Indsætte eller slette celler, rækker og kolonner

Du kan indsætte tomme celler over eller til venstre for aktiv celle i et regneark. Når du indsætter tomme celler, rykker Excel andre celler i samme kolonne ned eller celler i samme række til højre for at gøre plads til de nye celler. På samme måde kan du indsætte rækker over en markeret række og kolonner til venstre for en markeret kolonne. Du kan også slette celler, rækker og kolonner.

Microsoft Office Excel 2007 har flere rækker og kolonner end nogen sinde før med følgende nye afgrænsninger: 16.384 (A til XFD) kolonner i bredden og 1.048.576 rækker i højden.

Hvad vil du gøre?

Indsætte tomme celler i et regneark

Indsætte rækker i et regneark

Indsætte kolonner i et regneark

Slette celler, rækker eller kolonner

Indsætte tomme celler i et regneark

 1. Marker den celle eller det område af celler, hvor du vil indsætte de nye tomme celler. Marker det samme antal celler, som du vil indsætte. Hvis du f.eks. vil indsætte fem tomme celler, skal du markere fem celler.

  Sådan markeres celler, områder, rækker eller kolonner

  Hvis du vil markere

  Skal du benytte følgende fremgangsmåde

  En enkelt celle

  Klik på cellen, eller tryk på piletasterne for at flytte til cellen.

  Et område af celler

  Klikke på den første celle i området og derefter trække til den sidste celle. Eller hold Skift nede, mens du trykker på piletasterne for at udvide markeringen.

  Du kan også markere den første celle i området og derefter trykke på F8 for at udvide markeringen ved hjælp af piletasterne. Tryk på F8 igen for at stoppe udvidelsen af markeringen.

  Et stort område af celler

  Klik på den første celle i området, og hold derefter SKIFT nede, mens du klikker på den sidste celle i området. Du kan rulle ned for at gøre den sidste celle synlig.

  Alle celler i et regneark

  Klik på knappen Marker alt.

  Knappen Markér alt

  Du kan også trykke på CTRL-A, hvis du vil markere hele regnearket.

  Hvis regnearket indeholder data, markeres det aktive område, når du trykker CTRL+A. Hvis du trykker på CTRL+A igen, markeres hele regnearket.

  Ikke-sammenhængende celler eller celleområder

  Vælg den første celle eller det første celleområde, og hold CTRL nede, mens du markerer de andre celler eller celleområder.

  Du kan også vælge at markere den første celle eller det første celleområde og derefter trykke på Skift+F8 for at føje en anden separat celle eller et andet separat celleområde til markeringen. Tryk på Skift+F8 igen for at stoppe med at føje celler eller områder til markeringen.

  Du kan ikke annullere markeringen af en celle eller et celleområde i en markering med ikke-sammenhængende elementer uden at annullere hele markeringen.

  En hel række eller kolonne

  Klik på række- eller kolonneoverskriften.

  Regneark, der viser række- og kolonneoverskrift

  1. Rækkeoverskrift

  2. Kolonneoverskrift

  Du kan også markere en række eller en kolonne ved at vælge den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+piletast (højre pil eller venstre pil for rækker, pil op eller pil ned for kolonner).

  Hvis rækken eller kolonnen indeholder data, markeres rækken eller kolonnen til og med den sidste celle med data, første gang du trykker på kombinationen Ctrl+Skift+piletast. Hvis du trykker Ctrl+Skift+piletast en gang til, markeres hele rækken eller kolonnen.

  Sammenhængende rækker eller kolonner

  Træk hen over række- eller kolonneoverskrifterne. Du kan også markere den første række eller kolonne, holde SKIFT nede og klikke på den sidste række eller kolonne.

  Ikke-sammenhængende rækker eller kolonner

  Klik på kolonne- eller rækkeoverskriften i den første række eller kolonne i markeringen. Hold derefter CTRL nede, mens du klikker på de øvrige kolonne- eller rækkeoverskrifter, der skal medtages i markeringen.

