InfoPath-ordliste

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

A

B

C

D

E

F

G

H

Jeg

J

K

L

M

N

O

P

SPØRGSMÅL

R

S

T

U

V

W

X

A

Toppen af siden

handling

En del af en regel, der bruges sammen med betingelser for automatisk at vise dialogbokse, angive værdier, forespørgsler og sende data, og Åbn formularer.

aktivt felt

Feltet i en formular, hvor markøren er placeret.

ActiveX-objekt

Et brugerdefineret kontrolelement. Formulardesignere kan tilføje eller fjerne ActiveX-objekter i opgaveruden kontrolelementer.

administratorgodkendt formularskabelon

En webbrowserkompatibel-formularskabelon, der er blevet overført af en administrator til en server, der kører InfoPath Forms Services. En administratorgodkendt formularskabelon kan indeholde kode.

feltet attribut

Et felt i datakilden, der kan indeholde data, og som er en attribut (i stedet for et element). Attributten felter kan ikke indeholde andre felter.

B

Toppen af siden

indbind

Oprette forbindelse et kontrolelement til et felt eller gruppe i datakilden, så gemmes data, der indtastes i kontrolelementet. Når kontrolelementet er bundet, det er ikke forbundet med et felt eller gruppe, og så data, der indtastes i kontrolelementet, ikke gemmes.

webbrowserkompatibel formularskabelon

En formularskabelon, der er udviklet i Microsoft Office InfoPath ved hjælp af en bestemt kompatibilitetstilstand. En webbrowserkompatibel formularskabelon kan være browseraktiverede når den er udgivet på en server, der kører InfoPath Forms Services.

webbrowseraktiveret formularskabelon

Browserkompatibel formularskabelon, der er blevet publiceret på en server, der kører InfoPath Forms Services, og, der er blevet browseraktiveret så brugere kan få vist og Udfyld formularen i en webbrowser.

C

Toppen af siden

kabinetfil (.cab)

Et filformat, der indeholder en metode til effektivt at pakke flere filer som en enkelt fil til nemmere lagring eller overførsel. InfoPath er-formular formularskabelonfil (.xsn) .cab-filer med filtypenavnet .xsn.

overlappende liste

To eller flere lister, der er forbundet med hinanden på en sådan måde, vælge en værdi i et ændres valgene i det andet.

underordnet element

I en XML-træstruktur det element, der er indeholdt i det overordnede element.

valggruppe

Et kontrolelement, der bruges til at præsentere et sæt udelukker. En valggruppe indeholder to valgsektioner, hvoraf den ene vises for brugeren som valgt som standard i formularen som standard.

valgafsnit

Et kontrolelement, der indeholder andre kontrolelementer og bruges til at repræsentere et enkelt valg blandt et sæt udelukker. Brugere kan udskifte en valgsektion med en anden, når du udfylder en formular.

COM

Se Component objektmodel.

kombinationsfeltelement

Et kontrolelement, der kombinerer et tekstfelt og en liste, så brugerne kan enten skrive eller vælge en på listen.

Component Object Model (COM)

En specifikation udviklet af Microsoft til oprettelse af softwarekomponenter, der kan samles i programmer eller føje funktioner til eksisterende programmer, der kører på Microsoft Windows-operativsystemer.

betinget formatering

Processen med at ændre udseendet af et kontrolelement, herunder dets synlighed og skrivebeskyttet tilstand, baseret på værdier, der er indtastet i formularen.

brugerdefineret kontrol

En formularkomponent, som en skabelondel eller ActiveX-objekt, der ikke indgår i InfoPath som standard. Formulardesignere kan tilføje eller fjerne brugerdefinerede kontrolelementer ved hjælp af opgaveruden kontrolelementer.

brugerdefineret installeret form

En formular, der er installeret med et brugerdefineret installationsprogram, og som normalt har adgang til filer og indstillinger på computeren.

opgaveruden Brugerdefineret

En .html-fil, hvis indhold vises i et vindue ud for en formular. Brugerdefinerede opgaveruder kan indeholde formular-specifikke kommandoer og Hjælp-indhold.

