Indsætte et tekstfelt i en figur

Du kan indsætte tekstfelter i figurer i for at give yderligere oplysninger. Felter er inddelt i kategorier, f.eks. Dato og klokkeslæt, Dokumentoplysninger og Figurdata. Felter opdateres automatisk, når du ændrer de oplysninger, de er baseret på.

 1. Dobbeltklik på en figur for at åbne tekstblokken, og flyt derefter markøren til det sted i tekstblokken, hvor du vil indsætte tekstfeltet.

 2. Klik på Felt i menuen Indsæt.

 3. Klik på den feltkategori, du vil indsætte, på listen Kategori.

  • Brugerdefineret formel     Denne kategori bruger ShapeSheet-funktioner, som du indtaster i boksen Brugerdefineret formel, til at oprette en formel.

  • Dato og klokkeslæt     Denne kategori bruger systemoplysninger til at finde oplysninger til Oprettelsesdato/-klokkeslæt, Dags dato og klokkeslæt, Sidste redigeringsdato/-klokkeslæt og Udskriftsdato/-klokkeslæt.

  • Dokumentoplysninger     Denne kategori bruger de oplysninger, der er angivet i dialogboksen Egenskaber, til at finde oplysningerne til Oprettet af, Beskrivelse, Mappe, Filnavn, Nøgleord, Emne, Titel, Overordnet, Firma, Kategori og Hyperlinksti.

  • Geometri     Denne kategori bruger figurens bredde-, højde- og vinkeloplysninger. Brug feltet Bredde til målangivelseslinjer eller feltet Vinkel til at vise, hvor meget en figur er roteret i forhold til dens oprindelige placering. Brug et hvilket som helst felt under Geometri til automatisk at opdatere tekniske specifikationer i en tegning.

  • Objektoplysninger     Denne kategori bruger oplysninger, der er angivet i dialogboksen Speciel, til at finde oplysningerne til Data 1, Data 2, Data 3, Id, Master, Navn og Type.

  • Oplysninger om siden     Denne kategori bruger oplysninger, der er angivet under fanen Sideegenskaber i dialogboksen Sideopsætning, til at finde oplysningerne til Baggrund, Navn, Antal sider og Sidetal.

  • Figurdata     Denne kategori bruger de figurdata, der er gemt i sektionen Figurdata i den markerede figurs ShapeSheet-regneark. Du definerer Figurdata for at knytte den ønskede type oplysninger til en figur. Du kan f.eks. knytte et serienummer til en bestemt enhed.

  • Brugerdefinerede celler     Denne kategori bruger oplysninger, der er angivet i cellen Værdi i afsnittet Brugerdefinerede celler i figurens ShapeSheet-regneark.

 4. Klik på det felt, du vil indsætte, på listen Feltnavn.

 5. Klik på Dataformat, og klik derefter på det format, feltoplysningerne skal vises i, på listen Kategori.

 6. Klik på OK, og klik derefter på OK igen.

 7. Skriv den ønskede tekst, hvis du vil tilføje tekst efter feltet.

 8. Gentag trin 2 og 3, hvis du vil indsætte yderligere felter.

 9. Du kan slette et felt ved at markere feltet og trykke på DELETE.

 10. Hvis du vil flytte tekstblokken, skal du klikke på værktøjet Tekstblok Knapflade og trække tekstblokken.

  Hvis du ikke kan se værktøjet Tekstblok, skal du klikke på Pil ned ved siden af værktøjet Tekst Knappen Værktøjet Tekst og derefter klikke på værktøjet Tekstblok.

  Tip: Nogle figurer har et justeringshåndtag ( Justeringshåndtag ), som du kan trække i for hurtigt at flytte figurtekst.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×