Indsætte en gruppe alternativknapper

Du kan indsætte to eller flere alternativknapper i Microsoft Office InfoPath-formularskabelonen, når brugere skal kunne foretage et valg ud fra et begrænset sæt af alternativer.

Denne artikel indeholder

Indsætte en gruppe alternativknapper

Brugeroplevelsen

Indsætte en gruppe alternativknapper

Tip til layout

Indsætte en gruppe alternativknapper

Brug en gruppe alternativknapper i formularskabelonen, så brugerne kan foretage et enkelt valg blandt flere indstillinger, der gensidigt udelukker hinanden.

I nedenstående illustration kan medarbejdere og deres chefer klikke på alternativknapper for at give point for deres præstationer i en evalueringsformular. Brugerne kan kun vælge én knap i hver sektion.

Option buttons in a performance review form

Når brugerne åbner en formular, som er baseret på formularskabelonen, er ingen af alternativknapperne markeret som standard. Hvis du vil have, at en af alternativknapperne markeres som standard, når brugerne åbner formularen, skal du markere afkrydsningsfeltet Denne knap er markeret som standard Dialogboksen (Egenskaber for alternativknap) for den pågældende alternativknap.

Relaterede kontrolelementer

InfoPath indeholder kontrolelementer, som ligner alternativknapper, men som bruges til andre formål. Der henvises til nedenstående liste, så du kan afgøre, hvilke kontrolelementer er mest velegnede til formularskabelonen:

Afkrydsningsfelt    Ligesom en alternativknap understøtter afkrydsningsfeltet valg, som enten er aktiveret eller deaktiveret. Forskellen er, at du typisk anvender afkrydsningsfelter til ja-/nej-beslutninger eller til delte valg.

Liste    Ligesom en gruppe alternativknapper gør en liste det muligt for brugere at vælge ud fra en liste med flere valgmuligheder. Men på en liste foretager brugeren et valg ved at klikke på et element på listen i stedet for at klikke på en lille cirkel.

Toppen af siden

Brugeroplevelsen

Når en bruger udfylder en formular, som er baseret på formularskabelonen, vises alternativknapper som små cirkler med etiketter ved siden af. Når brugeren så klikker på en af knapperne, vises der en prik i midten af cirklen. Der kan kun vælges én knap i et sæt af alternativknapper.

Toppen af siden

Indsætte en gruppe alternativknapper

Fremgangsmåden til indsætning af en gruppe alternativknapper varierer lidt, afhængigt af om du designer en ny, tom skabelon, eller om du baserer designet af formularskabelonen på en database eller en anden ekstern datakilde.

Nedenstående illustration viser, hvordan en alternativknap ser ud, når du vælger den i designtilstand.

Three option buttons in design mode; the first one is selected

Kontrolelementer kan være bundne eller ubundne. Når et kontrolelement er bundet, har det forbindelse til et felt eller en gruppe i datakilden, så data, der indtastes i kontrolelementet, gemmes i den underliggende formularfil (.xml). Når et kontrolelement er ubundet, har det ikke forbindelse et felt eller en gruppe, og data, der indtastes i kontrolelementet, gemmes ikke. Når du vælger eller flytter musemarkøren hen på et kontrolelement, vises tekst og et bindingsikon i øverste højre hjørne af kontrolelementet. Teksten angiver den gruppe eller det felt, som kontrolelementet er bundet til i datakilden. Ikonet angiver, om kontrolelementet er korrekt bundet til gruppen eller feltet. Når bindingen er korrekt, vises et grønt ikon. Hvis der er noget i vejen med bindingen, vises et blåt eller rødt ikon i stedet.

Datakilden, der opbevarer alle de data, der indtastes i en formular, består af felter og grupper, som vises i en hierarkisk visning i opgaveruden Datakilde. Hver alternativknap er bundet til samme felt i datakilden. Når en bruger klikker på en alternativknap, gemmes den værdi, der er tilknyttet den pågældende alternativknap, i feltet. I nedenstående eksempel er alternativknapperne 1, 2, 3 og i/t alle bundet til employeeScore-feltet i opgaveruden Datakilde.

relationship between group of option buttons on form template and corresponding field in data source

Indsætte en gruppe alternativknapper i en ny, tom formularskabelon

Når du designer en ny, tom formularskabelon, er afkrydsningsfeltet Opret datakilde automatisk i opgaveruden Kontrolelementer som standard markeret. Herved kan InfoPath automatisk oprette felter og grupper i datakilden, efterhånden som du føjer kontrolelementer til formularskabelonen. Disse felter og grupper er repræsenteret af mappe- og filikoner i opgaveruden Datakilde.

