Indsætte eller slette en kommentar

Du kan indsætte en kommentar i balloner, der vises i dokumentets margen. Du kan også skjule kommentarer, så de ikke vises.

Hvis du ikke ønsker, at kommentarerne skal vises i dit dokument, skal du slette kommentarerne fra dokumentet. Du kan se, om der stadig er kommentarer i dit dokument, ved at klikke på Vis markering i gruppen Sporing under fanen Gennemse.

Hvad vil du foretage dig?

Indsætte en kommentar

Slette en kommentar

Ændre en kommentar

Tilføje eller ændre det navn, der bruges i kommentarer

Indsætte en kommentar

Du kan skrive en kommentar. På en Tablet-PC kan du indsætte en stemmekommentar eller en håndskreven kommentar.

Skriv en kommentar

 1. Marker den tekst eller det element, du vil skrive en kommentar til, eller klik i slutningen af teksten.

 2. Klik på Ny kommentar under fanen Gennemse i gruppen Kommentarer.

  Billede af Word-båndet

 3. Skriv kommentarteksten i kommentarboblen eller i korrekturruden.

Bemærk: Hvis du vil svare på en kommentar, skal du klikke på den tilhørende boble og dernæst klikke på Ny kommentar i gruppen Kommentarer. Skriv dit svar i kommentarboblen.

Indsætte en indtalt kommentar

Hvis du bruger en Tablet PC, kan du optage stemmekommentarer. Stemmekommentarer tilføjes som lydobjekter i kommentarboblerne.

Før du kan tilføje en stemmekommentar første gang, skal du føje kommandoen Indsæt stemme til værktøjslinjen Hurtig adgang.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Word-indstillinger.

 2. Klik på Tilpas.

 3. Marker Alle kommandoer på listen under Vælg kommandoer fra.

 4. Klik på Indsæt stemme på listen over kommandoer, og klik på Tilføj.

Sådan tilføjes en stemmekommentar i dit dokument:

 1. Klik på Indsæt stemme Knapfladeværktøjslinjen Hurtig adgang.

 2. Klik på knappen Start i den dialogboks, som åbnes, for at optage stemmekommentaren.

 3. Klik på knappen Stop, når du har optaget din kommentar, og luk dialogboksen.

 4. Hvis Microsoft Office viser en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du vil opdatere lydobjektet, skal du klikke på Ja.

Du kan høre den optagne kommentar ved at højreklikke på kommentarboblen, klikke på Lydoptagelse i dokumentobjekt og klikke på Afspil.

Bemærk: Yderligere oplysninger om indspilning og redigering af et lydobjekt finder du i dokumentationen til lydkortet og mikrofonen.

Indsætte en håndskrevet kommentar

Hvis din computer er en Tablet PC, kan du indsætte håndskrevne kommentarer i dokumentet. Håndskriften indsættes og vises i markeringsbobler til kommentarer.

 1. Klik på Ny kommentar på fanen Gennemse i gruppen Kommentarer.

  Billede af Word-båndet

 2. Skriv kommentaren i markeringsboblen.

Toppen af siden

Slette en kommentar

 • Du kan hurtigt slette en enkelt kommentar ved at højreklikke på kommentaren og derefter klikke på Slet kommentar.

 • Du kan hurtigt slette alle kommentarer i et dokument ved at klikke på en kommentar i dokumentet. Klik på fanen Gennemse, vælg gruppen Kommentarer, klik på pilen under Slet, og klik derefter på Slet alle kommentarer i dokumentet.

Slette kommentarer fra en bestemt korrekturlæser

 1. Klik på pilen ud for Vis markering i gruppen Registrering under fanen Gennemse.

  Billede af båndet i Word

 2. Hvis du vil fjerne markeringerne i afkrydsningsfelterne for alle korrekturlæserne, skal du pege på Korrekturlæsere og derefter klikke på Alle korrekturlæsere.

 3. Klik på pilen ved siden af Vis markering igen, peg på Korrekturlæsere, og klik derefter på navnet på den korrekturlæser, hvis kommentarer du vil slette.

 4. Klik på pilen under Slet Knapflade i gruppen Kommentarer, og klik derefter på Slet alle viste kommentarer.

  Bemærk: På denne måde slettes alle kommentarer i hele dokumentet fra den korrekturlæser, som du har valgt.

Tip: Du kan også gennemse og slette kommentarer ved at bruge korrekturruden. Få vist eller skjul korrekturruden ved at klikke på Korrekturrude i gruppen Sporing. Flyt korrekturruden til bunden af skærmbilledet ved at klikke på pilen ved siden af korrekturruden og derefter klikke på Vandret korrekturrude.

Toppen af siden

Ændre en kommentar

Hvis kommentarerne ikke kan ses på skærmen, skal du klikke på Vis markering i gruppen Opfølgning under fanen Gennemse.

Billede af båndet i Word

 1. Klik inde i markeringsboblen for at angive den kommentar, der skal redigeres.

 2. Foretag de ønskede ændringer.

Bemærk: 

 • Hvis boblerne skjules, eller en kommentar kun vises delvist, kan du ændre kommentaren i korrekturruden. Få vist korrekturruden ved at klikke på Korrekturrude i gruppen Sporing. Du kan få vist korrekturruden på tværs af skærmbilledet i stedet for ned langs siden af skærmen ved at klikke på pilen ved siden af korrekturruden og klikke på Vandret korrekturrude.

 • Hvis du vil svare på en kommentar, skal du klikke på den tilhørende boble og dernæst klikke på Ny kommentar i gruppen Kommentarer. Skriv dit svar i kommentarboblen.

Tilføje eller ændre det navn, der bruges i kommentarer

 1. Klik på pilen ud for Registrer ændringer i gruppen Sporing under fanen Gennemse, og klik derefter på Skift brugernavn.

  Ændre brugernavn

 2. Klik på Tilpas.

 3. Rediger det navn eller de initialer, du vil bruge i dine kommentarer, under Tilpas din kopi af Office.

Bemærk: 

 • Det navn og de initialer, som du angiver, bruges af alle Microsoft Office-programmer. Enhver ændring, som du foretager i disse indstillinger, afspejles i andre Office-programmer.

 • Når du ændrer det navn eller de initialer, du vil bruge i dine egne kommentarer, påvirkes kun de kommentarer, du opretter efter ændringen. Kommentarer, der blev indsat i dokumentet, inden du ændrede navnet eller initialerne, opdateres ikke.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×