Indsætte og formatere feltkoder i Word 2007

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Bemærk: Oplysninger i denne artikel gælder for en hvilken som helst feltkoden i Word. Du kan finde oplysninger om en bestemt feltkode feltkoder i Word.

Hvad vil du foretage dig?

Lære mere om felter

Indsætte et felt

Redigere et felt

Se feltresultaterne

Styre, hvordan felter opdateres

Lære mere om felter

Du kan indsætte et felt, hvis du vil:

 • Addere, subtrahere eller udføre andre beregninger. Til det formål bruges feltet = (Formula).

 • Arbejde med dokumenter til brevfletning. Du kan f.eks. indsætte felterne ASK og FILLIN for at få vist en prompt, hver gang en datapost flettes med hoveddokumentet.

I andre tilfælde er det nemmere at indsætte de ønskede oplysninger med kommandoerne og indstillingerne i Word. Du kan f.eks. indsætte et LINK ved at bruge feltet HYPERLINK, men det er lettere at anvende kommandoen Hyperlink i gruppen Kæder under fanen Indsæt. Du kan også indsætte oplysninger om et dokument, f.eks. forfatterens navn eller dokumenttitlen, ved hjælp af feltet AUTHOR eller TITLE. Det er dog lettere at gøre dette ved at indsætte et af egenskabsindholdsobjekterne i menuen Hurtige dele.

Bemærk: Du kan ikke indsætte feltkodeparenteser ved at skrive klammeparentestegnene med tasterne. Tryk på CTRL+F9 for at indsætte feltkodeparenteser.

Syntaks for feltkoder

Feltkoder vises mellem klammeparenteser ( { } ). Felter fungerer som formler i Microsoft Office Excel - feltkoden svarer til formlen, og feltresultatet svarer til den værdi, der er resultatet af formlen. Du kan skifte mellem at få vist feltkoder og resultater i dokumentet ved at trykke på ALT+F9.

Når en feltkode vises i dokumentet, ser syntaksen sådan ud:

{ FELTNAVN Egenskaber Valgfrie parametre }

 • FELTNAVN     Dette er det navn, der vises på listen over feltnavne i dialogboksen Felt.

 • Egenskaber     Disse er instruktioner eller variabler, der anvendes i et bestemt felt. Ikke alle felter har parametre, og i nogle felter er parametre valgfrie i stedet for obligatoriske.

 • Valgfrie parametre    Disse er de valgfrie indstillinger, der er tilgængelige for et bestemt felt. Parametre er ikke tilgængelige for alle felter med undtagelse af de parametre, der styrer formateringen af feltresultater.

Eksempel

For eksempel kan du placere titlen på dit dokument et vilkårligt sted i dokumentet ved at placere feltet TITEL i dokumentet. (Titlen på dokumentet er i feltet Titel i Panel for dokumentoplysninger, som er synlige, når du skal du klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , peg på Forbered, og klik derefter på Egenskaber.

Feltet TITLE vises her som et eksempel på syntaksen for feltkoder. Du kan hurtigere indsætte dokumenttitlen i dokumentet ved at gå til Hurtige dele under fanen Indsæt, pege på Egenskab og derefter klikke på Titel.

Syntaksen for feltkoden TITLE ser sådan ud:

{ TITLE ["NyTitel"] }

Egenskaben NewTitle er valgfrit, angivet med parenteser ([]). Hvis egenskaben er tomt, viser den aktuelle dokumenttitel feltresultatet. Men hvis du skriver Kvartalsvis rapport i egenskaben NyTitel , feltet Titel i Panel for dokumentoplysninger opdateringerne til Kvartalsvis rapport, og resultatet af feltet TITEL, når du trykker på ALT + F9, vises også Kvartalsvis rapport.

Der er ingen valgfrie parametre for feltet TITLE.

Toppen af siden

Indsætte et felt

 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte et felt.

 2. Klik på Hurtige dele under fanen Indsæt i gruppen Tekst, og klik derefter på Felt.

  Billede af Word-båndet

 3. Vælg en kategori i boksen Kategorier.

 4. Vælg et feltnavn i boksen Feltnavne.

 5. Vælg evt. andre egenskaber eller indstillinger.

 • Hvis du ikke vil se koderne for et bestemt felt i dialogboksen Felt, skal du klikke på Feltkoder.

