Inkludere en Reporting Services-rapport i dashboardet

Du kan bruge PerformancePoint Dashboard Designer til at oprette dashboards, som indeholder en række forskellige rapporttyper, herunder en SQL Server 2005 Reporting Services-rapport. Når du føjer en Reporting Services-rapport til dashboardet, opretter du en Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 -rapport, der knyttes til en eksisterende Reporting Services-rapport. Med andre ord føjer du en visning af en udgivet rapport til dashboardet.

Start med at oprette rapportens grundlæggende struktur i Dashboard Designer. Konfigurer derefter rapporten ved hjælp af tilstanden SharePoint Integrated eller Rapportcenter, afhængigt af hvordan Reporting Services blev installeret på den server, du bruger. Uanset hvad du vælger, har rapporterne de samme funktioner.

Hvad vil du gøre?

Få mere at vide om Reporting Services-rapporter

Kontrollere, at du har det, du skal bruge til at oprette rapporten

Oprette rapportens struktur

Konfigurere rapporten ved hjælp af tilstanden SharePoint Integrated

Konfigurere rapporten ved hjælp af tilstanden Rapportcenter

Redigere rapportegenskaberne

Få mere at vide om Reporting Services-rapporter

En Reporting Services-rapport er en rapport, der er udgivet til Reporting Services, og der indeholder et eller flere diagrammer samt en eller flere tabeller. De Reporting Services-rapporter, der findes i PerformancePoint Server -dashboards, gør det nemt for dashboardbrugere at få vist udgivne rapporter og undersøge data ved at klikke på, sortere og rulle gennem sider. Derudover kan brugerne:

 • få vist, justere og udskrive en eller flere sider i rapporten.

 • anvende en eller flere parametre uden at skulle sende en forespørgsel til databasen igen. Parametre er indbyggede filtre, der er specifikke for rapporten.

 • eksportere data som billedfiler, Adobe PDF-filer, webfiler eller andre formater, som Microsoft Office-programmer genkender.

Når du inkluderer en Reporting Services-rapport i dashboardet, kan du også inkludere følgende elementer, der kan hjælpe dashboardbrugerne med at navigere i rapporten:

 • En Reporting Services-værktøjslinje

 • Et eller flere Reporting Services-filtre (kaldes parametre i Reporting Services)

 • Et Reporting Services-dokumentationskort (kaldes Docmap)

Måden, du konfigurere Reporting Services-rapporter på i Dashboard Designer , afhænger af Reporting Services-konfigurationen i dit miljø. Når du opretter rapportvisningen, vælger du en af to tilstande: SharePoint Integrated eller Rapportcenter. Den tilstand, du vælger, afhænger af tilstanden, der benyttes af Reporting Services-rapportserveren. Følgende beskrivelser skildrer den enkelte tilstands egenskaber.

Tilstanden Rapportcenter

Tilstanden Rapportcenter i Dashboard Designer svarer til den oprindelige tilstand i Reporting Services-rapportserveren. Når du benytter tilstanden Rapportcenter, gemmes og administreres Reporting Services-rapporter i Rapportcenter, og de vises i webbrowsere, f.eks. PerformancePoint Server -dashboards. Rapporttilladelser håndteres i Rapportcenter i Reporting Services.

Tilstanden SharePoint Integrated

Tilstanden SharePoint Integrated i Dashboard Designer svarer til tilstanden SharePoint Integrated i Reporting Services-rapportserveren. Når du benytter tilstanden SharePoint Integrated, gemmes og administreres Reporting Services-rapporter i Windows SharePoint Services som RDL-dokumenter (Report Definition Language), og PerformancePoint-server. Rapporttilladelser håndteres i Windows SharePoint Services.

Selvom de to tilstande udelukker hinanden samt gemmer rapporter og håndterer tilladelser på forskellig vis, er der ingen funktionsmæssig forskel på de to tilstande fra dashboardbrugernes perspektiv.

