Indstillinger for Mail

Brug indstillinger for Mail til at tilpasse indstillingerne for meddelelser. Du kan udføre opgaver som at angive en underskrift, der skal føjes til de meddelelser, du sender, eller kontrollere sporing af meddelelser.

Gå til indstillingerne for Mail

 1. Log på Outlook Web App. Du kan få hjælp under Logge på Outlook på internettet.

 2. Øverst på siden skal du vælge Outlook (eller Mail). Du kan også vælge appstarteren Startikon for Office 365-app > Mail.

  Navigeringsindstillinger i Office 365
 3. Øverst på siden skal du vælge Indstillinger Indstillinger: Opdater din profil, installer software og opret forbindelse til skyen > Indstillinger, og derefter vælge en af følgende:

  • Indstillinger > Mail

   ELLER

  • Mail > Automatisk behandling

   Mail > Layout

Jeg vil ændre indstillinger for:

Automatisk behandling

Layout

Se afsnittet Relaterede emner i slutningen af denne artikel for at få flere oplysninger om indstillinger, der ikke vises her.

Meddelelsesindstillinger

Brug Meddelelsesindstillinger til at kontrollere, hvad der sker, når du flytter eller sletter et element, for at afspille en lyd, når der modtages nye elementer, og for automatisk at tømme mappen Slettet post, når du logger ud.

Indstilling

Beskrivelse

Efter flytning eller sletning af et element

Brug rullelisten til at vælge en handling, der skal udføres automatisk, når du flytter eller sletter et element.

Tøm mappen Slettet post, når jeg logger af

Brug denne indstilling til automatisk at tømme mappen Slettet post, når du logger ud fra Outlook Web App.

Advar mig, når jeg sender en meddelelse, der muligvis mangler en vedhæftet fil

Hvis denne indstilling er markeret, vises der en advarsel, hvis du nævner en vedhæftet fil i en meddelelse, men ikke inkluderer en. Du kan stadig sende meddelelsen med eller uden en vedhæftet fil.

Toppen af siden

Markere som læst

Brug denne indstilling til at styre, hvordan og hvornår elementer er markeret som læste.

Indstilling

Beskrivelse

Markér vist element som læst

Så snart du ser et element, markeres det som læst. Du kan også ændre, hvor hurtigt dette sker.

Markér elementer som læste, når markeringen ændres

Elementet markeres som læst, når du får vist noget andet.

Markér ikke automatisk elementer som læste

Vælg denne indstilling, hvis du manuelt vil markere elementer som læst.

Kvitteringer for læsning

Brug Kvitteringer for læsning til at styre, hvad sker der, når du modtager en meddelelse, hvor afsenderen har anmodet om at få besked, når du har læst den.

Indstilling

Beskrivelse

Spørg, før et svar sendes

Markér denne indstilling, hvis du vil spørges, før der sendes en kvittering for læsning. Dette er standardindstillingen.

Send altid svar

Markér denne indstilling, hvis der automatisk skal sendes en kvittering for læsning til afsenderen, når der anmodes om det.

Send aldrig svar

Markér denne indstilling, hvis der aldrig skal sendes en kvittering for læsning til en afsender, der anmoder om kvittering for sin mailmeddelelse.

Toppen af siden

Samtaler

Brug indstillingerne for Samtaler til at kontrollere, hvordan meddelelser vises i samtalevisningen.

Tip: Du kan også finde disse indstillinger ved at gå til Indstillinger Indstillinger: Opdater din profil, installer software og opret forbindelse til skyen > Visningsindstillinger.

Indstilling

Beskrivelse

Vis elementer i denne rækkefølge

Vælg for at vise den nyeste eller ældste meddelelse øverst

Når elementer er blevet slettet

Vælg for at vise eller skjule slettede elementer.

