Installér Office-tilføjelsesprogrammer i Office 365 Administration

Office-tilføjelsesprogrammer hjælper dig med at tilpasse dine dokumenter og effektivisere den måde, hvorpå du får adgang til oplysninger på internettet (se Begynd at bruge dit Office-tilføjelsesprogram). Som Office 365-administrator kan du installere Office-tilføjelsesprogrammer for brugerne i din organisation. Du kan gøre dette ved hjælp af funktionen Centraliseret udrulning i Office 365 Administration.

De fleste administratorer anbefales at benytte Centraliseret udrulning, som er måden med de fleste funktioner til udrulning af Office-tilføjelsesprogrammer til brugere og grupper i din organisation. Du kan få mere at vide om, hvordan du fastsætter, om din organisation kan understøtte Centraliseret udrulning, under Få fastsat, om Centraliseret udrulning af tilføjelsesprogrammer fungerer for din Office 365-organisation.

Centraliseret udrulning har følgende fordele:

 • En administrator kan tildele et tilføjelsesprogram direkte til en bruger, til flere brugere via en gruppe eller til alle i lejeren.

 • Når det relevante Office-program starter, hentes tilføjelsesprogrammet automatisk til brugeren. Hvis tilføjelsesprogrammet understøtter tilføjelsesprogramkommandoer, vises tilføjelsesprogrammet automatisk på båndet i Office-programmet.

 • Tilføjelsesprogrammer vises ikke længere for brugere, hvis administratoren slår tilføjelsesprogrammet fra eller sletter tilføjelsesprogrammet, eller hvis brugeren fjernes fra Azure Active Directory eller fra en gruppe, som tilføjelsesprogrammet er tildelt.

Bemærkninger!: 

 • Til Word, Excel og PowerPoint skal du bruge et SharePoint-appkatalog til at installere tilføjelsesprogrammer til brugere i et lokalt miljø uden forbindelse til Office 365, og/eller hvor understøttelse af SharePoint-tilføjelsesprogrammer er påkrævet.

 • Til Outlook skal du bruge Exchange-kontrolpanelet til at installere tilføjelsesprogrammet i et lokalt miljø uden forbindelse til Office 365.

Anbefalet fremgangsmåde for installation af Office-tilføjelsesprogrammer

Overvej at udrulle tilføjelsesprogrammer i faser for at hjælpe med til at sikre en uproblematisk implementering af tilføjelsesprogrammerne. Vi anbefaler den følgende fremgangsmåde:

 1. Udrul tilføjelsesprogrammet til et begrænset antal virksomhedsinteressenter og medlemmer af it-afdelingen. Evaluer, om installationen er vellykket, og gå videre til trin 2, hvis det er tilfældet.

 2. Udrul til en større gruppe personer i virksomheden, der skal bruge tilføjelsesprogrammet. Igen, evaluer resultaterne, og gå til næste trin i en komplet installation, hvis alt går godt.

 3. Fuld udrulning til målgruppen af brugere.

Afhængigt af målgruppens størrelse, bør du overveje at tilføje eller fjerne udrulningstrin.

Installér et Office-tilføjelsesprogram ved hjælp af Office 365 Administration

Før du begynder, skal du læse Få fastsat, om Centraliseret udrulning af tilføjelsesprogrammer fungerer i din Office 365-organisation.

Bemærk!  

For tilføjelsesprogrammer med enkeltlogon deles de tildelte brugere og grupper også med tilføjelsesprogrammer, der deler det samme Azure App-id. Eventuelle ændringer i brugertildelinger gælder også for disse tilføjelsesprogrammer. De relaterede tilføjelsesprogrammer vises på denne side.

Liste over Scopes_C3_201788145332

Bemærk: Når administratoren klikker på gem, skrives samtykke for alle brugere i lejeren, ikke kun dem, som tilføjelsesprogrammet er tildelt til.

 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto.

 2. Markér ikonet for appstarteren Appstarterikonet i Office 365 øverst til venstre, og vælg Administrator.

  Tip!: Administrator vises kun for Office 365-administratorer.