 • Hvis du vil indlejre et felt i et andet felt, skal du bruge dialogboksen Felt og først indsætte det ydre felt, kaldet containerfeltet. Placer indsætningspunktet i feltkoden på det sted i dokumentet, hvor det indre felt skal indsættes. Indsæt derefter det indre felt ved hjælp af dialogboksen Felt.

Hvis du kender feltkoden for det felt, du vil indsætte, kan du også indtaste det direkte i dokumentet. Tryk først på CTRL+F9, og indtast derefter koden i parenteserne.

Toppen af siden

Redigere et felt

 1. Højreklik på feltet, og klik derefter på Rediger felt.

  For nogle felter skal feltkoden være vist, inden du kan redigere feltet. Klik på feltet, og tryk derefter på SKIFT+F9 for at få vist feltkoden. Hvis du vil have vist alle koder i dokumentet, skal du trykke på ALT+F9.

 2. Rediger feltegenskaberne og -indstillingerne. Hvis du ønsker oplysninger om de egenskaber og indstillinger, der er tilgængelige for et bestemt felt, kan du søge efter feltnavnet i Hjælp.

  Hvis feltegenskaber og Feltindstillinger vises

  Marker de nye egenskaber og indstillinger, du vil bruge. Hvis du vil arbejde direkte i feltkoden, men du ikke kan se den, skal du klikke på Feltkoder for at få vist koden og derefter klikke på Indstillinger for at tilføje feltparametre eller andre indstillinger.

  Hvis der kun vises de avancerede feltegenskaber (feltkoder)

  Du kan redigere feltet ved at arbejde direkte i feltkoden eller klikke på Indstillinger for at tilføje feltparametre eller andre indstillinger.

Toppen af siden

Få vist feltresultaterne

Som standard vises feltresultaterne som en del af indholdet af dokumentet i Word, så læseren af dokumentet ikke kan se, at en del af indholdet er placeret i et felt. Felter kan dog også vises med feltskygge, så de bliver mere synlige i dokumentet.

Du kan få feltresultaterne til at glide ind i dokumentets indhold ved at slå indstillingen for visning af felter med feltskygge fra og ved at formatere feltresultaterne.

Hvis du vil henlede opmærksomheden på felterne, kan du få vist dem med en skyggebaggrund hele tiden, eller når feltet er markeret.

Du kan formatere feltresultaterne ved at anvende tekstformatering på feltet eller ved at føje formateringsparametre til feltkoden.

Ændre feltskyggen

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Word-indstillinger.

 2. Klik på Avanceret.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder på listen Feltskygge under Vis dokumentindhold:

  • Vælg Altid, hvis felterne skal adskille sig fra resten af dokumentet.

  • Vælg Aldrig, hvis felterne skal indgå som en integreret del af dokumentindholdet.

  • Vælg Ved markering, hvis du vil gøre Word-brugerne opmærksomme på, at de har klikket på et felt.

   Når indstillingen for feltskygge er indstillet til Ved markering, vises feltet på en grå baggrund, når du klikker på feltet. Den grå baggrund angiver dog ikke, at feltet er markeret. Når du markerer feltet ved at dobbeltklikke eller trække musen, føjes fremhævning, som angiver markering, til den grå baggrund.

Anvende tekstformatering på et felt

 • Marker det felt, du vil formatere, og anvend derefter formateringen ved hjælp af kommandoerne i gruppen Skrifttype under fanen Startside.

  Billede af Word-båndet

  For eksempel Marker hele feltkoden, herunder kantede parenteser (eller Vælg hele feltresultatet) for at understrege det navn, der er indsat ved et felt af FORFATTER, og klik derefter på understregning Knapflade i gruppen skrifttype under fanen Startside.

Bemærk: Hvis du opdaterer et felt, kan den formatering, du har anvendt på feltet, gå tabt. Hvis formateringen skal bevares, skal parameteren \* MERGEFORMAT medtages i feltkoden. Når du indsætter felter ved hjælp af dialogboksen Felt, medtages parameteren \* MERGEFORMAT som standard.