D

Toppen af siden

dataforbindelse

Forbindelse mellem en InfoPath-formular og en ekstern datakilde, som en database, webtjeneste, SharePoint-bibliotek eller XML-fil. Dataforbindelser bruges til at forespørge og sende data.

dataforbindelsesbibliotek

Et dokumentbibliotek placeret på et websted, der kører Microsoft Office SharePoint Server 2007, der indeholder en samling af universelle dataforbindelsesfiler (.udcx) og Office-dataforbindelsesfiler (.odc).

datafelt

Et felt, der indeholder resultatet af en forespørgsel til en ekstern datakilde.

datakilde

Samling af felter og grupper, der definerer og gemmer dataene til en InfoPath-formular. Kontrolelementer i formen er bundet til felterne og grupperne i datakilden.

datatype

Egenskab for et felt, der definerer type data, der kan gemmes i feltet. Eksempler på datatyper omfatter tekst, Rich Text, heltal, Decimal, Sand/falsk, Hyperlink, dato og klokkeslæt og billede.

datavalidering

Processen med at teste nøjagtigheden af data. et regelsæt for du kan anvende på et kontrolelement for at angive den type og række af data, som brugerne kan angive.

standardrolle

En indstilling, der er knyttet til en bestemt brugerrolle. Brugere, der ikke er tildelt til en eksisterende rolle tildeles automatisk til den rolle, der er angivet som standard.

designtilstand

InfoPath-designmiljøet, kan du oprette eller ændre en formularskabelon.

dialogboksen alarm

En datavalideringsmeddelelse, der åbnes en dialogboks med en brugerdefineret fejlmeddelelse, når der indtastes ugyldige data i et kontrolelement.

digital signatur

En elektronisk, kryptering-baserede stempel af godkendelse i en formular eller en sektion i en formular. Denne signatur bekræfter, at formularen eller sektionen stammer fra underskriveren og ikke er blevet ændret.

dokumentbibliotek

En mappe, hvor en samling af filer er delt og filerne bruger ofte den samme skabelon. Hver fil i et bibliotek er tilknyttet brugerdefinerede oplysninger, der vises i indholdsliste for det pågældende bibliotek.

Document objektmodel (DOM)

En World Wide Web Consortium specifikation, der beskriver strukturen i dynamic HTML og XML-dokumenter på en måde, så de kan ændres via en webbrowser.

DOM

Se Document objektmodel.

E

Toppen af siden

hændelse

En handling, som genkendes af et objekt, som ved klik med musen eller tastetryk, hvor du kan definere et svar. En begivenhed kan skyldes en brugerhandling eller en Visual Basic-sætning, eller den kan udløses af systemet.

hændelseshandler

Funktionen kode i en InfoPath-formularskabelon, der reagerer på en brugerhandling eller ændre til XML-data.

feltet udtryk

Et kontrolelement i en formular, der viser skrivebeskyttede data som et resultat af et opslag eller beregning mod data ved hjælp af et XPath-udtryk.

Extensible Hypertext Markup Language (XHTML)

En markup language, der udvider HTML og omformer det til XML.

Extensible Markup Language (XML)

Standardsprog til at beskrive, organisere og udveksling af data. I InfoPath, formularskabeloner, der er baseret på XML-teknologier og formulardata gemmes eller sendes i XML-format.

Extensible Stylesheet Language (XSL)

En XML-ordliste, der bruges til at transformere XML-data til et andet format, som HTML, ved hjælp af et typografiark, der definerer præsentation regler.

F

Toppen af siden

felt

Et element eller attribut i datakilden, der kan indeholde data. Hvis feltet er et element, kan det indeholder attributten felter. I felterne gemmes de data, der er indtastet i kontrolelementer.

kontrolelementet vedhæftet fil

Et kontrolelement, der gør det muligt for brugerne at vedhæfte filer til deres formular, når de udfylder den. Formulardesigner en kan begrænse typerne filer der kan vedhæftes.

filter

Et sæt af betingelser, der anvendes til data for at få vist et undersæt af dataene.

filterikon

Ikonet, der vises ud for filtrerede data i en formular.

