InfoPath-ordliste

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

A

B

C

D

E

F

G

H

Jeg

J

K

L

M

N

O

P

SPØRGSMÅL

R

S

T

U

V

W

X

A

Toppen af siden

handling

En del af en regel, som bruges sammen med betingelser for automatisk at vise dialogbokse, angive værdier, forespørge om og sende data samt åbne formularer.

aktivt felt

Det aktive felt i en formular er det sted, markøren er placeret.

ActiveX-objekt

Et brugerdefineret objekt. Formulardesignere kan tilføje eller fjerne ActiveX-objekter i opgaveruden Kontrolelementer.

administratorgodkendt formularskabelon

En browserkompatibel formularskabelon, som en administrator har overført til en server, der kører InfoPath Forms Services.

attributfelt

Et felt i datakilden, der indeholder data og er en attribut (i stedet for et element). Attributfelter kan ikke indeholde andre felter.

B

Toppen af siden

binde

Tilslutning af et kontrolelement til et felt eller en gruppe i datakilden, så de data, der indtastes i kontrolelementet, gemmes. Når et kontrolelement ikke er bundet, er det ikke tilsluttet et felt eller en gruppe, så de data, der indtastes i kontrolelementet, gemmes ikke.

browserkompatibel formularskabelon

En formularskabelon, der er udviklet i InfoPath ved hjælp af en bestemt kompatibilitetstilstand. En browserkompatibel formularskabelon kan være browseraktiveret, når den udgives på en server, der kører InfoPath Forms Services.

browseraktiveret formularskabelon

En browserkompatibel formularskabelon, som er blevet udgivet på en server, der kører InfoPath Forms Services, og som er blevet browseraktiveret, så brugere både kan få vist og udfylde formularen i en webbrowser.

K

Toppen af siden

kabinetfil (.cab)

Et filformat, der giver mulighed for effektivt at pakke flere filer som én enkelt fil, så de nemmere kan gemmes eller overføres. Formularskabelonfiler (.xns) i InfoPath er .cab-filer med filtypenavnet .xsn.

overlappende liste

To eller flere lister, der er forbundet med hinanden på en sådan måde, at valg af en værdi på den ene ændrer valgene på den anden.

underordnet element

Et element, der er indeholdt i et overordnet element i en XML-træstruktur.

valggruppe

Et kontrolelement, der bruges til at præsentere et sæt valgmuligheder, som gensidigt udelukker hinanden. En valggruppe indeholder som standard to valgsektioner, hvoraf den ene vises som standardvalg for formularens brugere.

valgsektion

Et kontrolelement, der indeholder andre kontrolelementer og bruges til at repræsentere et enkelt valg i en gruppe af valgmuligheder, som gensidigt udelukker hinanden. Brugerne kan udskifte en valgsektion med en anden, når de udfylder en formular.

COM

Se Component objektmodel.

kombinationsboks

Et kontrolelement, der kombinerer en tekstboks og en rulleliste, så brugeren kan vælge at skrive en indstilling eller at vælge en indstilling på listen.

Component Object Model (COM)

En specifikation udviklet af Microsoft til udvikling af softwarekomponenter, der kan samles til programmer og føje funktioner til eksisterende programmer, som kører på Microsoft Windows-operativsystemer.

betinget formatering

Ændring af et kontrolelements udseende, inkl. dets synlighed og læse- og skriveadgangstilstand, baseret på de værdier, der indtastes i formularen.

brugerdefineret kontrolelement

En formularkomponent, f.eks. en skabelondel eller et ActiveX-objekt, der ikke indgår i InfoPath som standard. Formulardesignere kan tilføje eller fjerne brugerdefinerede kontrolelementer ved at bruge opgaveruden Kontrolelementer.

specialinstalleret formular

En formular, der er installeret med et specielt installationsprogram, og som normalt har adgang til filer og indstillinger på computeren.

brugerdefineret opgaverude

En HTML-fil, hvis indhold vises i et vindue ved siden af en formular. Brugerdefinerede opgaveruder kan indeholde formularspecifikke kommandoer og Hjælp.

