Indsætte en RTF-tekstboks

Hvis brugerne skal kunne indsætte formateret tekst, afsnitsskift, tabeller, fotografier eller multimedieklip i et dataindtastningsfelt, kan du anvende en RTF-tekstboks i Microsoft Office InfoPath-formularskabelonen.

Denne artikel indeholder

Hvornår bruges en RTF-tekstboks

Brugeroplevelsen

Overvejelser om kompatibilitet

Indsætte en RTF-tekstboks

Tip til layout

Hvornår bruges en RTF-tekstboks

Du kan bruge en RTF-tekstboks, når du vil gøre følgende:

 • Gøre det muligt for brugerne at fremhæve, understrege eller formatere den tekst, der skrives i en formular.

 • Gøre det muligt for brugerne at indsætte tabeller eller billeder i et tomt område på formularen

 • Få vist RTF-oplysninger indeholdt i en database eller en anden datakilde.

 • Lagre formaterede data som Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) i formularskabelonens underliggende datakilde.

I nedenstående illustration anvendes der en RTF-tekstboks til at indsamle detaljerede noter fra brugerne.

Formatted text inside rich text box on form

Relaterede kontrolelementer

InfoPath indeholder kontrolelementer, som ligner RTF-tekstbokse, men som bruges til andre formål. Der henvises til nedenstående liste, så du kan bestemme, hvilke kontrolelementer er mest velegnet til formularskabelonen:

Tekstboks    Ligesom en tekstboks i RTF-format gør en tekstboks det muligt for brugerne at skrive, redigere eller få vist tekst. Modsat en RTF-tekstboks kan en tekstboks som standard kun vise en enkelt linje med tekst, og brugerne kan ikke tilføje formateringselementer i en tekstboks, f.eks. fed eller kursiv, billeder eller tabeller.

Udtryksboks    En udtryksboks anvendes normalt til at få vist skrivebeskyttet tekst, værdien af et andet kontrolelement i formularskabelonen eller til at oprette formel, som er baseret på XML Path Language (XPath)-udtryk. Modsat en RTF-boks lagrer eller gemmer en udtryksboks ikke data. Derfor bør du kun bruge en udtryksboks, hvis du ikke vil gemme dens værdi eller reference i en anden formel.

Toppen af siden

Brugeroplevelsen

Ligesom en almindelig tekstboks er en RTF-tekstboks blot en pladsholder i en formular, f.eks. en kommentarboks, hvori brugerne kan skrive tekst. Når brugerne skriver tekst i en RTF-tekstboks, har de adgang til mange af de formateringsfunktioner, de er vant til at bruge i andre Microsoft Office-systemdokumenter. Brugerne kan f.eks. indsætte et billede eller en tabel i en RTF-tekstboks eller anvende en gul fremhævning på et bestemt afsnit af teksten.

For at finde ud af, om teksten i et bestemt felt i en formular kan formateres, skal brugerne anbringe deres markør i feltet eller markere teksten i feltet. Hvis indstillingerne på værktøjslinjen Formatering er aktive i stedet for nedtonede, kan brugerne formaterer teksten, ligesom de ville i alle andre Microsoft Office-systemdokumenter.

Toppen af siden

Overvejelser om kompatibilitet

Når du designer en formularskabelon i InfoPath, kan du vælge at en bestemt kompatibilitetstilstand til at designe en browserkompatibel formularskabelon. Når en browserkompatibel formularskabelon udgives på en server, der kører InfoPath Forms Services, og den derefter browseraktiveres, kan formularer, der er baseret på formularskabelonen vises i en webbrowser. Når du designer en browserkompatibel formularskabelon, er nogle kontrolelementer ikke tilgængelige i opgaveruden Kontrolelementer, fordi de ikke kan vises i en webbrowser.

Selv om RTF-tekstbokse er tilgængelige, når du udformer en webbrowserkompatibel formularskabelon, skal du være opmærksom på følgende begrænsninger:

 • Delvis RTF-formatering understøttes ikke i webbrowserversionen af RTF-tekstbokse. Hvis du ser en fejl om ikke-kompatible RTF-indstillinger i opgaveruden Designkontrol, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver kun webbrowserkompatible indstillinger i dialogboksen Egenskaber for RTF-tekstboks. Når du gør dette, bliver de korrekte RTF-indstillinger automatisk valgt.

 • datavalidering er ikke aktiveret i RTF-bokse, når en formular, som er baseret på formularskabelonen, vises i en webbrowser.

 • RTF-bokse understøttes kun i Windows Internet Explorer-webbrowsere. I andre webbrowsere vises RTF-boksene, men de er skrivebeskyttet. Hvis brugerne vil redigerer RTF-tekstbokse, kan de gøre det, men al formatering slettes.

 • Du kan aktivere sammenkædede billeder til en RTF-tekstboks i en webbrowserkompatibel formularskabelon. Men integrerede billeder understøttes ikke.

Toppen af siden

Indsætte en RTF-tekstboks

Fremgangsmåden til indsætning af en RTF-tekstboks varierer, afhængigt om du udformer en ny, tom formularskabelon, eller om du baserer designet af formularskabelonen på en database eller en anden ekstern datakilde.

I nedenstående illustration vises, hvordan en RTF-tekstboks ser ud, når den er valgt i designtilstand.

