Indstille tabulatorer

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Tabulatorer bruges ofte til at oprette dokumenter men en enkelt formatering, men  dokumentlayoutindstillingerne i Microsoft Office Word 2007 kan gøre det hele for dig.

Du kan f.eks. nemt oprette en indholdsfortegnelse eller et indeks uden en eneste tabulator. Du kan også bruge de foruddefinerede indstillinger for tabeller, sidehoveder og sidefødder i Office Word 2007.

Office Word 2007 omfatter desuden foruddefinerede sider, f.eks. forsider, og forskellige indstillinger for sidelayout, som gør tabulatorer overflødige.

Hvad vil du foretage dig?

Indstil tabulatorer

Tilføj fyldtegn mellem tabulatorstop

Ændr afstanden mellem standardtabulatorer

Indstille tabulatorer

Du kan bruge linealen til at indstille manuelle tabulatorer i venstre side, midten og højre side af dokumentet.

Bemærk: Hvis den vandrette lineal ikke vises langs toppen af dokumentet, skal du klikke på knappen Vis lineal øverst i det lodrette rullepanel.

Du kan hurtigt indstille tabulatorer ved at klikke på tabulatorvælgeren i venstre side af linealen, indtil den ønskede tabulatortype vises, og derefter klikke på linealen på den ønskede position. Men hvilken type tabulatorstop skal du vælge?

Billede af fane

Venstretabulering angiver startpositionen for tekst, der derefter løber mod højre, når du skriver.

Knap for Centreringstabulering

Centreringstabulering angiver en placering midt i teksten. Teksten centreres omkring denne placering, når du skriver.

Billede af fane

Højretabulering angiver tekstens højre side. Når du skriver, løber teksten mod venstre.

Billede af fane

Decimaltabulering justerer teksten rundt om decimaltegnet. Decimaltegnet står på samme sted uafhængigt af tallets længde. (Du kan kun justere tal omkring et decimaltegn. Du kan ikke bruge en decimaltabulering til at justere tal omkring et andet tegn. f.eks. en bindestreg eller et og-tegn.)

Knap for Søjletabulering

Søjletabulering angiver ikke tekstens placering. Den indsætter en lodret søjle på tabulatorpositionen.

Hvis du vil placere tabulatorer på bestemte placeringer, som du ikke kan angive ved at klikke på linealen, eller du vil indsætte et bestemt tegn (fyldtegn), kan du i stedet bruge dialogboksen Tabulatorer.

Du kan få vist dialogboksen Tabulatorer ved at klikke på en tabulator på linealen eller ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på dialogboksstarteren for Afsnit under fanen Sidelayout.

  Dialogboksstarteren Afsnit

 2. Klik på Tabulatorer i dialogboksen Afsnit

Om at bruge den vandrette lineal til at indstille tabulatorer

 • Som standard er der ingen tabulatorer, når du åbner et nyt tomt dokument.

 • De sidste to indstillinger på tabulatorvælgeren gælder faktisk indryk. Du kan klikke på disse og derefter klikke på linealen for at indsætte et indryk i stedet for at trække mærkerne for indryk på linealen. Klik på Indrykning af første linje Knapflade , og klik derefter på det sted på den øverste halvdel af den vandrette lineal, hvor den første linje i afsnittet skal begynde. Klik på Hængende indrykning Knapflade , og klik derefter på det sted på den nederste halvdel af den vandrette lineal, hvor den anden og de efterfølgende linjer i afsnittet skal begynde.

 • Når du indstiller en søjletabulator, vises der en lodret søjle på det sted, hvor du indsætter tabulatoren (du behøver ikke trykke på tabulatortasten). En søjletabulator ligner formatering med gennemstregning, men den løber lodret gennem afsnittet på tabulatorens placering. Ligesom andre tabulatortyper kan du indstille en søjletabulator, før eller efter du skriver teksten i afsnittet.

 • Du kan fjerne en tabulator ved at trække den væk fra linealen (op eller ned). Når du slipper museknappen, forsvinder tabulatoren.

 • Du kan også trække eksisterende tabulatorer til venstre eller højre på linealen til en anden position.

 • Hvis du har markeret flere afsnit, vises kun tabulatorerne i det første afsnit på linealen.

Dele af denne artikel er uddrag fra Kursus på Microsoft Office Online.

Øverst på siden

Tilføj fyldtegn mellem tabulatorstop

Du kan tilføje fyldtegn mellem tabulatorer eller vælge andre formateringsindstillinger i dialogboksen Tabulatorer.

 1. Skriv den ønskede tekst.

 2. Indstil den tabulator, du vil bruge, på den vandrette lineal.

 3. Klik på dialogboksstarteren for Afsnit under fanen Sidelayout.

  Dialogboksstarteren Afsnit

 4. Klik på Tabulatorer i dialogboksen Afsnit

 5. Klik på den indstilling for fyldtegn, du vil bruge, under Fyldtegn.

  Når du trykker på Enter for at starte en ny linje, er den formaterede tabulator tilgængelig på den nye linje.

Tip: Hvis du vil bruge tabulatorer og fyldtegn med prikker til at formatere indholdsfortegnelsen med, bør du overveje at bruge Word til automatisk at oprette en indholdsfortegnelse.

Øverst på siden

Ændre afstanden mellem standardtabulatorer

Hvis du indstiller manuelle tabulatorer, afbrydes standardtabulatorerne af de manuelle tabulatorer, du indstiller. Manuelle tabulatorer, som indstilles på linealen, tilsidesætter standardindstillingerne for tabulatorer.

 1. Klik på dialogboksstarteren for Afsnit under fanen Sidelayout.

  Dialogboksstarteren Afsnit

 2. Klik på Tabulatorer i dialogboksen Afsnit

 3. Angiv den afstand, du vil have mellem standardtabulatorerne, i boksen Standardtabulatorer.

  Når du trykker på tabulatortasten, standser tabulatoren vandret på siden med den angivne afstand.

Øverst på siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×