Toppen af siden

Kontrollere, at du har det, du skal bruge til at oprette rapporten

Inden du kan føje en Reporting Services-rapport til dashboardet, skal du have følgende oplysninger:

 • Reporting Services-rapportens placering på serveren.

 • Det portnummer, som PerformancePoint Monitoring Server bruger til at oprette forbindelse til Reporting Services-rapportserveren.

 • Navnet og webstedsadressen på den Reporting Services-rapport, du vil bruge.

Afhængigt af hvilken tilstand du benytter til rapporten, skal du desuden have følgende tilladelser og indstillinger:

Denne tilstand

kræver disse tilladelser og indstillinger

SharePoint Integrated

 • Windows SharePoint Services skal konfigureres til at bruge NTLM (NT LAN Manager), som er en protokol, der bruges til at godkende brugere på et Microsoft Windows-netværk. Metoden til godkendelse af formularer, som er en webtjeneste, der bruger Microsoft ASP.NET til at gøre det muligt for programmer at benytte deres egne logonformularer eller dialogbokse, fungerer ikke sammen med denne rapporttype. Desuden kan Kerberos, der kan bruges sammen med andre PerformancePoint Server -rapporter, ikke bruges sammen med Reporting Services-rapporter, der benytter denne tilstand.

 • Som dashboardadministrator skal du have læse- eller redigeringstilladelser til den Reporting Services-rapport, du vil bruge.

 • Dashboardbrugere skal have læsetilladelser til den Reporting Services-rapport, du vil bruge.

Rapportcenter

 • Som dashboardadministrator skal du have læse- eller redigeringstilladelser til den Reporting Services-rapport, du vil bruge.

 • Dashboardbrugere skal have læsetilladelser til den Reporting Services-rapport, du vil bruge.

Toppen af siden

Oprette rapportens struktur

Når du føjer en Reporting Services-rapport til dashboardet, starter du med at oprette rapportens grundlæggende struktur. Nedenstående fremgangsmåde anvendes, uanset om du planlægger at benytte tilstanden SharePoint Integrated eller Rapportcenter til rapporten.

 1. I Dashboard Designer skal du klikke på fanen Opret og derefter klikke på Andre rapporter. Dialogboksen Vælg en rapportskabelon åbnes.

 2. Klik på SQL Server-rapport, og klik derefter på OK. Guiden Opret en SQL Server Reporting Services-rapport åbnes.

 3. Angiv navnet på rapporten i feltet Navn. Angiv, hvor rapporten skal gemmes i PerformancePoint Monitoring Server ved at klikke på Vælg visningsmappe og derefter vælge eller oprette en mappe. Klik på Udfør.

 4. Gennemgå oplysningerne i ruden Detaljer på siden Bekræftelse, og klik derefter på Luk for at bekræfte dine valg og oprette rapportens grundlæggende struktur. Når du har gjort dette, kan du redigere rapporten i arbejdsområdet.

Toppen af siden

Konfigurere rapporten ved hjælp af tilstanden SharePoint Integrated

Bemærk: Denne fremgangsmåde er en forlængelse af den forrige fremgangsmåde. Den forudsætter, at du allerede har oprettet rapportens grundlæggende struktur, og at du har kontrolleret, at du har de oplysninger, du skal bruge.

 1. Klik på fanen Editor i den midterste rude i arbejdsområdet for rapporten.

 2. Vælg SharePoint Integrated på listen Servertilstand.

 3. Angiv webadressen til den server, der er vært for rapporten, i feltet Rapportens webadresse. Webadressen har formen http://<servernavn>:<port>/ReportServer.

  http://Alpha:8080/ReportServer er f.eks. webadressen til en Reporting Services-værtsserver ved navn Alpha, der bruger port 8080.