  Første eller sidste celle i en række eller kolonne

  Markere en celle i rækken eller kolonnen og derefter trykke på Ctrl + en piletast (Højre eller Venstre for rækker, Op eller Ned for kolonner).

  Første eller sidste celle i et regneark eller i en Microsoft Office Excel-tabel

  Tryk på CTRL+HOME for at markere den første celle i regnearket eller på en Excel-liste.

  Tryk på CTRL+END for at markere den sidste celle i regnearket eller på en Excel-liste, der indeholder data eller formatering.

  Celler til den sidste celle i regnearket, der indeholder data (nederste højre hjørne)

  Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+End for at udvide markeringen af celler til den sidste ubenyttede celle i regnearket (nederste højre hjørne).

  Celler til starten af regnearket

  Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+Home for at udvide markeringen af celler til starten af regnearket.

  Flere eller færre celler end den aktive markering

  Hold SKIFT nede, mens du klikker på den sidste celle, som skal medtages i den nye markering. Det rektangulære område mellem den aktiv celle og den celle, som du klikker på, bliver den nye markering.

  Hvis du vil annullere markeringen af celler, skal du klikke på en celle i regnearket.

 2. Klik på pilen ud for Indsæt i gruppen Celler under fanen Startside, og klik derefter på Indsæt celler.

  Billede af båndet i Excel

  Du kan også højreklikke på de markerede celler og derefter klikke på Indsæt.

 3. I dialogboksen Indsæt skal du klikke på den retning, du vil rykke de omkringliggende celler.

 • Når du indsætter celler i regnearket, justeres alle de referencer, der berøres af indsættelsen, i overensstemmelse hermed, uanset om de er relative eller absolutte referencer. Det samme gælder, når der slettes celler, undtagen hvis en formel direkte refererer til en slettet celle. Hvis du vil have, at referencer justeres automatisk, er det en god ide ikke at angive individuelle cellereferencer, men at bruge områdereferencer, når det er relevant i forhold til formlerne.

 • Du kan indsætte celler, der indeholder data og formler, ved at kopiere dem eller klippe dem ud, højreklikke på den placering, hvor du vil indsætte cellerne, og derefter klikke på Indsæt kopierede celler eller Indsæt udklippede celler.

Tip    

 • Hvis du hurtigt vil gentage handlingen med at indsætte en celle, skal du klikke på den placering, hvor du vil indsætte cellen og derefter trykke på CTRL+Y.

 • Hvis cellerne er formaterede, kan du bruge Indsætningsindstillinger Knapflade til at vælge formateringsindstillinger for de indsatte celler.

Toppen af siden

Indsætte rækker i et regneark

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Du kan indsætte en enkelt række ved enten at markere hele rækken eller en celle i rækken over der, hvor du vil indsætte den nye række. Hvis du f.eks. vil indsætte en ny række oven for række 5, skal du klikke i en celle i række 5.

  • Hvis du vil indsætte flere rækker, skal du markere de rækker, oven for hvilke du vil indsætte rækker. Marker det samme antal rækker, som du vil indsætte. Hvis du f.eks. vil indsætte tre nye rækker, skal du markere tre rækker.

  • Hvis du vil indsætte separate rækker, skal du holde CTRL nede, mens du markerer ikke-sammenhængende rækker.

   Sådan markeres celler, områder, rækker eller kolonner

   Hvis du vil markere

   Skal du benytte følgende fremgangsmåde

   En enkelt celle

   Klik på cellen, eller tryk på piletasterne for at flytte til cellen.

   Et område af celler

   Klikke på den første celle i området og derefter trække til den sidste celle. Eller hold Skift nede, mens du trykker på piletasterne for at udvide markeringen.

   Du kan også markere den første celle i området og derefter trykke på F8 for at udvide markeringen ved hjælp af piletasterne. Tryk på F8 igen for at stoppe udvidelsen af markeringen.

   Et stort område af celler

   Klik på den første celle i området, og hold derefter SKIFT nede, mens du klikker på den sidste celle i området. Du kan rulle ned for at gøre den sidste celle synlig.

   Alle celler i et regneark

   Klik på knappen Marker alt.