D

Toppen af siden

dataforbindelse

Forbindelsen mellem en InfoPath-formular og en ekstern datakilde, f.eks. en database, en webtjeneste, et SharePoint-bibliotek eller en XML-fil. Dataforbindelser bruges til at forespørge om og sende data.

dataforbindelsesbibliotek

Et dokumentbibliotek, der er placeret på et websted med Microsoft Office SharePoint Server 2007, som indeholder en samling universelle dataforbindelsesfiler (.udcx) og Office-dataforbindelsesfiler (.odc).

datafelt

Et felt, der indeholder resultatet af en forespørgsel til en ekstern datakilde.

datakilde

Samlingen af felter og grupper, der definerer og gemmer data for en InfoPath-form. Kontrolelementer i formularen er bundet til felter og grupper i datakilden.

datatype

Et felts egenskaber, der definerer, hvilke typer data feltet kan gemme. Eksempler på datatyper omfatter Tekst, RTF, Heltal, Decimal, Sand/Falsk, Hyperlink, Dato og klokkeslæt og Billede.

datavalidering

Processen, hvor dataenes nøjagtighed testes. Et sæt regler, der kan anvendes til et kontrolelement, angiver typen og intervallet af data, der kan angives.

standardrolle

En indstilling, der er knyttet til en bestemt brugerrolle. De brugere, som ikke er tildelt en eksisterende rolle, tildeles automatisk den rolle, der er angivet som standardrollen.

designtilstand

InfoPath-designmiljø, hvor du kan oprette eller ændre en formularskabelon.

dialogboksadvarsel

En datavalideringsadvarsel, der åbner en brugerdefineret fejlmeddelelse, når der føjes data til et kontrolelement.

digital signatur

Et elektronisk, krypteringsbaseret godkendelsesstempel på en formular eller en sektion i en formular. Signaturen bekræfter, at formularen eller sektionen kommer fra den person, der har signeret den, og at den ikke er blevet ændret.

dokumentbibliotek

En mappe, hvor en samling af filer er delt og filerne bruger ofte den samme skabelon. Hver fil i et bibliotek er tilknyttet brugerdefinerede oplysninger, der vises i indholdsliste for det pågældende bibliotek.

Document Object Model (DOM)

En specifikation fra World Wide Web Consortium, der beskriver strukturen i dynamiske HTML- og XML-dokumenter, så de kan behandles vha. en webbrowser.

DOM

Se Document objektmodel.

E

Toppen af siden

hændelse

En handling, der genkendes af et objekt, f.eks. et museklik eller et tryk på tastaturet, der kan defineres et svar for. En hændelse kan forårsages af en brugerhandling eller en Visual Basic-sætning, eller den kan udløses af systemet.

hændelseshandler

Den funktionskode i en InfoPath-formularskabelon, der reagerer på en brugerhandling eller ændring af XML-data.

udtryksboks

Et kontrolelement på en formular, der viser skrivebeskyttede data som resultatet af et opslag eller en beregning mod data, der anvender et XPath-udtryk.

Extensible Hypertext Markup Language (XHTML)

Et markeringssprog, der er en udvidelse af HTML og omformer det til XML.

Extensible Markup Language (XML)

Standardsprog til beskrivelse, organisering og udveksling af data. I InfoPath baseres formularskabeloner på XML-teknologier, og formulardata gemmes eller sendes i XML-format.

Extensible Stylesheet Language (XSL)

Et XML-glossar, der bruges til at transformere XML-data til et andet format, f.eks. HTML, vha. et typografiark, der definerer præsentationsreglerne.

F

Toppen af siden

felt

Et element eller en attribut i datakilden, der kan indeholde data. Hvis feltet er et element, kan det indeholde attributfelter. Felter lagrer data, der er angivet i kontrolelementer.

kontrolelement til vedhæftet fil

Et kontrolelement, der gør det muligt for brugerne at vedhæfte filer til formularen, når de udfylder den. En formulardesigner kan begrænse, hvilke typer filer der kan vedhæftes.

filter

Et sæt betingelser, der anvendes på data for at få vist et undersæt af dataene.

filterikon

Det ikon, der vises ved siden af filtrerede data i en formular.

formular

Et dokument i InfoPath med et sæt kontrolelementer, som brugere kan indtaste oplysninger i. InfoPath-formularer kan f.eks. indeholde RTF-bokse, datavælgere, valgfri og gentagne afsnit, datavalidering og betinget formatering.