Føje en formateringsparameter til en feltkode

 1. Højreklik på feltet, og klik derefter på Rediger felt.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis Egenskaber for felt og Feltindstillinger vises, skal du markere de formateringsindstillinger, du vil bruge.

  • Hvis kun feltkoden vises, skal du klikke på Indstillinger og derefter markere de ønskede formateringsindstillinger. 

   Hvis knappen Indstillinger vises nedtonet, er der evt. ikke flere formateringsindstillinger, du kan vælge.

Du kan bruge tre formateringsparametre, når du formaterer feltresultater:

Formatparameteren

Formatfeltparameteren (\*) definerer, hvordan feltresultater skal vises. Formatoplysningerne fastlægger følgende:

 • Brugen af store og små bogstaver

 • Talformater – f.eks. om 9 vises som ix (romertal) eller niende (ordenstal)

 • Tegnformater

Formatparametrene bevarer desuden formateringen af et feltresultat, når feltet opdateres.

Store bogstavformater

Nedenfor vises parametrene og de elementer, der skrives med store bogstaver:

 • \ * Caps    Denne parameter konverterer det første bogstav i hvert ord. Eksempel: { FILLIN "Skriv dit navn:" \ * Caps } viser Luis Alverca selvom navnet er skrevet med små bogstaver.

  Hvis du vil vælge denne indstilling i dialogboksen Feltindstillinger, skal du klikke på Alle ord med stort begyndelsesbogstav.

 • \* Caps    Denne parameter skriver det første bogstav i det første ord med stort. Eksempel: { COMMENTS \* FirstCap } vises som Ugentlig rapport over salg.

  Hvis du vil vælge denne indstilling i dialogboksen Feltindstillinger, skal du klikke på Stort begyndelsesbogstav.

 • \* Upper    Denne parameter skriver alle bogstaver med stort. Eksempel: { QUOTE "word" \* Upper } vises som WORD.

  Hvis du vil vælge denne indstilling i dialogboksen Feltindstillinger, skal du klikke på Store bogstaver.

 • \* Lower    Denne parameter skriver ikke noget af resultatet med stort. Alle bogstaver er små. Eksempel: { FILENAME \* Lower } vises som ugentlig rapport over salg.doc.

  Bemærk: Denne parameter har ingen virkning, hvis hele det felt, der indeholder parameteren, er formateret som kapitæler.

  Hvis du vil vælge denne indstilling i dialogboksen Feltindstillinger, skal du klikke på Små bogstaver.

Talformater

Nedenstående liste omfatter talparametre og deres resultater:

 • \*alphabetic    Denne parameter viser resultater som bogstaver i alfabetet. Resultatet bruger store og små bogstaver på samme måde som ordet "alphabetic" i feltkoden. Eksempel: { SEQ-appendiks \* ALPHABETIC } vises som B (i stedet for 2), og { SEQ-appendiks \* alphabetic } vises om b.

  Hvis du vil vælge denne indstilling i dialogboksen Feltindstillinger, skal du klikke på a, b, c.

 • \*Arabic    Denne parameter viser resultater som arabiske mængdetal. Eksempel: { PAGE \* Arabic } vises som 31.

  Bemærkninger: 

  • Hvis indstillingen for Talformat i dialogboksen Sidetalsformat ikke er arabertal, tilsidesættes indstillingen for Talformat af denne parameter

  • For kun sidetal er der også formatet ArabicDash, som viser resultater som arabiske mængdetal omgivet af bindestreger. Eksempel: { PAGE \* ArabicDash } vises som - 31 -.

  Hvis du vil vælge denne indstilling i dialogboksen Feltindstillinger, skal du klikke på 1, 2 ,3, ....

 • \*CardText    Denne parameter viser mængdetal som tekst. Teksten formateres med små bogstaver, medmindre du tilføjer en formatparameter, der ændrer brugen af små og store bogstaver. Eksempel: { = SUM(A1:B2) \* CardText } vises som syvhundredehalvfems, og { = SUM(A1:B2) \* CardText \* Caps } vises som Syvhundredehalvfems.

  Hvis du vil vælge denne indstilling i dialogboksen Feltindstillinger, skal du klikke på En, To, Tre.

