Indsætte fletfelter i en fletningspublikation

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan indsætte fletfelter i en brevfletnings-, e-mail-fletnings- eller katalogfletningspublikation i trin 2 i en brevfletning, e-mail-fletning eller en katalogfletning. Fletfelterne er pladsholdere for de tekst- og billedoplysninger, der varierer i hver kopi af den færdige publikation.

Din brevfletning, e-mail-fletning eller katalog flettepublikation skal have forbindelse til en datakilde, før du kan indsætte fletfelter. Du kan finde oplysninger om oprettelse af en datakilde, oprette en datakilde til en brevfletning.

Denne artikel indeholder

Indsætte fletfelter i en publikation med brevfletning

Indsætte fletfelter i en e-mail-fletning publikation

Indsætte fletfelter i publikationen katalog Flet

Indsætte fletfelter i en brevfletningspublikation

 1. Åbn brevfletningspublikationen, hvis den ikke allerede er åben.

 2. Peg på Brevfletning og Katalogfletning i menuen Funktioner, og klik derefter på Brevfletning.

 3. I opgaveruden Brevfletning skal du under Opret modtagerliste vælge den datakilde, du vil bruge, og derefter klikke på Næste: Opret eller etabler forbindelse til en modtagerliste.

 4. Klik på den ønskede datakilde i dialogboksen Vælg datakilde, og klik derefter på Åbn.

  Afhængigt af, hvilken type datakilde du vælger, vises der muligvis andre dialogbokse, hvor du skal angive bestemte oplysninger.

  Hvis din datakilde f.eks. er en Microsoft Office Excel-projektmappe, som indeholder oplysninger på flere regneark, skal du vælge det regneark, der indeholder de ønskede oplysninger, og derefter klikke på OK.

 5. I dialogboksen Brevfletning-modtagere, kan du vælge de modtagere, du vil medtage i fletningen. Markér afkrydsningsfelterne ud for de modtagere, du vil medtage, og fjern markeringen i afkrydsningsfelterne ud for de modtagere, du vil udelukke. Du kan filtrere listen ud fra et bestemt felt eller kriterium og sortere listen i alfabetisk rækkefølge. Du kan finde flere oplysninger om hvordan du kan forbedre en liste over modtagere, Tip til adresselister.

 6. Hvis publikationen ikke indeholder en tekstboks, og du ønsker at tilføje tekst, der forbliver den samme i hver kopi af den færdige publikation, skal du indsætte en eller flere tekstbokse.

  Sådan gør du

  1. Klik på Tekstboksen Knapflade på værktøjslinjen objekter.

  2. Peg på det sted i publikationen, hvor du vil placere det ene hjørne af tekstboksen, og træk derefter diagonalt, indtil tekstboksen har den ønskede størrelse.

 7. Hvis du vil indsætte tekst, der forbliver den samme i hver kopi af den færdige publikation, skal du klikke i tekstboksen og derefter skrive den tekst, der skal vises i hver kopi.

 8. Klik det sted i tekstboksen, hvor fletfeltet skal indsættes.

 9. Du kan indsætte følgende:

  Billedfelt

  1. Klik på Billedfelt under Flere elementer i opgaveruden Brevfletning.

  2. Klik på det datafelt, der indeholder billedfilnavnene eller -stierne, i dialogboksen Indsæt billedfelt, og klik derefter på OK.

   Bemærk!: Hvis kolonnen Indhold ikke indeholder stien til den mappe, der indeholder billederne, skal du angive placeringen af billedfilerne. Klik på Angiv mapper, vælg [datakildemappe], og klik på Tilføj. Gå til placeringen af billederne, og klik derefter på Åbn.

  Adresseblok med navn, adresse og andre oplysninger

  1. Klik på Adresseblok under Flere elementer i opgaveruden Brevfletning.

  2. Klik på de adresseelementer, du vil medtage, i dialogboksen Indsæt adresseblok, og klik derefter på OK.

   Bemærk!: Hvis navnene på datafelterne i datakilden ikke stemmer overens med navnene på de datafelter, der bruges til adresseblokken, skal du klikke på Match felter i dialogboksen Indsæt adresseblok. Brug de rullelister til at vælge felterne fra datakilden, der svarer til Publisher-felterne i dialogboksen Match felter.

  Linje med hilsen

  1. Klik på Adresseblok under Flere elementer i opgaveruden Brevfletning.

  2. Vælg det format for hilsenen, der indeholder en hilsen, navneformat og efterfølgende tegnsætning, i dialogboksen Hilsen.

   Du kan også skrive din egen tekst i hilsenen og de efterfølgende tegnsætningsbokse.

  3. Vælg den tekst, der skal vises, i tilfælde af at Publisher ikke kan fortolke modtagerens navn – f.eks. når datakilden ikke indeholder fornavn og efternavn på en modtager, men kun et firmanavn.