 3. I navigationsmenuen skal du vælge Indstillinger>Tjenester og tilføjelsesprogrammer.

 4. Hvis du ser en meddelelse øverst på siden, der annoncerer den nye Office 365 Administration, skal du klikke på meddelelsen for at gå til den foreløbige version af Administration (læs Om Office 365 Administration).

 5. Vælg Upload tilføjelsesprogram øverst på siden.

 6. Vælg mellem en af følgende indstillinger på siden Centraliseret udrulning:

  • Jeg vil tilføje et tilføjelsesprogram fra Office Store

  • Jeg har manifestfilen (.xml) på denne enhed: Vælg Gennemse for at finde den ønskede manifestfil (.xml).

  • Jeg har en URL-adresse til manifestfilen: Indtast URL-adressen i det pågældende felt for at vælge denne indstilling.

  Skærmbillede viser dialogboksen Nyt tilføjelsesprogram til Centraliseret udrulning. De tilgængelige indstillinger er at tilføje et tilføjelsesprogram via Office Store, søge efter en manifestfil eller skrive URL-adressen for manifestfilen.

  Bemærk!: 

 7. Vælg Næste.

 8. Hvis du har valgt indstillingen til tilføjelse af et tilføjelsesprogram fra Office Store, kan du nu vælge det ønskede tilføjelsesprogram i Vælg et tilføjelsesprogram. Bemærk, at du kan få vist tilgængelige tilføjelsesprogrammer via kategorier i Forslag til dig, Klassifikation eller Navn. Det er kun muligt at tilføje gratis tilføjelsesprogrammer fra Office Store. Betalte tilføjelsesprogrammer understøttes ikke i øjeblikket.

  Bemærk!: Med Office Store-indstillingen bliver opdateringer og forbedringer af tilføjelsesprogrammet automatisk gjort tilgængelige for brugere uden din indgriben.

  Skærmbillede viser dialogboksen Vælg et tilføjelsesprogram til Office Store. Et rulleelement til visning af tilgængeligt tilføjelsesprogram viser kategorierne Foreslået til dig, Klassificering og Navn.
 9. Tilføjelsesprogrammet er nu aktiveret. På siden for tilføjelsesprogrammet er dets status Til svarende til det viste for tilføjelsesprogrammet Power BI-felter i skærmbilledet nedenfor. I Hvem der har adgang skal du vælge Rediger for at angive, hvem tilføjelsesprogrammet er installeret til.

  Bemærk!: Som standard kan tilføjelsesprogrammet ikke installeres til alle, før du identificerer personer eller grupper.

  Tip!: Få mere at vide om de andre tilstande, der gælder for et tilføjelsesprogram. Se Tilføjelsesprograms tilstande senere i dette emne.

  Skærmbillede viser siden Centraliseret udrulning for tilføjelsesprogrammet Power BI-felter. I feltet med navnet Hvem har adgang er værdien Aktuelt ikke-tildelt, og markøren peger på Rediger.
 10. På siden Rediger, hvem der har adgang skal du vælge enten Alle eller Bestemte brugere/grupper. Du kan bruge søgefeltet til at finde de brugere eller grupper, som du ønsker at installere tilføjelsesprogrammet til.

 11. Skærmbillede viser siden Redigering, og hvem der har adgang til siden for tilføjelsesprogrammet Power BI-felter. Indstillinger, der kan vælges mellem, er Alle eller Bestemte brugere/grupper. Hvis du vil angive bestemte brugere eller grupper, skal du bruge Søgefeltet.
 12. Kun for tilføjelsesprogrammer til enkeltlogon:
  På denne side vises listen over grafområder, der kræves, for at tilføjelsesprogrammet kan fungere 

 13. Når du er færdig, skal du vælge Gem, gennemse indstillingerne for tilføjelsesprogrammer og derefter vælge Luk.

  Du kan nu se dit tilføjelsesprogram sammen med andre apps i Office 365.