 • \*DollarText    Denne parameter viser resultaterne som kardinaltekst. Word indsætter og på decimalpunktet og viser de to første decimaler (afrundede) som arabertal over 100. Resultatet er formateret med små bogstaver, medmindre du tilføjer en formatparameter, der angiver en anden bogstavstørrelse. F.eks. vil { = 9,20 + 5,35 \* DollarText \* Upper } vise FJORTEN OG 55/100.

  Hvis du vil vælge denne indstilling i dialogboksen Feltindstillinger, skal du klikke på Valutatekst.

 • \*Hex    Denne parameter viser resultater som hexadecimale tal. Eksempel: { QUOTE "458" \* Hex } vises som 1CA.

  Hvis du vil vælge denne indstilling i dialogboksen Feltindstillinger, skal du klikke på hex ....

 • \*OrdText    Denne parameter viser resultater som ordenstal. Resultatet formateres med små bogstaver, medmindre du tilføjer en formatparameter, der ændrer brugen af store og små bogstaver. Eksempel: { DATE \@ "d" \* OrdText } vises som enogtyvende, og { DATE \@ "d" \* OrdText \* FirstCap } vises som Enogtyvende.

  Hvis du vil vælge denne indstilling i dialogboksen Feltindstillinger, skal du klikke på Første, Anden, Tredje.

 • \*Ordinal    Denne parameter viser resultater som engelske ordenstal med tekst. Eksempel: { DATE \@ "d" \* Ordinal } vises som 30th.

  Hvis du vil vælge denne indstilling i dialogboksen Feltindstillinger, skal du klikke på 1., 2., 3..

 • \*Roman    Denne parameter viser resultater som romertal. Resultatet bruger store og små bogstaver på samme måde som ordet "roman" i feltkoden. Eksempel: { SEQ CHAPTER \* roman } vises som xi, og { SEQ CHAPTER \* ROMAN } vises som XI.

  Hvis du vil vælge denne indstilling i dialogboksen Feltindstillinger, skal du klikke på I, II, III.

Tegnformater og beskyttelse af tidligere anvendte formater

Følgende parametre formaterer tegn som vist:

 • \*Charformat    Denne parameter anvender formateringen af det første bogstav i feltnavnet på hele resultatet. Resultatet af følgende eksempel er formateret med fed, fordi "R" i "REF" er formateret med fed.

  {RELEMENTÆRFILEN chapter2_title \ * Charformat } viser HVales i Stillehavet i fed tekst.

  Hvis du vil tilføje denne parameter, skal du skrive den i feltkoden eller i boksen Feltkoder i dialogboksen Felt.

 • \*MERGEFORMAT    Denne parameter anvender formateringen af det foregående resultat på det nye resultat. Hvis du f.eks. har markeret det navn, der vises i feltet { AUTHOR \* MERGEFORMAT }, og du vælger at formatere det med fed, bevares formatet, selvom feltet opdateres til at vise et nyt forfatternavn.

  Når du indsætter felter ved hjælp af dialogboksen Felt, indsættes parameteren \*MERGEFORMAT som standard. Du kan slå denne indstilling fra ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Bevar formatering ved opdateringer i dialogboksen Felt.

Tilbage til formateringsparametre

Den numeriske formatparameter

Den numeriske formatparameter (\#) angiver, hvordan et numerisk resultat skal vises.

Parameteren \# kr#.##0,00 i { = SUM(ABOVE) \# kr#.##0,00 } viser f.eks. et resultat som "kr4.455,70." Hvis feltresultatet ikke er et tal, har denne parameter ingen virkning.

Bemærk: Det er ikke nødvendigt med anførselstegn omkring enkle numeriske formatparametre, der ikke indeholder mellemrum, f.eks. { SalgMarts \# kr#.##0,00 }. Hvis de numeriske formatparametre er mere komplekse eller indeholder tekst eller mellemrum, skal du sætte den numeriske formatparameter i anførselstegn som vist i eksemplerne nedenfor. Der føjes anførselstegn til numeriske formatparametre, hvis du indsætter et felt ved hjælp af dialogboksen Felt eller kommandoen Formel i gruppen Data under fanen Layout (kontekstfanen Tabelværktøjer).