   Du kan også skrive din egen tekst som en hilsen i boksen til ugyldige modtagernavne.

  4. Klik på OK.

   Bemærk!: Hvis navnene på datafelterne ikke svarer til navnene på de felter, som Publisher bruger til hilsenen, kan du klikke på Match felter i dialogboksen Hilsen. Brug rullelisterne i dialogboksen Match felter til at vælge de felter i datakilden, der svarer til Publisher-felterne.

  Andre felter af oplysninger

  I opgaveruden Brevfletning indeholder listen under Forbered din publikation alle de felter, der er i datakilden. Du kan bruge denne liste til at føje ekstra felter til publikationen.

  1. Træk det felt, du vil medtage i den tekstboks, du har oprettet til det, i rullelisten under Forbered din publikation i opgaveruden Brevfletning.

   Bemærk!: Når du trækker et billedelement fra listen, er det kun den tekst, der angiver stien til billedet, der indsættes, og ikke selve billedet.

Toppen af siden

Indsætte fletfelter i en e-mail-fletningspublikation

 1. Åbn e-mail-fletningspublikationen, hvis den ikke allerede er åben.

 2. Peg på Brevfletning og Katalogfletning i menuen Funktioner, og klik derefter på E-mail-fletning.

 3. I opgaveruden E-mail-fletning skal du under Opret modtagerliste vælge den datakilde, du vil bruge, og derefter klikke på Næste: Opret eller etabler forbindelse til en modtagerliste.

 4. Klik på den ønskede datakilde i dialogboksen Vælg datakilde, og klik derefter på Åbn.

  Afhængigt af, hvilken type datakilde du vælger, vises der muligvis andre dialogbokse, hvor du skal angive bestemte oplysninger.

  Hvis din datakilde f.eks. er en Microsoft Office Excel-projektmappe, som indeholder oplysninger på flere regneark, skal du vælge det regneark, der indeholder de ønskede oplysninger, og derefter klikke på OK.

 5. I dialogboksen Brevfletning-modtagere, kan du vælge de modtagere, du vil medtage i fletningen. Markér afkrydsningsfelterne ud for de modtagere, du vil medtage, og fjern markeringen i afkrydsningsfelterne ud for de modtagere, du vil udelukke. Du kan filtrere listen ud fra et bestemt felt eller kriterium og sortere listen i alfabetisk rækkefølge. Du kan finde flere oplysninger om hvordan du kan forbedre en liste over modtagere, Tip til forberedelse af e-mail-adresselisten.

 6. Hvis publikationen ikke indeholder en tekstboks, skal du indsætte en eller flere tekstbokse.

  Sådan gør du

  1. Klik på Tekstboksen Knapflade på værktøjslinjen objekter.

  2. Peg på det sted i publikationen, hvor du vil placere det ene hjørne af tekstboksen, og træk derefter diagonalt, indtil tekstboksen har den ønskede størrelse.

 7. Hvis du vil indsætte tekst, der forbliver den samme i hver kopi af den færdige publikation, skal du klikke i tekstboksen og derefter skrive den tekst, der skal vises i hver kopi.

 8. Klik i den tekstboks i e-mail-publikationen, hvor du vil indsætte fletfeltet.

 9. Du kan indsætte følgende:

  Personligt hyperlink

  1. Klik på Indsæt personligt hyperlink under Flere elementer i opgaveruden E-mail-fletning.

  2. Skriv i dialogboksen Indsæt personligt hyperlink den tekst, der skal vises, og adressen til det websted eller den webside, modtagerne skal gå til, når de klikker på hyperlinket.

  3. Hvis du vil bruge et datafelt i felterne til den viste tekst eller til hyperlinket, skal du klikke i feltet Vis tekst eller Hyperlink og derefter klikke på det datafelt, du vil indsætte, under Elementer, der skal indsættes.

   Hvis du indsætter et datafelt, kan du angive en alternativ tekst, der skal vises, og en alternativ webadresse til evt. tomme poster, som svarer til det indsatte datafelt. Marker afkrydsningsfelterne Brug standardtekst til tomme poster og Brug standardhyperlinks til tomme poster efter behov, og skriv derefter den alternative tekst og webadresse.

   Billede af dialogboksen Indsæt personligt hyperlink

  Billedfelt

  1. Klik på Billedfelt under Flere elementer i opgaveruden E-mail-fletning.

  2. Klik på de billeddatafelter, du vil indsætte, i dialogboksen Indsæt billedfelt, og klik derefter på OK.

   Bemærk!: Hvis kolonnen Indhold ikke indeholder stien til den mappe, der indeholder billederne, skal du angive placeringen af billedfilerne. Klik på Angiv mapper, vælg [datakildemappe], og klik på Tilføj. Gå til placeringen af billederne, og klik derefter på Åbn.

