Indsætte sidetal

Du kan indsætte sidetal, som er knyttet til sidehoveder og sidefødder, i toppen, bunden eller margenerne af dokumentet. Oplysninger, som er gemt i sidehoveder og sidefødder eller margener, vises nedtonet og kan ikke redigeres samtidig med oplysningerne i selve dokumentet.

Hvis du vil redigere sidehovedet eller sidefoden eller oplysningerne i sidemargenerne, skal du benytte følgende fremgangsmåde: Dobbeltklik på sidehovedet eller sidefoden, og klik derefter på fanen Sidehoveder og sidefødder under Sidehoved- og sidefodsværktøjer.

Yderligere oplysninger om sidehoveder og sidefødder finder du under Indsætte sidehoveder og sidefødder.

Hvad vil du foretage dig?

Jeg kan ikke se nogen sidetalsdesign i galleriet

Indsætte sidetal

Formatere sidetal

Starte sidenummerering eller starte sidenummerering forfra

Fjerne sidetal

Jeg kan ikke se nogen sidetalsdesign i galleriet

Hvis du ikke kan se nogen sidehoved- eller sidefodsdesign i galleriet, er tilføjelsesprogrammer til dokumentkomponenter måske ikke tilgængelige. Benyt følgende fremgangsmåde til at sikre, at alle indbyggede design vises i alle gallerier med Microsoft Office Word 2007-dokumentkomponenter:

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade, og klik derefter på Word-indstillinger.

 2. Klik på Tilføjelsesprogrammer.

 3. Marker Deaktiverede elementer på listen Administrer, og klik derefter på Begynd.

 4. Klik på Dokumentkomponenter.dotx, og klik derefter på Aktiver.

 5. Genstart Word.

Indsætte sidetal

Du kan vælge mellem de forskellige sidetalsdesign, som vises i galleriet.

Indsætte sidetal eller Side X af Y sidetal

 1. Klik på Sidetal på fanen Indsæt i gruppen Sidehoved og sidefod.

  Word Ribbon Image

 2. Klik på Øverst på siden, Nederst på siden eller Sidemargener, afhængigt af hvor du ønsker at få vist sidetallene i dokumentet.

 3. Vælg et sidetalslayout i galleriet. Galleriet omfatter indstillinger for Side X af Y.

Toppen af siden

Formatere sidetal

Når du har indsat sidetal, kan du ændre dem på samme måde, som du ville ændre tekst i et sidehoved eller en sidefod. Du kan redigere formatet for sidetallet, skrifttypen eller størrelsen.

Ændre sidetalsformat, f.eks. 1, i eller a

 1. Dobbeltklik på sidehovedet eller sidefoden på en af siderne i dokumentet.

 2. Klik på Sidetal i gruppen Sidehoved og sidefod under Sidehoved- og sidefodsværktøjer på fanen Design, og klik derefter på Formatér sidetal.

 3. Klik på en nummereringstypografi i boksen Talformat, og klik derefter på OK.

Ændre skrifttype og størrelse på sidetal

 1. Dobbeltklik på sidehovedet, sidefoden eller sidemargenerne på en af siderne i dokumentet.

 2. Marker sidetallet.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder på miniværktøjslinjen, der vises over det markerede sidetal:

  • Klik på et skrifttypenavn i boksen Button image, hvis du vil ændre skrifttype.

  • Hvis skriftstørrelsen skal være større eller mindre, kan du benytte en af følgende fremgangsmåder:

   • Klik på Forøg skriftstørrelse, eller tryk på CTRL+SKIFT+>, hvis du vil gøre teksten større.

   • Klik på Formindsk skriftstørrelse, eller tryk på CTRL+SKIFT+<, hvis du vil gøre teksten mindre.

    Bemærk   Du kan også angive en skriftstørrelse i gruppen Skrifttype under fanen Startside.

Toppen af siden

Starte sidenummerering eller starte sidenummerering forfra

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Starte sidenummereringen med et andet tal

Hvis du f.eks. indsætter en forside i et dokument, nummereres den anden side automatisk som side 2. Du kan vælge, at selve dokumentet skal begynde med side 1.

 1. Klik et sted i dokumentet.

 2. Klik på Sidetal på fanen Indsæt i gruppen Sidehoved og sidefod.

  Word Ribbon Image

 3. Klik på Formater sidetal.

 4. Skriv et tal i boksen Begynd med.

  Bemærk   Hvis du har en forside, og den første side i dokumentet skal begynde med 1, skal du skrive 0 i boksen Begynd med.

Starte forfra med sidenummereringen, så hver ny sektion eller hvert nyt kapitel begynder med 1

Du kan f.eks. nummerere indholdsfortegnelsen fra i til og med iv og resten af dokumentet fra 1 til og med 25. Hvis dokumentet indeholder flere kapitler, kan du vælge at begynde forfra med sidenummereringen for hvert enkelt kapitel.

 1. Klik i den sektion, hvor sidenummereringen skal starte forfra.

 2. Klik på Sidetal på fanen Indsæt i gruppen Sidehoved og sidefod.

  Word Ribbon Image

 3. Klik på Formater sidetal.

 4. Skriv 1 i boksen Begynd med.

Toppen af siden

Fjerne sidetal

Microsoft Office Word 2007 fjerner eller sletter automatisk sidetal, når du klikker på Fjern sidetal, eller når du fjerner et enkelt sidetal manuelt i dokumentet.

 1. Klik på Sidetal på fanen Indsæt i gruppen Sidehoved og sidefod.

  Word Ribbon Image

 2. Klik på Fjern sidetal.

Bemærk   Hvis du har valgt, at den første side skal være forskellig fra siderne i resten af dokumentet, eller at der skal være forskel på sidehoveder eller sidefødder på lige og ulige sider, eller hvis du har indsat sektioner, som ikke hænger sammen, skal du sørge for at fjerne sidetallene i alle de sidehoveder eller sidefødder, der er forskellige fra de øvrige.

Toppen af siden

Gælder: Word 2007Var disse oplysninger nyttige?

Ja Nej

Hvordan kan vi forbedre det?

255 tegn tilbage

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

Supportressourcer

Skift sprog