InfoPath 2007-kontrolelementer og -funktioner, der ikke understøttes i mobilbrowsere

Hvis du har adgang til en server, der kører InfoPath Forms Services, kan du designe en webbrowseraktiveret formularskabelon. Hvis du designer en formularskabelon, behøver brugerne ikke bruge Microsoft Office InfoPath til at udfylde formularen. De kan i stedet udfylde formularen ved hjælp af en webbrowser.

Hvis en betydelig del af formularbrugerne skal udfylde deres formularer på en mobil enhed, kan du designe en særlig type formularskabelon, der kan udfyldes i en browser på en mobilenhed. Du skal dog vide, at visse funktioner i InfoPath og kontrolelementer fungerer anderledes i disse skabeloner eller ikke understøttes.

Understøttelse af formularkontrolelementer

Du kan bruge tabellen nedenfor til at se, om InfoPath Forms Services understøtter et bestemt kontrolelement i InfoPath.

Da mobilenhedsbrowsere ikke understøtter HTML-tabeller, overlappende typografiark og visse andre browserteknologier, vises nogle kontrolelementer anderledes i en mobil enhedsbrowser end i en pc-browser.

Desuden ignorere mobilenhedsbrowsere helt nogle kontrolelementer f.eks. kontrolelementer for vedhæftede filer.

Ikon for fuld understøttelse = Understøttes helt  Ikon for delvis understøttelse = Understøttes delvist Ikonet Ingen support = Understøttes ikke

InfoPath 2007-kontrolelement

Browsere på stationære computere

Browsere på mobile enheder

Tekstfelt

Ikon for fuld understøttelse

Ikon for fuld understøttelse

Afkrydsningsfelt

Ikon for fuld understøttelse

Ikon for fuld understøttelse

Knap

Ikon for fuld understøttelse

Ikon for fuld understøttelse

Udtryksboks

Ikon for fuld understøttelse

Ikon for fuld understøttelse

Liste

Ikon for fuld understøttelse

Ikon for fuld understøttelse

Rulleliste

Ikon for fuld understøttelse

Ikon for fuld understøttelse

Gentaget sektion

Ikon for fuld understøttelse

Ikon for fuld understøttelse

Link

Ikon for fuld understøttelse

Ikonet Ingen support

Alternativknap 1

Ikon for fuld understøttelse

Ikonet Ingen support

Valgfri sektion 2

Ikon for fuld understøttelse

Ikonet Ingen support

Gentaget tabel 3

Ikon for fuld understøttelse

Ikonet Ingen support

Kontrolelement for vedhæftet fil

Ikon for fuld understøttelse

Ikonet Ingen support

Datovælger 4

Ikon for delvis understøttelse

Ikon for delvis understøttelse

RTF-tekstfelt

Ikon for delvis understøttelse

Ikonet Ingen support

ActiveX-objekt

Ikonet Ingen support

Ikonet Ingen support

Kontrolelement for opstilling med punkttegn

Ikonet Ingen support

Ikonet Ingen support

Valggruppe

Ikonet Ingen support

Ikonet Ingen support

Valgsektion

Ikonet Ingen support

Ikonet Ingen support

Kombinationsboks

Ikonet Ingen support

Ikonet Ingen support

Vandret gentaget tabel

Ikonet Ingen support

Ikonet Ingen support

Vandret område

Ikonet Ingen support

Ikonet Ingen support

Kontrolelement for håndtegnet billede

Ikonet Ingen support

Ikonet Ingen support

Overordnet/detaljeret-kontrolelement

Ikonet Ingen support

Ikonet Ingen support

Liste med flere valg

Ikonet Ingen support

Ikonet Ingen support

Kontrolelement for nummereret liste

Ikonet Ingen support

Ikonet Ingen support

Billedkontrolelement

Ikonet Ingen support

Ikonet Ingen support

Kontrolelement for almindelig liste

Ikonet Ingen support

Ikonet Ingen support

Gentaget valggruppe

Ikonet Ingen support

Ikonet Ingen support

Gentaget rekursiv sektion

Ikonet Ingen support

Ikonet Ingen support

Rulleområde

Ikonet Ingen support

Ikonet Ingen support

Lodret etiket

Ikonet Ingen support

Ikonet Ingen support

1Overvej at bruge en rulleliste i stedet.

2Overvej at brug flere visninger i stedet.

3Overvej at bruge en gentaget sektion i stedet.

4 I mobilenhedsbrowsere vises datovælgeren som et tekstfelt med datavalidering.

Understøttelse af forretningslogik

Du kan føje forretningslogik til din formularskabelon for at forhindre fejl ved dataindtastning og for at automatisere bestemte handlinger i formularen for brugeren. Især kan du bruge datavalidering, betinget formatering, og rulesto får formularen til at vise meddelelser om datavalidering, ændre formateringen eller udføre andre opgaver.

Du kan bruge tabellen nedenfor til at se, om en given browser understøtter en bestemt type forretningslogik.

Ikon for fuld understøttelse = Understøttes helt  Ikon for delvis understøttelse = Understøttes delvist Ikonet Ingen support = Understøttes ikke

InfoPath 2007-funktion

Browsere på stationære computere

Browsere på mobile enheder

Formler 1

Ikon for fuld understøttelse

Ikon for fuld understøttelse

Datavalidering

Ikon for fuld understøttelse

Ikon for fuld understøttelse

Regler

Ikon for fuld understøttelse

Ikon for fuld understøttelse

Betinget formatering  2

Ikon for fuld understøttelse

Ikon for delvis understøttelse

Brugerroller

Ikonet Ingen support

Ikonet Ingen support

1Bortset fra funktionerne xdXDocument:get-Role, Position og Last.

2Mobile enhed browsere understøtter nogle funktioner for betinget formatering: Du kan f.eks. skjule eller vise kontrolelementer, afhængigt af betingelser, du angiver i formularen. Du kan dog ikke bruge betinget formatering til at ændre udseendet af et kontrolelement, der er baseret på betingelser i formularen. Du kan f.eks. ikke bruge betinget formatering til at ændre farven på tekst i et kontrolelement.

Tip: Få en detaljeret liste over de funktioner, som stationære og bærbare browsere understøtter, under Webbrowserkompatibilitet i InfoPath Forms Services.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×