Indsætte et kontrolelement til et håndtegnet billede

Hvis Tablet PC-brugere skal tegne og skrive hen over et billede eller i et tomt område i en Microsoft Office InfoPath-formular, kan du benytte et kontrolelement til et håndtegnet billede i formularskabelonen.

Denne artikel indeholder

Hvornår bruges et kontrolelement til et håndtegnet billede?

Brugeroplevelsen

Overvejelser om kompatibilitet

Indsætte et kontrolelement til et håndtegnet billede

Tip til layout

Hvornår bruges et kontrolelement til et håndtegnet billede?

Du kan bruge et kontrolelement til et håndtegnet billede, når du vil:

 • Give Tablet PC-brugere et dedikeret felt i formularen, hvor de kan skrive eller tegne. Dette er nyttigt, hvis dine brugere skal kunne tegne noget, som er rimeligt vanskeligt tilgængeligt eller teknisk, f.eks. matematiske formler eller et diagram af en bestemt forretningsprocedure.

 • Du kan lagre brugerens håndtegning som pennestrøg – dvs. som binær data, der er kodet i brugerens formularfil (.xml). Ved at gemme håndtegningen kan brugeren redigere den igen senere. Fordi de kodede data gemmes i et gyldigt GIF-billede, kan de bruges igen i en database eller et andet miljø.

I følgende eksempel benyttes et kontrolelement til et håndtegnet billede til at hente skitsen fra en bilulykke i en formularskabelon til anmeldelse af forsikringsskader.

Blækbilledekontrol til indsamling af skitser fra brugere

Når du føjer et kontrolelement til et håndtegnet billede til formularskabelonen, indsætter InfoPath et tomt kontrolelement til et håndtegnet billede som standard. Brugere kan tegne eller skrive i det tomme kontrolelement til et håndtegnet billede, når de udfylder formularer, som er baseret på formularskabelonen. Afhængigt af dine behov, kan du føje et billede til baggrunden af dette kontrolelement. På denne måde kan brugerne tegne direkte hen over billedet med deres tavlepen. Forsikringsmanden kan f.eks. indtegne de beskadigede steder på billedet af bilen fra en bilulykke i en formularskabelon til anmeldelse af forsikringsskader.

Sikkerhedsnote : Kontrolelementer til håndtegnede billeder er ikke en sikker metode til indsamling og lagring af brugersignaturer. Hvis du vil indsamle og gemme signaturer fra brugere, anbefales det, at du bruger digital signatur.

Relaterede kontrolelementer

InfoPath indeholder kontrolelementer, som ligner kontrolelementer til håndtegnede billeder, men som bruges til andre formål. Der henvises til nedenstående liste, så du kan bestemme, hvilke kontrolelementer er mest velegnet til formularskabelonen:

Billedelement    Et billedelement ser ud og virker som et kontrolelement til et håndtegnet billede. Men et billedelement gør det muligt for brugere at indsætte digitale billeder i en formular. Brugerne kan ikke oprette tegninger med en tavlepen i et billedelement. Både kontrolelementer til håndtegnede billeder og billedelementer lagrer base64-kodede data, som er den teknologi, der anvendes til lagring og visning af binære XML-data.

RTF-felt    Hvis formularskabelonen indeholder RTF-kontrolelementer, og de pågældende RTF-kontrolelementer understøtter alle RTF-formateringsindstillinger, kan Tablet PC-brugere røre Indsæt håndtegning og håndskrift Knapflade på værktøjslinjen Håndskrift for at indsætte en håndtegning og et skrivefelt inden i de pågældende felter. En håndtegning og et skrivefelt er dedikerede områder, hvor brugerne kan tilføje håndskreven tekst eller en tegning. De kan f.eks. anvende denne funktion til hurtigt at nedskrive en ide. Hvis ikke andet er angivet, gemmes brugerens håndtegninger eller håndskrevne tekst i InfoPath som håndskrift, når formularen gemmes.

Toppen af siden

Brugeroplevelsen

Hvis du indsætter et kontrolelement til et håndtegnet billede i formularskabelonen, ser brugerne som standard en tom boks, de kan skrive eller tegne i. Normalt bruges etikettekst til at give brugerne instruktioner i, hvad de kan gøre inden i et kontrolelement til et håndtegnet billede.

Hvis du indsætter et standardbillede inden i et kontrolelement til et håndtegnet billede, ser brugerne billedet i formularområdet, når de åbner en formular, der er baseret på formularskabelonen. De kan bruge tavlepennen til at skrive eller tegne på billedet.

Toppen af siden

Overvejelser om kompatibilitet

Når du designer en formularskabelon i InfoPath, kan du vælge at designe en webbrowserkompatibel formularskabelon. Når du designer en webbrowserkompatibel formularskabelon, er kontrolelementer til håndtegnede billeder ikke tilgængelige i opgaveruden Kontrolelementer, fordi de ikke kan vises i en webbrowser.

Toppen af siden

Indsætte et kontrolelement til et håndtegnet billede

Fremgangsmåden til indsætning af et kontrolelement til et håndtegnet billede varierer, afhængigt om du designer en ny, tom formular, eller om du baserer designet af formularskabelonen på en database eller en anden ekstern datakilde.

Nedenstående illustration viser, hvordan et tomt kontrolelement til et håndtegnet billede ser ud, når det vælges i designtilstand.

