Indstillinger for Excel Services

Brug disse indstillinger til at definere, hvilke dele af projektmappen der vises i browseren og til at definere parametre.

Denne artikel indeholder

Vis

Parametre

Vis

Kombinationsboksen Vis     Giver dig mulighed for at markere de dele af projektmappen, som du vil have vist i browseren og Microsoft Office Excel Web Access. Vælg en af følgende:

  • Hele projektmappen      Viser alle regneark og data. Den er markeret som standard.

  • Ark      Viser en liste over regneark, der er medtaget i projektmappen. Alle ark er som standard markeret og vist. Fjern markeringerne i afkrydsningsfelterne til de regneark, du ikke vil have vist. Hvis alle ark hurtigt skal markeres igen, skal du markere afkrydsningsfeltet Alle ark.

  • Elementer i projektmappen      Viser en liste over elementer (f.eks. navngivne områder, diagrammer, tabeller eller pivottabel), som du kan få vist. Elementerne er som standard ikke markeret og derfor ikke vist. Marker afkrydsningsfelterne for de elementer, du vil have vist.

Toppen af siden

Parametre

Listen Parameter     Viser de parametre, der er defineret i projektmappen og viser følgende detaljer:

  • Navn      Viser navnene på de definerede parametre, som standard sorteret i stigende rækkefølge.

  • Kommentarer      Viser de kommentarer, der er tilknyttet parameternavnene.

  • Værdi      Returnerer den aktuelle værdi af cellerne, som navnet på parameteren aktuelt refererer til, og viser fejlkoder, tegnstrenge, tal eller dataområder.

  • Refererer til     Viser, hvilken celleadresse parameteren aktuelt refererer til.

    Bemærk: Navnene på parametrene refererer til en enkelt celle, som du har navngivet i regnearket ved hjælp af kommandoen Navngiv et område (fanen Formler, gruppen Navngivne celler, knappen Navngiv et område). Der kan ikke angives parametre for navngivne områder, der indeholder mere end én celle.

Tilføj      Klik for at tilføje nye parametre i dialogboksen Tilføj parameter. Placerer nye parametre nederst på listen og sorterer derefter listen i den aktuelle sorteringsrækkefølge.

Slet      Klik for at slette de markerede parametre. Knappen kan ikke vælges, hvis listen Parameter er tom.

Slet alle      Klik for at slette alle parametre, der er vist på listen Parameter.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×