Indstillinger for mærkefyld

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Brug disse indstillinger til at angive visningen af datamærker i diagrammet ved hjælp af fyldfarver og -mønstre. Mærkefyld henviser til fyldet i en datamærkefigur.

Vigtigt: Indstillinger for mærkefyld er kun tilgængelige for diagrammer, hvor datamærker kan vises, f.eks. kurvediagrammer eller xy-punktdiagrammer. Nogle fyldindstillinger er ikke tilgængelige for mærker, og de er derfor deaktiveret i dialogboksen.

Ingen fyld     Klik på denne indstilling for at gøre en figur gennemsigtig eller ufarvet eller for at fjerne fyld fra en figur.

Massiv udfyldning     Klik på denne indstilling for at føje farve og gennemsigtighed til en figur.

Gradueringsfyld     Klik på denne indstilling for at føje gradueringfyld til en figur.

Billed- eller strukturfyld     Klik på denne indstilling for at bruge et billede som fyld til en figur eller føje struktur til en figur.

Automatisk     Bruger standardindstillingen for fyld, der bestemmes af Excel.

Varier farve på datamærke     Tildeler de enkelte datamærker forskellige former og farver.

Inverter, hvis negativ     Ændrer retningen af fyldmønsteret i figurer, der præsenterer negative data. Denne indstilling er tilgængelig, når en dataserie er markeret.

Massiv udfyldning

Farve     Klik på Farve for at vælge en farve til figuren knapflade , og klik derefter på den ønskede farve. Hvis du vil skifte til en farve, der ikke findes i temafarver, skal du klikke på Flere farver og derefter enten klikke på den ønskede farve under fanen Standard eller blande din egen farve under fanen Brugerdefineret.

Gennemsigtighed     Flyt skyderen Gennemsigtighed, eller indtast et tal i feltet ud for skyderen for at angive graden af gennemsigtighed for en figur. Graden af gennemsigtighed kan angives til mellem 0 (helt uigennemsigtig, standardindstillingen) og 100% (helt gennemsigtig).

Gradueringsfyld

Forudindstillede     Klik på Forudindstillede Knapflade , og klik derefter på den ønskede indstilling for at vælge indbygget gradueringsfyld.

Type     Vælg en indstilling på listen for at angive retningen for gradueringsfyldet. Den indstilling for Type, du vælger, bestemmer den tilgængelige Retning.

Retning     Klik på Retning for at vælge en anden fordeling af farve og skygge, og klik derefter på den ønskede indstilling. De tilgængelige retninger for gradueringsfyldet afhænger af den valgte indstilling for Type.

Vinkel     Indtast den ønskede gradværdi for at angive den vinkel, gradueringsfyldet roteres i i figuren. Denne indstilling er kun tilgængelig, når du vælger Lineær som Type.

Gradueringsstop

Gradueringsstop består af en placering, en farve og en værdi for gennemsigtighed. Værdien for gennemsigtighed anvendes på gradueringsstoppet, ikke på det generelle fyld. Gradueringsstop bruges til at oprette ikke-lineære gradueringer. Hvis du vil oprette en graduering, der går fra rød til grøn til blå, skal du f.eks. tilføje tre gradueringsstop  – et for hver farve. Hvis du vil oprette en graduering, der kun vises i hjørnet af en figur, skal du også bruge gradueringsstop for at gøre gradueringen ikke-lineær.

Listen Stop    Gradueringsfyldet består af flere gradueringsstop, men du kan kun ændre ét gradueringsstop ad gangen. Når du klikker på det gradueringsstop på listen, du vil redigere, afspejler indstillingerne for placering, farve og gennemsigtighed de aktuelle indstillinger for det pågældende gradueringsstop.

Tilføj     Klik på Tilføj for at tilføje et gradueringsstop, og angiv derefter de ønskede indstillinger for Placering af stop, Farve og Gennemsigtighed.

Fjern     Klik på det Stop nummer på listen, du vil slette, og klik derefter på Fjern for at slette et gradueringsstop.

Placering af stop     Flyt skyderen Placering af stop, eller indtast et tal i feltet ud for skyderen for at angive placeringen af ændringen af farve og gennemsigtighed i gradueringsfyldet.

Farve     Klik på Farve knapflade , og klik derefter på den ønskede farve for at ændre den farve, der bruges til gradueringsstoppet. Hvis du vil ændre farven til en farve, der ikke findes i temafarver, skal du klikke på Flere farver og derefter enten klikke på den ønskede farve under fanen Standard eller blande din egen farve under fanen Brugerdefineret.

Gennemsigtighed     Flyt skyderen Gennemsigtighed, eller indtast et tal i feltet ud for skyderen for at angive graden af gennemsigtighed for figuren på den angivne Placering af stop. Graden af gennemsigtighed kan angives til mellem 0 (helt uigennemsigtig, standardindstillingen) og 100% (helt gennemsigtig).

Billed- eller strukturfyld

Struktur     Klik på denne knap for at vælge en indbygget struktur, og klik derefter på den ønskede indstilling.

Indsæt fra

Fil     Klik på denne knap, hvis du vil indsætte et billede fra en fil, og find derefter det billede, du vil tilføje. Dobbeltklik på billedet for at indsætte det.

Multimedieklip     Klik på denne knap for at indsætte multimedieklip, og indtast derefter et ord, der beskriver det ønskede multimedieklip, eller indtast hele eller noget af navnet på filen med multimedieklippet i feltet Søgetekst. Hvis du vil medtage multimedieklip, der er tilgængelige på Office Online, i søgningen, skal du markere afkrydsningsfeltet Medtag indhold fra Office Online, klikke på Skift og derefter klikke på filen for at indsætte den.

Placer billede side om side som struktur     Billedfyld kan enten strækkes eller arrangeres side om side (gentages vandret og lodret), så det udfylder hele den valgte figur. Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil bruge flere kopier af det samme billede som figurens struktur.

Indstillinger for side om side

Indstillingerne nedenfor bestemmer skaleringsfaktoren for strukturfyldet.

Forskudt X     Indtast et tal i feltet for at flytte al side om side-billedfyldet til venstre (negative tal) eller højre (positive tal).

Forskudt Y     Indtast et tal i feltet for at flytte al side om side-billedfyldet op (negative tal) eller ned (positive tal).

Skaleret X     Indtast et tal i feltet for at angive en procentdel for den vandrette skalering af det oprindelige billede.

Skaleret Y     Indtast et tal i feltet for at angive en procentdel for den lodrette skalering af det oprindelige billede.

Justering     Justeringen beskriver det ankerpunkt, hvor side om side-effekten begynder. Vælg en indstilling på listen for at angive placeringen af side om side-billed- eller -strukturfyldet.

Spejlingstype     Vælg en indstilling på listen for at angive, om det skiftende vandrette eller lodrette side om side-fyld viser et spejlbillede for hver anden forekomst.

Gennemsigtighed     Flyt skyderen Gennemsigtighed, eller indtaste et tal i feltet ud for skyderen for at angive, graden af gennemsigtighed for billed- eller strukturfyldet. Graden af gennemsigtighed kan angives til mellem 0 (helt uigennemsigtig, standardindstillingen) og 100% (helt gennemsigtig).

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×