formulardefinitionsfil (.xsf)

En XML-fil med filtypenavnet .xsf, som indeholder oplysninger om alle andre filer og komponenter, der bruges i en formular, inkl. tilpasninger af brugergrænsefladen, XML-skemaer, visninger, forretningslogik, hændelser og installationsindstillinger.

formularfiler

En samling filer, der bruges til at implementere en InfoPath-formular. Filtyperne kan være i .html-, .xml-, .xsc-, .xslt-, script-format og andre formater, der er nødvendige for at understøtte funktionerne i formularen.

formularbibliotek

En mappe, hvori en samling formularer baseret på samme skabelon er gemt og deles. Til hver formular i et formularbibliotek er der tilknyttet brugerdefinerede oplysninger, der vises i indholdsfortegnelsen for det pågældende bibliotek.

formularskabelon

En fil eller et sæt filer i InfoPath, der definerer en formulars datastruktur, udseende og funktionsmåder.

formularskabelonbibliotek

Placeret på webstedet på øverste niveau i en gruppe af websteder, hvor de formularskabeloner, der er blevet aktiveret af en administrator gemmes.

formel

Et XPath-udtryk, der består af værdier, felter eller grupper, funktioner og operatorer. Formler kan bruges til at beregne matematiske værdier, vise datoer og klokkeslæt samt henvise til felter.

funktion

Et foruddefineret XPath-udtryk, der returnerer en værdi ud fra resultatet af en beregning.

G

Toppen af siden

gruppe

Et element i datakilden, der indeholder felter og andre grupper. De kontrolelementer, der indeholder andre kontrolelementer, f.eks. tabeller og afsnit, som gentages, er bundet til grupper.

V

Toppen af siden

værtsmiljø

Et web- eller klientprogram, f.eks. et Windows Forms-program, som en InfoPath-formular er integreret i.

hyperlink

Farvet og understreget tekst eller grafik, som man klikker på for at gå til en fil, en placering i en fil, en webside på World Wide Web eller en webside på et intranet. Hyperlinks kan også føre til nyhedsgrupper og til Gopher, Telnet samt FTP-steder.

I

Toppen af siden

IME

Se Input Method Editor.

InfoPath-formularmappe

En mappe i Outlook 2007, der indeholder en samling af relaterede InfoPath 2007-formularer. I InfoPath-formularmappen kan du bruge kolonner til at gruppere, filtrere og sortere data fra forskellige formularer.

opretterrolle

En valgfri indstilling, der knyttes til en bestemt brugerrolle. De brugere, der åbner en ny formular, tildeles automatisk til denne rolle, hvorved alle andre rolletildelinger automatisk tilsidesættes.

pennestrøg

Skrivning eller tegning udført med en Tablet PC-pen eller en mus.

håndskriftstilstand

Det miljø, hvor du kan udfylde en formular ved at skrive i hånden. InfoPath åbnes automatisk i håndskriftstilstand på en tavle-pc.

hjælpelinje til håndskrift

Et farvelagt område, der bliver større, når du skriver i et formularfelt med en Tablet PC-pen.

håndskriftssektion

Et område i en RTF-tekstboks, hvor brugerne kan tegne eller skrive med en Tablet PC-pen. InfoPath gemmer håndskrevne noter eller tegninger i en håndskriftssektion som håndskrift.

indbygget advarsel

En datavalideringsadvarsel, hvor de kontrolelementer der indeholder ugyldige eller manglende data, markeres med en rød kant eller en rød stjerne. Brugerne kan få vist brugerdefinerede fejlmeddelelser ved at højreklikke på kontrolelementet eller ved at klikke på et hyperlink og få yderligere oplysninger.

IME

Et program, der indføjer østasiatisk tekst (traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, japansk eller koreansk) i programmer ved at konvertere tastetryk til komplekse østasiatiske tegn. IME anses for en alternativ type tastaturlayout.

internet

Et verdensomspændende netværk bestående af tusindvis af mindre computernetværk og millioner af computere i virksomheder, uddannelsesinstitutioner, offentlige institutioner og private hjem.

intranet

Et netværk i en organisation, der bruger internetteknologier, f.eks. HTTP- eller FTP-protokol. Ved hjælp af hyperlinks kan man gå til objekter, dokumenter, sider og andre destinationer på intranettet.

