Indstillinger for pivottabeller

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Brug dialogboksen Indstillinger for pivottabel til at styre de forskellige indstillinger for en pivottabelrapport.

Navn    Viser navnet på pivottabellen. Hvis du vil ændre navnet, skal du klikke på teksten i boksen og redigere navnet.

Layout og Format

Layoutsektion

Flet og centrer celler med etiketter    Marker for at flette celler for ydre række- og kolonneelementer, så du kan centrere elementerne vandret og lodret. Fjern markeringen, hvis du vil venstrejustere elementer i de ydre rækker og kolonnefelter øverst i elementgruppen.

Indrykning af rækkeetiketter i komprimeret format     Marker et indrykningsniveau mellem 0 og 127, hvis du vil indrykke rækker i rækkeetiketområdet, når pivottabelrapporten er i komprimeret format.

Vis felter i rapportfilerområde     Marker Nedad og derefter henad for først at få vist felter i rapportfilterområdet fra øverst til nederst, efterhånden som der tilføjes felter, før du tager en anden kolonne. Marker På tværs og derefter nedad for først at få vist felter i rapportfilterområdet fra venstre til højre, efterhånden som der tilføjes felter, før du tager en anden række.

Rapportfilterfelter pr. kolonne     Indtast eller marker antallet af felter, der skal vises, før du tager en anden kolonne eller række baseret på indstillingen i Vis felter i rapportfilterområde.

Afsnittet Format

For fejværdier vises     Marker dette afkrydsningsfelt, og skriv en tekst, f.eks. "Ugyldig", som du vil have vist i cellerne i stedet for en fejlmeddelelse. Fjern markeringne i afkrydsningsfeltet for at få vist fejlmeddelelsen.

For tomme celler vises     Marker dette afkrydsningsfelt, og skriv en tekst, f.eks. "Tom", som du vil have vist i cellerne i stedet for en tom celle.

Autoformater kolonnebredde ved opdatering     Marker, hvis du vil justere pivottabellens kolonner automatisk, så de passer til størrelsen på den bredeste tekst eller talværdi. Fjern markeringen, hvis du vil bevare den aktuelle kolonnebredde i pivottabellen.

Bevar celleformatering ved opdatering    Marker, hvis du vil gemme pivottabelrapportens layout og format, så det bruges hver gang, du udfører en handling i pivottabellen. Fjern markeringen, hvis du ikke vil gemme pivottabellens layout og format og i stedet gendanne standardlayout og -format, hver gang du udfører en handling på pivottabellen.

Totaler og filtre

Afsnittet Hovedtotaler

Vis hovedtotaler for rækker    Marker, eller fjern markeringen for at vise eller skjule kolonneteksten Hovedtotal ved siden af den sidste kolonne.

Vis hovedtotaler for kolonner    Marker, eller fjern markeringen for at vise eller skjule rækken Hovedtotal nederst i pivottabelrapporten.

Afsnittet Filtre

Beregn subtotal af filtrerede sideelementer    Marker, eller fjern markeringen for at medtage eller udelade rapportfiltrerede elementer i subtotaler.

Bemærk!: OLAP-datakilden skal understøtte subselectsyntaksen for MDX-udtrykket.

Marker totaler med *    Marker, eller fjern markeringen for at få vist eller skjule en stjerne ved siden af totalen. Stjernen angiver, at de synlige værdier, der vises og bruges, når Excel beregner totalerne, ikke er de eneste værdier, der bruges i beregningen.

Bemærk!: Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis OLAP-datakilden ikke understøtter subselectsyntaksen for MDX-udtrykket.

Tillad flere filter pr. felt    Marker for at medtage alle værdier inklusive dem, der er skjult af filtrering, når Microsoft Excel beregner sub- og hovedtotaler. Fjern markeringen, hvis du kun vil medtage viste elementer, når Excel beregner sub- og hovedtotaler.

Bemærk!: Denne indstilling er kun tilgængelig for en ikke-OLAP-datakilde.

Afsnittet Sortering

Benyt brugerdefinerede lister til sortering    Marker, eller fjern markeringen for at aktivere eller deaktivere brugen af brugerdefinerede lister, når Excel sorterer lister. Hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet forbedres ydeevnen, når du sorterer store mængder data.

Vis

Afsnittet Vis

Vis vis/skjul-knapper    Marker for at få vist plus- og minusknapper, som bruges til at udvide eller skjule række- og kolonneetiketter. Fjern markeringen for at skjule plus- og minusknapper, som bruges til at udvide eller skjule række- og kolonneetiketter. Måske vil du skjule plus- og minusknapper, når du udskriver en pivottabelrapport, eller når du får vist en pivottabelrapport.

Vis kontekstafhængige værktøjstip    Marker, hvis du vil vise værktøjstip, der viser værdi-, række- eller kolonneoplysninger for et felt eller en dataværdi. Fjern markeringen for at skjule værktøjstip, der viser værdi-, række- eller kolonneoplysninger for et felt eller en dataværdi.