formular

I InfoPath, et dokument med et sæt kontrolelementer, hvor brugerne kan angive oplysninger. InfoPath-formularer kan indeholde funktioner som RTF-tekstbokse, datovælgere og gentagne sektioner, datavalidering og betinget formatering.

formulardefinitionsfil (.xsf)

En XML-fil med filtypenavnet .xsf, der indeholder oplysninger om alle andre filer og komponenter, der bruges i en formular, herunder tilpasninger af brugergrænsefladen, XML-skemaer, visninger, forretningslogik, hændelser og installationsindstillinger.

formularfiler

En samling af filer, der bruges til at implementere en InfoPath-formular. Filtyper kan omfatte .html, .xml, .xsd, .xslt, script og andre filtyper, der er nødvendige for at understøtte funktionaliteten i formularen.

formularbibliotek

En mappe, hvor en samling af formularer, der er baseret på skabelonen samme gemmes og deles. Hver formular i et formularbibliotek er tilknyttet brugerdefinerede oplysninger, der vises i indholdsliste for det pågældende bibliotek.

formularskabelon

I InfoPath, en fil eller et sæt af filer definerer, der den datastruktur, udseendet og funktionaliteten af en formular.

skabelonen formularbibliotek

Placeringen i det øverste websted i en gruppe af websteder, hvor de formularskabeloner, der er blevet aktiveret af en administrator er gemt.

Formel

Et XPath-udtryk, der udgøres af værdier, felter eller grupper, funktioner og operatorer. Formler kan bruges til at beregne matematiske værdier, vise datoer og klokkeslæt og referere til felter.

funktionen

En foruddefineret XPath-udtryk, der returnerer en værdi baseret på resultaterne af en beregning.

G

Toppen af siden

gruppere

Et element i datakilden, der kan indeholde felter og andre grupper. Kontrolelementer, der indeholder andre kontrolelementer, som gentagne tabeller og sektioner, er bundet til grupper.

H

Toppen af siden

hosting-miljø

Et websted eller på computeren, som et Windows Forms-program, hvori en InfoPath-formular er integreret.

link

Farvet og understreget tekst eller grafik, du klikker på for at gå til en fil, en placering i en fil, en webside på World Wide Web eller en webside på et intranet. Links kan også gå til nyhedsgrupper og til Gopher, Telnet og FTP-websteder.

I

Toppen af siden

IME

Se Input Method Editor.

InfoPath Forms-mappe

En mappe i Outlook 2007, der indeholder en samling af relaterede InfoPath 2007-formularer. Du kan bruge kolonner til at gruppere, filtrere og sortere data fra flere formularer i InfoPath Forms-mappe.

afsenderen rolle

En valgfri indstilling, der er knyttet til en bestemt brugerrolle. Brugere, der åbner en ny formular tildeles automatisk til denne rolle, som tilsidesætter alle andre rolletildelinger.

Håndskrift

Skrivningen eller tegner streger, der er foretaget med en Tablet PC-pen eller musen.

håndskriftstilstand

Det miljø, hvor du kan udfylde en formular med håndskrift. På en Tablet PC åbnes InfoPath automatisk i håndskriftstilstand.

hjælpelinje til håndskrift

Et skraveret område, der bliver større, mens du skriver i et formularfelt med en pen.

håndskriftsafsnit

Et område i et RTF-tekstboks, hvor brugerne kan tegne eller skrive med en pen. InfoPath gemmer håndskrevne noter eller tegninger i en håndskriftssektion som håndskrift.

indbygget advarsel

En datavalideringsmeddelelse, der markerer kontrolelementer, der indeholder ugyldige eller manglende data med en rød kant eller en rød stjerne. Brugere kan få vist brugerdefinerede fejlmeddelelser, ved at højreklikke på kontrolelementet eller ved at klikke på et link for at få flere oplysninger.

Input Method Editor (IME)

Et program, der skriver østasiatisk tekst (kinesisk (traditionelt), forenklet kinesisk, japansk eller koreansk) i programmer ved at konvertere tastetryk til komplekse østasiatiske tegn. IME behandles som en anden type tastaturlayout.