J

Toppen af siden

JScript

Et fortolket, objektbaseret script-sprog, der låner fra C, C++ og Java. Det er Microsofts implementering af ECMA 262-sprogspecifikationen.

N

Toppen af siden

nøglefelt

Et felt i datakilden, der sammenkæder relaterede data i overordnede og detaljerede kontrolelementer.

L

Toppen af siden

layouttabel

En samling celler, der bruges til at arrangere formularindhold, f.eks. tekst og kontrolelementer.

sammenkædet objekt

Et objekt, der oprettes i en kildefil og indsættes i en destinationsfil, mens forbindelsen mellem de to filer bevares. Det sammenkædede objekt i destinationsfilen kan opdateres, når kildefilen opdateres.

liste

Et kontrolelement, der viser en liste over valgmuligheder. En liste består af listen og en valgfri etiket.

listekontrolelement

Et kontrolelement på en formular, der kan formateres som punktopstilling, talopstilling eller uformateret liste. En bruger kan indtaste tekst i et listekontrolelement, som kan gentages efter behov.

M

Toppen af siden

Microsoft Developer Network (MSDN)

Et Microsoft-websted (og abonnementsprogram), hvor udviklere kan finde de sidste nye værktøjer samt oplysninger, eksempler på kode og uddannelsesmateriale til Microsofts udviklingsværktøjer. (http://msdn.microsoft.com)

Microsoft Script Editor (MSE)

Et programmeringsmiljø, der bruges til at oprette, redigere og finde fejl i Microsoft JScript- eller Microsoft VBScript-kode i en InfoPath-formular.

Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA)

Et programmeringsmiljø til administreret kode, der bruges til at oprette, redigere og foretage fejlfinding i kode (Visual Basic eller Visual C#) i en InfoPath-formularskabelon.

Microsoft Windows Installer (MSI)

Et værktøj, der bruges til at oprette installationspakker til software, som skal installeres på Windows-operativsystemer.

MSDN

Se Microsoft Developer Network.

MSE

Se Microsoft Script Editor.

MSI

Se Microsoft Windows Installer.

liste med flere markeringer

Et kontrolelement, hvor brugeren kan markere et eller flere elementer på en liste. Brugeren kan markere elementer ved at markere afkrydsningsfelter eller ved at tilføje sine egne elementer på listen.

N

Toppen af siden

navneområde

En mekanisme, der entydigt beskriver elementnavne og relationer for at forhindre navnesammenfald i forbindelse med elementer med samme navn, som kommer fra flere kilder.

O

Toppen af siden

objektmodel

Et hierarkisk bibliotek af objekter og samlinger, der repræsenterer et programs indhold og funktioner. Objekter og samlinger har egenskaber, metoder og hændelser, der kan bruges til at behandle og kommunikere med et program.

objektmodeldiagram

En grafisk gengivelse af de objekter og samlinger, der er indeholdt i en angiven objektmodel.

offlinedatakilde

En sekundær datakilde, som er tilgængelig for de brugere, der udfylder formularer offline. Når en bruger er online, gemmes data fra datakilden på brugerens computer, så de kan vises i kontrolelementer, når formularen er offline.

operator

Et tegn eller symbol, som angiver den type beregning, der skal udføres i et udtryk. Der findes sammenligningsoperatorer og matematiske, logiske og referenceoperatorer.

valgfri sektion

Et kontrolelement i en formular, der indeholder andre kontrolelementer, og som standard normalt ikke vises. Brugerne kan indsætte og fjerne valgfri sektioner, når de udfylder formularen.

P

Toppen af siden

parameter

En værdi, der tildeles en variabel i begyndelsen af en handling, eller inden et udtryk evalueres af et program. En parameter kan bestå af tekst eller et argumentnavn, der er tildelt en anden værdi.

overordnet element

I XML er det et element, hvortil et givent element er underordnet.

PNG

Se Portable Network Graphics.

