til.

Toppen af siden

Installere et Access 2007-program

Du skal mindst udføre følgende opgaver for at installere et Access 2007-program:

 1. Opret programmet    Programmet skal indeholde metoder for brugerne til at åbne og bruge databaseobjekter. Hvis programmet ikke indeholder sådanne metoder, er brugerne nødt til at have installeret Access 2007 på deres computer for at kunne bruge programmet. Desuden vil du ikke kunne forudse, hvordan brugerne navigerer i programmet, og det vil være mere besværligt for dig at levere komplet programdokumentation. Endelig vil de indbyggede navigationsfunktioner i Access 2007 ikke være tilgængelige, hvis brugerne åbner programmet ved hjælp af Access 2007 Runtime.

  En typisk metode er at levere en oversigtsformular med kommandoknapper, som åbner databaseobjekter eller udfører andre handlinger. Du kan også oprette et brugerdefineret bånd og derefter knytte båndet til en formular, der åbnes, når programmet starter. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af et brugerdefineret bånd ved at klikke på hyperlinkene i afsnittet Se også.

 2. Installer programmet    Der er flere muligheder og overvejelser i forbindelse med installation af et program. Du kan installere et bestemt filformat for bedre at styre, hvordan brugerne benytter programmet. Du kan også pakke programmet for at gøre det nemmere at installere eller installere adskilte data- og logikkomponenter.

  Der er flere oplysninger om disse muligheder og overvejelser i de følgende afsnit.

Beslutte, hvilket filformat der skal bruges

Der er fire Access 2007-filformater, du kan bruge, når du installerer et program:

 • .accdb    Dette er standardfilformatet for Access 2007. Når du installerer et program i dette format, har brugerne de fleste muligheder for at tilpasse og navigere i programmet, som de gerne vil. Hvis du vil sikre, at brugerne ikke ændrer designet af programmet, skal du bruge filformatet .accde. Desuden er det vanskeligt for en bruger at afgøre, om en .accdb-fil er ændret, efter du har pakket den – brug filformatet .accdc for at gøre det indlysende.

 • .accdc    Dette format kaldes også en Access Deployment-fil. En Access Deployment-fil består af en programfil og en digital signatur, der er knyttet til filen. Filformatet forsikrer brugerne om, at ingen har ændret programfilen, efter du pakkede den. Du kan anvende dette format på en Access 2007-fil i standardformat (.accdb) eller på en kompileret, binær Access 2007-fil (.accde).

  Du kan kun placere én programfil i en Access Deployment-fil. Hvis programmet har adskilte data- og logikfiler, kan du pakke dem adskilt.

  Der er flere oplysninger om brug af en Access Deployment-fil i afsnittet Pakke og signere en Access 2007-database.

 • .accde    Dette format kaldes også en kompileret, binær fil. I Access 2007 er en kompileret, binær fil en databaseprogramfil, der er gemt med al kompileret VBA-kode. Der er ingen VBA-kildekode tilbage i en kompileret, binær Access-fil.

  Du kan bruge Access 2007 Runtime til at åbne en kompileret, binær Access 2007-fil. Men som standard genkender Runtime ikke filtypenavnet .accde. Hvis du vil åbne en kompileret, binær fil ved hjælp af Access 2007 Runtime, skal du oprette en genvej, der peger på Runtime, og medtage stien til den kompilerede, binære fil, som genvejen skal åbne.

  Vis mig, hvordan jeg gemmer en Access 2007-fil som en kompileret, binær fil.

  1. Åbn den database (.accdb-fil), som du vil gemme som en kompileret, binær fil (.accde), i Access 2007.

  2. Klik på Opret ACCDE på fanen Databaseværktøjer i gruppen Databaseværktøjer. Knapflade

  3. Find den mappe, hvor filen skal gemmes, i dialogboksen Gem som, skriv et navn på filen i boksen Filnavn, og klik derefter på Gem.

 • .accdr    Med dette format kan du installere et program, der åbnes i kørselstilstand. Når du installerer et kørselstilstandsprogram, kan du nemmere styre, hvordan det bruges, men det er ikke en metode til at sikre programmet. Der er flere oplysninger om kørselstilstand i afsnittet Om Access 2007 Runtime.

Pakke og installere et program

Den nemmeste måde at installere et program på er ved at levere databaseprogramfilen til brugerne. Men hvis du planlægger at installere programmet hos en masse brugere eller at installere programmet flere gange, bør du overveje at bruge et pakkeværktøj, f.eks. guiden Package Solution i Access 2007 Developer Extensions, til at pakke programmet i en Windows Installer-pakke (.msi-fil). Du kan derefter bruge pakken til at installere programmet.

Du kan bruge guiden Package Solution til at:

 • Oprette en brugerdefineret genvej til programmet. Du kan bruge denne funktion i guiden til at gøre det nemmere at åbne en kompileret, binær fil for brugere, som kører programmet ved hjælp af Access 2007 Runtime.

 • Tilføje installationsmappen som en placering, der er tillid til.

 • Installere Access 2007 Runtime automatisk på en brugers computer, hvis det ikke allerede er installeret.

 • Medtage andre filer, f.eks. en brugerdefineret Hjælp-fil, sammen med programmet.

 • Oprette eller redigere registreringsnøgler.

 • Distribuere en slutbrugerlicensaftale.

 • Føje oplysninger om programmet til listen Tilføj/fjern programmer i Kontrolpanel.

