Indsætte en tekstboks

I en Microsoft Office InfoPath-formularskabelon kan du anvende en tekstboks til at indsamle oplysninger fra brugerne eller til at få vist data fra en database eller en anden ekstern datakilde.

Denne artikel indeholder

Hvornår bruges en tekstboks?

Brugeroplevelsen

Indsætte en tekstboks

Tip til layout

Hvornår bruges en tekstboks?

Du kan bruge en tekstboks, når du vil gøre følgende:

 • Gøre det muligt for brugere at skrive almindelig tekst i en formular.

 • Vise oplysninger, f.eks. resultaterne af en formel eller den aktuelle dato.

I nedenstående illustration anvendes tekstbokse til at indsamle kontaktoplysninger fra brugere.

Three text boxes for collecting information

Når du indsætter en tekstboks i formularskabelonen, indsættes som standard en tekstboks med én linje i InfoPath. Hvis teksten skal vises flere linjer med tekst, skal du i stedet aktivere afsnitsskift eller tekstombrydning til tekstboksen, efter at du har indsat den. Alternativt kan du vælge en RTF-tekstboks.

Relaterede kontrolelementer

InfoPath indeholder kontrolelementer, som ligner tekstbokse, men som bruges til andre formål. Der henvises til nedenstående liste, så du kan bestemme, hvilke kontrolelementer er mest velegnet til formularskabelonen:

RTF-tekstboks    Ligesom en almindelig tekstboks gør en RTF-tekstboks det muligt for brugerne at skrive, redigere eller få vist tekst. Men modsat en tekstboks viser en RTF-tekstboks som standard flere linjer med tekst. Brugere kan også tilføje formateringselementer i en RTF-tekstboks, f.eks. fed eller kursiv, tekst, billeder og tabeller. De formaterede data i en RTF-tekstboks lagres som Extensible Hypertext Markup Language (XHTML), der muligvis ikke er kompatible med datakilder, som forventer korte sekvenser af almindelig tekst.

Udtryksboks    En udtryksboks anvendes normalt for at få vist skrivebeskyttet tekst, værdien af et andet kontrolelement i formularen eller til at oprette formel, som er baseret på XML Path Language (XPath)-udtryk. Modsat en tekstboks lagres eller gemmes der ikke data i udtryksbokse. Du skal derfor kun bruge en udtryksboks, hvis du ikke vil gemme dens værdi eller reference i en anden formel.

Du kan bruge tekstbokse alene eller tilføje dem i gentaget tabel, sektion eller andre layoutrelaterede kontrolelementer. Tekstbokse vises f.eks. ofte inde i cellerne i en gentaget tabel.

Toppen af siden

Brugeroplevelsen

Det er let at indsætte data i en tekstboks. Brugerne skal anbringe deres markør inden i tekstboksen og derefter skrive de nødvendige oplysninger. Dataene vises som almindelig tekst i formularen.

Tip: Hvis brugerne skal kunne anvende tegnformatering af tekst i en tekstboks, kan du bruge en RTF-tekstboks i stedet for en almindelig tekstboks.

Tekstbokse indeholder flere velkendte Microsoft Office-systemfunktioner. Hvis brugere f.eks. skriver et ord forkert i en tekstboks, vil de få vist en rød bølgestreg under ordet, som angiver, at der muligvis er en stavefejl.

Spelling error in a text box

Sammen med stavekontrollen er funktionen Autoudførelse som standard også aktiveret. Autoudførelse gemmer tidligere indtastninger, som brugere har skrevet i en formular. Når en bruger skriver de første tegn inden i en tekstboks, vises en liste over indtastninger, som brugeren tidligere har skrevet, i InfoPath. Det gør det lettere for brugere at skrive gentagne eller almindelige data, f.eks. deres navn og adresse, i de formularer, de udfylder.

Bemærk: Når du udformer en formularskabelon i InfoPath, kan du vælge at designe en webbrowserkompatibel formularskabelon. Når du udformer en webbrowserkompatibel formularskabelon, er visse funktioner, f.eks. stavekontrollen, ikke tilgængelig i InfoPath, fordi de ikke fungerer i en webbrowser.

Toppen af siden

Indsætte en tekstboks

Fremgangsmåden til indsætning af en tekstboks varierer, afhængigt af om du udformer en ny, tom formularskabelon, eller om du baserer udformningen af formularskabelonen på en database eller en anden ekstern datakilde.

På følgende illustration vises en tekstboks' udseende, når den er markeret i designtilstand.

Text box selected in design mode

Kontrolelementer kan være bundne eller ubundne. Når et kontrolelement er bundet, har det forbindelse til et felt eller en gruppe i datakilden, så data, der indtastes i kontrolelementet, gemmes i den underliggende formularfil (.xml). Når et kontrolelement er ubundet, har det ikke forbindelse et felt eller en gruppe, og data, der indtastes i kontrolelementet, gemmes ikke. Når du vælger eller flytter musemarkøren hen på et kontrolelement, vises tekst og et bindingsikon i øverste højre hjørne af kontrolelementet. Teksten angiver den gruppe eller det felt, som kontrolelementet er bundet til i datakilden. Ikonet angiver, om kontrolelementet er korrekt bundet til gruppen eller feltet. Når bindingen er korrekt, vises et grønt ikon. Hvis der er noget i vejen med bindingen, vises et blåt eller rødt ikon i stedet.