   Knappen Markér alt

   Du kan også trykke på CTRL-A, hvis du vil markere hele regnearket.

   Hvis regnearket indeholder data, markeres det aktive område, når du trykker CTRL+A. Hvis du trykker på CTRL+A igen, markeres hele regnearket.

   Ikke-sammenhængende celler eller celleområder

   Vælg den første celle eller det første celleområde, og hold CTRL nede, mens du markerer de andre celler eller celleområder.

   Du kan også vælge at markere den første celle eller det første celleområde og derefter trykke på Skift+F8 for at føje en anden separat celle eller et andet separat celleområde til markeringen. Tryk på Skift+F8 igen for at stoppe med at føje celler eller områder til markeringen.

   Du kan ikke annullere markeringen af en celle eller et celleområde i en markering med ikke-sammenhængende elementer uden at annullere hele markeringen.

   En hel række eller kolonne

   Klik på række- eller kolonneoverskriften.

   Regneark, der viser række- og kolonneoverskrift

   1. Rækkeoverskrift

   2. Kolonneoverskrift

   Du kan også markere en række eller en kolonne ved at vælge den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+piletast (højre pil eller venstre pil for rækker, pil op eller pil ned for kolonner).

   Hvis rækken eller kolonnen indeholder data, markeres rækken eller kolonnen til og med den sidste celle med data, første gang du trykker på kombinationen Ctrl+Skift+piletast. Hvis du trykker Ctrl+Skift+piletast en gang til, markeres hele rækken eller kolonnen.

   Sammenhængende rækker eller kolonner

   Træk hen over række- eller kolonneoverskrifterne. Du kan også markere den første række eller kolonne, holde SKIFT nede og klikke på den sidste række eller kolonne.

   Ikke-sammenhængende rækker eller kolonner

   Klik på kolonne- eller rækkeoverskriften i den første række eller kolonne i markeringen. Hold derefter CTRL nede, mens du klikker på de øvrige kolonne- eller rækkeoverskrifter, der skal medtages i markeringen.

   Første eller sidste celle i en række eller kolonne

   Markere en celle i rækken eller kolonnen og derefter trykke på Ctrl + en piletast (Højre eller Venstre for rækker, Op eller Ned for kolonner).

   Første eller sidste celle i et regneark eller i en Microsoft Office Excel-tabel

   Tryk på CTRL+HOME for at markere den første celle i regnearket eller på en Excel-liste.

   Tryk på CTRL+END for at markere den sidste celle i regnearket eller på en Excel-liste, der indeholder data eller formatering.

   Celler til den sidste celle i regnearket, der indeholder data (nederste højre hjørne)

   Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+End for at udvide markeringen af celler til den sidste ubenyttede celle i regnearket (nederste højre hjørne).

   Celler til starten af regnearket

   Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+Home for at udvide markeringen af celler til starten af regnearket.

   Flere eller færre celler end den aktive markering

   Hold SKIFT nede, mens du klikker på den sidste celle, som skal medtages i den nye markering. Det rektangulære område mellem den aktiv celle og den celle, som du klikker på, bliver den nye markering.

   Hvis du vil annullere markeringen af celler, skal du klikke på en celle i regnearket.

 2. Klik på pilen ud for Indsæt i gruppen Celler under fanen Startside, og klik derefter på Indsæt arkrækker.

  Billede af båndet i Excel

  Du kan også højreklikke på de markerede rækker og derefter klikke på Indsæt.

Bemærk: Når du indsætter rækker i regnearket, justeres alle de referencer, der berøres af indsættelsen, i overensstemmelse hermed, uanset om de er relative eller absolutte cellereferencer. Det samme gælder, når der slettes rækker, undtagen hvis en formel direkte refererer til en slettet celle. Hvis du gerne vil have, at referencer justeres automatisk, er det en god ide ikke at angive individuelle cellereferencer, men at bruge områdereferencer, når det er relevant i forhold til formlerne.

