Indsætte en flervalgsliste

En flervalgsliste er en liste med valgmuligheder. Den ligner en rulleliste, men har afkrydsningsfelter i stedet for. Her kan brugerne vælge lige så mange afkrydsningsfelter fra listen, som de har brug for. Afhængigt af hvordan du designer flervalgslisten, kan brugerne også skrive deres eget listeelement ved siden af et af afkrydsningsfelterne.

Denne artikel indeholder

Hvornår bruges en flervalgsliste?

Brugeroplevelsen

Overvejelser om kompatibilitet

Indsætte en flervalgsliste

Tip til layout

Hvornår bruges en flervalgsliste?

Du kan bruge en flervalgsliste, når du vil gøre følgende

 • Give brugerne mulighed for at vælge flere elementer på en liste.

 • Gøre det muligt for brugerne at skrive deres egne værdier på en liste.

 • Vise de fleste eller alle elementerne som standard på en liste i formularen.

 • Vise værdier, som er hentet fra en fast liste fra formularskabelonens datakilde eller fra en ekstern kilde, f.eks. en database eller en Microsoft Windows SharePoint Services-liste.

I nedenstående illustration kan brugerne tildele udgifterne i en udgiftsrapportformular til flere kategorier ved at markere afkrydsningsfelterne på en flervalgsliste. Formulardesigneren har valgt at tillade brugerkategorier. Dermed kan brugerne indtaste en værdi i en tom boks ved siden af det sidste afkrydsningsfelt på listen.

Brugerdefineret værdi føjes til liste over valg i en flervalgsliste

Efter at du har indsat en flervalgsliste i formularskabelonen, skal du angive de værdier, der skal vises. I modsat fald vil brugerne få vist en tom boks, når de åbner en formular, der er baseret på formularskabelonen. I dialogboksen Egenskaber for flervalgsliste kan du selv indtaste værdierne, eller du kan konfigurere flervalgslisten, så den henter poster fra en database eller fra en anden datakilde.

Relaterede kontrolelementer

Microsoft Office InfoPath indeholder kontrolelementer, som ligner flervalgslister, men som bruges til andre formål. Der henvises til nedenstående liste, så du kan bestemme, hvilke af disse kontrolelementer er mest velegnet til formularskabelonen:

Liste    Ligesom en flervalgsliste gør en standardliste det muligt for brugerne at vælge værdier fra en liste. Men på en liste kan brugerne kun vælge ét element på listen. Ligesom en flervalgsliste viser en liste som standard alle elementerne på listen.

Rulleliste    Ligesom alle andre lister tilbyder rullelisten brugerne en liste med valgmuligheder. Men på rullelister er listeelementerne skjulte, indtil brugeren klikker på kontrolelementet. Brugerne kan kun vælge et element på en rulleliste.

Kombinationsboks    Hvis dine brugere skal kunne indtaste deres egne poster eller vælge en værdi fra en foruddefineret liste, skal du bruge en kombinationsboks i stedet for en flervalgsliste. Brugerne kan kun vælge ét element i en kombinationsboks.

Alternativknapper    Ligesom en flervalgsliste gør en gruppe med alternativknapper det muligt for brugerne at foretage et valg fra en liste. Men til forskel fra flervalgslister kan brugerne kun vælge et alternativ fra en gruppe med alternativknapper. Desuden skal brugerne klikke på en lille cirkel for at foretage et valg i stedet for at klikke på et element på listen.

Toppen af siden

Brugeroplevelsen

Med flervalgslister kan brugerne foretage deres valg ved at markere eller rydde afkrydsningsfelter i en boks på formularen. Hvis antallet af afkrydsningsfelter går ud over kontrolelementets højde, vises et rullepanel ved siden af boksen, så brugerne kan rulle ned og få vist de resterende valgmuligheder.

Du kan designe formularskabelonen, så brugerne evt. kan indtaste deres egne værdier på listen. I dette tilfælde vises et afkrydsningsfelt med en redigeringsboks som det sidste element på listen.

Tom boks på flervalgslisten

For at indtaste en brugerdefineret værdi skal brugerne markere afkrydsningsfeltet ved siden af redigeringsboksen og derefter indtaste værdien i feltet ved siden af afkrydsningsfeltet. For at gøre dette muligt skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad brugere at indtaste brugerdefinerede værdier i dialogboksen Egenskaber for flervalgsliste, når du indsætter flervalgslisten i formularskabelonen.

Toppen af siden

Overvejelser om kompatibilitet

Når du designer en formularskabelon i InfoPath, kan du vælge at designe en webbrowserkompatibel formularskabelon. Når du designer en webbrowserkompatibel formularskabelon, er kontrolelementerne til flervalgslisten ikke tilgængelige i opgaveruden Kontrolelementer, fordi de ikke kan vises i en webbrowser.

