Indsætte et kontrolelement til en vedhæftet fil

Hvis brugerne skal kunne indsætte filer i en Microsoft Office InfoPath-formular, kan du bruge et kontrolelement til en vedhæftet fil på formularskabelonen. Brugerne kan bruge dette kontrolelement til at vedhæfte filer til din formular, og filerne kodes derefter og gemmes sammen med formulardataene.

Denne artikel indeholder

Sådan bruges et kontrolelement til en vedhæftet fil

Brugeroplevelsen

Indsætte et kontrolelement til en vedhæftet fil

Sikkerhedsoplysninger

Sådan bruges et kontrolelement til en vedhæftet fil

Brug et kontrolelement til en vedhæftet fil, når du vil:

 • Give brugerne mulighed for at vedhæfte dokumenter, regneark og andre typer filer til din formular.

 • Vedhæfte en fil til din formularskabelon, såsom en fil, der indeholder supplerende oplysninger om din formularskabelon.

 • Arbejde med binær filer fra en database eller anden ekstern datakilde.

I følgende eksempel er et Microsoft Office Word 2007-dokument vedhæftet til en InfoPath-formular. Dokumentet indeholder oplysninger om den forslåede dagsorden til et international salgsmøde.

file attached to form via file attachment control

Som standard kan brugerne gennemse, slette eller erstatte filer i et kontrolelement til en vedhæftet fil. Brugerne kan vedhæfte enhver type af fil til formularen bortset fra potentielt farlige filer, der kan indeholde virus, f.eks. .bat- eller .exe-filer. Hvis du ønsker det, kan du yderligere begrænse de filtyper, som brugerne kan indsætte i et kontrolelement til en vedhæftet fil på din formular.

Relaterede kontrolelementer

InfoPath indeholder kontrolelementer, som ligner kontrolelementer til en vedhæftet fil, men de har forskellige formål. Se følgende liste for at beslutte, hvilke af disse kontrolelementer, der fungerer bedst på din formularskabelon:

Billedelement    Et billedelement er ligesom et kontrolelement til en vedhæftet fil, der giver brugerne mulighed for at gennemse, slette eller erstatte filer i deres formularer. Forskellen er, at du kun kan tilføje billedfiler til et billedelement, hvorimod et kontrolelement til en vedhæftet fil accepterer alle typer af filer, herunder billedfiler. Begge kontrolelementer bruger base64-datatype, der anvendes til at kode og afkode binære filer til lagring og visning.

Hyperlink    I stedet for at giver brugerne mulighed for at integrere filer i formularer, hvilket kan øge formularens filstørrelse, kan du bruge et hyperlinkelement på din formularskabelon, så brugerne kan indsætte links til nødvendige filer.

Toppen af siden

Brugeroplevelsen

Afhængigt af de indstillinger, du angav til kontrolelementet for en vedhæftet fil, kan brugerne enten indsætte en fil i et tomt kontrolelement til en vedhæftet fil eller erstatte den vedhæftede fil, som allerede findes. I begge tilfælde skal brugerne klikke i kontrolelementet til en vedhæftet fil for at finde en fil. Når dialogboksen Vedhæft fil vises, kan de søge efter en fil af eget valg.

Du kan angive præcist hvilken type filer, som brugerne kan føje til kontrolelementer til en vedhæftet fil. Når du angiver de typer filer, som du vil tillade, skjuler InfoPath automatisk alle understøttede filer i dialogboksen Vedhæft fil. Hvis du f.eks. begrænser vedhæftede filer til .txt-filer, skjules .docx, .pptx og andre filtyper i dialogboksen, selvom de findes i mappen.

Hvis brugerne forsøger at indsætte en filtype, der er potentielt farlig, f.eks. en eksekverbar fil (.exe), fortæller en sikkerhedsmeddelelse dem, at filtypen er farlig og forhindrer dem i at vedhæfte den til formularen. InfoPath blokerer som standard disse typer af farlige filer. Yderligere oplysning om farlige filer finder du under Sikkerhedsoplysninger i denne artikel.

Toppen af siden

Indsætte et kontrolelement til en vedhæftet fil

Proceduren med at indsætte et kontrolelement til en vedhæftet fil er lidt anderledes, afhængigt af om du fremstiller en ny, tom formularskabelon eller baserer designet af din formularskabelon på en database eller en anden ekstern datakilde.