 4. Angiv stien til rapporten i feltet Rapportens webadresse. Rapporten er en RDL-fil, der er gemt i dokumentbiblioteket på Windows SharePoint Services-webstedet. Webadressen har formen http://<SharePoint site>/Reports/<report library>/<Report.rdl>

  http://Alpha/Reports/Sales Achievement.rdl er f.eks. webadressen på rapporten Sales Achievement, der findes i rapportbiblioteket Reports på en Reporting Services-værtsserver ved navn Alpha.

  Bemærk: Den faktiske webadresse, du angiver, kan se anderledes ud, afhængigt af hvordan dine Reporting Services-rapporter er organiseret. http://Alpha/Reports/Sales Reports/Sales Achievement.rdl er f.eks. webadressen på rapporten Sales Achievement i afsnittet Sales Reports i biblioteket Reports på en Reporting Services-værtsserver ved navn Alpha. Sørg for, at du har den fulde webadresse til den rapport, du vil bruge.

 5. Angiv følgende indstillinger for rapporten:

  • Marker afkrydsningsfeltet Vis værktøjslinje for at få vist værktøjslinjen Reporting Services.

  • Marker afkrydsningsfeltet Vis parametre for at få vist de filtre, der er specifikke for rapporten.

  • Marker afkrydsningsfeltet Vis Docmap for at medtage et dokumentationskort i en separat rude i rapportvisningen.

  • Vælg en værdi på listen Zoom for at angive rapportens visningsstørrelse.

  • Vælg en værdi på listen Format for at angive, hvordan rapporten skal vises i dashboardet.

  • Angiv den sektionsoverskrift, du vil bruge i rapporten, i feltet Sektion.

  • Angiv Docmap-nummeret i feltet DocMap-id.

 6. Når du er færdig med at oprette rapporten, skal du klikke på fanen Hjem og derefter klikke på Udgiv alt for at gemme rapporten på Monitoring Server.

Toppen af siden

Konfigurere rapporten ved hjælp af tilstanden Rapportcenter

Bemærk: Denne fremgangsmåde er en forlængelse af de forrige fremgangsmåder. Den forudsætter, at du allerede har oprettet rapportens grundlæggende struktur, og at du har kontrolleret, at du har de oplysninger, du skal bruge.

 1. Klik på fanen Editor i den midterste rude i arbejdsområdet for rapporten.

 2. Vælg Rapportcenter på listen Servertilstand.

 3. Angiv SQL Server-dataenes placering på serveren i feltet Servernavn. Brug følgende format: http://<servernavn>:<Reporting Services port>/reportserver

 4. Klik på Gennemse for at vælge navnet på Reporting Services-rapporten. Denne rapport skal allerede være gemt i SQL Server 2005 Reporting Services.

  http://Alpha:8080/ReportServer er f.eks. webadressen til en Reporting Services-værtsserver ved navn Alpha, der bruger port 8080.

 5. Angiv følgende indstillinger for rapporten:

  • Marker afkrydsningsfeltet Vis værktøjslinje for at få vist værktøjslinjen Reporting Services.

  • Marker afkrydsningsfeltet Vis parametre for at få vist de filtre, der er specifikke for rapporten.

  • Marker afkrydsningsfeltet Vis Docmap for at medtage et dokumentationskort i en separat rude i rapportvisningen.

  • Vælg en værdi på listen Zoom for at angive rapportens visningsstørrelse.

  • Vælg en værdi på listen Format for at angive, hvordan rapporten skal vises i dashboardet.

  • Angiv den sektionsoverskrift, du vil bruge i rapporten, i feltet Sektion.

  • Angiv Docmap-nummeret i feltet DocMap-id.

 6. Når du er færdig med at oprette rapporten, skal du klikke på fanen Hjem og derefter klikke på Udgiv alt for at gemme rapporten på Monitoring Server.

Toppen af siden

Redigere rapportegenskaberne

Du kan redigere de generelle egenskaber, oprette eller redigere brugerdefinerede egenskaber samt angive rapporttilladelser. Du finder flere oplysninger under Oprette eller redigere egenskaber i Dashboarddesigner og Om roller og tilladelser i Dashboarddesigner.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×