 1. Anbring markøren det sted på formularskabelonen, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, F.

 3. Klik på Alternativknap under Indsæt kontrolelementer.

 4. Angiv, hvor mange alternativknapper du vil indsætte i dialogboksen Indsæt alternativknapper, og klik derefter på OK.

 5. Hvis du vil ændre den værdi, der gemmes i datakilden, når der klikkes på en alternativknap, skal du dobbeltklikke på alternativknappen, klikke på fanen Data og derefter skrive den ønskede værdi i boksen Værdi, når markeret.

  Bemærk:  Den første alternativknap i gruppen gemmes som standard med værdien 1, når der klikkes på den, og den anden gemmes med værdien 2 osv.

 6. Erstat pladsholderteksten til hver alternativknap i formularskabelonen med din egen tekst.

Indsætte en gruppe alternativknapper i en formularskabelon, som er baseret på en eksisterende datakilde

Hvis du baserer designet af formularskabelonen på en eksisterende XML-fil (Extensible Markup Language), database eller webtjeneste, henter InfoPath felterne og grupperne i opgaveruden Datakilde fra denne datakilde. I dette scenario kan du indsætte en gruppe alternativknapper ved at trække et felt fra opgaveruden Datakilde til formularskabelonen eller ved i stedet at indsætte en gruppe alternativknapper fra opgaveruden Kontrolelementer, som beskrevet i følgende fremgangsmåde:

 1. Anbring markøren det sted på formularskabelonen, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, F.

 3. Klik på Alternativknap under Indsæt kontrolelementer.

 4. Marker det felt, du vil lagre alternativknappen i, i dialogboksen Binding af alternativknap, og klik på OK.

  Bemærk: Hvis du binder alternativknapperne til et gentaget felt, skal alternativknapperne være placeret i et gentaget kontrolelement som f.eks. en gentaget tabeleller en gentaget afsnit.

 5. Angiv, hvor mange alternativknapper du vil indsætte, i boksen Antal alternativknapper, der skal indsættes i dialogboksen Indsæt alternativknapper, og klik derefter på OK.

 6. Hvis du vil ændre den værdi, der gemmes i datakilden, når der klikkes på en alternativknap, skal du dobbeltklikke på alternativknappen, hvis værdi du vil ændre, klikke på fanen Data og derefter skrive den ønskede værdi i boksen Værdi, når markeret.

  Bemærk:  Den første alternativknap i gruppen gemmes som standard med værdien 1, når der klikkes på den, og den anden gemmes med værdien 2 osv. De gyldige værdier afhænger af datatypen for det felt, som alternativknapperne er bundet til.

 7. InfoPath anvender navnet på feltet som en etiket til hver alternativknap i gruppen. Erstat pladsholderteksten til hver alternativknap i formularskabelonen med din egen tekst.

  Tip: Du kan også benytte opgaveruden Datakilde til at indsætte kontrolelementer. Højreklik i opgaveruden Datakilde på det felt, som alternativknapperne skal være bundet til, og klik derefter på Alternativknap i genvejsmenuen.

Toppen af siden

Tip til layout

Brug følgende tip som hjælp til at forfine udseendet, størrelsen og andre aspekter for en gruppe alternativknapper:

 • Hvis du vil ændre størrelsen på flere alternativknapper samtidigt, skal du markere de alternativknapper, du vil ændre størrelsen på, trykke på ALT+ENTER, klikke på fanen Størrelse og derefter foretage de nødvendige justeringer.

 • Hvis du vil forbedre læsbarheden, kan du overveje at tilføje en linje med vejledende tekst, som er foranstillet alternativknapperne, du kan tilføje en kant omkring gruppen af knapper eller en skygge bag knapperne. Den bedste måde at gøre dette på er at indsætte alternativknapperne i en tom sektion i formularskabelonen. Marker sektionen, klik på Kanter og skygger i menuen Formater, og foretag de nødvendige justeringer.

 • Anvend margenindstillingerne for at justere afstanden omkring hver alternativknap.

 • Tabulatorrækkefølgen henviser til den rækkefølge, markøren flytter fokus i, når brugeren trykker på TAB-tasten. For alternativknapper gælder det, at når brugeren trykke på TAB-tasten, flyttes fokus til den første alternativknap i gruppen, hvis ingen af alternativknapperne er markeret, eller til den senest markerede alternativknap. Et efterfølgende tryk på TAB-tasten springer resten af alternativknapperne over og hen til næste kontrolelement i tabulatorrækkefølgen. Selv om brugerne kan bruge piltasterne til at navigere gennem knapperne, har du måske brug for, at TAB-tasten skal flytte fokus. I så fald kan du manuelt justere tabulatorrækkefølgen ved at ændre indstillingen Tabulatorindeks under fanen Avanceret i dialogboksenEgenskab for alternativknap.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×