Den følgende illustration viser, hvordan et kontrolelement til en vedhæftet fil ser ud, når det vælges i designtilstand.

File attachment control selected in design mode

Kontrolelementer kan være bundne eller ubundne. Når et kontrolelement er bundet, har det forbindelse til et felt eller en gruppe i datakilden, så data, der indtastes i kontrolelementet, gemmes i den underliggende formularfil (.xml). Når et kontrolelement er ubundet, har det ikke forbindelse et felt eller en gruppe, og data, der indtastes i kontrolelementet, gemmes ikke. Når du vælger eller flytter musemarkøren hen på et kontrolelement, vises tekst og et bindingsikon i øverste højre hjørne af kontrolelementet. Teksten angiver den gruppe eller det felt, som kontrolelementet er bundet til i datakilden. Ikonet angiver, om kontrolelementet er korrekt bundet til gruppen eller feltet. Når bindingen er korrekt, vises et grønt ikon. Hvis der er noget i vejen med bindingen, vises et blåt eller rødt ikon i stedet.

Datakilden, der opbevarer alle de data, der indtastes i en formular, består af felter og grupper, som vises i en hierarkisk visning i opgaveruden Datakilde. Kontrolelementer til en vedhæftet fil er altid bundet til felt med et vedhæftet billede eller fil (base64) datatype. I følgende eksempel er kontrolelementet til en vedhæftet fil på formularskabelonen bundet til feltet discussionItemAttachment i opgaveruden Datakilde.

Relationship between file attachment control on form template and corresponding field in data source

Indsætte et kontrolelement til en vedhæftet fil i en ny, tom formularskabelon

Når du designer en ny, tom formularskabelon, er afkrydsningsfeltet Opret datakilde automatisk i opgaveruden Kontrolelementer som standard markeret. Herved kan InfoPath automatisk oprette felter og grupper i datakilden, efterhånden som du føjer kontrolelementer til formularskabelonen. Disse felter og grupper er repræsenteret af mappe- og filikoner i opgaveruden Datakilde.

 1. Anbring markøren det sted på formularskabelonen, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, F.

 3. Klik på Vedhæftet fil under Indsæt kontrolelementer.

 4. Hvis du vil føje en etiket til kontrolelementet, skal du skrive tekst oven over eller til venstre for kontrolelementet, efterfulgt af et kolon (:).

 5. Som standard kan brugerne vedhæfte enhver type fil til formularen, bortset fra filer som f.eks. .exe-filer, som InfoPath blokerer for af sikkerhedsmæssige årsager. Du kan vælge at begrænse de filtyper, som brugerne kan vedhæfte til deres formularer på følgende måde:.

  1. Dobbeltklik på kontrolelementet til en vedhæftet fil.

  2. Klik på Data.

  3. Marker afkrydsningsfeltet Giv kun brugeren tilladelse til at vedhæfte følgende filtyper under Validering og regler, og skriv derefter filtypenavnet på filtypen, som du vil tillade. Skriv f.eks. .docx, så brugerne kun kan vedhæfte Office Word 2007-filer til et kontrolelement til en vedhæftet fil på deres formular.

   Bemærk: Hvis du designer en webbrowserkompatibel formularskabelon, kan du ikke angive, hvilke filtyper, der er tilladt i et kontrolelement til en vedhæftet fil.

 6. Som standard indsættes et kontrolelement til en vedhæftet fil med pladsholdertekst i formularskabelonen.

 7. Du skal gøre følgende for at vise en almindelig vedhæftet fil i kontrolelementet i stedet for pladsholderteksten:

  1. Dobbeltklik på kontrolelementet for den vedhæftede fil.

  2. Klik på fanen Data.

  3. Klik på Angiv standardfil under Binding og klik derefter på Gennemse.

  4. Klik på Indsæt i dialogboksen Vedhæft fil for at vælge den fil, der skal vises i boksen til den vedhæftede fil på formularskabelonen.