  Tolføjelsesprogram installeret via Office 365 Administration

Det er en god idé at informere de pågældende brugere og grupper om, at du har installeret tilføjelsesprogrammet, så de ved, at det er tilgængeligt. Overvej at sende en mail til dem, der beskriver, hvornår og hvordan de kan bruge tilføjelsesprogrammet, og som forklarer, hvordan tilføjelsesprogrammet kan hjælpe dem med at udføre deres job bedre. Medtag eller send et link til relevant indhold i Hjælp eller ofte stillede spørgsmål, der kan hjælpe brugere med evt. problemer med tilføjelsesprogrammet.

Overvejelser i forbindelse med tildeling af et tilføjelsesprogram til brugere og grupper

Administratorer kan tildele et tilføjelsesprogram til alle eller bestemte brugere og grupper. Hver indstilling har konsekvenser:

 • Alle: Som navnet antyder, tildeler denne indstilling tilføjelsesprogrammet til hver enkelt bruger i lejeren. Brug denne indstilling sparsomt og kun til tilføjelsesprogrammer, der er virkelig universale for din organisation.

 • Brugere: Hvis du tildeler et tilføjelsesprogram til en individuel bruger, skal du først tilføje den pågældende bruger for at installere tilføjelsesprogrammet til en ny bruger. Det samme gælder for at fjerne brugere.

 • Grupper: Hvis du tildeler et tilføjelsesprogram til en gruppe, får brugere, som er tilføjet til denne gruppe, automatisk tildelt tilføjelsesprogrammet. Når en bruger fjernes fra en gruppe, mister brugeren også adgangen til tilføjelsesprogrammet. I begge tilfælde skal du ikke foretage dig yderligere som administrator.

Den indstilling, der passer bedst til din organisation, afhænger af din konfiguration. Vi anbefaler dog, at du udfører tildelinger via grupper. Som administrator kan det være nemmere for dig at administrere tilføjelsesprogrammer vha. grupper og styre medlemskabet af disse grupper i stedet for at være nødt til at ændre de tildelte brugere hver gang. I andre situationer, kan det derimod være praktisk at begrænse adgangen til ganske få brugere og derfor tildele adgang til bestemte brugere. Du er derfor nødt til at administrere de tildelte brugere manuelt.

Tilføjelsesprogrammets tilstande

I følgende tabel beskrives de tilstande, der gælder for et tilføjelsesprogram.

Tilstand

Sådan opstår tilstanden

Effekt

Aktiv

Administratoren har overført tilføjelsesprogrammet og tildelt det til brugere eller grupper.

Brugere og grupper, der er tildelt til tilføjelsesprogrammet, kan se det i de relevante klienter.

Slået fra

Administrator har deaktiveret tilføjelsesprogrammet.

Brugere og grupper, der er tildelt til tilføjelsesprogrammet, har ikke længere adgang til det.

Hvis tilføjelsesprogrammets tilstand ændres til Aktiv, får brugere og grupper adgang til det igen.

Slettet

Administratoren har slettet tilføjelsesprogrammet.

Brugere og grupper, der er tildelt tilføjelsesprogrammet, har ikke længere adgang til det.

Overvej at slette et tilføjelsesprogram, hvis ingen bruger det mere. Det kan være praktisk at deaktivere et tilføjelsesprogram, hvis det kun bruges på forskellige tidspunkter af året.

Sikkerhed for Office-tilføjelsesprogrammer

Office-tilføjelsesprogrammer kombinerer en XML-manifestfil, der indeholder nogle metadata om tilføjelsesprogrammet, men først og fremmest henviser det til et webprogram, som indeholder alle koder og logik. Tilføjelsesprogrammer kan have varierende funktioner. Tilføjelsesprogrammer kan f.eks.:

 • Vise data.

 • Læse en brugers dokument for at tilbyde kontekstafhængige tjenester.

 • Læse og skrive data til og fra en brugers dokument for at skabe værdi for den pågældende bruger.

Du kan finde flere oplysninger om typer af Office-tilføjelsesprogrammer og deres funktioner i Oversigt over Office-tilføjelsesprogrammer, især afsnittet "Office-tilføjelsesprogrammets anatomi."