Tip    

 • Hvis du hurtigt vil gentage handlingen med at indsætte en række, skal du klikke på den placering, hvor du vil indsætte rækken og derefter trykke på CTRL+Y.

 • Hvis der er formatering, kan du bruge Indsætningsindstillinger Knapflade til at vælge formateringsindstillinger for de indsatte rækker.

Toppen af siden

Indsætte kolonner i et regneark

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil indsætte en enkelt kolonne, skal du markere kolonnen eller en celle i kolonnen umiddelbart til højre for det sted, hvor du ønsker at indsætte den nye kolonne. Hvis du f.eks. vil indsætte en ny kolonne til venstre for kolonne B, skal du klikke i en celle i kolonne B.

  • Hvis du vil indsætte flere kolonner, skal du markere kolonnerne umiddelbart til højre for det sted, hvor du ønsker at indsætte kolonner. Marker det samme antal kolonner, som du vil indsætte. Hvis du f.eks. vil indsætte tre nye kolonner, skal du markere tre kolonner.

  • Hvis du vil indsætte separate kolonner, skal du holde CTRL nede, mens du markerer ikke-sammenhængende kolonner.

   Sådan markeres celler, områder, rækker eller kolonner

   Hvis du vil markere

   Skal du benytte følgende fremgangsmåde

   En enkelt celle

   Klik på cellen, eller tryk på piletasterne for at flytte til cellen.

   Et område af celler

   Klikke på den første celle i området og derefter trække til den sidste celle. Eller hold Skift nede, mens du trykker på piletasterne for at udvide markeringen.

   Du kan også markere den første celle i området og derefter trykke på F8 for at udvide markeringen ved hjælp af piletasterne. Tryk på F8 igen for at stoppe udvidelsen af markeringen.

   Et stort område af celler

   Klik på den første celle i området, og hold derefter SKIFT nede, mens du klikker på den sidste celle i området. Du kan rulle ned for at gøre den sidste celle synlig.

   Alle celler i et regneark

   Klik på knappen Marker alt.

   Knappen Markér alt

   Du kan også trykke på CTRL-A, hvis du vil markere hele regnearket.

   Hvis regnearket indeholder data, markeres det aktive område, når du trykker CTRL+A. Hvis du trykker på CTRL+A igen, markeres hele regnearket.

   Ikke-sammenhængende celler eller celleområder

   Vælg den første celle eller det første celleområde, og hold CTRL nede, mens du markerer de andre celler eller celleområder.

   Du kan også vælge at markere den første celle eller det første celleområde og derefter trykke på Skift+F8 for at føje en anden separat celle eller et andet separat celleområde til markeringen. Tryk på Skift+F8 igen for at stoppe med at føje celler eller områder til markeringen.

   Du kan ikke annullere markeringen af en celle eller et celleområde i en markering med ikke-sammenhængende elementer uden at annullere hele markeringen.

   En hel række eller kolonne

   Klik på række- eller kolonneoverskriften.

   Regneark, der viser række- og kolonneoverskrift

   1. Rækkeoverskrift

   2. Kolonneoverskrift

   Du kan også markere en række eller en kolonne ved at vælge den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+piletast (højre pil eller venstre pil for rækker, pil op eller pil ned for kolonner).

   Hvis rækken eller kolonnen indeholder data, markeres rækken eller kolonnen til og med den sidste celle med data, første gang du trykker på kombinationen Ctrl+Skift+piletast. Hvis du trykker Ctrl+Skift+piletast en gang til, markeres hele rækken eller kolonnen.

   Sammenhængende rækker eller kolonner

   Træk hen over række- eller kolonneoverskrifterne. Du kan også markere den første række eller kolonne, holde SKIFT nede og klikke på den sidste række eller kolonne.

   Ikke-sammenhængende rækker eller kolonner

   Klik på kolonne- eller rækkeoverskriften i den første række eller kolonne i markeringen. Hold derefter CTRL nede, mens du klikker på de øvrige kolonne- eller rækkeoverskrifter, der skal medtages i markeringen.