Du kan opbygge en numerisk formatparameter ved at kombinere nedenstående formatelementer.

 • 0 (nul)    Dette formatelement angiver, at der skal vises et ciffer i stedet for # i resultatet. Hvis resultatet ikke indeholder et ciffer på nullets plads, vises et 0 (nul). Eksempel: { = 4 + 5 \# 00,00 } vises som 09,00.

 • #    Dette formatelement angiver den numeriske nødvendige steder for at få vist i resultatet. Hvis resultatet ikke indeholder et tal på det pågældende sted, vises et mellemrum. Eksempel: { = 9 + 6 \ # kr ### } viser $ 15.

 • x    Dette formatelement udelader cifre til venstre for pladsholderen "x". Hvis pladsholderen findes til højre for decimaltegnet, afrundes resultatet til pladsholderens placering. Eksempel:
  { = 111053 + 111439 \# x## } vises som 492.
  { = 1/8 \# 0,00x } vises som 0,125.
  { = 3/4 \# ,x } vises som ,8.

 • , (decimaltegn)    Dette formatelement fastlægger positionen for decimaltegnet. Eksempel: { = SUM(ABOVE) \# kr###,00 } vises som kr495,47.

  Du skal anvende det decimaltegn, der er angivet i de internationale indstillinger i Kontrolpanel.

 • . (skilletegn)    Dette formatelement opdeler cifrene i grupper af tre. Eksempel: { = NetProfit \# kr#.###.### } vises som kr2.456.800.

  Du skal anvende det decimaltegn, der er angivet i de internationale indstillinger i Kontrolpanel.

 • - (minustegn)    Dette formatelement føjer et minustegn til et negativt resultat eller tilføjer et mellemrum, hvis resultatet er positivt eller 0 (nul). Eksempel: { = 10 - 90 \# -## } vises som -80.

 • + (plustegn)    Dette formatelement føjer et plustegn til et positivt resultat eller et minustegn til et negativt resultat eller indsætter et mellemrum, hvis resultatet af 0 (nul). Eksempel: { = 100 - 90 \# +## } vises som +10, og { = 90 - 100 \# +## } vises som -10.

 • %, $, * osv.    Dette format medtager det angivne tegn i resultatet. F.eks. vises { = netoverskud \# "##%" } som 33 %.

 • "eksempelformatering for positive; negative"    Dette format angiver forskellige talformater for positive og negative resultater, der er adskilt af semikolon. Hvis f.eks. bogmærke Salg95 er en positiv værdi, viser feltet { Salg95 \# "kr. #.##0,00;-kr. #.##0,00" } værdien med almindelig formatering – f.eks. "kr. 1.245,65". En negativ værdi vises med fed og et minustegn – f.eks. "-kr. 345,56".

 • "eksempelformatering for positive; negative; nul"    Dette format angiver forskellige talformater for positive og negative resultater og nulresultater, der er adskilt af semikolon. Afhængig af værdien af bogmærket Salg95 kan { Salg95 \# "kr. #.##0,00;(kr. #.##0,00);kr. 0" } vise positive, negative og 0-værdier (nul) som følger: kr. 1.245,65, (kr. 345,56), $0.

 • 'text'    Dette format føjer tekst til resultatet. Sæt teksten i enkelte anførselstegn. F.eks. vil { = { Pris } *8,1% \# "kr. ##0,00 'er salgsmoms' " } vise kr. 347,44 er salgsmoms.

 • `numbereditem`    Dette format viser nummeret på det foregående punkt, du har nummereret med kommandoen Billedtekst (fanen Referencer, gruppen Billedtekster) eller ved at indsætte et SEQ-felt. Indsæt punktidentifikatoren, f.eks. "tabel" eller "figur", i accent grave-tegn (`). Nummeret vises med arabertal. F.eks. vil { = SUM(A1:D4) \# "##0,00 'er totalen af Tabel' `tabel`" } vise 456,34 er totalen af Tabel 2.

Tilbage til formateringsparametre

Formatparameteren dato/klokkeslæt

Formatparameteren dato/klokkeslæt (\@) viser, hvordan en dato eller et klokkeslæt skal vises.