Toppen af siden

Oprette en mailsignatur

En mailsignatur er tekst, du kan tilføje i slutningen af udgående meddelelser. Hvis du både bruger Outlook Web App og Outlook, skal du oprette en signatur i begge programmer.

Indstilling

Beskrivelse

Tekstfelt

Skriv den signatur, du vil bruge, i tekstfeltet. Brug formateringslinjen til at formatere skrifttypen, sådan som den skal vises.

Medtag automatisk min signatur i de meddelelser, jeg sender

Markér dette afkrydsningsfelt, hvis din signatur automatisk skal inkluderes i alle udgående elementer, inklusive svar og videresendelser.

Husk:

 • Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet for automatisk at medtage din signatur i meddelelser, du sender, kan du tilføje din signatur i en meddelelse ved at vælge menuen indsæt Indsæt øverst i meddelelsen og vælge Signatur.

 • Du kan ikke inkludere en billedfil (f.eks. .gif eller .tif) i din signatur i Outlook Web App.

 • Hvis du vil have mere at vide, skal du se Oprette og tilføje en mailsignatur i Outlook Web App.

Toppen af siden

Meddelelsesformat

Brug indstillingerne for Meddelelsesformat til at angive standardformatet for nye meddelelser. Du kan også formatere meddelelser, når du opretter dem, ved hjælp af formateringsværktøjslinjen i den nye meddelelse.

Indstilling

Beskrivelse

Vis altid Bcc

Brug dette til at tilføje Bcc-linjen i alle nye meddelelser, du opretter. Modtagere, hvis navne er angivet på linjen Bcc, modtager en kopi af meddelelsen, men deres navne vises ikke på listen over modtagere. Bcc-modtagere kan ikke se navnene på andre Bcc-modtagere.

Vis altid Fra

Brug dette til at vise linjen Fra i alle nye meddelelser, du opretter.

Opret meddelelser i dette format

Brug denne indstilling til at angive standardformatet for meddelelser, du sender. Du kan enten bruge HTML eller Almindelig tekst. HTML gør det muligt at kontrollere skriftstørrelsen, typografien og farven i dine meddelelser.

Meddelelsens skrifttype

Brug denne indstilling til at vælge standardskrifttypen til meddelelser, du opretter. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har valgt HTML i Opret meddelelser i dette format.

Husk:

 • Du kan også ændre indstillingerne for individuelle meddelelser for at vise eller skjule felterne Fra og Bcc og skifte mellem HTML og almindelig tekst.

Toppen af siden

Meddelelsesliste

Normalt viser Outlook Web App tre linjer med oplysninger for hver meddelelse i din indbakke: afsender, emne og en del af den første linje med tekst. Brug indstillingen Meddelelsesliste til at vise afsenderen eller emnet først og vise eller skjule eksempellinjen.

Tip: Du kan også finde disse indstillinger ved at gå til Indstillinger Indstillinger: Opdater din profil, installer software og opret forbindelse til skyen > Visningsindstillinger.

Indstilling

Beskrivelse

Layout

Vis afsendernavnet eller emnet først.

Eksempeltekst

Vis eller skjul eksempelteksten.

Læserude

Brug indstillingerne for Læserude til at styre, hvornår meddelelser vist i læseruden markeres som læst.

Tip: Du kan også finde disse indstillinger ved at gå til Indstillinger Indstillinger: Opdater din profil, installer software og opret forbindelse til skyen > Visningsindstillinger. Der kan du ændre læserudens layout for en enkelt mappe samt for alle mapper.

Indstilling

Beskrivelse

Vælg, hvor læseruden skal vises

Vis læseruden til højre eller i bunden, eller skjul læseruden.

Når du skriver e-mailmeddelelser

Skriv mail i læseruden eller i et nyt vindue.

Når du logger på Outlook Web App

Vælg automatisk den første meddelelse på listen, når du logger på, eller vælg ingen meddelelser, så du kan vælge, hvilken der skal vises.

Toppen af siden

Relaterede emner

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×