   Første eller sidste celle i en række eller kolonne

   Markere en celle i rækken eller kolonnen og derefter trykke på Ctrl + en piletast (Højre eller Venstre for rækker, Op eller Ned for kolonner).

   Første eller sidste celle i et regneark eller i en Microsoft Office Excel-tabel

   Tryk på CTRL+HOME for at markere den første celle i regnearket eller på en Excel-liste.

   Tryk på CTRL+END for at markere den sidste celle i regnearket eller på en Excel-liste, der indeholder data eller formatering.

   Celler til den sidste celle i regnearket, der indeholder data (nederste højre hjørne)

   Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+End for at udvide markeringen af celler til den sidste ubenyttede celle i regnearket (nederste højre hjørne).

   Celler til starten af regnearket

   Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+Home for at udvide markeringen af celler til starten af regnearket.

   Flere eller færre celler end den aktive markering

   Hold SKIFT nede, mens du klikker på den sidste celle, som skal medtages i den nye markering. Det rektangulære område mellem den aktiv celle og den celle, som du klikker på, bliver den nye markering.

   Hvis du vil annullere markeringen af celler, skal du klikke på en celle i regnearket.

 2. Klik på pilen ud for Indsæt i gruppen Celler under fanen Startside, og klik derefter på Indsæt arkkolonner.

  Billede af båndet i Excel

  Du kan også højreklikke på de markerede celler og derefter klikke på Indsæt.

Bemærk: Når du indsætter kolonner i regnearket, justeres alle de referencer, der berøres af indsættelsen, i overensstemmelse hermed, uanset om de er relative eller absolutte cellereferencer. Det samme gælder, når der slettes kolonner, undtagen hvis en formel direkte refererer til en slettet celle. Hvis du gerne vil have, at referencer justeres automatisk, er det en god ide ikke at angive individuelle cellereferencer, men at bruge områdereferencer, når det er relevant i forhold til formlerne.

Tip    

 • Hvis du hurtigt vil gentage handlingen med at indsætte en kolonne, skal du klikke på den placering, hvor du vil indsætte kolonnen og derefter trykke på CTRL+Y.

 • Hvis der er formatering, kan du bruge Indsætningsindstillinger Knapflade til at vælge formateringsindstillinger for de indsatte kolonner.

Toppen af siden

Slette celler, rækker eller kolonner

 1. Marker de celler, rækker eller kolonner, der skal slettes.

  Sådan markeres celler, områder, rækker eller kolonner

  Hvis du vil markere

  Skal du benytte følgende fremgangsmåde

  En enkelt celle

  Klik på cellen, eller tryk på piletasterne for at flytte til cellen.

  Et område af celler

  Klikke på den første celle i området og derefter trække til den sidste celle. Eller hold Skift nede, mens du trykker på piletasterne for at udvide markeringen.

  Du kan også markere den første celle i området og derefter trykke på F8 for at udvide markeringen ved hjælp af piletasterne. Tryk på F8 igen for at stoppe udvidelsen af markeringen.

  Et stort område af celler

  Klik på den første celle i området, og hold derefter SKIFT nede, mens du klikker på den sidste celle i området. Du kan rulle ned for at gøre den sidste celle synlig.

  Alle celler i et regneark

  Klik på knappen Marker alt.

  Knappen Markér alt

  Du kan også trykke på CTRL-A, hvis du vil markere hele regnearket.

  Hvis regnearket indeholder data, markeres det aktive område, når du trykker CTRL+A. Hvis du trykker på CTRL+A igen, markeres hele regnearket.

  Ikke-sammenhængende celler eller celleområder

  Vælg den første celle eller det første celleområde, og hold CTRL nede, mens du markerer de andre celler eller celleområder.

  Du kan også vælge at markere den første celle eller det første celleområde og derefter trykke på Skift+F8 for at føje en anden separat celle eller et andet separat celleområde til markeringen. Tryk på Skift+F8 igen for at stoppe med at føje celler eller områder til markeringen.

  Du kan ikke annullere markeringen af en celle eller et celleområde i en markering med ikke-sammenhængende elementer uden at annullere hele markeringen.