Hvis du vil interagere med brugerens dokument, skal tilføjelsesprogrammet angive hvilke tilladelser, det skal bruges i manifestet. En JavaScript API-adgangstilladelsesmodel i fem niveauer danner basis for beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhed for brugere af tilføjelsesprogrammer til opgaveruder. Størstedelen af tilføjelsesprogrammerne i Office Store har niveau LæsSkrivDokument, hvor næsten alle tilføjelsesprogrammer som minimum understøtter LæsDokument-niveauet. Du kan finde flere oplysninger om tilladelsesniveauer i Anmod om tilladelser for brug af API i tilføjelsesprogrammer til indhold og opgaveruder.

Når du opdaterer et manifest, vil de typiske ændringer være et tilføjelsesprograms ikon og tekst. Nogle gange ændrer tilføjelsesprogramkommandoer sig. Tilladelserne for tilføjelsesprogrammet ændrer sig dog ikke. Det webprogram, hvori alle koder og logik til tilføjelsesprogrammet kører, er underlagt ændringer til enhver tid, hvilket er en typisk egenskab for webprogrammer.

Opdateringer af tilføjelsesprogrammer sker på følgende måde:

 • Line of business-tilføjelsesprogram: I dette tilfælde, hvor en administrator eksplicit overførte et manifest, kræver tilføjelsesprogrammet, at administratoren overfører et nyt manifest for at understøtte ændringer af metadata. Næste gang de relevante Office-programmer starter, opdateres tilføjelsesprogrammet. Webprogrammet er underlagt ændringer til enhver tid.

 • Office Store-tilføjelsesprogram: Når en administrator har valgt et tilføjelsesprogram fra Office Store, opdateres tilføjelsesprogrammet senere i Centraliseret udrulning, hvis et tilføjelsesprogram opdateres i Office Store. Næste gang de relevante Office-programmer starter, opdateres tilføjelsesprogrammet. Webprogrammet er underlagt ændringer til enhver tid.

Slutbrugeroplevelse med tilføjelsesprogrammer

Nu hvor du har installeret tilføjelsesprogrammet, kan dine slutbrugere begynde at bruge det i deres Office-programmer (se Begynd at bruge dit Office-tilføjelsesprogram). Tilføjelsesprogrammet vises på alle platforme, der understøtter tilføjelsesprogrammet.

Hvis tilføjelsesprogrammet understøtter tilføjelsesprogramkommandoer, vises kommandoerne på Office-båndet. I følgende eksempel vises kommandoen Søg citat for tilføjelsesprogrammet Citater.

Skærmbillede viser en sektion af båndet Office med kommandoen Søg citater fremhævet i tilføjelsesprogrammet Citater.

Hvis det installerede tilføjelsesprogram ikke understøtter tilføjelsesprogramkommandoer, eller hvis du vil have vist alle de installerede tilføjelsesprogrammer, kan du få dem vist via Mine tilføjelsesprogrammer.

I Word 2016, Excel 2016 eller PowerPoint 2016

 1. Klik på Indsæt > Mine tilføjelsesprogrammer.

 2. Vælg fanen Administreret af administratorer i vinduet tilføjelsesprogrammer til Office.

 3. Dobbeltklik på tilføjelsesprogrammet, du tidligere har installeret (i dette eksempel Citater).

  Skærmbillede viser fanen Administreret af administratorer på siden Office-tilføjelsesprogrammer i et Office-program. Tilføjelsesprogrammet Citater vises på fanen.

I Outlook:

 1. På båndet Home skal du vælge Store.

  Knappen Store i Outlook
 2. Vælg Mine tilføjelsesprogrammer i venstre nav.

 3. Søg efter et tilføjelsesprogram, der er angivet til status Installeret af administratoren.

  En administrator har installeret tilføjelsesprogrammet i Outlook Store.

Få mere at vide

Få mere at vide om, hvordan du opretter og opbygger Office-tilføjelsesprogrammer.

Brug den Centraliserede udrulning af PowerShell-cmdletter til at administrere tilføjelsesprogrammer.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×