Datakilden, der opbevarer alle de data, der indtastes i en formular, består af felter og grupper, som vises i en hierarkisk visning i opgaveruden Datakilde. Tekstbokse er altid bundet til felter. I nedenstående eksempel er tekstboksen Efternavn i formularen bundet til feltet LastName i opgaveruden Datakilde.

relationship between text box on form template and field in data source

Indsætte en tekstboks i en ny, tom formularskabelon

Når du designer en ny, tom formularskabelon, er afkrydsningsfeltet Opret datakilde automatisk i opgaveruden Kontrolelementer som standard markeret. Herved kan InfoPath automatisk oprette felter og grupper i datakilden, efterhånden som du føjer kontrolelementer til formularskabelonen. Disse felter og grupper er repræsenteret af mappe- og filikoner i opgaveruden Datakilde.

 1. Anbring markøren det sted på formularskabelonen, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, F.

 3. Klik på Tekstboks under Indsæt kontrolelementer.

 4. Hvis du vil føje en etiket til kontrolelementet, skal du skrive tekst oven over eller til venstre for kontrolelementet, efterfulgt af et kolon (:). Hvis tekstboksen for eksempel skal indsamle en brugers efternavn, kan du skrive Efternavn:.

Indsætte en tekstboks i formularskabelonen, som er baseret på en eksisterende datakilde

Hvis du baserer designet af formularskabelonen på en eksisterende XML-fil (Extensible Markup Language), database eller webtjeneste, henter InfoPath felterne og grupperne i opgaveruden Datakilde fra denne datakilde. I dette scenario kan du indsætte en tekstboks ved at trække et felt fra opgaveruden Datakilde til formularskabelonen eller indsætte en tekstboks fra opgaveruden Kontrolelementer i stedet, som beskrevet i nedenstående fremgangsmåde:

 1. Anbring markøren det sted på formularskabelonen, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, F.

 3. Klik på Tekstboks under Indsæt kontrolelementer.

 4. Vælg det felt, du vil lagre tekstboksdata i, i dialogboksen Binding af tekstboks, og klik derefter på OK.

 5. InfoPath bruger navnet på feltet eller gruppen som kontrolelementets etiket. Du kan ændre etiketteksten, hvis du vil.

  Tip: Du kan også benytte opgaveruden Datakilde til at indsætte kontrolelementer. Højreklik i opgaveruden Datakilde på det felt, som tekstboksen skal bindes til, og klik derefter på Tekstboks i genvejsmenuen.

Toppen af siden

Tip til layout

Før du indsætter tekstbokse i formularskabelonen, skal du tænke over, hvordan de skal arrangeres. Du kan tilføje tekstbokse ved at trække dem til et vilkårligt sted i formularskabelonen, men det kan give en noget tilfældig opsætning. Hvis du vil have mere styr på formularskabelonen, kan du tilføje en layouttabel og derefter indsætte etiketter og kontrolelementer inden i de enkelte celler, så de bliver pænt justeret. I nedenstående illustration anvendes en layouttabel med fire rækker og to kolonner til at arrangere etiketter og kontrolelementer.

Text boxes inside layout table in design mode

Ud over at bruge layouttabeller til at organisere tekstbokse kan du gøre følgende:

 • Hvis du vil tilpasse størrelsen på flere tekstbokse samtidigt, skal du markere de tekstbokse, hvis størrelse du vil ændre, og klikke på Egenskaber i menuen Formater, klikke på fanen Størrelse og foretage de nødvendige justeringer.

 • Tilpas tekstboksene i formularskabelonen, så de passer til længen af den tekst, du mener brugerne vil skrive i boksene.

 • Hvis du vil ændre kanten eller farven på flere tekstbokse samtidigt, skal du markere de tekstbokse, der skal ændres, og klikke på Kanter og skygge i menuen Formater, klikke på fanen Kant og derefter foretage de nødvendige justeringer.

 • Hvis du vil tilpasse den tekst, der vises i en tekstboks, skal du benytte boksene Skrifttype og Skriftstørrelse på værktøjslinjen Formatering. For at ændre skrifttypen og skriftstørrelsen på alle tekstbokse i formularskabelonen samtidigt skal du markere den tekstboks, der indeholder den ønskede formatering, og derefter klikke på Anvend skrifttype på alle tekstbokse i menuen Formater.

 • Hvis du vil se, hvordan tekstboksene vil se ud med tekst, skal du klikke på Eksempeldata i menuen Vis. Så får du en ide om, hvordan formularen vil se ud, når brugerne udfylder den.

 • Brug marginer til at justere afstanden omkring tekstboksen. Brug marginer til at justere afstanden omkring teksten inden i tekstboksen. Begge indstillinger finder du under fanen Størrelse i dialogboksen Egenskaber for tekstboks.

 • Nogen gange kan teksten inden i en tekstboks og etiketten til venstre for tekstboksen se ud til ikke at være justeret. For hurtigt at justere dem igen skal du dobbeltklikke på tekstboksen, klikke på Juster under fanen Størrelse og derefter klikke på Anvend. Hvis etiketten og tekstboksen er anbragt i forskellige celler i en layouttabel, skal du højreklikke på den celle, der indeholder etiketten, klikke på Egenskaber for tabel i genvejsmenuen og derefter klikke på Centreret under Lodret justering under fanen Celle.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×