Portable Network Graphics (PNG)

Et grafikfilformat, der understøttes af nogle webbrowsere. PNG er en forkortelse for Portable Network Graphics og understøtter variabel gennemsigtighed i billeder og styring af billeders lysstyrke på forskellige computere. PNG-filer er komprimerede bitmap-filer.

behandlingsinstruktioner

Oplysninger, der gemmes i et XML-dokuments prolog. Disse oplysninger videregives via XML-parseren til de programmer, der anvender XML-dokumentet.

egenskab

En navngiven attribut for et kontrolelement, et felt eller et objekt, som du angiver for at definere et af objekternes egenskaber, f.eks. størrelse, farve eller placering på skærmen, eller et aspekt ved dets opførsel, f.eks. om objektet er skjult.

udgive

At gøre en skabelon tilgængelig, så andre kan udfylde den i InfoPath eller i en webbrowser. Du kan udgive en formularskabelon ved at udføre opgaver som at sende den i en e-mail eller ved at gemme den på et SharePoint-websted eller en anden delt placering.

F

Toppen af siden

forespørgselsfelt

Et felt, der kan indeholde en værdi, som bruges i en forespørgsel.

dvale

Gradvist at anbringe en farm, tjeneste eller formularskabelon i offlinetilstand ved ikke at acceptere nye brugersessioner og tillade afslutning af eksisterende sessioner.

R

Toppen af siden

rekursiv sektion

Et kontrolelement, der indeholder andre kontrolelementer, kan indsættes i sig selv og er bundet til indlejrede referencefelter.

referencefelt

Et felt, der er knyttet til et andet felt, så de altid har de samme egenskaber. Hvis egenskaberne for det ene felt ændres, opdateres det andet felts egenskaber automatisk.

referencegruppe

En gruppe, der er knyttet til en anden gruppe, så deres egenskaber og egenskaberne for grupper og felter, de indeholder, altid er ens. Hvis egenskaberne i den ene gruppe ændres, opdateres den anden gruppes egenskaber automatisk.

gentaget felt

Et felt i datakilden, der kan forekomme mere end én gang. Kontrolelementer, f.eks. punktopstillinger, talopstillinger eller uformaterede lister, gentagne afsnit og gentagne tabeller, kan være bundet til gentagne felter.

gentaget gruppe

En gruppe i datakilden, der kan forekomme mere end én gang. Kontrolelementer, f.eks. gentagne afsnit og gentagne tabeller, er bundet til gentagne grupper.

gentaget sektion

Et kontrolelement i en formular, der indeholder andre kontrolelementer, og som gentages efter behov. Brugerne kan indsætte flere sektioner, når de udfylder formularen.

gentaget tabel

Et kontrolelement i en formular, der indeholder andre kontrolelementer i tabelformat, og som gentages efter behov. Brugerne kan indsætte flere rækker, når de udfylder formularen.

ressourcefil

En fil, der oprettes uden for InfoPath, f.eks. en .html-, .xml- eller .xsd-fil, som føjes til en formularskabelon for at understøtte formularens skabelon.

R

Toppen af siden

rulleområde

Et kontrolelement, der indeholder andre kontrolelementer og kan indeholde lodrette eller vandrette rullepaneler. Rulleområder bruges kun til layoutformål og er ikke bundet til felter eller grupper i datakilden.

sekundær datakilde

En XML-datafil, database eller webtjeneste, som formularen bruger til entiteterne på en liste eller til scripthandlinger.

genvejstast

En funktionstast eller tastekombination, f.eks. F5 eller CTRL+A, du bruger til at udføre en menukommando. Til sammenligning er en hurtigtast en tastekombination, f.eks. ALT+F, som flytter fokus til en menu, en kommando eller et kontrolelement.

genvejsmenu

En menu, der viser en liste over kommandoer, der er relevante for et bestemt element. Hvis du vil have vist en genvejsmenu, skal du højreklikke på et element eller trykke på SKIFT+F10.

gruppe af websteder

Et sæt websteder på en virtuel server, der har samme indstillinger for ejer og delingsadministration. Hver gruppe af websteder indeholder et websted på øverste niveau og kan indeholde et eller flere underordnede websteder.

