Indstillinger for formelberegning, ydeevne og fejlhåndtering

Beregningsindstillinger

Beregn projektmappe     Angiver, hvordan du have Microsoft Office Excel til at beregne projektmapper.

  • Automatisk     Beregner alle afhængige formler, hver gang du ændrer en værdi, en formel eller et navn. Dette er standardindstillingen for beregning.

  • Automatisk, undtagen for datatabeller     Beregner alle afhængige formler undtagen datatabeller.

  • Manuelt     Beregner kun åbne projektmapper, når du klikker på Beregn nu under fanen Beregning. Når du klikker på Manuelt, markerer Excel automatisk afkrydsningsfeltet Beregn altid, før projektmappen gemmes. Hvis det tager lang tid at gemme en projektmappe, kan det muligvis forbedre den tid, det tager at gemme, at fjerne markeringen af Beregn altid, før projektmappen gemmes.

    • Genberegn projektmappen, før der gemmes    Genberegner data, før projektmappen gemmes.

Aktiver gentaget beregning     Når denne indstilling er markeret, tillades beregning af gentagne formler (kaldes også cirkulære referencer). Medmindre du angiver andet, stopper Excel efter 100 gentagelser, eller når alle værdiændringer er mindre end 0,001. Du kan ændre denne gentagelsesgrænse ved at skrive det ønskede tal i boksen Maks. antal gentagelser, boksen Maksimal ændring eller begge bokse. Når markeringen i afkrydsningsfeltet Aktiver gentaget beregning er fjernet, kan cirkulære referencer ikke beregnes, og der vises en fejlmeddelelse.

  • Maks. antal gentagelser     Skriv tallene i boksene Maks. antal gentagelser og Maksimal ændring for at ændre det maksimale antal gentagelser, der udføres, og den maksimale ændring, hvorunder gentagelsen stopper.

  • Maksimal ændring     Skriv tallene i boksene Maks. antal gentagelser og Maksimal ændring for at ændre det maksimale antal gentagelser, der udføres, og den maksimale ændring, hvorunder gentagelsen stopper.

Arbejde med formler

R1C1-referencetype     Ændrer referencetypen for række- og kolonneoverskrifter samt cellereferencer fra A1-typen til R1C1-typen. I A1-typen markeres kolonner alfabetisk og rækker numerisk. I R1C1-referencetypen markeres både kolonner og rækker numerisk.

Autofuldførelse af formel     Denne indstilling er markeret som standard og gør det muligt at bruge autofuldførelse af formel til let at oprette og redigere formler og minimere taste- og syntaksfejl. Når du skriver et lig med-tegn (=) for at indlede en formel efterfulgt af begyndelsesbogstaverne eller en visningsudløser, leverer Autofuldførelse af formel en dynamisk rulleliste med gyldige funktioner, navne og tekststrenge, der svarer til bogstaverne eller udløseren, så du let kan indsætte et element fra rullelisten i formlen. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Autofuldførelse af formel, hvis du ikke vil bruge denne funktion.

Brug tabelnavne i formler     Denne indstilling er markeret som standard og gør det lettere og mere intuitivt af arbejde med tabeldata, når du bruger formler, der henviser til en tabel (enten dele af en tabel eller hele tabellen). Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Brug tabelnavne i formler, hvis du ikke vil bruge tabelnavne i formler.

Brug GETPIVOTTABLE-funktioner til pivottabelreferencer     Bestemmer den type cellereference, der oprettes for en pivottabelcelle, når du bruger halvmarkering i en formel uden for pivottabellen. Marker afkrydsningsfeltet for at oprette en cellereference af typen GETPIVOTTABLE, f.eks. GETPIVOTDATA("Salg",$A$4). Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at oprette en A1-cellereferencetype, f.eks. A4.

Fejlkontrol

Aktiver fejlkontrol i baggrunden     Marker denne for at få Microsoft Excel til at kontrollere celler for fejl, når der er tid. Hvis der konstateres en fejl i en celle, markeres denne med en indikator i øverste venstre hjørne af cellen.

Vis fejl med denne farve     Indstiller den farve, som Microsoft Excel bruger til at angive fejl. Hvis du klikker på Automatisk, indstilles farven til standardfarven grøn.

Nulstil ignorerede fejl     Klik på denne for at markere fejl i regnearket og finde dem under fejlkontrol, selvom de allerede er fundet og ignoreret.

Excel-kontrolregler

Celler med formler, der medfører fejl     Marker denne for at få Microsoft Excel til at behandle celler, der indeholder formler, der resulterer i en fejl, som en fejl og vise en advarsel.

Modstridende formler for beregnede kolonner i tabeller     Marker denne for at få Microsoft Excel til at behandle celler, der indeholder formler eller værdier, der er uoverensstemmende med kolonneformlen eller tabeller, som en fejl og vise en advarsel.

Celler, der indeholder år, gengives som to cifre     Marker denne for at få Microsoft Excel til at behandle formler, der indeholder tekstformaterede celler med to cifre som årstal, som en fejl og vise en advarsel under fejlkontrol.

Tal formateres som tekst eller indledes med apostrof     Marker denne for at få Microsoft Excel til at behandle tal, der er formateret som tekst eller har en foranstillet apostrof, som en fejl og vise en advarsel.

Formler strider mod andre formler i området     Marker denne for at få Microsoft Excel til at behandle en formel i et område af dit regneark, som afviger fra de andre formler i det samme område, som en fejl og vise en advarsel.

Formler, der udelader celler i et område     Marker denne for at få Microsoft Excel til at behandle formler, der udelader visse celler i et område, som en fejl og vise en advarsel.

Ulåste celler, der indeholder formler      Marker denne for at få Microsoft Excel til at behandle ulåste celler, der indeholder en formel, som en fejl og vise en advarsel under fejlkontrol.

Formler, der refererer til tomme celler     Marker denne for at få Microsoft Excel til at behandle formler, der refererer til tomme celler, som en fejl og vise en advarsel.

Data, der er indtastet i en tabel, er ugyldige     Marker denne for at få Microsoft Excel til at behandle celler, der indeholder værdier, der er uoverensstemmende med kolonnedatatypen for tabeller, der er forbundet med data i en SharePoint-liste, som en fejl og vise en advarsel.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×