Parameteren \@ "dddd, MMMM d, åååå" i feltet { DATE \@ "dddd, MMMM d, åååå" } vises f.eks. som "Fredag, 23. november, 2007". Ved at kombinere dato- og klokkeslætsinstruktioner – dag (d), måned (M) og år (å); timer (t) og minutter (m) – kan du opbygge et dato- og klokkeslætsformat. Du kan også indsætte tekst, tegnsætning og mellemrum.

Datoinstruktioner

Måned (M)

Bogstavet M skal skrives med stort for at skelne måneder fra minutter.

 • M    Dette formatelement viser måneden som et tal uden et foranstillet 0 (nul) for étcifrede måneder. F.eks. er juli 7.

 • MM    Dette formatelement viser måneden som et tal med et foranstillet 0 (nul) for étcifrede måneder. F.eks. er juli 07.

 • MMM    Dette formatelement viser måneden som en tre bogstavers forkortelse. F.eks. er juli Jul.

 • MMM    Dette formatelement viser månedens fulde navn.

Dag (d)

Bogstavet d viser dagen i måneden eller ugedagen. Bogstavet d kan enten skrives med lille eller stort bogstav.

 • d    Dette formatelement viser dagen i ugen eller måneden som et tal uden foranstillet 0 (nul) for encifrede dage. Eksempel: Den sjette dag i måneden vises som 6.

 • dd    Dette formatelement viser dagen i ugen eller måneden som et tal med foranstillet 0 (nul) for encifrede dage. Eksempel: Den sjette dag i måneden vises som 06.

 • ddd    Dette formatelement viser dagen i ugen eller måneden som en tre bogstavers forkortelse. F.eks. vises tirsdag som Tir.

 • dddd    Dette formatelement viser ugedagens fulde navn.

År (å)

Bogstavet å viser året som to eller fire cifre. Bogstavet å kan være enten stort eller lille.

 • åå    Dette formatelement viser året som to cifre med foranstillet 0 (nul) ved årene 01 til 09. Eksempel: 1999 vises som 99, og 2006 vises som 06.

 • åååå    Dette formatelement viser året som fire cifre.

Klokkeslætsinstruktioner

Timer (t)

Et lille t viser klokkeslættet baseret på et 12-timers ur. Et stort T viser klokkeslættet baseret på et 24-timers ur. Eksempel: Klokken 5 om eftermiddagen vises som 17.

 • t eller T    Dette formatelement viser klokkeslættet uden foranstillet 0 (nul) for encifrede timer. Eksempel: Klokken 9 om morgenen vises som 9.

 • tt eller TT    Dette formatelement viser klokkeslættet med foranstillet 0 (nul) for encifrede timer. Eksempel: Klokken 9 om morgenen vises som 09.

Minutter (m)

Bogstavet m skal skrives med småt for at skelne måneder fra minutter.

 • m    Dette formatelement viser minutter uden et foranstillet 0 (nul) for étcifrede minuttal. F.eks. bliver { TIME \@ "m" } vist som 2.

 • mm    Dette formatelement viser minutter med et foranstillet 0 (nul) for étcifrede minuttal. F.eks. bliver { TIME \@ "mm" } vist som 02.

A.M. og P.M. AM/PM

Dette formatelement viser A.M. og P.M. Hvis du vil ændre symbolerne A.M. og P.M. i Microsoft Windows, skal du ændre indstillingerne under internationale indstillinger i Kontrolpanel.

 • am/pm eller AM/PM    Dette formatelement viser A.M. og P.M. med store bogstaver. Eksempel: { TIME \@ "t AM/PM" } og { TIME \@ "t am/pm" } vises som 9 AM eller 5 PM.

Anden tekst og tegnsætning

 • 'text'    Dette formatelement viser alle angivne tekster i en dato eller et klokkeslæt. Sæt teksten i enkelte anførselstegn. F.eks. bliver { TIME \@ "TT:mm 'Greenwich mean time' " } vist som 12:45 Greenwich mean time.

 • tegn    Dette formatelement medtager det angivne tegn i en dato eller et klokkeslæt, f.eks.: (kolon), - (bindestreg), * (stjerne) eller mellemrum. F.eks. bliver { DATE \@ "TT:mm MMM-d, 'åå" } vist som 11:15 Nov-6, '99.