Toppen af siden

Indsætte en flervalgsliste

Fremgangsmåden til indsætning af en flervalgsliste varierer, afhængigt om du designer en ny, tom formularskabelon, eller om du baserer designet af formularskabelonen på en database eller en anden ekstern kilde.

Nedenstående illustration viser, hvordan en flervalgsliste ser ud, når den er valgt i designtilstand, før formularskabelonens designer tilføjer listeelementerne manuelt.

Tom flervalgsliste valg i designtilstand

Kontrolelementer kan være bundne eller ubundne. Når et kontrolelement er bundet, har det forbindelse til et felt eller en gruppe i datakilden, så data, der indtastes i kontrolelementet, gemmes i den underliggende formularfil (.xml). Når et kontrolelement er ubundet, har det ikke forbindelse et felt eller en gruppe, og data, der indtastes i kontrolelementet, gemmes ikke. Når du vælger eller flytter musemarkøren hen på et kontrolelement, vises tekst og et bindingsikon i øverste højre hjørne af kontrolelementet. Teksten angiver den gruppe eller det felt, som kontrolelementet er bundet til i datakilden. Ikonet angiver, om kontrolelementet er korrekt bundet til gruppen eller feltet. Når bindingen er korrekt, vises et grønt ikon. Hvis der er noget i vejen med bindingen, vises et blåt eller rødt ikon i stedet.

Datakilden, der opbevarer alle de data, der indtastes i en formular, består af felter og grupper, som vises i en hierarkisk visning i opgaveruden Datakilde. Flervalgslister er altid bundet til gentaget felt inden i en gruppe. Med gentagne felter kan du gemme flere værdier i feltet. I det følgende eksempel er flervalgslisten Kategori i formularskabelonen bundet til det gentagne kategorifelt i opgaveruden Datakilde.

Forholdet mellem flervalgslister i formularskabelonen og det tilhørende felt i datakilden

Når du designer en ny, tom formularskabelon, er afkrydsningsfeltet Opret datakilde automatisk i opgaveruden Kontrolelementer som standard markeret. Herved kan InfoPath automatisk oprette felter og grupper i datakilden, efterhånden som du føjer kontrolelementer til formularskabelonen. Disse felter og grupper er repræsenteret af mappe- og filikoner i opgaveruden Datakilde.

Hvis du baserer designet af formularskabelonen på en eksisterende XML-fil (Extensible Markup Language), database eller webtjeneste, henter InfoPath felterne og grupperne i opgaveruden Datakilde fra denne datakilde.

Indsætte en flervalgsliste

 1. Anbring markøren det sted på formularskabelonen, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, F.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i opgaveruden Kontrolelementer:

  • Marker afkrydsningsfeltet Opret datakilde automatisk for automatisk at oprette et gentaget felt i den datakilde, som er bundet til flervalgslisten.

  • Fjern markeringen fra afkrydsningsfeltet Opret datakilde automatisk for at binde flervalgslisten til et eksisterende gentaget felt.

   Bemærk: Hvis afkrydsningsfeltet ikke er tilgængeligt, betyder det, at datakilden er låst. Hvis du f.eks. baserer udformningen af en formularskabelon på et XML-skema, kan du måske ikke føje nye felter eller grupper til datakilden i InfoPath. Denne begrænsning er en hjælp til at forhindre, at du kommer til at foretage utilsigtede ændringer af skemaet, som kunne gøre det ugyldigt.

 4. Klik på Flervalgsliste under Indsæt kontrolelementer.

 5. Hvis du har fjernet markeringen fra afkrydsningsfeltet Opret datakilde automatisk under trin 3, skal du markere et gentaget felt i dialogboksen Binding af flervalgsliste, som du vil binde flervalgslisten til.

 6. Skriv den ønskede etikettekst oven over eller til venstre for flervalgslisten i formularskabelonen, efterfulgt at et kolon (:).

 7. Dobbeltklik på flervalgslisten for at angive de værdier, der skal anvendes som posterne på listen.

 8. Klik på fanen Data.

 9. Gør et af følgende for at fylde listen:

  Skriv selv de ønskede værdier til listen

  Denne indstilling er praktisk, når du har et forudbestemt, begrænset sæt af værdier, og du ikke forventer, at disse værdier ændres i fremtiden. Hvis værdierne skulle blive ændret, er du nødt til at udgive en opdateret version af formularskabelonen, så brugerne kan se og bruge de nyeste elementer på listen.

