Indstille eller ændre tabulatorstop

Tabulatorstop giver dig mulighed for at justere teksten til venstre, højre, i forhold til midten eller i forhold til et decimaltegn. Du kan også automatisk indsætte specialtegn før et tabulatorstop, f.eks. stiplede linjer, punkterede linjer eller streger. Du kan oprette forskellige tabulatorstop for alle tekstfelterne i en publikation.

Når du indsætter et tabulatorstop i et tekstfelt i Microsoft Publisher 2010, vises der tabulatorstopmærker på linealen øverst i arbejdsområdet.

Tabulatorstopmærke

Denne artikel indeholder

Om tabulatorstoptyper

Om tabulatorstoptyper

Du kan finde alle tabulatorstoptyper ved at klikke på tabulatorvælgeren i hjørnet mellem den vandrette og den lodrette lineal. Når det ønskede tabulatorstop vises, skal du klikke på det sted på linealen, hvor tabulatorstoppet skal placeres.

Hvilken type tabulatorstop skal du bruge?

Billede af fane

Et venstretabulatorstop angiver en startposition for teksten, der indsættes mod højre, mens du skriver.

Knap for Centreringstabulering

Et centreret tabulatorstop angiver en position midt i teksten. Teksten centreres i forhold til denne position, mens du skriver.

Billede af fane

Et højretabulatorstop angiver tekstens højre kant. Teksten flyttes mod venstre, mens du skriver.

Billede af fane

Et decimaltabulatorstop justerer tal i forhold til et decimaltegn. Decimaltegnet forbliver i samme position uanset antallet af cifre. Tallene kan kun justeres i forhold til et decimaltegn. Det er ikke muligt at bruge decimaltabulatorstoppet til at justere tallene i forhold til et andet tegn, f.eks. en bindestreg eller et &-tegn.

Hvis du dobbeltklikker på den vandrette lineal på det sted, hvor tabulatorstoppet skal placeres, åbnes dialogboksen Afsnit. Under fanen Tabulatorer kan du angive et tabulatorstop med bestemte mål, og du kan tilføje fyldtegn før et tabulatorstop.

Toppen af siden

Ændre standardtabulatorstop

 1. Klik i et tekstfelt.

 2. Højreklik, vælg Rediger tekst, og klik derefter på Tabulatorer.

 3. Angiv den afstand, der skal være mellem tabulatorerne, i feltet Standardtabulatorer.

Bemærk: Disse indstillinger gælder kun for de tekstfelter, der oprettes i den samme publikation.

Toppen af siden

Oprette et nyt tabulatorstop

 1. Markér de afsnit, der skal ændres.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil indsætte et nyt venstretabulatorstop, skal du klikke på det sted på den vandrette lineal, hvor tabulatorstoppet skal indsættes. Der vises et tabulatorstop på linealen.

  • Hvis du vil indsætte et nyt højretabulatorstop, et centreret tabulatorstop eller et decimaltabulatorstop, skal du klikke på tabulatorvælgeren Billede af fane (firkanten yderst til venstre på den vandrette lineal og øverst på den lodrette lineal), indtil den ønskede tabulatorstoptype vises. Klik derefter på det sted på den vandrette lineal, hvor tabulatorstoppet skal indsættes.

 3. Hvis du vil bruge det næste tabulatorstop, skal du klikke på det sted i teksten, hvor du vil indsætte tabulatorstoppet og derefter trykke på tabulatortasten.

Bemærk:  Klik i en tabel på det sted, hvor du vil indsætte et tabulatorstop, og tryk derefter på Ctrl+Tab.

Toppen af siden

Fjerne et tabulatorstop

 1. Markér de afsnit, der skal ændres.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil fjerne et enkelt tabulatorstop fra de afsnit, der har samme tabulatorindstillinger, skal du trække tabulatorstopmærket væk fra den vandrette lineal.

  • Højreklik, vælg Rediger tekst, og klik derefter på Tabulatorer.

Toppen af siden

Tilføje stiplede linjer, punkterede linjer eller streger før et tabulatorstop

 1. Klik i afsnittet med det tabulatorstop, der skal ændres.

 2. Dobbeltklik på tabulatorstopmærket på den vandrette lineal.

 3. Klik på den ønskede indstilling under Fyldtegn, og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Indstille et eller flere tabulatorstop til bestemte positioner

 1. Markér de afsnit, der skal ændres.

 2. Højreklik, vælg Rediger tekst, og klik derefter på Tabulatorer.

 3. Angiv den nøjagtige position for hvert enkelt af de tabulatorstop, du vil indsætte, under Position, og klik derefter på Indstil.

 4. Vælg de ønskede indstillinger under Justering og Fyldtegn, og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×