Indsætte eller fjerne linjenumre

Microsoft Word kan automatisk tælle antal linjer i et dokument og vise tallene ud for hver linje tekst. Dette er praktisk, hvis du har brug for at referere til bestemte linjer i et dokument, f.eks. et script eller et juridisk dokument.

Eksempel på linjenummerering

Som standard nummereres alle linjer i et Word-dokument (med undtagelse af linjerne i tabeller, fodnoter, slutnoter, tekstfelter og sidehoveder og sidefødder). Du kan dog vælge, hvilke linjenumre der skal vises. Du kan f.eks. få vist linjenumrene i hele eller dele af dokumentet. Eller du kan få vist linjenumre ved bestemte intervaller, f.eks. for hver 10. linje (10, 20, 30 osv.).

Hvad vil du foretage dig?

Tilføje linjenumre

Fjerne linjenumre

Tilføje linjenumre

Du kan indsætte linjenumre i hele eller dele af et dokument. Hvis du vil have vist linjenumrene, skal du være i visningen Udskriftslayout (gruppen Dokumentvisninger under fanen Vis).

Bemærk: 

 • En tabel tælles som én linje.

 • En figur tælles som én linje.

 • Et tekstfelt tælles som én linje, hvis det er placeret integreret i teksten på siden. Hvis teksten på siden ombrydes omkring tekstfeltet, bliver tekstlinjerne på siden talt. De linjer tekst, der findes i tekstfeltet, tælles ikke.

Indsætte linjenumre i et helt dokument

 1. Klik på Linjenumrei gruppen Sideopsætningunder fanen Sidelayout.

  Billede af båndet i Word

  Bemærk: Hvis dit dokument er inddelt i sektioner, og du vil indsætte linjenumre i hele dokumentet, skal du først markere hele dokumentet. Klik på Markér i gruppen Redigering under fanen Startside, og klik derefter på Markér alt. Eller tryk på Ctrl+A.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Fortløbende, hvis linjenumrene skal være fortløbende i hele dokumentet.

  • Hvis du vil starte med linjenummer 1 på hver side, skal du klikke på Forfra på hver side.

  • Hvis du vil starte med linjenummer 1 efter hvert sektionsskift, skal du klikke på Forfra i hver sektion.

Indsætte linjenumre i en eller flere sektioner

 1. Klik i en sektion, eller markér flere sektioner.

 2. Klik på Linjenumrei gruppen Sideopsætningunder fanen Sidelayout.

  Billede af båndet i Word

 3. Klik på Indstillinger for linjenummerering, og klik derefter på fanen Layout.

 4. Vælg Markerede sektioner på listen Anvend på.

 5. Klik på Linjenumre.

 6. Markér afkrydsningsfeltet Nummerer linjer, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

Toppen af siden

Fjerne linjenumre

Du kan fjerne linjenumre fra hele dokumentet, fra en sektion eller fra et afsnit.

 1. Klik i det dokument, den sektion eller det afsnit, hvor du vil fjerne linjenumrene. Hvis du vil fjerne linjenumre fra flere sektioner, skal du markere sektionerne.

 2. Klik på Linjenumrei gruppen Sideopsætningunder fanen Sidelayout.

  Billede af båndet i Word

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil fjerne linjenummerering fra hele dokumentet eller sektionen, skal du klikke på Ingen.

  • Hvis du vil fjerne linjenummerering fra et enkelt afsnit, skal du klikke på Undertryk for aktuelt afsnit.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×