Du kan få flere oplysninger om at hente og bruge Access 2007 Developer Extensions ved at klikke på hyperlinkene i afsnittet Se også.

Pakke en opdelt database

Guiden Package Solutions i Access 2007 Developer Extensions giver ikke mulighed for flere installationsstier. Hvis programmet har adskilte data- og logikkomponenter, og du bruger Access 2007 Developer Extensions til at pakke programmet, kan du være nødt til at installere Access 2007-datafilerne manuelt på den ønskede placering, f.eks. en filserver.

Et program, der har adskilte data- og logikkomponenter, bruger sammenkædede tabeller til at forbinde de to komponenter. Da alle netværk er forskellige, kan det ikke lade sig gøre at angive installationsstien for begge komponenter. I de fleste tilfælde bruger du kun guiden Package Solution til at pakke logikkomponenten.

Hvis du har nok oplysninger om installationsstierne for de to komponenter, kan du oprette to installationspakker ved hjælp af guiden Package Solution, så du kan angive installationsstien for hver af komponenterne.

Toppen af siden

Pakke og signere en Access 2007-database

Bemærk: Selvom denne funktion også kaldes "at pakke", sker der ikke det samme, som når du bruger guiden Package Solution i Access 2007 Developer Extensions. Den funktion, der beskrives i dette afsnit, pakker en Access 2007-fil og anvender en digital signatur på pakken, som bruges til at angive over for brugerne, at de kan have tillid til filen.

Med Access 2007 er det nemmere og hurtigere at signere og distribuere en database end i tidligere versioner af Access. Efter du har oprettet en .accdb-fil eller en .accde-fil, kan du pakke filen, anvende en digital signatur på pakken og derefter distribuere den signerede pakke til andre brugere. Pak og signer-funktionen placerer databasen i en Access Deployment-fil (.accdc), signerer pakken og placerer den kodesignerede pakke på en placering på brugerens computer, som du bestemmer. Brugerne kan derefter udpakke databasen fra pakken og arbejde direkte i databasen (ikke i den pakkede fil).

Husk følgende, når du opretter og signerer en pakke:

 • Ved at pakke en database og signere pakken kommunikerer du tillid. Når du eller brugerne modtager pakken, bekræfter signaturen, at databasen ikke er ændret. Hvis du har tillid til forfatteren, kan du aktivere indholdet.

 • Den nye Pak og signer-funktion gælder kun for databaser, der er gemt i Access 2007-filformatet. Access 2007 indeholder værktøjer fra tidligere versioner af Microsoft Office, som du kan bruge til at signere og distribuere databaser, der er oprettet i et tidligere filformat. Du kan ikke bruge værktøjerne fra tidligere versioner af Office til at signere og installere filer, der er oprettet i de nye Access 2007-filformater.

 • Du kan kun føje én databasefil til en pakke.

 • Når du pakker og signerer en database, bliver alle objekterne i databasefilen kodesigneret, ikke kun makroer eller kodemoduler. Ved pakning og signering bliver pakkefilen også komprimeret, så det tager kortere tid at hente den.

 • Du kan udpakke databaser fra pakkefiler, der er placeret på Windows SharePoint Services 3.0-servere.

I de følgende afsnit beskrives, hvordan du opretter en signeret pakkefil og bruger databasen i en signeret pakkefil.

Bemærk: For at kunne udføre disse trin skal du have mindst ét sikkerhedscertifikat. Hvis du ikke har installeret et certifikat på computeren, kan du oprette ét ved hjælp af værktøjet SelfCert. Der er flere oplysninger om oprettelse af et privat sikkerhedscertifikat i artiklen Sikre en Access 2007-database.

Oprette en signeret pakke

 1. Åbn den database, du vil pakke og signere.

 2. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , klik på Udgiv, og klik derefter på Pak og signer.

 3. Vælg et digitalt certifikat il dialogboksen Vælg certifikat, og klik derefter på OK.

  Dialogboksen Opret Microsoft Office Access-signeret pakke vises.

 4. Vælg en placering for den signerede databasepakke på listen Gem i.

 5. Skriv et navn på den signerede pakke i boksen Filnavn, og klik derefter på Gem.

  Access opretter .accdc-filen og anbringer den på den valgte placering.

Udpakke og bruge en signeret pakke

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg Microsoft Office Access-signeret pakke (*.accdc) som filtype i dialogboksen Åbn.

 3. Find den mappe, der indeholder .accdc-filen, på listen Søg i, marker filen, og klik derefter på Åbn.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du valgte at have tillid til det digitale certifikat, som var anvendt på installationspakken, vises dialogboksen Uddrag database til. Gå til trin 5.

  • Hvis du endnu ikke har valgt at have tillid til det digitale certifikat, vises en meddelelse.

   Vejledende meddelelse

   Klik på Åbn, hvis du har tillid til databasen. Klik på Hav tillid til alt fra denne udgiver, hvis du har tillid til alle certifikater fra udgiveren. Dialogboksen Uddrag database til vises.

 5. Vælg eventuelt en placering til den udpakkede database på listen Gem i, og skriv derefter et andet navn til den udpakkede database i boksen Filnavn.

Hvis du er i tvivl, om du kan have tillid til et certifikat, kan du finde generelle oplysninger om kontrol af datoer og andre elementer i et certifikat for at se, om de er gyldige, i artiklen Hvordan ser jeg, om en digital signatur er troværdig.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×