Indstilling af møde overførsel Service (MMS)

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Møde overførsel Service (MMS) er et Skype for Business-tjeneste, der kører i baggrunden og opdaterer automatisk Skype for Business og Microsoft Teams møder for brugere. MMS er udviklet til at undgå at skulle for brugerne at køre overførselsværktøjet møde opdatere deres Skype for Business og Microsoft Teams møder.

Krav   

MMS kræver postkasser mødearrangører mulighed for at være på Exchange Online.

Primære scenarier   

MMS opdaterer Skype-møder for en bruger i de følgende to primære scenarier:

 • Når brugeren er blevet overført fra lokale Skype for Business Server til Skype for Business Online.

 • Når en administrator foretager en ændring brugerens lydmøder indstillinger, der kræver opdatering af lydmøder oplysninger i denne brugers møder.

Almindelige scenarier, hvor du ikke kan bruge MMS   

Her er nogle almindelige scenarier, der gælder muligvis for dig. Dette er alle understøttede scenarier for overførsel. Dog MMS køre ikke i disse scenarier, og du skal bruge Møde overførselsværktøjet til i stedet.

 • Brugerpostkasser er på lokale Exchange Server

 • Ved hjælp af en tredjepartsudbyder af lydmøder

 • Overføre brugere fra Skype for Business Online til lokal Skype Server

Dette er den mest almindelige scenarie, hvor MMS kan hjælpe med at oprette en mere problemfri overgang til dine brugere. Når en bruger er blevet overført fra en lokal Skype for Business Server til Skype for Business Online, MMS registrerer den nye bruger og scannes pågældende brugers kalender for Skype for Business og Microsoft Teams møder. Alle fremtidige møder opdateres med de nye oplysninger for den pågældende bruger.

Hvis du aktuelt bruger Skype Server 2015 til lydmøder

Vi anbefaler, at du følger de bedste fremgangsmåder under for den bedste oplevelse med MMS i dette scenarie:

 • Da MMS kræver brugerens postkasse at være på Exchange Online, hvis du også overfører fra lokale Exchange-Server, du først flytte brugerens postkasse til Exchange Online.

 • Tildel Lyd konferencer licensen til bruger før du kører Move-CSUser cmdlet til at overføre brugeren. Dette skyldes, at MMS opdaterer også møder, når lydkonferencer indstillingerne er blevet ændret for en bruger. Hvis du ikke tildele licensen først, opdaterer MMS alle møder igen når du tildeler en licens.

Hvis du aktuelt bruger en tredjeparts-lydmøder (ACP)

Med en tredjeparts AVS afhænger hvorvidt MMS kører af organisationens lydmøder indstillinger. Du kan vælge at erstatte telefonmøder tallene fra din AVS automatisk, når du tildeler en bruger en Lyd konferencer licens. På den anden side kan du vil forhindre, at, der sker og beholde telefonmøder tallene fra din AVS. For at se din organisations indstilling skal du køre følgende Windows PowerShell-kommando og kontrollere værdien af parameteren AutomaticallyReplaceAcpProvider. Hvis du har brug for hjælp med PowerShell, i afsnittet Ved hjælp af PowerShell til at administrere dit Skype for Business-organisation i slutningen af denne artikel.

Get-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings
 • Hvis værdien af denne parameter er $true, kan derefter MMS køre, når en bruger er tildelt en licens til Lyd møder og opdatere deres møder. Tallene telefonmøder fra din AVS bevares, indtil Lyd konferencer licensen er tildelt.

 • Hvis værdien af denne parameter er $false, derefter opdaterer MMS ikke møder selvom en bruger er tildelt en licens til Lyd møder. Tallene telefonmøder fra din AVS bevares, indtil brugeren manuelt klargjort for lydkonferencer i Skype for Business-administrationscenter eller ved hjælp af Windows PowerShell.

MMS opdaterer en eksisterende Skype for Business og Microsoft Teams møder i følgende tilfælde:

 • Når du tildele eller fjerne Lyd konferencer licens.

 • Når du aktiverer eller deaktiverer lydmøder.

 • Når du ændre eller nulstille konference-ID for en bruger, der er konfigureret til at bruge offentlige møder.

 • Når du flytter brugeren til en ny lydkonferencer bro.

 • Når et telefonnummer er ikke-tildelte fra en lydkonferencer bro. Dette er en kompleks scenarie, som kræver yderligere trin. Se tildele eller ophæve tildeling af kun og gratis telefonnumre til en lydkonferencer brokan finde flere oplysninger.

Vigtigt: MMS opdaterer kun møder, når du bruger Microsoft bro. Hvis du bruger en tredjepartsudbyder af lydmøder, brugerne skal opdatere møderne manuelt. I dette tilfælde kan du bruge Møde overførselsværktøjet til.

Ikke alle ændringer på en brugers lydkonferencer indstillinger udløse MMS. Følgende to ændringer medføre ikke nærmere betegnet kan MMS opdatering af møder:

 • Når du ændrer SIP-adresse til mødearrangør (SIP brugernavn eller deres SIP-domæne)

 • Når du ændrer din organisations URL-adressen ved hjælp af kommandoen Opdater CsTenantMeetingUrl .