Vis egenskaber i værktøjstip    Marker, eller fjern markeringen for at vise eller skjule værktøjstip, der viser egenskabsoplysninger for et element.

Bemærk!: Denne indstilling er kun tilgængelig for OLAP-datakilder.

Vis feltoverskrifter og filterlister    Marker, eller fjern markeringen for at vise eller skjule overskrifter øverst i pivottabelrapporten og filterrullepile i kolonne- og rækkeetiketter.

Klassisk pivottabellayout    Marker, eller fjern markeringen for at aktivere eller deaktivere trækning af felter til og fra pivottabelrapporten.

Bemærk!: Denne indstilling aktiverer ikke kompatibilitet med tidligere versioner af pivottabeller. Få mere at vide under arbejde med forskellige pivottabelformater i Office Excel.

Få vist elementer uden data i rækker    Markér eller fjern for at få vist eller skjule rækkeelementer, der har ingen værdier.

Bemærk!: Denne indstilling er kun tilgængelig for OLAP-datakilder.

Vis tabelposter uden data i kolonner    Marker, eller fjern markeringen for at vise eller skjule rækkeetiketter, som ikke har værdier.

Bemærk!: Denne indstilling er kun tilgængelig for en OLAP-datakilde.

Vis elementetiketter, når der ikke er felter i værdiområdet    Marker, eller fjern markeringen for at vise eller skjule elementetiketter, når der ikke er felter i værdiområdet.

Bemærk!: Dette afkrydsningsfelt gælder kun for pivottabelrapporter, der er oprettet før Office Excel 2007.

Vis beregnede medlemmer fra OLAP-server     Marker, eller fjern markeringen for at vise eller skjule beregnede medlemmer i en dimension. Afkrydsningsfeltet påvirker ikke beregnede målinger.

Bemærk!: Denne indstilling er kun tilgængelig for en OLAP-datakilde.

Afsnittet Feltliste

Følgende to muligheder udelukker hinanden.

Sorter fra A til Å    Marker for at sortere felterne i pivottabellens feltliste i faldende alfabetisk rækkefølge.

Bemærk!: Denne indstilling er ikke tilgængelig for OLAP-datakilder.

Sorter i datakilderækkefølge    Marker for at sortere felterne i pivottabellens feltliste i den rækkefølge, der er angivet af den eksterne datakilde.

Bemærk!: Denne indstilling er ikke tilgængelig for OLAP-datakilder.

Udskrivning

Udskriv vis/skjul-knapper, når de vises i pivottabel    Marker, eller fjern markeringen for at vise eller skjule vis/skjul-knapper, når du udskriver pivottabelrapporten. Dette afkrydsningsfelt er ikke tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltet Vis detaljeknapper ikke er markeret under fanen Vis i denne dialogboks.

Udskriv rækkeetiketter på alle sider    Marker, eller fjern markeringen for at gentage de aktuelle elementetiketter for rækkeetiketområdet på hver side af pivottabeludskriften.

Angiv Udskriftstitler    Markér eller fjern for at aktivere eller deaktivere den gentagne af række- og kolonneoverskrifter felt- og kolonnenavne element på alle udskrevne sider i en pivottabel.

Bemærk!: Hvis du vil udskrive etiketterne, skal du stadig angive værdier i felterne Gentag øverst rækker eller kolonner Gentag venstre under sektionen Udskriv titlerpå arkfanen i dialogboksen Sideopsætning. (Klik på Udskriftstitler i gruppen Sideopsætning under fanen Sidelayout.

Data

Afsnittet Pivottabeldata

Gem kildedata med fil    Marker, eller fjern markeringen for at gemme eller ignorere data fra den eksterne datakilde sammen med projektmappen.

Bemærk!: Denne indstilling er ikke tilgængelig for OLAP-datakilder.

Aktiver visning af detaljer    Marker for at aktivere adgangen til detaljedata i datakilden og til at vise dataene i et nyt regneark.

Bemærk!: Denne indstilling er ikke tilgængelig for OLAP-datakilder.

Opdater data, når filen åbnes    Marker, eller fjern markeringen for at opdatere eller ignorere data, når du åbner den Excel-projektmappe, der indeholder denne pivottabelrapport.

Bemærk!: Denne indstilling er ikke tilgængelig for OLAP-datakilder.

Bevar elementer, der er slettet fra afsnittet datakilde

Antal elementer, der skal returneres pr. felt    Du kan angive antallet af elementer, der skal cachelagres midlertidigt for hvert felt i projektmappen på en af følgende måder:

  • Automatisk     Standardantallet af unikke elementer for hvert felt.

  • Ingen    Ingen unikke elementer for hvert felt.

  • Maks.     Det maksimale antal unikke elementer for hvert felt. Du kan angive op til 1.048.576.

Bemærk!: Denne indstilling er ikke tilgængelig for OLAP-datakilder.

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×