Indsætte et symbol, en brøk eller et specialtegn

Du kan bruge dialogboksen Symbol til at indsætte symboler, der ikke findes på tastaturet, f.eks. ¼ og © eller specialtegn, f.eks. tankestreger (–) eller ellipse (…) samt ASCII-tegn eller Unicode-tegn.

De typer symboler og tegn, du indsætter, afhænger af den valgte skrifttype. Nogle skrifttyper indeholder f.eks. brøker (¼), internationale tegn (Ç, ë) og internationale valutasymboler (£, ¥). Det indbyggede skrifttype Symbol omfatter pile, punkttegn og videnskabelige symboler. Du har muligvis også andre symbolskrifttyper, f.eks. Wingdings, der omfatter dekorative symboler.

Bemærk: Du kan forøge eller formindske størrelsen af dialogboksen Symbol. Flyt markøren til det nederste højre hjørne i dialogboksen, indtil den ændres til en dobbeltpil, og træk derefter til den ønskede størrelse.

Hvad vil du foretage dig?

Indsætte et symbol

Indsætte et specialtegn

Indsætte et ASCII- eller Unicode-tegn

Tilføje et symbol med et autokorrekturelement

Indsætte et symbol

 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte symbolet.

 2. Klik på Symbol i menuen Indsæt, og klik derefter på fanen Symboler.

 3. Klik på den ønskede skrifttype i boksen Skrifttype.

  Hvis du indsætter Unicode-tegn og bruger en skrifttype som Arial eller Times New Roman, der indeholder underkategorier, vises listen Undersæt. Klik på det ønskede tegnundersæt, f.eks. Latin - standard eller Bogstavslignende symboler.

 4. Dobbeltklik på det symbol, du vil indsætte.

 5. Klik på Luk.

Bemærk: Du kan hurtigt indsætte et symbol, der er blevet brugt for nylig, ved at klikke på Symbol i menuen Indsæt, klikke på fanen Symboler og derefter dobbeltklikke på det ønskede symbol i boksen Senest benyttede symboler.

Toppen af siden

Indsætte et specialtegn

 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte specialtegnet.

 2. Klik på Symbol i menuen Indsæt, og klik derefter på fanen Specialtegn.

 3. Dobbeltklik på det tegn, der skal indsættes.

 4. Klik på Luk.

Toppen af siden

Indsætte et ASCII- eller Unicode-tegn

Når du vælger et ASCII-tegn (decimaltegn) eller et Unicode-tegn i dialogboksen Symbol, vises den tilhørende tegnkode i boksen Tegnkode. Hvis du allerede kender tegnkoden, kan du skrive den direkte i boksen Tegnkode og derved finde ASCII- eller Unicode-tegnet.

Bemærk: Kontroller, at det korrekte tegnsæt,  f.eks. ASCII (hex),  er valgt i boksen fra. Ellers kan du risikere, at det tegn, der vises, når du skriver en tegnkode, ikke er det ønskede tegn.

Det navn, der vises foran boksen Tegnkode, er den officielle tegnrepræsentation i ASCII- eller Unicode-standarden.

 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte ASCII- eller Unicode-tegnet.

 2. Klik på Symbol i menuen Indsæt, og klik derefter på fanen Symboler.

 3. Klik på den ønskede skrifttype i boksen Skrifttype.

 4. Klik på ASCII (decimal), ASCII (hex) eller Unicode i boksen fra.

 5. Skriv et tegnundersæt, hvis boksen Undersæt er tilgængelig.

 6. Dobbeltklik på det symbol, du vil indsætte.

 7. Klik på Luk.

Bemærk: Hvis du vil indsætte et ASCII-tegn (decimal) uden at åbne dialogboksen Symbol, skal du kontrollere, at NUM LOCK er slået til. Hold derefter ALT-tasten nede, mens du skriver 0 og tegnkoden på det numeriske tastatur (ikke på nummertasterne i øverste række på tastaturet). Slip derefter ALT-tasten. Du kan kun skrive ASCII-tegnkoder (decimal) i en publikation.

Toppen af siden

Tilføje et symbol med et autokorrekturelement

Hvis du opretter et autokorrekturelement, kan du indsætte et symbol ved at skrive en række tal eller bogstaver, der automatisk ændres til det ønskede symbol eller tegn. Nogle symboler er allerede angivet som autokorrekturelementer Publisher. Du kan f.eks. indsætte et copyright-symbol på følgende måde:

 1. Placer indsætningspunktet i en tekstboks eller tabelcelle i publikationen på det sted, hvor symbolet skal indsættes.

 2. Skriv (c), og tryk derefter på mellemrumstasten.

Der vises et copyright-symbol.

Du kan tilføje flere symboler som autokorrekturelementer ved at finde tegnkoden og derefter angive elementet.

Hvis du ikke allerede kender tegnkoden for det ønskede symbol, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Kopier symbolet fra en publikation eller fra et andet Windows-baseret program.

 • Brug dialogboksen Symbol til at finde tegnkoden for det ønskede symbol.

Find tegnkoden for et symbol

 1. Klik på Symbol i menuen Indsæt, og klik derefter på fanen Symboler.

 2. Klik på det ønskede tegn.

 3. Sørg for, at ASCII (decimal) er valgt i boksen Fra, og bemærk den tegnkode, der vises i boksen Tegnkode.

 4. Klik på Annuller.

Angive autokorrekturelementet

 1. Klik på Indstillinger for Autokorrektur i menuen Funktioner, og klik derefter på fanen Web.

 2. Skriv de tegn, der automatisk skal ændres til symbolet, f.eks. 1/4, under Erstat.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du har kopieret symbolet, skal du klikke under Med og trykke på CTRL+V for at indsætte symbolet.

  • Hvis du kender tegnkoden, skal du klikke under Med, kontrollere, at NUM LOCK er slået til, og derefter holde ALT-tasten nede, mens du skriver et 0 og tegnkoden på det numeriske tastatur (ikke på nummertastaturet på den øverste række på tastaturet). Slip derefter ALT-tasten.

   Hvis du f.eks. holder ALT-tasten nede og skriver 0188 på det numeriske tastatur og derefter slipper ALT-tasten, indsættes symbolet ¼. Hvis du vil indsætte symbolet ½, skal du bruge tegnkoden 0189. Hvis du vil indsætte symbolet ¾, skal du bruge 0190.

 4. Klik på Tilføj.

 5. Gentag trin 2-4 for hvert af de autokorrekturelementer, du vil definere.

 6. Luk dialogboksen Autokorrektur, når du er færdig.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×