Når MMS registrerer, at en bruger møder skal opdateres, kan det gøre følgende:

 1. Identificere alle Skype for Business og Microsoft Teams møder, som brugeren har planlagt i fremtiden

  • En hvilken som helst Skype for Business eller Microsoft Teams møder, der er indtruffet før når MMS køres er ignoreret

  • Kun de møder, hvor brugeren er arrangør opdateres

 2. Erstat den online møde oplysninger blokken i mødeoplysninger

 3. Send opdateringer til alle mødedeltagere på vegne af mødearrangøren

Hvor lang tid tager det for MMS til at køre?   

Hvor lang tid det tager for MMS til at overføre møder varierer afhængigt af hvor mange brugere påvirkes, og det samlede antal Skype for Business eller Microsoft Teams møder hver enkelt bruger har i deres kalender. Som minimum tager det 10 minutter til at køre. Mens nogle store overførsler kan tage op til 12 timer, skal du udføre de fleste overførsler inden for 1 time.

Potentielle problemer og begrænsninger   

 • Kun i Skype for Business eller Microsoft Teams møder, der blev planlagt, ved at klikke på knappen Tilføj Skype-møde i Outlook på internettet eller ved at bruge tilføjelsesprogrammet Skype-møde til Outlook er overført. Det vil sige, hvis en bruger kopierer og indsætter Skype onlinemødeoplysningerne fra ét møde til et nyt møde, opdateres ikke det nye møde.

 • MMS erstatter alt i oplysningerne om onlinemødet blokerer, når et møde er blevet overført. Hvis en bruger har redigeret, der blokerer, overskrives deres ændringer. Alt indhold, de har i mødeoplysninger uden for oplysningerne om onlinemødet Bloker påvirkes ikke.

  Blokering møde, der bliver opdateret ved MMS
 • Mødeindhold, der blev oprettet eller knyttet til mødet (whiteboards, undersøger osv.) bevares ikke, når du har kørt MMS. Hvis dine mødearrangører har vedhæftet indhold til møder på forhånd, skal indholdet genskabes, når du har kørt MMS.

 • Linket til mødet delte noter i kalenderelement og også fra i Skype møde også vil blive overskrevet. Bemærk, at de faktiske mødenoter, der er gemt i OneNote vil stadig være der, er det kun på linket til de delte noter, som bliver overskrevet.

 • Møder med mere end 250 deltagere (herunder arrangøren) kan ikke overføres.

 • Nogle UNICODE-tegn i brødteksten i invitationen muligvis forkert opdateret til en af følgende specialtegn: ï, ¿, ½,.

Hvad vises brugerne, når MMS opdaterer deres møder?

Ligesom overførselsværktøjet møde sender MMS mødeopdateringer til på vegne af brugere. Derfor er det eneste, brugerne får vist en anden runde på mødebeskeder accept for møderne. Det kan være forvirrende for brugere, så vi anbefaler, at du give dine brugere besked, på forhånd ikke kun, når du overfører dem fra det lokale til Skype for Business Online, men også når du foretager ændringer af lydmøder, der skal udløse MMS.

Du skal bruge Windows PowerShell til at administrere MMS og kontrollere status for igangværende overførsler. Oplysningerne i dette afsnit antages det, at du er vant til at bruge PowerShell til at administrere dit Skype for Business-organisation. Hvis du er ny PowerShell, skal du se afsnittet Ved hjælp af PowerShell til at administrere dit Skype for Business-organisation i slutningen af denne artikel.

Hvordan kontrollerer jeg status for møde overførsler?

Du kan bruge Get-CsMeetingMigrationStatus cmdlet til at kontrollere status for møde overførsler. Her er nogle eksempler.

For at få en oversigt over status for alle MMS overførsler skal du køre følgende kommando:

Get-CsMeetingMigrationStatus -SummaryOnly

Dette giver dig en tabelvisning for alle overførsel fejltilstande således:

Stat UserCount
-----   ---------
Ventende 21
InProgress 6
Mislykkedes 2
Vellykkede 131

Vigtigt: Hvis du ser en hvilken som helst overførsler, der er mislykket, skal du tage skridt for at løse disse problemer så tidligt som muligt. Personer vil ikke kunne numeriske i møder organiseret efter disse brugere, før du har løst disse. Se den Hvad gør jeg, hvis der er en fejl? sektion kan finde flere oplysninger.

For at få detaljerede oplysninger for alle overførsler inden for en bestemt periode, kan du bruge parametrene StartTime og EndTime . For eksempel returnerer følgende kommando detaljerede oplysninger på alle overførsler, der er indtruffet fra 1 oktober 2016 til oktober 8 2016.

Get-CsMeetingMigrationStatus -StartTime "10/1/2016" -EndTime "10/8/2016"

Du kan også vil kontrollere status for overførslen for en bestemt bruger, og du kan bruge parameteren UserId for den pågældende. Følgende kommando, for eksempel returnerer statussen for bruger ashaw@contoso.com:

Get-CsMeetingMigrationStatus -UserId "ashaw@contoso.com"

Hvad gør jeg, hvis der er en fejl?