Rich text box selected in design mode

Kontrolelementer kan være bundne eller ubundne. Når et kontrolelement er bundet, har det forbindelse til et felt eller en gruppe i datakilden, så data, der indtastes i kontrolelementet, gemmes i den underliggende formularfil (.xml). Når et kontrolelement er ubundet, har det ikke forbindelse et felt eller en gruppe, og data, der indtastes i kontrolelementet, gemmes ikke. Når du vælger eller flytter musemarkøren hen på et kontrolelement, vises tekst og et bindingsikon i øverste højre hjørne af kontrolelementet. Teksten angiver den gruppe eller det felt, som kontrolelementet er bundet til i datakilden. Ikonet angiver, om kontrolelementet er korrekt bundet til gruppen eller feltet. Når bindingen er korrekt, vises et grønt ikon. Hvis der er noget i vejen med bindingen, vises et blåt eller rødt ikon i stedet.

Datakilden, der opbevarer alle de data, der indtastes i en formular, består af felter og grupper, som vises i en hierarkisk visning i opgaveruden Datakilde. RTF-tekstbokse er altid bundet til felt. I nedenstående eksempel er boksen Noter bundet til feltet discussionItemNotes i opgaveruden Datakilde.

Relationship between rich text box on form template and corresponding field in data source

Indsætte en RTF-tekstboks i en ny, tom formularskabelon

Når du designer en ny, tom formularskabelon, er afkrydsningsfeltet Opret datakilde automatisk i opgaveruden Kontrolelementer som standard markeret. Herved kan InfoPath automatisk oprette felter og grupper i datakilden, efterhånden som du føjer kontrolelementer til formularskabelonen. Disse felter og grupper er repræsenteret af mappe- og filikoner i opgaveruden Datakilde.

 1. Anbring markøren det sted på formularskabelonen, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, F.

 3. Klik på RTF-tekstboks under Indsæt kontrolelementer.

 4. Hvis du vil angive den type tekst i RTF-format, som brugerne kan skrive, skal du dobbeltklikke på den RTF-tekstboks, der er indsat i formularskabelonen, klikke på fanen Vis og derefter markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne under Tilgængelig formatering.

 5. Hvis du vil føje en etiket til kontrolelementet, skal du skrive tekst oven over eller til venstre for kontrolelementet, efterfulgt af et kolon (:).

Indsætte en RTF-tekstboks i en formularskabelon, som er baseret på en eksisterende datakilde

Hvis du baserer designet af formularskabelonen på en eksisterende XML-fil (Extensible Markup Language), database eller webtjeneste, henter InfoPath felterne og grupperne i opgaveruden Datakilde fra denne datakilde. I dette scenario kan du indsætte en RTF-tekstboks ved at trække et felt fra opgaveruden Datakilde til formularskabelonen eller ved at indsætte en RTF-tekstboks fra opgaveruden Kontrolelementer i stedet, som beskrevet i nedenstående fremgangsmåde:

 1. Anbring markøren det sted på formularskabelonen, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, F.

 3. Klik på RTF-tekstboks under Indsæt kontrolelementer.

 4. I dialogboksen Binding af RTF-tekstboks skal du markere det felt, du vil lagre RTF-data i, og derefter klikke på OK.

 5. Hvis du vil angive den type tekst i RTF-format, som brugerne kan skrive, skal du dobbeltklikke på den RTF-tekstboks, der er indsat i formularskabelonen, klikke på fanen Vis og derefter markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne under Tilgængelig formatering.

 6. InfoPath bruger navnet på feltet eller gruppen som kontrolelementets etiket. Du kan ændre etiketteksten, hvis du vil.

  Tip: Du kan også anvende opgaveruden Datakilde til at indsætte kontrolelementer. Højreklik i opgaveruden Datakilde på det felt, som RTF-tekstboksen skal bindes til, og klik derefter på RTF-tekstboks i genvejsmenuen.

Toppen af siden

Tip til layout

Brug nedenstående tip som en hjælp til at forfine udseendet, størrelsen og andre aspekter af en RTF-tekstboks:

 • Hvis du vil ændre størrelsen på flere RTF-tekstbokse på én gang, skal du markere tekstboksene, hvis størrelse du vil ændre, klikke på Egenskaber i menuen Formater, klikke på fanen Størrelse og derefter foretage de nødvendige justeringer.

 • For at formindske standardbredden, hvormed tekstbokse med RTF-format indsættes i InfoPath skal du klikke på Vis egenskaber i menuen Vis. Under fanen Generelt skal du markere afkrydsningsfeltet Benyt en brugerdefineret layoutbredde i denne formularskabelon og derefter indtaste et mindre tal i boksen Brugerdefineret layoutbredde.

 • For at ændre kanten eller farven på flere RTF-tekstbokse på én gang skal du markere de tekstbokse, du vil ændre, og klikke på Kanter og skygge i menuen Formatering, klikke på fanen Kant og derefter foretage de nødvendige justeringer.

 • For at tilpasse teksten, som vises i en RTF-tekstboks, skal du anvende boksene Skrifttype og Skriftstørrelse på værktøjslinjen Formatering. Hvis du vil ændre skrifttypen og skriftstørrelse på alle RTF-tekstbokse i formularskabelonen på én gang, skal du markere den RTF-tekstboks, der indeholder den ønskede formatering, og derefter klikke på Anvend skrifttype på alle RTF-tekstbokse i menuen Formater.

 • For at få vist hvordan dine RTF-tekstbokse vil se ud med tekst skal du klikke på Eksempeldata i menuen Vis. Så får du en ide om, hvordan formularen vil se ud, når brugerne udfylder den.

 • Brug marginer til at justere afstanden omkring en RTF-tekstboks. Brug marginer til at justere afstanden omkring teksten inden i en RTF-tekstboks.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×