Internet

En global netværk af tusindvis af mindre computernetværk og millioner af kommercielle, undervisning og government og pc'er.

intranet

Et netværk i en organisation, der bruger Internet-teknologi (såsom HTTP eller FTP-protokollen). Ved hjælp af links, kan du undersøge objekter, dokumenter, sider og andre destinationer på intranettet.

J

Toppen af siden

JScript

En fortolket, objekt-baserede scriptsproget, der låner fra C, C++ og Java. Det er Microsofts implementering af ECMA 262 sprog.

K

Toppen af siden

nøgle-feltet

Et felt i datakilden, der sammenkæder relaterede data i master og et detaljeret kontrolelement.

L

Toppen af siden

layouttabel

En samling af celler, der bruges til at arrangere formularindhold som tekst eller objekter.

sammenkædet objekt

Et objekt, der er oprettet i en kildefil og indsat i en destinationsfil, mens du opretholder en forbindelse mellem de to filer. Det sammenkædede objekt i destinationsfilen kan opdateres, når kildefilen opdateres.

listefelt

Et kontrolelement, der viser en liste med valgmuligheder. Kontrolelement for en liste består af en liste og en valgfri etiket.

listeobjekt

Et kontrolelement i en formular, der kan formateres som en opstilling med punkttegn, opstilling med tal / eller almindelig liste. En bruger kan angive tekst i et listeelement, som gentages efter behov.

M

Toppen af siden

Microsoft Developer Network (MSDN)

En Microsoft-websted (og program, der abonneres), som giver udviklerne med de seneste værktøjer samt oplysninger, kodeeksempler og -uddannelsesmaterialer for værktøjer til udvikling af Microsoft. (http://msdn.microsoft.com)

Microsoft Script Editor (MSE)

Et programming miljø, der bruges til at oprette, redigere og foretage fejlfinding af Microsoft JScript eller Microsoft VBScript-kode i en InfoPath-formular.

Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA)

Et administreret kode programming miljø, der bruges til at oprette, redigere og foretage fejlfinding af Visual Basic eller C#-kode, der medtages i en InfoPath-formularskabelon.

Microsoft Windows Installer (MSI)

Et værktøj, der bruges til at oprette installationspakker til software, der skal være installeret på Windows-operativsystemer.

MSDN

Se Microsoft Developer Network.

MSE

Se Microsoft Script Editor.

MSI

Se Microsoft Windows Installer.

liste til flere markeringer

Et kontrolelement, der gør det muligt for brugerne at vælge et eller flere elementer fra en liste med valgmuligheder. Brugerne kan angive elementer ved at markere afkrydsningsfelter eller ved at tilføje deres egne elementer på listen.

N

Toppen af siden

navneområde

En funktion, der entydigt kvalificerer elementnavne og relationer for at undgå navnesammenfald for elementer, der har samme navn, men der kommer fra flere kilder.

O

Toppen af siden

objektmodel

Et hierarkisk bibliotek af objekter og samlinger, der repræsenterer indholdet og funktionaliteten af et program. Objekter og samlinger har egenskaber, metoder og hændelser, der kan bruges til at arbejde og kommunikere med et program.

objekt modeldiagram

En grafisk repræsentation af objekter og samlinger, der er indeholdt i en angivet objektmodel.

offlinedatakilde

En sekundær datakilde, der er tilgængeligt for brugere med udfylde formularer offline. Når en bruger er online, gemmes data fra datakilden på brugerens computer, så den kan vises i kontrolelementer, når formularen er offline.

operator

Et tegn eller symbol, der angiver typen beregning, der skal anvendes i et udtryk. Der findes matematiske, sammenligning, logiske, og referenceoperatorer.

valgfri sektion

Et kontrolelement i en formular, der indeholder andre kontrolelementer, og som normalt vises ikke som standard. Brugere kan indsætte og fjerne valgfri sektioner, når du udfylder formularen.

P

Toppen af siden

parameter

En værdi, der er tildelt til en variabel i starten af en handling eller et udtryk evalueres af et program. En parameter kan være tekst, et tal eller et argumentnavn, der er tildelt til en anden værdi.

overordnet element

I XML, elementet som et bestemt element er en underordnet.

PNG

Se Portable Network Graphics.