  En hel række eller kolonne

  Klik på række- eller kolonneoverskriften.

  Regneark, der viser række- og kolonneoverskrift

  1. Rækkeoverskrift

  2. Kolonneoverskrift

  Du kan også markere en række eller en kolonne ved at vælge den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+piletast (højre pil eller venstre pil for rækker, pil op eller pil ned for kolonner).

  Hvis rækken eller kolonnen indeholder data, markeres rækken eller kolonnen til og med den sidste celle med data, første gang du trykker på kombinationen Ctrl+Skift+piletast. Hvis du trykker Ctrl+Skift+piletast en gang til, markeres hele rækken eller kolonnen.

  Sammenhængende rækker eller kolonner

  Træk hen over række- eller kolonneoverskrifterne. Du kan også markere den første række eller kolonne, holde SKIFT nede og klikke på den sidste række eller kolonne.

  Ikke-sammenhængende rækker eller kolonner

  Klik på kolonne- eller rækkeoverskriften i den første række eller kolonne i markeringen. Hold derefter CTRL nede, mens du klikker på de øvrige kolonne- eller rækkeoverskrifter, der skal medtages i markeringen.

  Første eller sidste celle i en række eller kolonne

  Markere en celle i rækken eller kolonnen og derefter trykke på Ctrl + en piletast (Højre eller Venstre for rækker, Op eller Ned for kolonner).

  Første eller sidste celle i et regneark eller i en Microsoft Office Excel-tabel

  Tryk på CTRL+HOME for at markere den første celle i regnearket eller på en Excel-liste.

  Tryk på CTRL+END for at markere den sidste celle i regnearket eller på en Excel-liste, der indeholder data eller formatering.

  Celler til den sidste celle i regnearket, der indeholder data (nederste højre hjørne)

  Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+End for at udvide markeringen af celler til den sidste ubenyttede celle i regnearket (nederste højre hjørne).

  Celler til starten af regnearket

  Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+Home for at udvide markeringen af celler til starten af regnearket.

  Flere eller færre celler end den aktive markering

  Hold SKIFT nede, mens du klikker på den sidste celle, som skal medtages i den nye markering. Det rektangulære område mellem den aktiv celle og den celle, som du klikker på, bliver den nye markering.

  Hvis du vil annullere markeringen af celler, skal du klikke på en celle i regnearket.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder under fanen Startside i gruppen Celler:

  Billede af båndet i Excel

  • Hvis du vil slette de markerede celler, skal du klikke på pilen ud for Slet og derefter klikke på Slet celler.

  • Hvis du vil slette de markerede rækker, skal du klikke på pilen ud for Slet og derefter klikke på Slet arkrækker.

  • Hvis du vil slette de markerede kolonner, skal du klikke på pilen ud for Slet og derefter klikke på Slet arkkolonner.

   Du kan højreklikke på markerede celler, klikke på Slet og derefter klikke på den ønskede indstilling. Du kan også højreklikke på markerede rækker eller kolonner og derefter klikke på Slet.

 3. Hvis du vil slette en celle eller et område af celler, skal du i dialogboksen Slet klikke på Ryk celler til venstre, Ryk celler opad, Hel række eller Hel kolonne.

  Hvis du sletter rækker eller kolonner, rykkes de øvrige rækker eller kolonner automatisk op eller til venstre.

Tip    

 • Hvis du hurtigt vil gentage sletning af celler, rækker eller kolonner, skal du markere de næste celler, rækker eller kolonner og derefter trykke på CTRL+Y.

 • Du kan om nødvendigt gendanne slettede data umiddelbart efter, du har slettet dem. På værktøjslinjen Hurtig adgang skal du klikke på Fortryd Slet eller klikke på CTRL+Z.

 • Hvis du trykker på DELETE, slettes kun indholdet af de markerede celler, ikke selve cellerne.

 • Excel holder formlerne opdateret ved at tilpasse referencer til de rykkede celler, så de viser deres nye placeringer. Men en formel, som refererer til en slettet celle, indeholder fejlværdien #REFERENCE!.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×