  1. Klik på Tilføj

  2. Skriv den tekst, du vil gemme, hvis en bruger vælger dette element i boksen Værdi.

  3. Skriv den tekst, du vil have vist for dette element, i boksen Vist navn, og klik derefter på OK.

  4. Gentag trin 1 til 3 for hvert element, du vil tilføje på listen.

  5. Klik på Vis formularstandardværktøjslinjen, eller tryk på Ctrl+Skift+B for at teste ændringerne.

  Brug værdierne fra en anden del af formularen

  Denne indstilling er praktisk, når du ønsker, at værdierne på listen skal ændres, afhængigt af andre værdier, som brugeren indtaster i formularen.

  1. Klik på Slå værdier op i formularens datakilde under Poster på liste.

   Elementerne på listen skal være knyttet til en bestemt gentaget gruppe eller et bestemt gentaget felt på formularskabelonen.

  2. Klik på Vælg XPath Knappen Datakilde ud for boksen Poster. Klik derefter på det gentagne felt eller den gentagne gruppe, der indeholder de felter, der skal levere værdierne til listen, i dialogboksen Markér et felt eller en gruppe, og klik på OK.

  3. Klik på Vælg XPath Knappen Datakilde ud for boksen Værdi, klik på det felt, der indeholder de mulige værdier for elementerne på listen, og klik derefter på OK. En af disse værdier gemmes i den underliggende XML-fil, når en bruger klikker på et element på listen.

  4. Klik på Vælg XPath Knappen Datakilde ud for boksen Vist navn, klik på det felt, der indeholder de værdier, der vises på listen, og klik derefter på OK.

   Tip: Markér afkrydsningsfeltet Vis kun poster med entydige visningsnavne for at undgå, at værdierne for de viste navne vises flere gange på listen.

  Brug værdierne fra en database, en webtjeneste, et XML-dokument eller et SharePoint-websted

  Denne indstilling er praktisk, når du ønsker, at værdierne på en liste skal opdateres regelmæssigt. Værdierne gemmes normalt i en database eller en anden ekstern datakilde og hentes, hver gang formularen åbnes.

  1. Klik på Slå værdier op i en ekstern datakilde.

  2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

   • Hvis du allerede har tilføjet en dataforbindelse, skal du klikke på den i boksen Dataforbindelse.

   • Klik på Tilføj for at tilføje en ny dataforbindelse, og følg derefter anvisningerne i guiden Dataforbindelse.

    Elementerne på listen skal være knyttet til et bestemt gentaget felt eller en bestemt gentaget gruppe.

  3. Klik på Vælg XPath Knappen Datakilde ud for boksen Poster. Klik derefter på den gruppe eller det felt, der indeholder de felter, der skal levere værdierne til listen, i dialogboksen Markér et felt eller en gruppe, og klik på OK.

  4. Klik på Vælg XPath Knappen Datakilde ud for boksen Værdi. Klik på det felt, der indeholder de mulige værdier for elementerne på listen, og klik derefter på OK. En af disse værdier vil blive gemt i den underliggende XML, når en bruger klikker på et element på listen.

  5. Klik på Vælg XPath Knappen Datakilde ud for boksen Vist navn. Klik på det felt, der indeholder de værdier, der vises på listen, og klik derefter på OK.

   Tip: Markér afkrydsningsfeltet Vis kun poster med entydige visningsnavne for at undgå, at værdierne for de viste navne vises flere gange på listen.

 10. Hvis brugerne skal kunne indtaste deres egne værdier nederst i flervalgslisten, skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad brugere at indtaste brugerdefinerede værdier.

Toppen af siden

Tip til layout

Brug følgende tip som hjælp til at forfine udseendet, størrelsen og andre aspekter af en flervalgsliste:

 • Hvis du vil ændre bredde af flere flervalgslister ad gangen, skal du markere de flervalgslister, hvis størrelse skal ændres, trykke på ALT+ENTER, klikke på fanen Størrelse og indtaste et nyt tal i boksen Bredde.

 • Hvis du vil ændre baggrundsfarven af flere flervalgslister ad gangen, skal du markere de flervalgslister, der skal ændres, klikke på Kanter og skygge i menuen Formater og foretage de nødvendige justeringer under fanen Skygge.

 • For at tilpasse den skrifttype, der vises ved siden af afkrydsningsfelterne på en flervalgsliste skal du bruge boksene Skrifttype og Skriftstørrelse på værktøjslinjen Formatering. Hvis du vil ændre skrifttype og skriftstørrelse på alle flervalgslister i formularskabelonen på én gang, skal du klikke på den flervalgsliste, der indeholder den ønskede formatering, og klikke på Anvend skrifttype på alle kontrolelementer for flervalgsliste i menuen Formater.

 • For at justere afstanden mellem en flervalgsliste og dens omgivende objekter i formularskabelonen, skal du forsøge dig frem med margenindstillingerne i dialogboksen Egenskaber for flervalgsliste under fanen Størrelse. Hvis du bruger marginer til at øge afstanden, får du en bedre kontrol, end hvis du bruger afsnitsskift.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×