 • `numbereditem`    Dette formatelement medtager i en dato eller et klokkeslæt nummeret på det foregående punkt, du har nummereret med kommandoen Billedtekst i gruppen Billedtekster (fanene Referencer) eller ved at indsætte et SEQ-felt. Indsæt punktidentifikatoren, f.eks. tabel eller figur i accent grave-tegn (`). Word viser nummeret med arabertal. F.eks. bliver { PRINTDATE \@ "'Tabel' `table` 'blev udskrevet' d-M-åå" } vist som Tabel 2 blev udskrevet 25-9-02.

Bemærk: Det er ikke nødvendigt at sætte anførselstegn omkring enkle dato- og klokkeslætsformater, der ikke indeholder mellemrum eller tekst, f.eks. { DATE \@ MM/åå }. Hvis du vil opbygge mere komplekse dato- og klokkeslætsformater eller indsætte mellemrum eller tekst, skal du anbringe hele dato- og klokkeslætsformatet i anførselstegn som i eksemplet { DATE \ @ "dddd MMMM d, åååå', kl.' t:mm" }. Dato- og klokkeslætsformatet sættes automatisk i anførselstegn, hvis du indsætter feltet ved hjælp af kommandoen Dato og klokkeslæt i gruppen Tekst under fanen Indsæt eller dialogboksen Felt.

Toppen af siden

Styre, hvordan felter opdateres

Som standard opdateres felter automatisk, når et dokument åbnes. På den måde er oplysningerne altid opdaterede. Der er dog situationer, hvor du ikke ønsker, at dette sker. Du kan f.eks. ønske, at datoen i sidehovedet afspejler en bestemt dato og ikke opdateres til dags dato, hver gang dokumentet åbnes.

Du kan også opdatere felter ved at højreklikke på et felt og derefter klikke på Opdater felt eller ved at klikke på et felt og derefter trykke på F9.

Hvis du manuelt vil opdatere alle felter i dokumentets brødtekst, skal du trykke på CTRL+A og derefter trykke på F9. Felter i sidehoveder, sidefødder eller tekstbokse skal opdateres separat. Klik et sted i sidehovedet, sidefoden eller tekstboksen, tryk på CTRL+A, og tryk derefter på F9.

Du kan låse felter, hvis du vil forhindre automatisk eller fejlagtig opdatering af et felt.

Låse et bestemt felt eller låse et bestemt felt op

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Klik på et felt, og tryk på CTRL+F11, hvis du vil låse feltet, så de aktuelle feltresultater ikke opdateres.

 • Klik på et felt, og tryk derefter på CTRL+SKIFT+F11, hvis du vil låse feltet op, så feltresultaterne kan opdateres.

Låse resultater af BOOKMARK-, INCLUDETEXT- og REF-felter

Feltet Lock Result (\!) forhindrer, at et felt, der er medtaget i resultatet af et BOOKMARK-, INCLUDETEXT- eller REF-felt, bliver opdateret, medmindre feltresultatet ændres på den oprindelige placering. Uden denne parameter vil felter, der er omfattet af feltresultatet, blive opdateret, så snart BOOKMARK-, INCLUDETEXT- eller REF-feltet opdateres.

Eksempel: Feltet { INCLUDETEXT C:\\Salg\Kvt4 Salg.doc \! } bevirker, at indholdet af dokumentet "Kvt4 Salg.doc" indsættes. Det indeholder et DATE-felt og et EMBED-felt. Hvis du opdaterer feltet INCLUDETEXT, forhindrer parameteren \!, at felterne DATE og EMBED opdateres i den inkluderede tekst, medmindre de først opdateres i det oprindelige dokument ("Kvt4 Salg.doc"). Parameteren sikrer, at den tekst, der indsættes af INCLUDETEXT-feltet, svarer til teksten i det oprindelige dokument.

Hvis du vil opdatere felterne DATE og EMBED begge steder, skal du opdatere felterne i det oprindelige dokument ("Kvt4 Salg.doc") og derefter opdatere INCLUDETEXT-feltet.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×