Ink picture control selected in design mode

Kontrolelementer kan være bundne eller ubundne. Når et kontrolelement er bundet, har det forbindelse til et felt eller en gruppe i datakilden, så data, der indtastes i kontrolelementet, gemmes i den underliggende formularfil (.xml). Når et kontrolelement er ubundet, har det ikke forbindelse et felt eller en gruppe, og data, der indtastes i kontrolelementet, gemmes ikke. Når du vælger eller flytter musemarkøren hen på et kontrolelement, vises tekst og et bindingsikon i øverste højre hjørne af kontrolelementet. Teksten angiver den gruppe eller det felt, som kontrolelementet er bundet til i datakilden. Ikonet angiver, om kontrolelementet er korrekt bundet til gruppen eller feltet. Når bindingen er korrekt, vises et grønt ikon. Hvis der er noget i vejen med bindingen, vises et blåt eller rødt ikon i stedet.

Datakilden, der opbevarer alle de data, der indtastes i en formular, består af felter og grupper, som vises i en hierarkisk visning i opgaveruden Datakilde. Kontrolelementer til håndtegnede billeder er altid bundet til felt. I følgende eksempel er kontrolelementet Skitse af ulykke i formularskabelonen bundet til accidentSketch-feltet i opgaveruden Datakilde.

Relationship between ink picture control on form template and corresponding field in data source

Indsætte et kontrolelement til et håndtegnet billede i en ny, tom formularskabelon

Når du designer en ny, tom formularskabelon, er afkrydsningsfeltet Opret datakilde automatisk i opgaveruden Kontrolelementer som standard markeret. Herved kan InfoPath automatisk oprette felter og grupper i datakilden, efterhånden som du føjer kontrolelementer til formularskabelonen. Disse felter og grupper er repræsenteret af mappe- og filikoner i opgaveruden Datakilde.

 1. Anbring markøren det sted på formularskabelonen, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, F.

 3. Klik på Håndtegnet billede under Indsæt kontrolelementer.

  Som standard indsættes et tomt kontrolelement til et håndtegnet billede i formularskabelonen.

 4. For at tilføje et baggrundsbillede, som brugerne kan tegne direkte ovenpå med deres tavlepen, skal du gøre følgende:

  1. Dobbeltklik på kontrolelementet med det håndtegnede billede.

  2. Klik på fanen Data.

  3. Marker afkrydsningsfeltet Brug et baggrundsbillede under Binding.

  4. Klik på det ønskede billede i dialogboksen Indsæt billede.

 5. Hvis du vil føje en etiket til kontrolelementet, skal du skrive tekst oven over eller til venstre for kontrolelementet, efterfulgt af et kolon (:).

Indsætte et kontrolelement til et håndtegnet billede i en formularskabelon i en eksisterende datakilde

Hvis du baserer designet af formularskabelonen på en eksisterende XML-fil (Extensible Markup Language), database eller webtjeneste, henter InfoPath felterne og grupperne i opgaveruden Datakilde fra denne datakilde. I dette scenario kan du indsætte et kontrolelement til et håndtegnet billede ved at trække et felt fra opgaveruden Datakilde hen til formularskabelonen eller i stedet indsætte et kontrolelement til et håndtegnet billede fra opgaveruden Kontrolelementer, som beskrevet i følgende fremgangsmåde:

 1. Anbring markøren det sted på formularskabelonen, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, F.

 3. Klik på Håndtegnet billede under Indsæt kontrolelementer.

 4. Marker det felt, du vil gemme data til kontrolelementet til det håndtegnede billede i dialogboksen Binding af kontrolelement til håndtegnet billede og klik derefter på OK.

  Som standard indsættes der et tomt kontrolelement til et håndtegnet billede i formularskabelonen.

 5. For at tilføje et baggrundsbillede, som brugerne kan tegne direkte ovenpå med deres tavlepen, skal du gøre følgende:

  1. Dobbeltklik på kontrolelementet til det håndtegnede billede.

  2. Klik på fanen Data.

  3. Marker afkrydsningsfeltet Brug et baggrundsbillede under Binding.

  4. Klik på det ønskede billede i dialogboksen Indsæt billede.

 6. Hvis du vil føje en etiket til kontrolelementet, skal du skrive tekst oven over eller til venstre for kontrolelementet, efterfulgt af et kolon (:).

Toppen af siden

Tip til layout

Brug følgende tip som hjælp til at forfine udseendet, størrelsen og andre aspekter af et kontrolelement til et håndtegnet billede:

 • Brug af en layouttabel til at arrangere dit arbejde er altid en god ide, lige meget hvilke kontrolelementer du arbejder med.

 • Hvis du regner med, at brugerne skal tegne meget store billeder, skal du ændre størrelsen på kontrolelementet til det håndtegnede billede.

 • Indsætning af et kontrolelement til et håndtegnet billede i et rulleområde kan være nyttigt, hvis du ønsker et felt i formularskabelonen, som ruller igennem store tegninger eller billeder.

 • Hvis du vil ændre bredden på flere kontrolelementer til håndtegnede billeder på én gang, skal du markere de kontrolelementer, du vil ændre, trykke på ALT+ENTER, klikke på fanen Størrelse og derefter indtaste et nyt tal i boksen Bredde.

 • Hvis du vil ændre kanten eller farven på et kontrolelement til et håndtegnet billede, skal du markere den i formularskabelonen, klikke på Kanter og skygge i menuen Formatering og derefter foretage de nødvendige justeringer.

 • Du kan ikke skrive tekst inden i et kontrolelement til et håndtegnet billede. Hvis du vil tilføje ekstra vejledende tekst til brugerne, som f.eks. "Tegn en cirkel omkring beskadigelserne", skal du føje en etiket til kontrolelementet i formularskabelonen.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×