Indsætte et kontrolelement til en vedhæftet fil på en formularskabelon, som er baseret på en eksisterende datakilde

Hvis du baserer designet af formularskabelonen på en eksisterende XML-fil (Extensible Markup Language), database eller webtjeneste, henter InfoPath felterne og grupperne i opgaveruden Datakilde fra denne datakilde. I dette tilfælde kan du indsætte et kontrolelement til en vedhæftet fil ved at trække et felt fra opgaveruden Datakilde til formularskabelonen eller ved at indsætte et kontrolelement til en vedhæftet fil fra opgaveruden Kontrolelementer i stedet for som beskrevet i følgende procedure:

 1. Anbring markøren det sted på formularskabelonen, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, F.

 3. Klik på Vedhæftet fil under Indsæt kontrolelementer.

 4. Vælg feltet i dialogboksen Binding af vedhæftet fil hvor du vil gemme data til vedhæftet fil, og klik derefter på OK.

 5. InfoPath bruger navnet på feltet eller gruppen som kontrolelementets etiket. Du kan ændre etiketteksten, hvis du vil.

 6. Som standard kan brugerne vedhæfte enhver type fil i formularen, bortset fra filer såsom .exe-filer, som InfoPath blokerer for af sikkerhedsmæssige årsager. Du kan begrænse de filtyper, som brugerne kan vedhæfte til deres formularer ved at føre følgende:.

  1. Dobbeltklik på kontrolelementet til vedhæftelse af en fil.

  2. Klik på fanen Data.

  3. Marker afkrydsningsfeltet Giv kun brugeren tilladelse til at vedhæfte følgende filtyper under Validering og regler, og skriv derefter filtypenavnet på den filtype, som du vil tillade. Skriv f.eks. .docx, så brugerne kun kan vedhæfte Office Word 2007-filer til et kontrolelement til en vedhæftet fil på deres formular.

   Bemærk: Hvis du designer en webbrowserkompatibel formularskabelon, kan du ikke angive, hvilke filtyper, der er tilladt i et kontrolelement til en vedhæftet fil.

 7. Som standard indsættes et kontrolelement til en vedhæftet fil med pladsholdertekst i formularen. Du kan vælge at få vist en standardfil på formularen i stedet for pladsholderteksten i formularskabelonen.

 8. Gør følgende, hvis du vil have, at en standardfil vises på formularskabelonen i stedet for pladsholderteksten:

  1. Dobbeltklik på kontrolelementet til vedhæftelse af en fil.

  2. Klik på Data.

  3. Klik på Angiv standardfil under Binding, og klik derefter på Gennemse.

  4. Klik på Indsæt i dialogboksen Vedhæft fil for at vælge den fil, der skal vises i boksen til den vedhæftede fil på formularskabelonen.

   Tip: Du kan også bruge opgaveruden Datakilde til at indsætte kontrolelementer. Højreklik i opgaveruden Datakilde på det felt, som du vil binde kontrolelementet til en vedhæftet fil til, og klik derefter på Vedhæft fil i genvejsmenuen. Hvis du ikke får vist Vedhæft fil som en valgmulighed i genvejsmenuen, skal du sikre dig, at feltet har vedhæftet et billede- eller en fildatatype.

Toppen af siden

Sikkerhedsoplysninger

InfoPath tillader ikke visse filtyper, såsom .exe, .com eller .bat at blive vedhæftet til en formular. Denne begrænsning er med til at forhindre skadelige eksekverbare filer i påvirke brugernes computere negativt. For at bestemme de filtyper, som betragtes som farlige, følger InfoPath en model, som er meget lig den, som Microsoft Office Outlook bruger.

Som standard betragtes følgende filtypenavne som farlige af InfoPath: .ade, .adp, .app, .asp, .bas, .bat, .cer, .chm, .cmd, .com, .cpl, .crt, .csh, .der, .exe, .fxp, .hlp, .hta, .inf, .ins, .isp, .its, .js, .jse, .ksh, .lnk, .mad, .maf, .mag, .mam, .maq, .mar, .mas, .mat, .mau, .mav, .maw, .mda, .mdb, .mde, .mdt, .mdw, .mdz, .msc, .msh, .msh1, .msh2, .msh1xml, .msh2xml, .mshxml, .msi, .msp, .mst, .ops, .pcd, .pif, .plg, .prf, .prg, .pst, .reg, .scf, .scr, .sct, .shb, .shs, .tmp, .url, .vb, .vbe, .vbs, .vsmacros, .vsw, .ws, .wsc, .wsf, .wsh.

Systemadministratorer kan føje typer til denne liste ved at tilføje en bestemt nøgle til registreringsdatabasen og indstille værdien til en semikolonbegrænset liste med filtypenavne. De kan også fjerne filer fra den farlige liste.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×