  Linje med hilsen

  1. Klik på Hilsen under Flere elementer i opgaveruden E-mail-fletning.

  2. Vælg det format for hilsenen, der indeholder en hilsen, navneformat og efterfølgende tegnsætning, i dialogboksen Hilsen.

   Du kan også skrive din egen tekst i hilsenen og de efterfølgende tegnsætningsbokse.

  3. Vælg den tekst, der skal vises, i tilfælde af at Publisher ikke kan fortolke modtagerens navn – f.eks. når datakilden ikke indeholder fornavn og efternavn på en modtager, men kun et firmanavn.

   Du kan også skrive din egen tekst som en hilsen i boksen til ugyldige modtagernavne.

  4. Klik på OK.

   Bemærk!: Hvis navnene på datafelterne ikke svarer til navnene på de felter, som Publisher bruger til hilsenen, kan du klikke på Match felter i dialogboksen Hilsen. Brug rullelisterne i dialogboksen Match felter til at vælge de felter i datakilden, der svarer til Publisher-felterne.

  Andre felter af oplysninger

  I opgaveruden E-mail-fletning indeholder listen under Forbered din publikation alle de felter, der er i datakilden. Du kan bruge denne liste til at føje ekstra felter til publikationen.

  1. Træk det felt, du vil medtage i den tekstboks, du har oprettet til det, i rullelisten under Forbered din publikation i opgaveruden E-mail-fletning.

   Bemærk!: Når du trækker et billedelement fra listen, er det kun stien til billedet, der indsættes, og ikke selve billedet.

Toppen af siden

Indsætte fletfelter i en katalogfletningspublikation

 1. Åbn katalogfletningspublikationen, hvis den ikke allerede er åben.

 2. Peg på Brevfletning og Katalogfletning i menuen Funktioner, og klik derefter på Katalogfletning.

 3. I opgaveruden Katalogfletning skal du under Vælg produktliste vælge den datakilde, du vil bruge, og derefter klikke på Næste: Opret eller etabler forbindelse til en produktliste.

 4. Klik på den ønskede datakilde i dialogboksen Vælg datakilde, og klik derefter på Åbn.

  Afhængigt af, hvilken type datakilde du vælger, vises der muligvis andre dialogbokse, hvor du skal angive bestemte oplysninger.

  Hvis din datakilde f.eks. er en Microsoft Office Excel-projektmappe, som indeholder oplysninger på flere regneark, skal du vælge det regneark, der indeholder de ønskede oplysninger, og derefter klikke på OK.

 5. Du kan markere afkrydsningsfelterne ud for de elementer, du vil medtage i fletningen, i dialogboksen Produktliste til katalogfletning. Marker afkrydsningsfelterne ud for de elementer, du vil medtage, og fjern markeringen i afkrydsningsfelterne ud for de elementer, du vil udelukke. Du kan filtrere listen efter et bestemt felt eller kriterium eller sætte listen i alfabetisk rækkefølge.

 6. Hvis din publikation ikke indeholder et tekstfelt, kan du indsætte et tekstfelt i området til katalogfletning i publikationen, hvor du vil indsætte datafelter.

  Sådan gør du

  1. Klik på Tekstboksen Knapflade på værktøjslinjen objekter.

  2. Peg på det sted i publikationen, hvor du vil placere det ene hjørne af tekstboksen, og træk derefter diagonalt, indtil tekstboksen har den ønskede størrelse.

 7. Hvis du vil indsætte data, der varierer for hver post i det katalogfletningsområde, der gentages, skal du klikke det sted i tekstboksen, hvor datafeltet skal indsættes, og benytte en af følgende fremgangsmåder:

  1. Hvis du vil indsætte tekst i det katalogfletningsområde i skabelonen, der gentages, skal du klikke på det felt, du vil indsætte, under Forbered din publikation i opgaveruden Katalogfletning.

   Bemærk!: Når du klikker på billed- eller fotofeltet, indsættes tekst (billedets sti og filnavn) og ikke selve billedet.

  2. Hvis du vil indsætte et billede, skal du klikke på Produktbillede under Flere elementer.

   Bemærk!: Hvis du ikke klikkede i en tekstboks i katalogfletningsområdet, før du indsatte et fletfelt, indsættes et fletfelt i en ny tekstboks eller i en ny billedrude.

 8. Gentag trin 5, indtil du har indsat alle ønskede felter fra datakilden.

 9. Formater og arranger katalogfletningsområdet, der gentages for hver post i datakilden. Du kan ændre størrelsen på det, så du kan få plads til flere poster på siden. Du kan finde hyperlinks til flere oplysninger om formatering og arrangering af tekst i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×