S

Toppen af siden

skabelondel

En del af en formularskabelon, der kan gemmes og genbruges i flere formularskabeloner. En typisk skabelondel består af kontrolelementer og en datakilde og kan også indeholde funktioner som dataforbindelser, datavalidering og regler.

tekstboks

Et kontrolelement, hvori en bruger kan indtaste tekst. I RTF-bokse kan der indtastes data, der skal formateres.

U

Toppen af siden

Uniform Resource Locator (URL)

En adresse, der angiver en protokol for (f.eks. HTTP eller FTP) og en placering af et objekt, et dokument, en side på World Wide Web eller andre destinationer på internettet eller et intranet, f.eks. http://www.microsoft.com/.

URL

Se Uniform Resource Locator.

brugerformularskabelon

En browseraktiveret formularskabelon, der er blevet udgivet fra InfoPath, og som ikke behøver at blive overført af en administrator til en server, der kører InfoPath Forms Services.

brugerrolle

En foruddefineret kategori, der kan tildeles til formularbrugere på basis af deres stillingsbetegnelse eller et andet kriterium. Roller bruges normalt til at præsentere tilpassede versioner af en formular for forskellige brugertyper.

G

Toppen af siden

gyldig

Fejlfri eller acceptabel jf. de etablerede regler eller standarder. Data, der indtastes i en formular, er f.eks. gyldige, hvis de opfylder de kriterier, der er angivet i valideringsreglerne for formularen.

gyldig XML

Et korrekt udformet XML-dokument, der overholder et specifikt sæt begrænsninger, der normalt er defineret i et XML-skema.

VBScript

Se Visual Basic Scripting Edition.

visning

En formularspecifik indstilling for visning, der kan gemmes sammen med en formularskabelon og anvendes til formulardata, når formularen udfyldes. Brugerne kan skifte mellem visninger og vælge, hvor mange data der skal vises i formularen.

Visual Basic Scripting Edition (VBScript)

Et fortolket, objektbaseret scriptsprog, der er et udsnit af programmeringssproget Microsoft Visual Basic.

VSTA

Se Microsoft Visual Studio Tools for Applications.

W

Toppen af siden

webbrowser

Software, der fortolker HTML-filer, formaterer dem til websider og viser dem. En webbrowser som f.eks. Windows Internet Explorer kan følge hyperlinks, overføre filer og afspille lyd- eller videofiler, der er indlejret på websider.

korrekt udformet XML

Et XML-dokument, der opfylder kriterierne, der som minimum skal være overholdt for at være et XML-dokument.

arbejdsproces

Den automatiserede flytning af dokumenter eller elementer gennem en sekvens af handlinger eller opgaver, der er relateret til en forretningsproces. Arbejdsprocesser kan bruges til at administrere almindelige forretningsprocesser, f.eks. dokumentgodkendelse eller -korrekturlæsning, på en konsekvent måde.

X

Toppen af siden

XHTML

Se Extensible Hypertext Markup Language.

XML

Se Extensible Markup Language.

XML-attribut

Et navn / værdi-par, adskilt med et lighedstegn (=) og inkluderet i et markeret element, der ændrer et elements funktioner. Alle XML-attribut-værdier er strenge i anførselstegn.

XML-data

Data, der gemmes i et XML-format. InfoPath-formularer gemmes som XML-datafiler.

XML-element

En XML-struktur, der består af en startkode, en slutkode og oplysninger mellem koderne. Elementer kan have attributter og indeholde andre elementer.

XML Path Language (XPath)

Et sprog, der bruges til at adressere dele af et XML-dokument. XPath indeholder desuden grundlæggende funktioner til behandling af strenge, tal og booleske værdier.

XML-skema

En formel specifikation skrevet i XML, der definerer strukturerne i et XML-dokument, herunder elementnavne og formaterede datatyper, hvilke elementer kan vises i kombination, og hvilke attributter der er tilgængelige for hvert element.

XML-skabelonfil

En XML-fil, der indeholder eksempeldata, som vises i en formulars felter, inden brugeren udfylder dem.

XPath

Se XML Path Language.

XSL

Se Extensible Stylesheet Language.

XSL Transformation (XSLT)

Et sprog, der bruges til at transformere XML-dokumenter til andre dokumenttyper, f.eks. HTML eller XML. Det er beregnet til at blive brugt som en del af XSL.

XSLT

Se XSL Transformation.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×