Portable Network Graphics (PNG)

Et grafikfilformat, der understøttes af nogle webbrowsere. Forkortelse for Portable Network Graphics, PNG understøtter variabel gennemsigtighed af billeder og styring af billedets lysstyrke på forskellige computere. PNG-filer er komprimerede bitmap.

behandlingsinstruktioner

Oplysninger, der er gemt i Prologen til en XML-dokument. Disse oplysninger er passeret XML-parseren til alle programmer, der bruger XML-dokument.

egenskab

En navngiven attribut til et kontrolelement, et felt eller et objekt, du har angivet til at definere et af objektets karakteristika (såsom størrelse, farve eller placering på skærmen) eller et aspekt af dens virkemåde (såsom om objektet er skjult).

udgiv

Gøre en formularskabelon, der er tilgængelige for andre at udfylde i InfoPath eller en webbrowser. Du kan udgive en formularskabelon ved at udføre opgaver som at sende den i en e-mail-meddelelse, eller gemme det på et SharePoint-websted eller en anden delt placering.

Q

Toppen af siden

forespørgselsfelt

Et felt, der kan indeholde en værdi, der bruges i en forespørgsel.

suspendere

Gradvist at anbringe en farm, tjeneste eller formularskabelon offline ved ikke accepterer nye brugersessioner og tillade eksisterende sessioner for at afslutte.

R

Toppen af siden

rekursiv sektion

Et kontrolelement, der indeholder andre kontrolelementer, kan indsættes i sig selv, og er bundet til indlejrede referencefelter.

referencefelt

Et felt, der er knyttet til et andet felt, så deres egenskaber altid passer sammen. Hvis egenskaberne i ét felt er ændret, opdateres automatisk egenskaber i andet feltet.

referencegruppe

En gruppe, der er knyttet til en anden gruppe, så deres egenskaber og egenskaberne for de grupper og felter, de indeholder altid svarer til hinanden. Hvis egenskaberne for en gruppe er ændret, opdateres anden gruppen automatisk.

gentaget felt

Et felt i datakilden, der kan forekomme mere end én gang. Kontrolelementer som opstilling med punkttegn, opstilling med tal / og almindelig lister; gentagne sektioner og gentagne tabeller kan være bundet til gentagne felter.

gentaget gruppe

En gruppe i datakilden, der kan forekomme mere end én gang. Kontrolelementer som gentagne sektioner og gentagne tabeller er bundet til gentagne grupper.

gentaget afsnit

Et kontrolelement i en formular, der indeholder andre kontrolelementer, og som gentages efter behov. Brugerne kan indsætte flere sektioner, når du udfylder formularen.

gentaget tabel

Et kontrolelement i en formular, der indeholder andre kontrolelementer i et tabelformat og, der gentages efter behov. Brugerne kan indsætte flere rækker, når du udfylder formularen.

ressourcefil

En fil, der er oprettet uden for InfoPath, som en .html, .xml eller .xsd-fil, der er føjet til en formularskabelon til at understøtte funktionaliteten i formularen.

S

Toppen af siden

rulleområde

Et kontrolelement, der indeholder andre kontrolelementer, og som kan vise lodret eller vandret rullepanel. Bladring områder bruges kun til layout og er ikke bundet til felter eller grupper i datakilden.

sekundær datakilde

En XML-datafil, database eller webtjeneste, der bruges af en formular til poster i en liste eller for scripthandlinger.

genvejstast

En funktionstast eller tastekombination, som F5 eller CTRL + A, du bruger til at udføre en menukommando. Hurtigtast er derimod en tastekombination, som ALT + F, flyttes fokus til en menu, kommandoen eller kontrolelement.

genvejsmenu

En menu, der viser en liste over kommandoer, der er relevante for et bestemt element. Højreklik på et element for at få vist en genvejsmenu, eller tryk på Skift + F10.

grupper af websteder

Et sæt af websteder på en virtuel server, der har samme ejer og indstillinger for administration af. Hver gruppe af websteder indeholder et overordnet websted og kan indeholde et eller flere underordnede websteder.