Når du kører cmdlet'en Get-CsMeetingMigrationStatus til at få en oversigtsvisning og Bemærk, at der er overførsler iMislykkedestilstand, hvad du skal gøre:

 1. Finde ud af, hvilke brugere der berøres. Kør følgende kommando for at få liste over brugere, der påvirkes, og den specifikke fejl, der blev rapporteret:

  Get-CsMeetingMigrationStatus | Where {$_.State -eq "Failed"} | Format-Table UserId,LastErrorMessage
 2. For hver af disse brugeren skal køre Møde overførselsværktøjet til for at manuelt overføre deres møder.

 3. Hvis overførslen stadig ikke virker med overførselsværktøjet møde, har du to muligheder:

Aktivering og deaktivering af MMS

MMS er aktiveret som standard for alle organisationer, men kan deaktiveres efter behov. Hvis du vil overføre alle møder manuelt, eller hvis du bruger en tredjepartsudbyder af lydmøder, kan du f.eks, ikke nødvendigt MMS kører. Du kan også vælge at deaktivere midlertidigt MMS. For eksempel du skal udføre væsentlige ændringer af lydmøder indstillingerne for din organisation, og du vil ikke MMS til at køre, indtil alle ændringerne er fuldført.

For at se, om MMS er aktiveret for din organisation skal du køre følgende kommando og kontrollere værdien for parameteren MeetingMigrationEnabled . Hvis denne parameter er indstillet til $true, er MMS aktiveret.

Get-CsTenantMigrationConfiguration

For at deaktivere MMS skal du køre følgende kommando:

Set-CsTenantMigrationConfiguration -MeetingMigrationEnabled $false

For at aktivere MMS skal du køre følgende kommando:

Set-CsTenantMigrationConfiguration -MeetingMigrationEnabled $true

Aktivering og deaktivering af MMS kun for lydkonferencer ændringer

Du kan også deaktivere MMS kun for lydkonferencer ændringer. Den stadig køres, når en bruger er blevet overført fra Skype for Business i det lokale miljø til Skype for Business Online. For at kontrollere den aktuelle MMS status for lydkonferencer opdateringer, skal du køre følgende kommando og kontrollere værdien for parameteren AutomaticallyMigrateUserMeetings . Hvis denne parameter er indstillet til $true, er MMS indstillet til at opdatere bruger møder, når lydkonferencer indstillingerne er blevet ændret.

Get-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings

For at deaktivere MMS for lydkonferencer skal du køre følgende kommando:

Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -AutomaticallyMigrateUserMeetings $false

Aktivere MMS til lydmøder, skal du køre følgende kommando:

Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -AutomaticallyMigrateUserMeetings $true

Hvordan kan jeg køre møde overførsel manuelt for en bruger?

Du kan også køre møde overførslen manuelt for en bruger ved at køre cmdlet Start-CsExMeetingMigrationud over overførsler automatisk møde. Denne cmdlet føjer brugeren i møde overførsel kø. Møde Migration-tjenesten læser brugeranmodningen og overføre møderne. Du kan kontrollere status for møde overførsel af cmdlet Get-CsMeetingMigrationStatus.

Her er et eksempel, der sætter fra mødet overførsel til bruger ashaw@contoso.com:

Start-CsExMeetingMigration -Identity ashaw@contoso.com

Kontrollér, at du kører Windows PowerShell version 3.0 eller nyere

 1. For at kontrollere, at du kører version 3.0 eller nyere: Menuen Start > Windows PowerShell.

 2. Du kan kontrollere versionen ved at skrive Get-Host i vinduet Windows PowerShell.

 3. Hvis du ikke har version 3.0 eller nyere, skal du hente og installere opdateringer til Windows PowerShell. Se Windows Management Framework 4.0 for at finde ud af, hvordan du henter og opdaterer Windows PowerShell til version 4.0. Genstart computeren, når du bliver bedt om det.

 4. Du skal også installere Windows PowerShell-modulet til Skype for Business Online, som giver dig mulighed for at oprette en ekstern Windows PowerShell-session, der opretter forbindelse til Skype for Business Online. Dette modul, som kun understøttes på 64-bit computere, kan hentes fra Microsoft Download Center på Windows PowerShell-modulet til Skype for Business Online. Genstart computeren, hvis du bliver bedt om det.

Har du brug for flere oplysninger, skal du se Opret forbindelse til alle Office 365-tjenester i et enkelt vindue i Windows PowerShell.

Start en Windows PowerShell-session

 1. Fra menuen Start > Windows PowerShell.

 2. I vinduet Windows PowerShell skal du oprette forbindelse til din Office 365-organisation ved at køre:

  Bemærk: Du skal kun at køre Import-Module -kommandoen første gang, du bruger Skype for Business Online Windows PowerShell-modulet.

  Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
  $credential = Get-Credential
  $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
  Import-PSSession $session

Hvis du vil have mere at vide om at starte Windows PowerShell, skal du læse Opret forbindelse til alle Office 365-tjenester i et enkelt vindue i Windows PowerShell eller Opret forbindelse til Skype for Business Online ved hjælp af Windows PowerShell.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×