T

Toppen af siden

skabelondel

En del af en formularskabelon, der kan gemmes til genbrug i flere formularskabeloner. En typisk skabelondel består af kontrolelementer og en datakilde og kan også indeholde funktioner som dataforbindelser, datavalidering og regler.

tekstfelt

Et kontrolelement, som en bruger kan skrive tekst. RTF-bokse tillade dataindtastning med valgmuligheder til formatering af tekst.

U

Toppen af siden

Uniform Resource Locator (URL)

En adresse, der angiver en protokol (såsom HTTP eller FTP) og en placering af et objekt, dokument, World Wide Web-side eller andre destination på internettet eller intranettet, for eksempel: http://www.microsoft.com/.

URL-adresse

Se Uniform Resource Locator.

brugerformularskabelon

En browseraktiveret formularskabelon, der er blevet publiceret fra InfoPath, og som ikke behøver at blive overført af en administrator til en server, der kører InfoPath Forms Services.

brugerrolle

En foruddefineret kategori, der kan tildeles til formularbrugere, der er baseret på stilling eller et andet kriterium. Roller bruges typisk til at præsentere tilpassede versioner af en formular for forskellige typer brugere.

V

Toppen af siden

gyldigt

Fejl gratis eller acceptabel i henhold til et eksisterende sæt af regler eller standarder. For eksempel er data, der indtastes i en formular gyldige, hvis den opfylder kriterierne i formularens datavalideringsregler.

gyldig XML

En komplet XML-dokument, der svarer til et bestemt sæt begrænsninger, der normalt er defineret i en XML-skemaet.

VBScript

Se Visual Basic Scripting Edition.

visning

En formular-specifikke-visningsindstilling, som kan gemmes sammen med en formularskabelon og anvendes til formulardata, når formularen udfyldes. Brugerne kan skifte mellem visninger til at vælge mængden data, der vises i formularen.

Visual Basic Scripting Edition (VBScript)

En fortolket, objekt-baserede scriptsproget, der er et undersæt af Microsoft Visual Basic-programmeringssproget.

VSTA

Se Microsoft Visual Studio Tools for Applications.

W

Toppen af siden

Webbrowser

Software, der fortolker HTML-filer, formaterer dem til websider og viser dem. En webbrowser, som Windows Internet Explorer kan følge hyperlinks, overføre filer og afspille lyd- eller videofiler, der er integreret i websider.

korrekt udformet XML

Et XML-dokument, der opfylder kriteriet minimale til en XML-dokument.

arbejdsproces

Automatiseret flytning af dokumenter eller elementer til en bestemt rækkefølge af handlinger eller opgaver, der er relateret til en forretningsproces. Arbejdsprocesser kan bruges til at administrere konsekvent almindelige forretningsprocesser, som dokumentgodkendelse eller gennemse.

X

Toppen af siden

XHTML

Se Extensible Hypertext Markup Language.

XML

Se Extensible Markup Language.

XML-attribut

Et navn / værdi-par, adskilt med et lighedstegn (=) og inkluderet i et markeret element, der ændrer et elements funktioner. Alle XML-attribut-værdier er strenge i anførselstegn.

XML-data

Data, der er gemt i en XML-format. InfoPath-formularer gemmes som XML-datafiler.

XML-element

En XML-struktur, der består af et start-mærke, en slutningen mærke og oplysninger mellem koderne. Elementer kan have attributter og kan indeholde andre elementer.

XML Path Language (XPath)

Et sprog, der bruges til adresse dele af et XML-dokument. XPath leverer desuden grundlæggende funktioner til strengmanipulation af strenge, tal og booleske værdier.

XML-skema

En formel specifikation, der er skrevet i XML, der definerer strukturen i et XML-dokument, herunder elementnavne og datatyper, hvilke elementer kan vises sammen, og hvilke attributter der er tilgængelige for hvert element.

XML-skabelonfil

En XML-fil, der indeholder de eksempeldata, der vises i felterne i en formular, før en bruger udfylder den.

XPath

Se XML Path Language.

XSL

Se Extensible Stylesheet Language.

XSL Transformation (XSLT)

Et sprog, der bruges til at transformere XML-dokumenter til andre typer af dokumenter, som HTML eller XML. Det er beregnet til brug som en del af XSL.

XSLT

Se XSL Transformation.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×